Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις σχέσεις αναφοράς στην εταιρεία ή στον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη οργανογράμματος εταιρείας, όπως το Οργανόγραμμα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Visio για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. Εάν έχετε ένα Visio, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πότε το Visio είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε το οργανόγραμμα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία οργανογράμματος του Visio.

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Χρησιμοποιήστε ένα γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα στο Excel, στο Outlook, στο PowerPoint ή στο Word για την εμφάνιση των σχέσεων αναφορών σε μια εταιρεία, όπως μεταξύ διευθυντών τμημάτων και υπαλλήλων.

Εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός οργανογράμματος SmartArt

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση γραφικών SmartArt, μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα πριν να ξεκινήσετε με ένα οργανόγραμμα:

Δημιουργία οργανογράμματος

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Εμφανίζει το κουμπί "SmartArt" στην καρτέλα "Εισαγωγή"
  Παράδειγμα της ομάδας Απεικονίσεις στην καρτέλα Εισαγωγή στο PowerPoint 2016

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Ιεραρχία, κάντε κλικ σε μια διάταξη οργανογράμματος (όπως Οργανόγραμμα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "SmartArt" με επιλεγμένο το στοιχείο "Ιεραρχία"

 3. Για να εισάγετε κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Πληκτρολόγηση σε ένα πλαίσιο με ένα γραφικό SmartArt

   Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο Κείμενο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Πληκτρολόγηση στο Παράθυρο κειμένου
  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο Κείμενο και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο Κείμενο δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου στο άκρο του γραφικού SmartArt.

   • Στοιχείο ελέγχου "Παράθυρο κειμένου"

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

Σημαντικό: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Outlook ή στο Office 2007.

 1. Στο έγγραφο, την παρουσίαση ή το υπολογιστικό φύλλο, από την καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε την ομάδα Εικόνες και επιλέξτε SmartArt.

  Εμφανίζει το κουμπί "SmartArt" στην καρτέλα "Εισαγωγή"
  Παράδειγμα της ομάδας Απεικονίσεις στην καρτέλα Εισαγωγή στο PowerPoint 2016

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία, επιλέξτε Οργανόγραμμα εικόνας ή Ιεραρχία κυκλικών εικόνων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλογή ενός γραφήματος τύπου "Οργανόγραμμα εικόνων"

 3. Για να προσθέσετε μια εικόνα, κάντε κλικ στο εικονίδιο εικόνας στο πλαίσιο όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα, εντοπίστε το φάκελο με την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Για να εισαγάγετε το κείμενό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 3 της ενότητας Δημιουργία οργανογράμματος.

Προσθήκη πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Προσθήκη σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εμφανίζει το κουμπί "Προσθήκη σχήματος" στα εργαλεία SmartArt

  Σημείωση: Εάν οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση δεν εμφανίζονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να το επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος επάνω από.

   Το νέο πλαίσιο λαμβάνει τη θέση του επιλεγμένου και το επιλεγμένο πλαίσιο και όλα τα πλαίσια ακριβώς κάτω από αυτό υποβιβάζονται κατά ένα επίπεδο.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος κάτω από.

  • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο βοηθού, επιλέξτε Προσθήκη Βοηθού.

   Το πλαίσιο βοηθού προστίθεται επάνω από τα υπόλοιπα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο στο γραφικό SmartArt, αλλά εμφανίζεται στο παράθυρο Κείμενο μετά από τα υπόλοιπα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο.

   Η επιλογή Προσθήκη Βοηθού είναι διαθέσιμη μόνο για διατάξεις οργανογράμματος. Δεν είναι διαθέσιμη για διατάξεις ιεραρχίας, όπως Ιεραρχία.

Διαγραφή πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο στο γραφικό σχέσεων, πειραματιστείτε με την προσθήκη του σχήματος πριν ή μετά το επιλεγμένο σχήμα για να βρείτε την επιθυμητή θέση του νέου σχήματος.

 • Για την προσθήκη ενός σχήματος από το παράθυρο Κείμενο:

  1. Στο επίπεδο σχήματος, τοποθετήστε το δρομέα στο τέλος του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο σχήμα.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο σχήμα.

  3. Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο βοηθού, πατήστε το πλήκτρο Enter ενώ στο παράθυρο "Κείμενο" είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο βοηθού.

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση δύο πλαισίων ανώτατου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μπορείτε να μιμηθείτε αυτή την εμφάνιση μέσω της προσθήκης ενός πλαισίου στο ανώτατο επίπεδο του γραφικού SmartArt και, στη συνέχεια, με τη σχεδίαση μιας γραμμής για τη σύνδεση των πλαισίων. (Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε Σχήμα, επιλέξτε μια γραμμή και σχεδιάστε μια γραμμή ανάμεσα στα δύο πλαίσια.) Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σχεδίαση γραμμών διαβάζοντας το άρθρο Σχεδίαση ή διαγραφή γραμμής ή γραμμής σύνδεσης.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε και σύρετε το πλαίσιο στη νέα του θέση. Για να μετακινήσετε ή να "ωθήσετε" το πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Για να εμφανιστεί μια διακεκομμένη γραμμή η οποία θα δηλώνει τη σχέση μεταξύ δύο πλαισίων, αλλάξτε το στυλ της γραμμής μεταξύ των δύο πλαισίων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη γραμμή.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή ή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύπος παύλας που θέλετε.

Μια διάταξη με προεξοχή επηρεάζει τη διάταξη όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο. Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες διατάξεις ιεραρχίας για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, οι διατάξεις προεξοχής είναι διαθέσιμες μόνο με διατάξεις οργανογράμματος.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο του οργανογράμματος στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε μια διάταξη με προεξοχή.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt , στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, επιλέξτε Διάταξη και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Εμφανίζει την επιλογή "Διάταξη" στα "Εργαλεία SmartArt"

  Σημείωση: Εάν οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση δεν εμφανίζονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να το επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

  • Στο κέντρο όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Τυπική.

   Οργανόγραμμα με Τυπική διάταξη με προεξοχή

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στο κέντρο των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να ταξινομήσετε αυτά τα πλαίσια οριζόντια με δύο πλαίσια σε κάθε σειρά, επιλέξτε Και στα δύο.

   Οργανόγραμμα με διάταξη με προεξοχή "Και στα δύο"

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα δεξιά των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να στοιχίσετε στα αριστερά αυτά τα πλαίσια κατακόρυφα, επιλέξτε Προεξοχή στα αριστερά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα αριστερά"

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα αριστερά των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να στοιχίσετε στα δεξιά αυτά τα πλαίσια κατακόρυφα, επιλέξτε Προεξοχή στα δεξιά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα δεξιά"

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Το κουμπί "Αλλαγή χρωμάτων" στην καρτέλα "Εργαλεία SmartArt, Σχεδίαση"

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρωμάτων που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Γέμισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπαγές γέμισμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

 4. Για να καθορίσετε το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" Κουμπί "Περισσότερα".

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Συμβουλή: Για ακόμα περισσότερες επιλογές εφέ, όπως σκιά, λάμψη και αντανάκλαση, από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εφέ που θέλετε.

Δείτε επίσης

Δημιουργία οργανογράμματος (βίντεο)

Κίνηση γραφημάτων και SmartArt (βίντεο)

Εμφάνιση ή απόκρυψη πληροφοριών σε οργανόγραμμα του Visio

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×