Σύνοψη

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας επιλύει μια ευπάθεια αποκάλυψης πληροφοριών Microsoft SharePoint Server, Microsoft Word ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα, ευπάθεια Microsoft SharePoint Server απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και ευπάθειες πλαστογράφησης Microsoft SharePoint Server. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα ευπάθειας, ανατρέξτε στις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

Σημείωση: Για να εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση ασφαλείας, πρέπει να έχετε την έκδοση του Microsoft SharePoint Server 2019 εγκατεστημένη στον υπολογιστή.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιέχει επιδιορθώσεις και βελτιώσεις για τα ακόλουθα προβλήματα μη ασφαλείας στο SharePoint Server 2019:

 • Προσθέτει μια εργασία χρονοδιακόπτη για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση ασυνεπειών βάσεων δεδομένων περιεχομένου στη ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή SharePoint.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο η εκτέλεση PSConfig.exe καταναλώνει μεγάλη μνήμη, εάν εκτελούνται πολλές εφαρμογές Web στη συστοιχία σας.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο λαμβάνετε ένα σφάλμα "RequestNotSupported" Colbalt κατά την αντικατάσταση ενός διπλότυπου αρχείου από μια βάση δεδομένων περιεχομένου του SharePoint Server 2010 στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορείτε να χαρακτηρίσετε ένα SharePoint στοιχείο λίστας όταν οι χρήστες με χαρακτηρισμό του στοιχείου καταργούνται από τη λίστα πληροφοριών χρήστη.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο το κουμπί "Ρύθμιση παραμέτρων υβριδικών δυνατοτήτων" στον "Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων συστοιχίας" ξεκινά την πρώτη φορά που τον επιλέγετε, αλλά δεν λειτουργεί για τις επόμενες επιλογές, μέχρι να ανανεωθεί η σελίδα. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο ένα έγγραφο δεν μπορεί να ανοίξει στην εφαρμογή-πελάτη εάν αντιγράψετε τη σύνδεση του εγγράφου και αποκτήσετε πρόσβαση στη σύνδεση από Microsoft Edge. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμη και αν η βιβλιοθήκη εγγράφων έχει οριστεί σε OpenInClient.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο όταν επιλέγετε τη στήλη Όνομα (συνδεδεμένο με το έγγραφο) δεν ανοίγει το έγγραφο στην εφαρμογή προγράμματος-πελάτη στην κλασική προβολή. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμη και αν η βιβλιοθήκη εγγράφων έχει οριστεί σε OpenInClient. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει η εφαρμογή-πελάτης να ανοίγει μια φόρμα InfoPath χωρίς δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα αυτής της φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Για να ανοίξετε αυτή τη φόρμα, χρησιμοποιήστε το Microsoft InfoPath".

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση από την κλασική λειτουργία στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε δηλώσεις.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο τα σύνολα εγγράφων που περιέχουν χαρακτήρες που δεν είναι ASCII (για παράδειγμα, Ισπανικά ή Κινεζικά) ενδέχεται να μην ανιχνευτούν με επιτυχία.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το εργαλείο σχεδίασης SharePoint δεν λειτουργεί σε τοποθεσίες που δεν είναι στα Αγγλικά.

Αυτή η ενημέρωση περιέχει επίσης επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα προβλήματα. Για να διορθώσετε πλήρως αυτά τα προβλήματα, πρέπει να εγκαταστήσετε 5002034 KB μαζί με αυτή την ενημέρωση.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος "Χωρίς" εάν SharePoint μέλη της ομάδας δεν μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύγχρονης τοποθεσίας ομάδας.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο η δημιουργία ενός αρχείου του Office στον ριζικό φάκελο δεν ξεκινά την εφαρμογή-πελάτη, ακόμα και αν η βιβλιοθήκη εγγράφων έχει οριστεί σε OpenInClient. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα News.aspx μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης Αυγούστου για τον SharePoint Server. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο η τροποποιημένη χρονική σήμανση δεν ανανεώνεται μετά την αποστολή ενός διπλότυπου αρχείου και επιλέγει την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αρχείου στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χρήστη. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο τα απεσταλμένα μηνύματα δεν είναι σωστά κατά την αποστολή διπλότυπων αρχείων στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χρήστη. 

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο τα στοιχεία που έχουν ρόλο Aria, τα οποία απαιτούν γονικούς ρόλους, δεν περιέχονται σε αυτά εάν η προβολή βιβλιοθήκης εγγράφων έχει οριστεί στην προβολή Πλακίδια.  

Πώς μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, η λήψη και η εγκατάστασή της θα γίνει αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αυτόματης λήψης ενημερώσεων ασφαλείας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Ενημέρωση: Συνήθεις ερωτήσεις.

Μέθοδος 2: Κατάλογος Microsoft Update

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Καταλόγου Microsoft Update.

Μέθοδος 3: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο ενημέρωσης μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτή την ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας: 12 Οκτωβρίου 2021 (KB5006940).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που κυκλοφόρησε προηγουμένως 5002018.

Πληροφορίες κατακερματιστού αρχείου

Όνομα αρχείου

Κατακερματός SHA256

sts2019-kb5002028-fullfile-x64-glb.exe

8299DE4A73EABA9875DAEABAD6B6EC9276FE2BB563A74B31D015514A3779EDEF

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται κατά την τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκαταλήψεις για τη θερινή ώρα. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

absblobstore.dll

absblobstore.dll

16.0.10379.20000

690600

14-Σεπ-21

09:03

accsvcdp.dll

accsvcdp.dll

16.0.10379.20000

267696

14-Σεπ-21

09:04

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10379.20000

767912

14-Σεπ-21

09:12

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10379.20000

972208

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10379.20000

614824

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

16.0.10379.20000

62384

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10379.20000

1410480

14-Σεπ-21

09:12

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

14-Σεπ-21

09:07

conversion.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10379.20000

524728

14-Σεπ-21

09:06

ppt.conversion.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10379.20000

524728

14-Σεπ-21

09:06

ppt.edit.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10379.20000

524728

14-Σεπ-21

09:06

wac.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10379.20000

524728

14-Σεπ-21

09:06

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10379.20000

16148912

14-Σεπ-21

09:07

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10379.20000

16148912

14-Σεπ-21

09:07

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10379.20000

16148912

14-Σεπ-21

09:07

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10379.20000

16148912

14-Σεπ-21

09:07

chicagoingestion.dll

chicagoingestion.dll

0.0.0.0

22408

14-Σεπ-21

09:07

prodfeat.xml

feature.xml

616

14-Σεπ-21

09:04

addgroup.asx

cmsslwpaddeditgroup.aspx

6406

31-Αυγ-21

03:41

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

14-Σεπ-21

09:09

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

14-Σεπ-21

09:08

sm.js

cmssitemanager.js

29279

14-Σεπ-21

09:09

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

14-Σεπ-21

09:09

editmenu_js

editingmenu.js

11359

14-Σεπ-21

09:09

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

14-Σεπ-21

09:09

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

14-Σεπ-21

09:09

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

14-Σεπ-21

09:09

select_js

select.js

2387

14-Σεπ-21

09:09

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

14-Σεπ-21

09:08

serializ_js

serialize.js

3219

14-Σεπ-21

09:08

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13220

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5367

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

14-Σεπ-21

09:08

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

14-Σεπ-21

09:09

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

14-Σεπ-21

09:09

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

14-Σεπ-21

09:09

spelchek_js

spellchecker.js

34657

14-Σεπ-21

09:08

videoportal.js

videoportal.js

14742

14-Σεπ-21

09:09

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10379.20000

5414328

14-Σεπ-21

09:07

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10379.20000

5414328

14-Σεπ-21

09:07

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10379.20000

5414328

14-Σεπ-21

09:07

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10379.20000

350632

14-Σεπ-21

09:07

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10379.20000

350632

14-Σεπ-21

09:07

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

14-Σεπ-21

09:02

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

14-Σεπ-21

09:03

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

14-Σεπ-21

09:03

asflds.xml

assetfields.xml

1366

14-Σεπ-21

09:02

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

14-Σεπ-21

09:03

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

14-Σεπ-21

09:04

aslibft.xml

feature.xml

2763

14-Σεπ-21

09:03

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

14-Σεπ-21

09:03

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

14-Σεπ-21

09:03

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

14-Σεπ-21

09:07

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

14-Σεπ-21

09:07

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

14-Σεπ-21

09:07

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

14-Σεπ-21

09:07

convfeat.xml

feature.xml

766

14-Σεπ-21

09:07

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

14-Σεπ-21

09:07

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

14-Σεπ-21

09:07

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

14-Σεπ-21

09:07

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

14-Σεπ-21

09:07

xspfeat.xml

feature.xml

1514

14-Σεπ-21

09:07

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

14-Σεπ-21

09:03

depfeat.xml

feature.xml

788

14-Σεπ-21

09:03

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

14-Σεπ-21

09:07

pefeat.xml

feature.xml

793

14-Σεπ-21

09:07

enthmft.xml

feature.xml

564

14-Σεπ-21

09:12

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

14-Σεπ-21

09:11

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

14-Σεπ-21

09:13

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

14-Σεπ-21

09:13

enfet.xml

feature.xml

1168

14-Σεπ-21

09:13

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

14-Σεπ-21

09:12

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

14-Σεπ-21

09:12

enlayfet.xml

feature.xml

1618

14-Σεπ-21

09:12

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

14-Σεπ-21

09:12

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

14-Σεπ-21

09:12

ewiki2.xml

feature.xml

766

14-Σεπ-21

09:03

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

14-Σεπ-21

09:03

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

14-Σεπ-21

09:02

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

14-Σεπ-21

09:03

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

14-Σεπ-21

09:03

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

14-Σεπ-21

09:03

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

14-Σεπ-21

09:03

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

14-Σεπ-21

09:03

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

14-Σεπ-21

09:02

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

14-Σεπ-21

09:03

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

14-Σεπ-21

09:02

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

14-Σεπ-21

09:04

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

14-Σεπ-21

09:02

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

14-Σεπ-21

09:02

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

14-Σεπ-21

09:02

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

14-Σεπ-21

09:04

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

14-Σεπ-21

09:02

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

14-Σεπ-21

09:03

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

14-Σεπ-21

09:03

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

14-Σεπ-21

09:03

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

14-Σεπ-21

09:03

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

14-Σεπ-21

09:03

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

14-Σεπ-21

09:07

mwpfeat.xml

feature.xml

940

14-Σεπ-21

09:07

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

14-Σεπ-21

09:07

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

14-Σεπ-21

09:07

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

14-Σεπ-21

09:07

pnfeat.xml

feature.xml

782

14-Σεπ-21

09:12

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

14-Σεπ-21

09:11

plnfeat.xml

feature.xml

760

14-Σεπ-21

09:02

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

14-Σεπ-21

09:03

tpfeat.xml

feature.xml

2846

14-Σεπ-21

09:02

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

14-Σεπ-21

09:02

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

14-Σεπ-21

09:03

tptltsch.xml

schema.xml

4088

14-Σεπ-21

09:13

pclts.xml

schema.xml

2354

14-Σεπ-21

09:12

pcltf.xml

feature.xml

857

14-Σεπ-21

09:02

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

14-Σεπ-21

09:03

pcfeat.xml

feature.xml

1699

14-Σεπ-21

09:07

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

14-Σεπ-21

09:07

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

14-Σεπ-21

09:07

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

14-Σεπ-21

09:07

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

14-Σεπ-21

09:07

pubpubpf.xml

feature.xml

551

14-Σεπ-21

09:04

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

14-Σεπ-21

09:03

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

14-Σεπ-21

09:13

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

14-Σεπ-21

09:13

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

14-Σεπ-21

09:13

pubfeat.xml

feature.xml

2696

14-Σεπ-21

09:13

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

14-Σεπ-21

09:13

provui.xml

provisionedui.xml

40574

14-Σεπ-21

09:13

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

14-Σεπ-21

09:13

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

14-Σεπ-21

09:13

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

14-Σεπ-21

09:13

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

14-Σεπ-21

09:13

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

14-Σεπ-21

09:13

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

14-Σεπ-21

09:13

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

14-Σεπ-21

09:13

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

14-Σεπ-21

09:07

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

14-Σεπ-21

09:07

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

14-Σεπ-21

09:06

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

14-Σεπ-21

09:06

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

14-Σεπ-21

09:06

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

14-Σεπ-21

09:06

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

14-Σεπ-21

09:07

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

14-Σεπ-21

09:06

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

14-Σεπ-21

09:07

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

14-Σεπ-21

09:06

pubmelem.xml

elements.xml

4149

14-Σεπ-21

09:02

pubmele2.xml

elements2.xml

592

14-Σεπ-21

09:03

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

14-Σεπ-21

09:03

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

14-Σεπ-21

09:03

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

14-Σεπ-21

09:03

pubprft.xml

feature.xml

758

14-Σεπ-21

09:03

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

14-Σεπ-21

09:03

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

14-Σεπ-21

09:03

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

14-Σεπ-21

09:02

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

14-Σεπ-21

09:03

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

14-Σεπ-21

09:02

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

14-Σεπ-21

09:04

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

14-Σεπ-21

09:03

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

14-Σεπ-21

09:03

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

14-Σεπ-21

09:02

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

14-Σεπ-21

09:02

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

14-Σεπ-21

09:03

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

14-Σεπ-21

09:03

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

14-Σεπ-21

09:04

rollplf.xml

feature.xml

862

14-Σεπ-21

09:09

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

14-Σεπ-21

09:10

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

14-Σεπ-21

09:10

rollpf.xml

feature.xml

816

14-Σεπ-21

09:07

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

14-Σεπ-21

09:07

seofeatu.xml

feature.xml

1253

14-Σεπ-21

09:06

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

14-Σεπ-21

09:06

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

14-Σεπ-21

09:06

sppelm.xml

elements.xml

1843

14-Σεπ-21

09:12

sppfea.xml

feature.xml

1015

14-Σεπ-21

09:12

saicona.xml

consoleaction.xml

412

14-Σεπ-21

09:12

saifeat.xml

feature.xml

1324

14-Σεπ-21

09:12

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

14-Σεπ-21

09:12

saisset.xml

sitesettings.xml

584

14-Σεπ-21

09:12

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

14-Σεπ-21

09:09

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

14-Σεπ-21

09:09

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

14-Σεπ-21

09:09

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

14-Σεπ-21

09:09

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

14-Σεπ-21

09:08

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

14-Σεπ-21

09:09

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

14-Σεπ-21

09:09

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

14-Σεπ-21

09:09

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

14-Σεπ-21

09:08

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

14-Σεπ-21

09:09

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

14-Σεπ-21

09:09

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

14-Σεπ-21

09:09

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

14-Σεπ-21

09:09

sbwpages.xml

pages.xml

13120

14-Σεπ-21

09:09

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

14-Σεπ-21

09:08

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

14-Σεπ-21

09:09

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

14-Σεπ-21

09:09

sbwsearch.xml

search.xml

2352

14-Σεπ-21

09:09

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

14-Σεπ-21

09:09

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

14-Σεπ-21

09:09

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

14-Σεπ-21

09:09

sbwcss.xml

styles.xml

625

14-Σεπ-21

09:08

sbwwps.xml

webparts.xml

509

14-Σεπ-21

09:09

sbwfsf.xml

feature.xml

708

14-Σεπ-21

09:07

scfeatr.xml

feature.xml

856

14-Σεπ-21

09:07

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

14-Σεπ-21

09:06

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

14-Σεπ-21

09:06

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

14-Σεπ-21

09:03

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

14-Σεπ-21

09:02

topicplf.xml

feature.xml

732

14-Σεπ-21

09:06

topicpf.xml

feature.xml

713

14-Σεπ-21

09:13

plnkfeat.xml

feature.xml

621

14-Σεπ-21

09:13

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

14-Σεπ-21

09:13

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

14-Σεπ-21

09:13

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

14-Σεπ-21

09:03

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

14-Σεπ-21

09:02

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

14-Σεπ-21

09:02

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

14-Σεπ-21

09:02

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

14-Σεπ-21

09:03

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10379.20000

3081632

14-Σεπ-21

09:04

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10379.20000

874936

14-Σεπ-21

09:03

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193448

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193448

14-Σεπ-21

09:02

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10379.20000

1283520

14-Σεπ-21

09:04

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10379.20000

328656

14-Σεπ-21

09:04

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10379.20000

2096576

14-Σεπ-21

09:04

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

14-Σεπ-21

10:56

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

14-Σεπ-21

10:56

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

14-Σεπ-21

10:56

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

14-Σεπ-21

10:56

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

14-Σεπ-21

10:56

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

14-Σεπ-21

10:56

microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

16.0.10379.20000

78728

14-Σεπ-21

10:56

microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

16.0.10379.20000

37256

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.server.conversions.dll

microsoft.office.server.conversions.dll

16.0.10379.20000

26504

14-Σεπ-21

10:56

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

14-Σεπ-21

10:56

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

16.0.10379.20000

162184

14-Σεπ-21

10:56

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

14-Σεπ-21

10:56

sts_spclientnewuxe5e70f63deb5478b170fa498dace9864

potx_16x1_ec38333385f5f918d9103af1283dff84.png

1373

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2464e0e858353b4330b00d9e5b7eb58b

potx_16x2_d0ac8cd8955a409b77e587af6f0ac3be.png

647

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf5c1d8378686871b09056b0544f23036

potx_16x3_6c625c175ded14041cf451e94506401d.png

865

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa686961b21b0004e0b70ebc20db83c82

potx_48x1_5_e6c7b36c680c5941ce0fdd32131c21e0.png

935

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7d981234a205bc409931c302fd363b0e

potx_48x1_c8acf1ef4bfec6897ad8243cf99bc995.png

1702

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1265e0ebd08c23bd3107d4bb6a93aee1

potx_48x2_69aeac5fb36d704967349bfe5edb4a71.png

1175

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux13f4479455af274eb635c2cf3ef816da

potx_48x3_ef8965d983b113bc768e59ec5bda6bd0.png

1682

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9296a560b95d31e96717ce7a4548b74b

potx_96x1_5_9de4b23189346de7a617fd5f5bbb858f.png

1720

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7f9a41c9fef528aab10abb377b00986a

potx_96x1_86101bbc9854b5658ed2aa69af5065e3.png

2212

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe8bd369dc9e6b1b99eebf43e274d45a1

potx_96x2_7a7b4f2bc984b48528381a37015e47fe.png

2186

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9c08f8aa7cfcdad56a1f9961ee1a80b7

potx_96x3_f5c913794b14a8c55b4ecd63a7d3f7e0.png

3143

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7c07c5abd3b9ca204bfa3f7f1e27c7d0

powerpoint_16x1_5_95899a21ab9c310d698591c16e221cc0.png

520

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux556924fa6d5090c7d8cd90cfc17b2d46

powerpoint_16x1_521f738a5689875072f5ecd701ad3535.png

411

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd67520fd57466e7cfff268bec82f4060

powerpoint_16x2_52d97bf259c360def5f418c5dfcd49a8.png

673

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0ea9fae991ef48d4007fb3d2956e2826

powerpoint_16x3_205e941a085680ce9a6b4775425a4f69.png

2006

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux77a41409952364ecde16df4c38d4cf34

powerpoint_48x1_205e941a085680ce9a6b4775425a4f69.png

2006

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux28b54114a61ba24609a26e9975017a7a

powerpoint_48x1_5_941df5daa20d9e23eb3273671df6ee9b.png

3290

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxda8102846f212d7507de825c1210db4b

powerpoint_48x2_f0d4e64b4ea1d0b133bfb04696c1baf3.png

4400

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux02c37b81fb86983b189cb63ee2bb2c49

powerpoint_48x3_771503087da2b44dab70b9a8bd17a08c.png

6536

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf13b100e4c908753060ef1717b6d4e89

powerpoint_96x1_2c1e97b157ea50d3bc3a7220233cf203.png

4451

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb7ad25e087adc5dc35d680b9ddd2782b

powerpoint_96x1_5_767692ce7f9910b9e9360cd7f580fa7a.png

6543

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6811c249ded39e00f3ce640aeb8e612a

powerpoint_96x2_36b5fe9d29fff26172b06ef78395035a.png

8644

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux515474d19ee5cb55a172f89a8bf85697

powerpoint_96x3_a23c2c272c6892447b321fd658417a26.png

14389

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux410096cb746961bf0fa79953b3441436

ppsx_16x1_5_790982a1280a144ba74aacc975180a93.png

442

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5b5443b4c7d423e670592dc511cfa0e5

ppsx_16x1_dbb56ba5b3feb65adc5139a785a3c840.png

1335

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3d96a3e35e637d464a56a6b5df0a7d7b

ppsx_16x2_3b6e07c1e80133bfa4a4eea9a52bebc9.png

1248

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxad0d131ac6202c368992f8b20fc6f432

ppsx_16x3_090fba79557ac8250abcd41c11fbba5f.png

526

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9b528b324594fe86c418b27113ffaded

ppsx_48x1_5_e32bcea5d9b968e5279530c2227e7cb1.png

1093

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5c9201d1e4ca87bc4f2a9165451c0fc8

ppsx_48x1_e2a84878a933d987cf44de929a540953.png

1817

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7923a72c8523969e2215fb505b44fff5

ppsx_48x2_feaeccb8e4e602ba11111f05ef40b5a8.png

1260

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd0bd24e571b321169b2e36f59181ca38

ppsx_48x3_9e8af2676943ce9edd4ca9c3db4edbf3.png

1777

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7f0ee76f446b08a9fb0c7778a2260488

ppsx_96x1_5_f2ae7fe46cd84dbba844a070a1bc420b.png

1772

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeaf3c389ae4a9ea15c42c4aa1dddf844

ppsx_96x1_8ecb28ba951229d595b065eee33d19ac.png

2286

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd3b37127beb0e8ed6e1b289a7f78af2d

ppsx_96x2_115a03817dda01884862bfa2b76874ba.png

2189

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2675959c90f4bcb6d6977febc1ece604

ppsx_96x3_4ac3d26c5baf19cf5da791d9aa64c273.png

3160

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeb7932da59d337a06f90985ae7ffad6c

pptx_16x1_5_ece5b018d48b2f28ff296337e859b116.png

540

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux79cfbd7859371f3308a6bcb34bb504a8

pptx_16x1_b9d460ef31b53b0f11add2d612e6f562.png

1413

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxded2adf1d5cbbe51c55b4ded67b93318

pptx_16x2_3d9ad3c908be2eee976c8490414c42db.png

664

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux353b09747866726e40ea2475dc158224

pptx_16x3_88b44d104f3e4425e36aa14d3d772fd7.png

829

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7075757f5a7b664c3fafb313162bd664

pptx_48x1_5_b3e80007a9639f5cbd6e0b93078d2852.png

1074

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf9632325c6e8b0ac162a32439d7ff982

pptx_48x1_62bc7e26981e7f314e8767b4aac9b25b.png

1857

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4287d17f81e4e813ee912d87f810a771

pptx_48x2_8928056765d09f9381169968ac76e17c.png

1342

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd6e194558fd28ffd68d23f5c42b51760

pptx_48x3_6f37937f2bbb8053ef615c4b8a730710.png

1895

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux75a229e04c87f1e879167a6e4f9fe576

pptx_96x1_5_728a7eb2b8717833b5afce00214e9b2d.png

1829

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7c25f7e833388b2d0b8ed4a9bba9aea7

pptx_96x1_7057a44aa3dfe1a810f2afeeb12dcbca.png

2284

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeb9a3e051ceeada2b12c8e999e2abd3a

pptx_96x2_a61408511135e2a2518b4c6e00564d85.png

2279

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux55ec2f9324b96009c0d2b118a0f88926

pptx_96x3_a80d73f9ebb1f993bede1414d9f38ce8.png

3334

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux88c7bef3c41cb96cb80f75b619cf3a3e

project_16x1_5_ae8a41016b428e83cfa15c7f54ef6a2e.png

1618

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux779d35fb6b0e753858a79a80a80d44b1

project_16x1_7a45d6b6f61b3c60285a755a4ede3cb3.png

332

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux993aa0bd8122b20cfaf12a18701b0bcf

project_16x2_6bdc785623090b36e0fcd9b6b50a7b80.png

644

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1ffe6fd77bb03c3e11be7ee95567321d

project_16x3_6c4998e2688565a69074ccbde25f272c.png

924

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux042dc99b22a974d6dc670e6de3ab23c7

project_48x1_5_c4e2dc8e6e76fe4d7d6abe17e2de99fc.png

2295

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux382c4836b19d03deb3d9d2ead113db1c

project_48x1_805f358f0b9e09afdabf5d6cdc6cbffc.png

1138

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4d2b0ffecac6b8ec15487fc34435dffd

project_48x2_c9765a2e16acfdcbcfa82a7c9b5db559.png

1438

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc76816e1d04da6268d90cc9fdc5411ac

project_48x3_a8a782124e0e07a19dba004e251f9e07.png

2114

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7ccb688e54cd365a176703b20bf5f8d8

project_96x1_5_9132ac99aea4a726306e2be603b2bd18.png

2025

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf10189c48dc53407b4885615754bbe0c

project_96x1_b8230c25b4f52a99eac544ec61dedaa1.png

2294

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux174d8aea6e7922491890fb68131336aa

project_96x2_d41618c588c2f5fa243b6e53ffd0db7b.png

2685

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0dc6bd095b77b305aafffc571aa8dba7

project_96x3_355e3cc8e18d97cdfe9ccb364c01bc8a.png

3899

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5384cea7d9b52030c4aea6b2928b6c31

pub_16x1_5_2332e7318eaf797ddef18058c125b992.png

521

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3b98c2b60e1bf01e8bfc5acbd510a75a

pub_16x1_ebfdbe022c094edf0a8737db76480f98.png

1395

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2614cf1ac68c98b1ffc1fd62be40155d

pub_16x2_f72f9a551fcac38420ef310635332a91.png

602

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux90a71ab094e48b68ac0169c13c948f43

pub_16x3_cff1b6773f457c579d4b17a1e07b3c89.png

752

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4171cf8bb662a9ff223d6790307e0920

pub_48x1_5_76d5f60aa226e56178b44924d024d46c.png

830

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe5d14b0af75122ab4f237ee7ee3f3875

pub_48x1_8c5cc5e03db039797231ac2987a39677.png

1670

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa6be26b1046a5241f79a892338786b46

pub_48x2_b2cbf1007f3f2e83b504fd45b67acdfe.png

1918

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux109e6aec60eb33b950f3f7071f756e13

pub_48x3_d892aa688f7823f3d1456344b8b595f6.png

2249

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux98d3a57aac90e2ac555168da2d6e39ca

pub_96x1_5_587a0d668690ca0e984badc77a53b8a7.png

1397

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcb939d9c58ef0dc752ad056b91d52801

pub_96x1_cae35678c79c0f4705fc93866b1d0b51.png

1971

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux62c5d524238a798f830891f589c64e21

pub_96x2_64432be186ffaa13e66be1119cf03a13.png

1716

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxea1973a0a951d0497e9a2db970ea56cc

pub_96x3_732a5dcfd692f3c956a626572d01597d.png

2409

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux98fdc013a89de66164023b1a90d2b52a

segoeui-bold_00a8a2e0a7feded81b77e36622338dbe.woff2

43868

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6bd17fa6a958814af77f24d7e3d3b77b

segoeui-bold_1729e0cca0b4e15a571c8943277f428e.woff

55496

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux69fde7923cb7dd9b3f9153cea6b01521

segoeui-bold_18738737200cf8e46a65db625abba8cc.woff2

35408

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8748e6e90bdeafbb7841b68c362567cc

segoeui-bold_2c47175b890a2788244dbbb04fd15810.woff2

32964

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux62d02d87d391eea9d4b481f178d5fd5f

segoeui-bold_2ece9866fc7c325f4593a8e8e151d7c1.woff2

42788

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux53b5d503481dca80876d6a3b975caa1d

segoeui-bold_6870e52f16d72f5085e9cf8dcbb6ab14.woff

41644

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb895ee44a9aaaeaa33aec54f839f54bd

segoeui-bold_7670fcad720d662aeae5246acb160915.woff

38360

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd7f19e398290de2ddbd387f12232fc66

segoeui-bold_9d3adc4c7719ae2a3bb54b4281996bfe.woff2

63344

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd6110cac400251f3be610cf051fe0306

segoeui-bold_a6e7024959542da97b48764015cb2912.woff

76124

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0abfc468174a7731d197c779850a4d96

segoeui-bold_b9c579295a2e1db8635d0a9a244954c4.woff

50536

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1d13369d81ef1b62eeda680cfe5260e4

segoeui-bold_cf12db8a2720d67c975b0b99951f3fe2.woff

79792

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux542a8333d6eb454003994dcb90adc921

segoeui-bold_db5a0e1149b0aa25176764ca925df569.woff2

42980

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd2d5d9a94c848bbc7d0005c0181100a4

segoeui-bold_e7c62f35d3a8a60765846452cdea20f7.woff

51496

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3993b58044c950e07f3a7bc7f0d32a71

segoeui-bold_f964699843376a4cd45d10a41c41cc23.woff2

71732

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux43c0c60685bc2f23783e37b5a0102061

segoeui-light_0fde8f2a95d1517dad89c4c06b31deac.woff2

62788

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa9fa6e0d242efc33abbbda989b01eb44

segoeui-light_1f57bc2cb31f22bc9094d22c5134d589.woff2

39776

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe2093a46ead921462c515abb5a3abf01

segoeui-light_2fd9614c0deb54d27b7f8257e237ccc1.woff2

30836

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux90560c9f5867981d0594c177ebe1c56b

segoeui-light_330e17beeeecee428dea32f39b679d3b.woff2

28740

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0c51ec3bf94d7b42b14c8354f59cadee

segoeui-light_3cead85155e0de2d7e9b721eb34fee76.woff

46632

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeca141a7e6c5fcfc83b31e5a56be0539

segoeui-light_89dc18e4fa3fac2779928262e8e2f4e6.woff

73624

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2d7b33d4a9796de999fe52ef820053c6

segoeui-light_9e15a0188be993b49f37286f9d759ff0.woff

45000

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxea7b612f0ad0746591d118e3be5e376d

segoeui-light_a7a0d35a2e5d0c1e3bc30b45a11dc36c.woff

46744

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux99a368ffbc9e315e65b1dbd4d25d98e8

segoeui-light_b734f1fd85091592e77747be6ea5a910.woff

36844

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2f9e4c0839f9f5460ff2fb2c0059269b

segoeui-light_b9f0073120dc85d152929803a1080c4b.woff2

38336

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa3c3d5b27cb7e088b6c70ab8819dc368

segoeui-light_dd854137779d360dc33d99866c62aec5.woff2

67992

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxee37f05f925a33d8f972ce7a90d3b52c

segoeui-light_e48ea1ac1846a2e80cb60f9a23494a50.woff

33752

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux545df6c3cea8abf4e281022a817f1d1b

segoeui-light_f1d4b0e953fa0758da4db09e88531b93.woff

75568

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4366170e7dbdb045a4ebad49b8581faa

segoeui-light_fe64866d56c34385e3833dde54a08b9c.woff2

37892

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux11fee05cd1897fe9512edf62e33a5474

segoeui-regular_28959e485d3ae31c66dbef059dce1265.woff

55604

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxba227bdf3fa698cf6c49711b887d5dd0

segoeui-regular_53b650cb4ad3b562dd9e152400eaf2c2.woff2

47288

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcde9de09101026016f177ef0e53015d0

segoeui-regular_5fa620c9eefcd9c86b00199b3733d6e8.woff

75464

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux90a46abf7b8ff5c083d11554258b281b

segoeui-regular_697230d0942e89a4e8582ea9f463bc30.woff2

39176

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3666c8b7d79269023ca66dcf996ca281

segoeui-regular_78aea412d491b3c930b06f2007feff44.woff

45616

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8c8b85fe70573ba86b67c8b1aac0a24b

segoeui-regular_7b6cba99d25f22ff1ccdee97c12482d1.woff

60540

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8664aa54fef9844d3ddfb3905d6082d5

segoeui-regular_7db9efbd4f0051eec003a69d52208a40.woff

66632

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa84b2cf53c1d31eb9c2e939143b12e4a

segoeui-regular_7e0879cc50cdc9845eef81efe62d76d2.woff2

59140

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux395310c463d2122fda0dc96c2b4ed122

segoeui-regular_865f1db6545fc94a2f4444dd60e7bbc6.woff2

36344

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux37a4e2868b2413a6651c2a02f7f22aaa

segoeui-regular_8e5beaebb27bbf92146977bd1062eb11.woff

42236

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa5417e269e594aab4089c7cef6849ae3

segoeui-regular_a174c5c5aca9fc207f0774e74b6a5017.woff

56896

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcc2f9dc9071267ec95c94c923a14d179

segoeui-regular_a66ac4b246c87c08e18b5ba6d7e83798.woff2

47716

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux626592d53cbcdf9efb4fa570480949ec

segoeui-regular_de7cd3a972e93e3f2c920b53c13b58ae.woff2

63928

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1c639428f948d14fce3267118b782fa4

segoeui-regular_f51d4cde8cd85b1caa064a18c0fa8b92.woff2

48012

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf3e9d7b2eecb84d597ce582d94a137be

segoeui-semibold_03f00b8d19f7f27318f4653f9d5bab24.woff2

69908

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9c9d4d531b690b69d774b59793279494

segoeui-semibold_204b492169988b818ea24253774d6ee1.woff

40692

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxdb1bfd34224db15a24c475a2efe46ac7

segoeui-semibold_2aab0c00d3723964e503969f2d554c13.woff2

65772

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8791a953c99bfbb0a9af1ba0161d1620

segoeui-semibold_40f607089688633d2659e6042ac33620.woff

78492

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7658de07d18b46fbcf668e6a7cf0c3b0

segoeui-semibold_66d11e55b7a413ddf6a84e858697e7b6.woff2

31824

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1f827be026738099fcf4acaff86813bf

segoeui-semibold_67a64f575e084b02e863817a1242b92a.woff

76908

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcf1e222f0ee3fc0b96cbb456fceeda44

segoeui-semibold_690fc91487e8393ee7496881ba915389.woff

50184

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1456b68af58274e2d2e5b9ba39aeb114

segoeui-semibold_6b8d94ee3b0185feaafe1f19e9587f1f.woff

37236

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux29bec47b357612107fa8a25d9f0a9561

segoeui-semibold_8551e8694644280ece249254e10bf910.woff

49212

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcab33662f63ea8dcd23c0758f866b1ea

segoeui-semibold_87bd68a4637619c40a489d9d13e42747.woff2

41724

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9be6c00153f9d18d9d8d0d9b1c69ab02

segoeui-semibold_917c51fdfabab1435e52275e3f460017.woff

54224

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux85fba1389bf729b7ea5c7a5e3bba027a

segoeui-semibold_9b3d5bf54cd48c3eefd8ac1217253a56.woff2

42800

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf01340f50fe9a547d6d2a65d55801aa0

segoeui-semibold_c9307fd69140b02de407557064719c73.woff2

34572

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcde125ec6309d831574dd26d5791738c

segoeui-semibold_ebd6cfb03ec224b96c3fe02c13befa55.woff2

41532

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5ead2154e3dee002a02735809a6910e5

segoeui-semilight_0e95088a90a65a1c397f347e9517826f.woff2

40128

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxdae0ed6737476841a9630b20f17d9928

segoeui-semilight_3ff95bf86e54359409f750eeb604bf95.woff

76836

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux04fb6d5d66cc49470a26f0658311f11a

segoeui-semilight_4d650c89d860efeb3a1c77d9c0742c4a.woff

28504

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux590ec3664f65c2eecf03fe3bea6cda63

segoeui-semilight_5000bfb344caca36abc9930579e87909.woff2

65788

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa5fd063fc3fbb406ff26b45a8d64f869

segoeui-semilight_6984a87b441bd33e9ef4106f43dda279.woff2

40236

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9b288e31dd56b4ae70b6371f77f4357e

segoeui-semilight_7263170323b9c598485bf2632f0d39fc.woff

47700

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc30d59866e0f48cf2365d76e9b04235c

segoeui-semilight_77a9efbe7a4f246e7e83ca2248e26a36.woff2

29936

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux18fcc9fcf00cc845ceb2662a5fdbfe31

segoeui-semilight_7bf8c217f3e999717e5a2b5c78d151b6.woff2

39920

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb62e8b720352b727ff4fd4c58f8c453f

segoeui-semilight_897f07bb31e3216cbf844b2c09e2cde5.woff

35300

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxbad569b0a4283dac2ccc0c8b4f81331e

segoeui-semilight_91a966e76f349cf84dcfcb30d24c3bd3.woff

52180

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxdb8899172a90cc6a287cea7d056a1e35

segoeui-semilight_9a12b3dbf8920a3174853867d0f0cbbf.woff

48316

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8f0c6d69a147418ffe80caafa921b889

segoeui-semilight_ac85d4edbcabf09efd9fb6cccc403e23.woff2

32128

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux44090e977086ec2a4143c2654ebd2a90

segoeui-semilight_e748f71274adb7dcc350e322f5802540.woff

38288

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3f1bfeb2bc729e696390c433c2d9ec64

segoeui-semilight_f5d83201b9de2f4d51a2cfb6cc8e3445.woff2

24432

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd948aa5673f2ae756920bb5382248233

selawik-bold_2c03fc898ff48ca28968079f3c9f5839.woff

19336

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux904f600a3f3bb704808fa8b9d2fa0f75

selawik-bold_685fb6280fec3582a82006a0a09e2b6f.woff2

14424

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc6387ceea9cbeb78ae56c6ee7b4f5e25

selawik-light_18b8c53b827002bac4d1eb60f9d8d207.woff

19524

2-Σεπ-21

10:17

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

14-Σεπ-21

10:56

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.mhtexport.dll

microsoft.office.mhtexport.dll

16.0.10379.20000

28040

14-Σεπ-21

10:56

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10379.20000

1308552

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.documentmanagement.dll

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10379.20000

567688

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10379.20000

567688

14-Σεπ-21

10:56

mopap.dll

microsoft.office.policy.adminpages.dll

16.0.10379.20000

27544

14-Σεπ-21

10:56

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

14-Σεπ-21

10:56

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

14-Σεπ-21

10:56

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

14-Σεπ-21

10:56

default.aspx_edcons

Default.aspx

4619

14-Σεπ-21

10:56

recordsribribrib.ascx

recordsribribrib.ascx

367

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10379.20000

2383752

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10379.20000

2383752

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10379.20000

538504

14-Σεπ-21

10:56

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

14-Σεπ-21

10:56

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

14-Σεπ-21

10:56

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

14-Σεπ-21

10:56

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

14-Σεπ-21

10:56

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

14-Σεπ-21

10:56

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

14-Σεπ-21

10:56

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

14-Σεπ-21

10:56

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

14-Σεπ-21

10:56

ρυθμίσεις διατήρησης.ascx

ρυθμίσεις διατήρησης.ascx

11060

14-Σεπ-21

10:56

videothumbnailer.exe

videothumbnailer.exe

16.0.10379.20000

22936

14-Σεπ-21

10:56

dlcworkflowactions_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10379.20000

152472

14-Σεπ-21

10:56

dlcworkflowactionsvs_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10379.20000

152472

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.workflow.feature.dll

microsoft.office.workflow.feature.dll

16.0.10379.20000

32664

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.workflow.pages.dll

microsoft.office.workflow.pages.dll

16.0.10379.20000

92040

14-Σεπ-21

10:56

dlc.workflow.routing.dll

microsoft.office.workflow.routing.dll

16.0.10379.20000

123288

14-Σεπ-21

10:56

dlc.workflow.tasks.dll

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10379.20000

44440

14-Σεπ-21

10:56

dlc.workflow.tasks.dll2

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10379.20000

44440

14-Σεπ-21

10:56

microsoft.office.workflowsoap.dll

microsoft.office.workflowsoap.dll

16.0.10379.20000

56200

14-Σεπ-21

10:56

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10379.20000

2138568

14-Σεπ-21

09:09

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10379.20000

318928

14-Σεπ-21

09:09

microsoft.office.server.directory

microsoft.office.server.directory.dll

16.0.10379.20000

1374648

14-Σεπ-21

09:04

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.10379.20000

3487648

14-Σεπ-21

09:04

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10379.20000

4607904

14-Σεπ-21

09:04

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10379.20000

4607904

14-Σεπ-21

09:04

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10379.20000

5277608

14-Σεπ-21

09:04

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10379.20000

5277608

14-Σεπ-21

09:04

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10379.20000

5277608

14-Σεπ-21

09:04

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10379.20000

5277608

14-Σεπ-21

09:04

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10379.20000

12129168

14-Σεπ-21

09:07

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10379.20000

12129168

14-Σεπ-21

09:07

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10379.20000

12129168

14-Σεπ-21

09:07

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10379.20000

12129168

14-Σεπ-21

09:07

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

14-Σεπ-21

09:06

sldlib.js

sldlib.js

29295

14-Σεπ-21

09:06

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

14-Σεπ-21

09:06

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

14-Σεπ-21

09:06

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10379.20000

381888

14-Σεπ-21

09:14

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10379.20000

381888

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10379.20000

614344

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10379.20000

614344

14-Σεπ-21

09:13

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

31-Αυγ-21

03:46

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

31-Αυγ-21

03:46

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

31-Αυγ-21

03:45

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

31-Αυγ-21

03:46

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

31-Αυγ-21

03:45

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

31-Αυγ-21

03:45

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

έκδοση 2007 του Excel

81782

31-Αυγ-21

03:45

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

έκδοση 2007 του Excel

81782

31-Αυγ-21

03:45

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

31-Αυγ-21

03:45

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

31-Αυγ-21

03:45

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

31-Αυγ-21

03:45

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

31-Αυγ-21

03:45

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

31-Αυγ-21

03:45

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

31-Αυγ-21

03:45

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdrdrd2r41.xsl

105800

31-Αυγ-21

03:45

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdrdrd2r41.xsl

105800

31-Αυγ-21

03:45

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

31-Αυγ-21

03:45

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

31-Αυγ-21

03:46

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

31-Αυγ-21

03:45

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

31-Αυγ-21

03:45

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

31-Αυγ-21

03:45

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

31-Αυγ-21

03:45

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

31-Αυγ-21

03:45

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

31-Αυγ-21

03:45

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

31-Αυγ-21

03:45

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

31-Αυγ-21

03:45

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

31-Αυγ-21

03:45

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

31-Αυγ-21

03:46

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

31-Αυγ-21

03:46

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

31-Αυγ-21

03:46

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

31-Αυγ-21

03:45

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

31-Αυγ-21

03:45

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

31-Αυγ-21

03:45

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

31-Αυγ-21

03:46

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

31-Αυγ-21

03:45

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

31-Αυγ-21

03:46

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

31-Αυγ-21

03:46

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

31-Αυγ-21

03:45

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

31-Αυγ-21

03:45

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

31-Αυγ-21

03:46

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

31-Αυγ-21

03:46

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

31-Αυγ-21

03:45

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

31-Αυγ-21

03:45

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

31-Αυγ-21

03:46

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10379.20000

14980520

14-Σεπ-21

09:15

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10379.20000

14980520

14-Σεπ-21

09:15

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10379.20000

14980520

14-Σεπ-21

09:15

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10379.20000

14980520

14-Σεπ-21

09:15

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10379.20000

4399016

14-Σεπ-21

09:14

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10379.20000

4399016

14-Σεπ-21

09:14

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10379.20000

4399016

14-Σεπ-21

09:14

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10379.20000

4399016

14-Σεπ-21

09:14

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10379.20000

4399016

14-Σεπ-21

09:14

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10379.20000

5585336

14-Σεπ-21

09:13

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10379.20000

5585336

14-Σεπ-21

09:13

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10379.20000

5585336

14-Σεπ-21

09:13

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10379.20000

5585336

14-Σεπ-21

09:13

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10379.20000

5585336

14-Σεπ-21

09:13

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10379.20000

12497320

14-Σεπ-21

09:14

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10379.20000

12497320

14-Σεπ-21

09:14

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10379.20000

12497320

14-Σεπ-21

09:14

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10379.20000

12497320

14-Σεπ-21

09:14

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10379.20000

3952552

14-Σεπ-21

09:09

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10379.20000

3952552

14-Σεπ-21

09:09

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10379.20000

3952552

14-Σεπ-21

09:09

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10379.20000

3952552

14-Σεπ-21

09:09

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10379.20000

14484904

14-Σεπ-21

09:06

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10379.20000

14484904

14-Σεπ-21

09:06

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10379.20000

14484904

14-Σεπ-21

09:06

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10379.20000

14484904

14-Σεπ-21

09:06

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10379.20000

73689000

14-Σεπ-21

09:07

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.10379.20000

73689000

14-Σεπ-21

09:07

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.10379.20000

73689000

14-Σεπ-21

09:07

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10379.20000

73689000

14-Σεπ-21

09:07

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

16.0.10379.20000

62400

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10379.20000

1973152

14-Σεπ-21

09:14

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10379.20000

7782904

14-Σεπ-21

09:15

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10379.20000

2708472

14-Σεπ-21

09:15

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10379.20000

3588112

14-Σεπ-21

09:15

prm0009.bin_osssearch

prm0009.bin

13280768

14-Σεπ-21

09:15

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10379.20000

3555752

14-Σεπ-21

09:13

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10379.20000

3555752

14-Σεπ-21

09:13

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10379.20000

3555752

14-Σεπ-21

09:13

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10379.20000

3555752

14-Σεπ-21

09:13

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10379.20000

18202552

14-Σεπ-21

09:13

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10379.20000

18202552

14-Σεπ-21

09:13

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10379.20000

18202552

14-Σεπ-21

09:13

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10379.20000

18202552

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10379.20000

62888

14-Σεπ-21

09:05

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224560

14-Σεπ-21

09:14

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10379.20000

1149360

14-Σεπ-21

09:14

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10379.20000

2855336

14-Σεπ-21

09:14

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

16.0.10379.20000

131016

14-Σεπ-21

09:14

busdatar.dll.x64

microsoft.businessdata.dll

16.0.10379.20000

131016

14-Σεπ-21

09:14

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

16.0.10379.20000

396216

14-Σεπ-21

09:14

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10379.20000

811944

14-Σεπ-21

09:14

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10379.20000

811944

14-Σεπ-21

09:14

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10379.20000

2866096

14-Σεπ-21

09:14

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10379.20000

164776

14-Σεπ-21

09:14

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10379.20000

164776

14-Σεπ-21

09:14

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10379.20000

734120

14-Σεπ-21

09:14

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10379.20000

734120

14-Σεπ-21

09:14

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10379.20000

487864

14-Σεπ-21

09:14

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10379.20000

487864

14-Σεπ-21

09:14

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10379.20000

286152

14-Σεπ-21

09:10

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10379.20000

498616

14-Σεπ-21

09:10

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10379.20000

16312

14-Σεπ-21

09:14

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10379.20000

1053144

14-Σεπ-21

09:14

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

31-Αυγ-21

03:42

ugcdot.xml

feature.xml

629

31-Αυγ-21

03:39

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10379.20000

747456

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10379.20000

3042728

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10379.20000

3042728

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

16.0.10379.20000

158160

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.importprofileproperties

microsoft.office.server.importprofileproperties.dll

16.0.10379.20000

77784

14-Σεπ-21

09:14

osrvintl.dll

microsoft.office.server.intl.dll

16.0.10379.20000

287704

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10379.20000

1658304

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10379.20000

5333448

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10379.20000

5333448

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10379.20000

1744304

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10379.20000

1744304

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10379.20000

1744304

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10379.20000

1466304

14-Σεπ-21

09:15

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

14-Σεπ-21

09:09

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132939

31-Αυγ-21

03:39

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46516

31-Αυγ-21

03:39

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

53021

14-Σεπ-21

11:16

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117406

14-Σεπ-21

11:16

addgal.xap

addgallery.xap

416778

14-Σεπ-21

11:16

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109783

14-Σεπ-21

11:16

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

383106

14-Σεπ-21

11:16

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321029

14-Σεπ-21

11:16

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231341

14-Σεπ-21

11:16

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231341

14-Σεπ-21

11:16

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231341

14-Σεπ-21

11:16

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231341

14-Σεπ-21

11:16

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

481167

14-Σεπ-21

11:16

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

193087

14-Σεπ-21

11:18

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

193087

14-Σεπ-21

11:18

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

193087

14-Σεπ-21

11:18

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

193087

14-Σεπ-21

11:18

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

528353

14-Σεπ-21

11:18

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10379.20000

2233840

14-Σεπ-21

09:12

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10379.20000

333832

14-Σεπ-21

09:12

mossbi.wfe.gac.scorecards.webcontrols.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll

16.0.10379.20000

345064

14-Σεπ-21

09:11

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10379.20000

12353448

14-Σεπ-21

09:14

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10379.20000

12353448

14-Σεπ-21

09:14

ppt.conversion.webclient.config

client.config

2059

31-Αυγ-21

03:39

ppt.conversion.web.config

web.config

3375

31-Αυγ-21

03:39

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10379.20000

108984

14-Σεπ-21

09:08

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

14-Σεπ-21

09:15

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10379.20000

4898744

14-Σεπ-21

09:15

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10379.20000

16468416

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10379.20000

396208

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10379.20000

396184

14-Σεπ-21

09:14

sts_spclientnewux3dcccc03b51a669e4059049127785bfe

selawik-light_2080ecbe44abf1d585763d718c144d0f.woff2

14544

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxff93e55bf121b388f14b105c36973428

sereadik-regular_c1aa8c51674cf0eb4a615b2e55e158c1.woff2

14632

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd09475a2bdf5f6be4aeb641708337a13

selawik-regular_ceebb048d952cbfe385109812d1e02da.woff

19596

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux23b3237dc6fabbe334dfd5d72b609f8b

selawik-semibold_17eab24cc0c2e0e43b886bf5e9b966e7.woff2

14896

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux72011d6116ef1ea31cd909aa0736792e

selawik-semibold_a8a0ec9a04c3e8089a2e4c1a95472bec.woff

19824

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5394ce16dd0d7da4524a1dd1af87de1f

selawik-semilight_744e92b0cad631df4366f497d6bd644d.woff2

14864

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc33f3c4ba1d90763c4d099e669b33801

selawik-semilight_ff7350adb693801aa55f19afaafe0fa5.woff

19944

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxba1eaa313c38bf5fdca388af985407e6

sharepoint_16x1_5_54d4684c6511492a93a17c51e5cb453a.png

667

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4e09209825d0f30fee1a94fbe6ec31d8

sharepoint_16x1_60fed59eb24bba330eaa7134c2b35354.png

456

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux29911c62fc38df7a422dca1288ec3962

sharepoint_16x2_3d7f07c1ce3f3c67c81f8be76cefa954.png

927

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxdfbd21744c8ce511cfea23e31cfc5db8

sharepoint_16x3_994d525eb6f806a620b11f62d889ad0a.png

2748

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2cb223574ad67644afe54eaffb65e1ef

sharepoint_48x1_5_d49b03aa3acc2bd1a2c3e742faf95056.png

4523

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb68874e76f816a8d9c00572a089f1102

sharepoint_48x1_994d525eb6f806a620b11f62d889ad0a.png

2748

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux278d718673d0f0314b2f18a446a18cf3

sharepoint_48x2_92191738c1d805cd51156256ee1cdb17.png

6178

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4052d784ce1dcf1cd2d44282e23e5ba2

sharepoint_48x3_213cc2361d61cd7ddf2d840dc73f06dd.png

9576

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux61b323d30f83b76046f18eb8275f3186

sharepoint_96x1_5_031a1917fbc191f080148374355340f0.png

9487

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc0fcfec6842082a066c675f66dd7d2b7

sharepoint_96x1_c434aa9f4e4901a86fa4ca274076a3ff.png

6140

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux28b847b13b9d12716f97f8a5bbb1a384

sharepoint_96x2_858dfdb2a683ba6eba930bc4431b084c.png

13877

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6791844307e768b1cda0305d87d4710e

sharepoint_96x3_0ce9ea9c5a551308866960076d0de984.png

21919

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18482

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux80477eda0db88481a24ec28e3ec1a3d4

sp-component-base.js

15558

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

9-Σεπ-21

05:33

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

9-Σεπ-21

05:33

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

9-Σεπ-21

05:33

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

9-Σεπ-21

05:33

sts_spclientnewuxa9691f2e24a93a05b2f0aea66ecd2b39

sp-page-context.js

24215

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxfbeae9f1dac898fc67ca0251087da6c7

sp-safehtml.js

17535

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

9-Σεπ-21

05:33

sts_spclientnewuxf27942de8bf5be30c8d15ef048860ddd

visio_16x1_4c1d923ec0faa9fb8eae2db30aef89e2.png

439

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe7396a59b5eedff5e7435233a62e9c21

visio_16x1_5_78cbfd0a1390cf35af2676cf1f2fbc21.png

534

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcd0b532d68b3df4f515bb9da2eb098e1

visio_16x2_9518363f6a0609c0e8fe02fb6bb55877.png

710

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxbc72d857c4c257cd97e0de75533a0374

visio_16x3_5412174a280e6e2855820adadf707a6d.png

1720

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc07033e73ab0b8d148b3384afc0ab2e7

visio_48x1_5_618764ef718bf23076904b4bfc0611c5.png

2791

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb6c0813b5c6459267eecd1ff9d6ef3b9

visio_48x1_5412174a280e6e2855820adadf707a6d.png

1720

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd9562d2b4303d2ecde3fa655005772eb

visio_48x2_dfcfb564a48b7fc49203c5050985a152.png

3732

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd0685442b622a3cfc540f6bdced1ad29

visio_48x3_eac6e2fd59138e9c2c0ab15f234bcd9e.png

6054

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe785979898e1367803b5edf061dbad7e

visio_96x1_45b9266fda6ff4bcb6b64cac55320532.png

3724

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxae33df669824e4720a4dbd076f834f08

visio_96x1_5_4428a305a7bc1b1ddc1e9cfce64ae6cb.png

6065

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5f740b9132f808ba34b509429852deaf

visio_96x2_aa9d76ef7ce27682fae963a87dc848e3.png

8030

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb84db68e21caf2d2530b88ea74251490

visio_96x3_7bd21e75b273310b9206d68ec4399361.png

13387

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux593f7140154a8b70feae78d41e7271dc

vsdx_16x1_4430ba06293826a3c92891bd1e70a022.png

1407

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf3dc099a7e95a90107d54f133810a453

vsdx_16x1_5_7d61906b3614fb55f1963754bbdaa3a5.png

1643

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux914b8d40b763f49f13b3d6c1037cb6e8

vsdx_16x2_e454713a3cc9d266e9a58d90ed4a5c8e.png

746

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2c46cd33ead68fe394aa1a4c1d104b78

vsdx_16x3_5ddaa063d2f373cf8b2bc252f7dd36ac.png

984

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9fa1614717387e76385e88cae3961d6e

vsdx_48x1_5_bc7d1cf87bbc4dd921aecdb2deaf6705.png

2267

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb6c185672d32527b6b23674fd618c072

vsdx_48x1_67341fd0ff33731357594e3b092a2c8e.png

1989

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux46be2393a35a55172ff4bbbbd4d0e51c

vsdx_48x2_e3becfeb024cbd3c46477b32b6fd3cae.png

1601

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux522b80f3d51b476a0dda839d975ca09f

vsdx_48x3_bde94d5ae43f8bf84396338bd2f23a19.png

2285

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4bfd71d75f5c36d9ec4093b444c5b077

vsdx_96x1_5_eef3c215df8bb98b59db649569d6a0b7.png

2046

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0c23522926745ff870fdb9c91e62e920

vsdx_96x1_70d2e9f604f1b5a341b5a4c0342768c0.png

2500

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux66bfb4af2c35d5a59041a193f44b5383

vsdx_96x2_f474a1b19da5215a7eab918efadbdb3e.png

2547

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2448ae88f11fb5d72da1e3885be94fb4

vsdx_96x3_16c2db9ccb2da0e93e3e31f6a81a96db.png

3891

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4f1b185849a54e36a4fd79a41b03ee4b

vssx_16x1_23673d773d2e84e8cb02ed0391e48950.png

1321

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf4783f501b24fda1bccf0a3aaa449bd1

vssx_16x1_5_ece371e69212b24bbe11123c1a56df9b.png

1499

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6989f8a7abd8ccd3ad0555ab5f968b88

vssx_16x2_41e188b398c92e9c3e5737366a941ae8.png

532

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf048ff5cf6f1bfe6dc7d190d48bd9bfa

vssx_16x3_c235741aadd6f2194ff6b0030772d1fa.png

705

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux905e08d7477fe697ab5c95ba6acb4825

vssx_48x1_5_133a4c533a831abfe262f6c3ae88a272.png

1824

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux589e933f9bc5ddc69f744bed90b3970c

vssx_48x1_e46d27a4d9f7161e7264798737511387.png

1626

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxffc0781ccc84e5c4b7674db088dc8efc

vssx_48x2_5db92e09f6e93f5ac9a6acd0c0b0efd0.png

1018

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8b9ade185d38647b14012b06f976f027

vssx_48x3_20cee415a165e5b1d9f5860f5a61730f.png

1416

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxfe69dda904861eab895266dcc33eafeb

vssx_96x1_304d4b3db91a5fab49a49ac71d4ad491.png

1940

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6bba68b13fc096a832e5110a66e5a17e

vssx_96x1_5_62ef76b7015b6acdb793ff8ceaa7f96d.png

1270

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux5ba777a9e10f9e3beb6b51b9d3077970

vssx_96x2_55ba8d81db214f9f2cfacc5a1ca947b8.png

1640

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux294f38c8d236c306a36e04fbb00bb7a4

vssx_96x3_6138d40859b5fa945df9d862fc3a77b7.png

2295

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0523f888c49e50fef4713eaf8a4d1284

vstx_16x1_5_5cc00b7044c143b1ccfeedbd95806acf.png

1608

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeb906a458ec4da9ddae1a0dd920f13ea

vstx_16x1_e8bbd84ad07d13458d5fe9a3e41d496f.png

1376

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux2db81c901a09a60b94e37b2ff63f536b

vstx_16x2_564935220019958b0f4952e1342f3f09.png

728

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxe1c0b3cd4c0ce30a0526327857a90839

vstx_16x3_c12c7a6f375155dac42e7b02dd46f002.png

1024

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux824c9b4b670debdfc2183094c0dd3d19

vstx_48x1_5_bd92f3ebbafa8cc68983a8822a8b99e8.png

2262

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4a72fcfc636555ae4d69f1d6edf3be60

vstx_48x1_a080021fb4cd85b590d146d5946662f3.png

1957

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux97b8a2af03fd84420ee8182ae1427212

vstx_48x2_845753ded3e968bf6600a502fd8e742d.png

1351

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf6009284223717865eadaae78adf2d6d

vstx_48x3_db83862135a37c85f07f7e263b7cb8b5.png

2224

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux74ba0bdcfb04f8635681372394cc608a

vstx_96x1_5_1c0b7cb1691e3c01184b9d5a6e49945a.png

1950

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux61340ccd70111e2786de01c4e9165959

vstx_96x1_da5bd9b6cdcc11bfecfd98356bd44391.png

2475

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux01d482f452da07ee8a793f53e336cc16

vstx_96x2_098089d613867c4a71c5c043534aad48.png

2501

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3192da3bfa2a20a11983c02c5de87aae

vstx_96x3_2904adb44857649814c781376d574d96.png

3794

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf944546bb71cd877a97d36c423740c5b

word_16x1_170c8b215333e956079ce7952b27642f.png

365

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxcb5dcc99118b73e3628bc7725c347c31

word_16x1_5_23bc1a35f790a9e6cc967a5e5b5d7e83.png

447

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3eac1f8106d652be5d59857b451cac1e

word_16x2_972b09e6377d716ad86898f455329cf1.png

543

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxdd588b9b95c540c76520bf7d39d9439d

word_16x3_ea143039d306df4162229498c2dcefa0.png

1403

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux80d5d1f8a495aad41167b0eb5d0d6bb2

word_48x1_5_3cc4a4f6c2c8455cedc707099b0abd54.png

2202

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxaad81c6cb24b4e79ef3fe70e727f226e

word_48x1_ea143039d306df4162229498c2dcefa0.png

1403

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux90bc32d5864ce720368322c6b033dd41

word_48x2_d6cdf0009b6bf95356d953bbf929464c.png

2982

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1710e548340626fe269359d708253cc8

word_48x3_8ac5a5d7e625e320586836b55ac39f5a.png

4785

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxbf56fa563b6a78f537c2398a7fd1d7e6

word_96x1_5_f1e6c2137f47b3a11531b3ea0eea155f.png

4763

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux612f463faa2fa48d2ee8e97a30b7bd96

word_96x1_d3143f16ad95fc8ae5c7f541a6e8135f.png

3002

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux25858e900847d8497371db5042bd7168

word_96x2_45a9c8f359f8f7339995be3a6d742d47.png

6103

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxfb0b972552779549b87dfeb8273c2488

word_96x3_4e101d6264263a8df2b059dad999ee40.png

10265

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux169d7458041ed7f33f68923ebc0c71f4

xls_16x1_5_b306b2273aeb28b19848a1f22ccf67e2.png

1469

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux38c6e3d8098edbff902a695c88e22a43

xls_16x1_c070349ae47519fd6c414493693c12c8.png

1460

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux804e7bd414c1c01ea56c290ee3a62364

xls_16x2_4f5a0eab318a46a41e6c92ece008fae9.png

670

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux55acf5f2d9e930e7316a5ede09537a06

xls_16x3_2f855b289ee4706700bdc358c593c2f1.png

684

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux64d7c2af6960f21c5804d3eb8cec271a

xls_48x1_5_dc65e29921a17ab7eeecbea7b439c069.png

1916

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux289609e57c51889e5b870bf468db3b59

xls_48x1_6cc45efa4dd7ddb236eb71b6de2ceb4e.png

1706

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxf29787f6a70c4efbe977daa16edf5647

xls_48x2_7e3f36ee57409ac238645c31d53379ef.png

957

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb60395a0402df93ef80cf3b956207747

xls_48x3_dd4d554a909b4690fa7932c503ecc108.png

1153

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux60671ce1e7d40b8dca9ee4dc41c68ae6

xls_96x1_5_535a6996efb5d6a5f68f0d8bb0694f9e.png

2109

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux584c7d200faf0ed7a4cad498107cc4c4

xls_96x1_b7e40330dfd777a5b3bfdd6e77c95d31.png

2010

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux46d7557d37043e959cc5871faaccfed7

xls_96x2_230640a0f5cb2ba035c089988f91c223.png

1529

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux83866892f76ac62a472d86697623ce8e

xls_96x3_2d2053f508d1c384833e77890db7a318.png

1948

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux193e68db71cf5489494fb960cd5568e9

xlsx_16x1_5_5483276dc29e83ea26a4b4938786be38.png

543

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux509e0958f21a117a482c074c504b123f

xlsx_16x1_751fd099c54b2b7a3da99b080eeca2e4.png

1474

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4f43fc6540bbb5a992916cea45021e3d

xlsx_16x2_a9b08b0f631119d3d595898147b37ab9.png

683

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxeea1e3b67ed20304e30715478124754c

xlsx_16x3_76f898eb25ce1b7d8583bef5e62db859.png

894

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux11fc5dbb14efae9fa6995fa7a01082c0

xlsx_48x1_5_2ac0528e37c96a4abe710da65d5dd9db.png

1053

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux0e5366efaf7d68e85fecf98cead9e00c

xlsx_48x1_8817915a2b258a5a4cc8bd809a0a83ae.png

1845

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1d8e179e5fef76f66d246a1786acd76a

xlsx_48x2_fde930a87fc61b0bdc057f8544aeb383.png

1301

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa8bb205cdf6250f21bedd463d7c757d2

xlsx_48x3_d0bd2d7f0da4d666c3adebfbc352783d.png

1799

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux3603748bcb9c5a9ab55073ffe209bc88

xlsx_96x1_43589e4cdeeadb1ddbaf3d22a82fcf6c.png

2140

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux1b063e3f3ad86ed12475728a9b040413

xlsx_96x1_5_ff9b977a88adea5fa1ad3ee0522a357f.png

1669

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux7a491e6eccd936674ad4b4647e41130c

xlsx_96x2_4cb85e7afaf4e847965e1d1eadb3ed1b.png

2893

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux48890bf4e73aad7146e32d3339cf39ce

xlsx_96x3_9b1c4833c646556293ac076cac403db6.png

3817

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8301975b16e42de4112d9e6f24d0534f

xltx_16x1_228481ced91e9a2357ac4fbd0bc0d833.png

1409

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux80547fb9509151985fa53c880b508ec3

xltx_16x1_5_ddcb15910b685d2f6b52e1add0f4c582.png

523

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd45ade28d963d8e54de839b6892ee5a9

xltx_16x2_d8ea07232894718dbdda5e700719feac.png

634

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxac4c4d91889fcf5595ed71262f1e44f8

xltx_16x3_a50ade65aa08d25f13b6455859927505.png

874

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6c804b2643b95f5cc6af95d0bf7924bc

xltx_48x1_5_0a223d8a2fdd65be22242edcebcfb56a.png

1013

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux269e4a426ba1262dd81cce577806ca21

xltx_48x1_f92fcc9fb31bbcd4fb9d5d1b0d952721.png

1777

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxb941eb557afedae4ad1026624e01f438

xltx_48x2_cd27c3a3a7c988361c38e7a65e8f1bb2.png

1202

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8cc553cc01174afcaf8e2417e6cb08ca

xltx_48x3_c3ddf7f9ada62c5f26f78ea8a1afdd06.png

1662

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6cca7a871051f0b0d4ec06f7e017fc59

xltx_96x1_5_79ab0afe48c7f408467258d5eb663888.png

1593

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux6d6a10c9630caf79a5cd3f9f8995b281

xltx_96x1_98edf15f105d5e4bf249e6dd6026bf88.png

2143

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9b0d68d149897e13d7464cb33612bc8f

xltx_96x2_58084d6743f9132c2309420b7120da6f.png

2017

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd825db6215c3c3564db93be26fc3ae4d

xltx_96x3_fe2df9b9b42a1cb688dddeb650555ddb.png

2821

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc6fbaaf249a164465499494c5d7f4414

xsn_16x1_5_c010de05f55977d65b73747561684e45.png

1381

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxbfe4ecd5fd1dc53c3b98128a84558aec

xsn_16x1_6c8220ddeffaa1046149d679d32b578d.png

1326

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux81b8172cb52e6a93c61f83e1da071b1c

xsn_16x2_2643953284151fd5e8e29573998ac242.png

449

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux9b27af62c111847e8aacdc03e43a29a4

xsn_16x3_b739f8a4f17d34d6856a96d83b524d8c.png

601

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxbe9f5f1ce26590b3eb9cdbc90a1be766

xsn_48x1_5_46afa00da1bf482ee121b402a223b3bc.png

1727

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux4327591e61b336a89d224b4d36e249fc

xsn_48x1_d65422c82aa59e45db6a69a191b4cccc.png

1536

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux542d0f0e60250b4c2fef5c9978ffdaa5

xsn_48x2_7f04d0abec191245896205f22c311657.png

834

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxa9c2c94463a6a7fc35bbecb2a196945c

xsn_48x3_7e815f5b7f701adfb95f774d1b99cee3.png

1146

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxd143339058745a3fa58c6f6f40e9aaf5

xsn_96x1_5_87ea08d27a3693cf30863f0779a1ae32.png

1105

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewuxc3eb0627ed2a299265865a96d6dba909

xsn_96x1_51e42aafb97346413d26983a72aee7d7.png

1847

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux02ab5360b0a27a83c0d8e62779362e4a

xsn_96x2_9988070767c0460fd82a16ec1fa12418.png

1391

2-Σεπ-21

10:17

sts_spclientnewux8a24c2795d22123dce3f204dac06a11b

xsn_96x3_a6444c641777a2debfe921a4c6581e77.png

1905

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewux47c2f9686e99961bcfa3599f0e14cb26

sharepointhome.json

40268

9-Σεπ-21

05:33

sts_sphomenewuxc0250aabec4b1e71150a3c5e78e664b7

searchux-main-sphome.js

1600572

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewuxab3efcb3b4702929d33f754cfd563158

searchux-resources.js

25528

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewuxc68fcb315164c60c6aace83a71fcbbe2

sharepointhome.js

1557340

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewux5764a9aadaf922139c9748a2b692c69f

sphome-react.js

208322

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewuxe5fc5d0c85aa24eb1adbac8ec1c9b954

sphome-rx.js

66245

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewux9e081e46518267288e7b11980f7811a4

sphome-signalr.js

129937

2-Σεπ-21

10:17

sts_sphomenewux4bf88d694ee8449f7f0ea170824568fb

sphome-utilities.js

123605

2-Σεπ-21

10:17

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

14-Σεπ-21

09:13

cui.js

cui.js

364464

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.web.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10379.20000

128424

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.web.commandui.dll_0001

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10379.20000

128424

14-Σεπ-21

09:13

xlsrv.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10379.20000

128424

14-Σεπ-21

09:13

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

14-Σεπ-21

09:13

xui.js

xui.js

18952

14-Σεπ-21

09:13

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10379.20000

12661168

14-Σεπ-21

09:14

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10379.20000

12661168

14-Σεπ-21

09:14

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10379.20000

376224

14-Σεπ-21

09:13

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10379.20000

376224

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.10379.20000

417192

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

16.0.10379.20000

550312

14-Σεπ-21

09:13

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

14-Σεπ-21

09:13

core.js

core.js

646739

31-Αυγ-21

03:42

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10379.20000

3175832

14-Σεπ-21

09:12

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10379.20000

3175832

14-Σεπ-21

09:12

ipomload.dll

microsoft.office.infopath.clrloader.dll

16.0.10379.20000

17904

14-Σεπ-21

09:09

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10379.20000

412576

14-Σεπ-21

09:09

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8490750

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10379.20000

6844312

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10379.20000

371624

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10379.20000

761264

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10379.20000

10461592

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10379.20000

4386736

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10379.20000

9607576

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10379.20000

59296

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10379.20000

802216

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10379.20000

1971632

14-Σεπ-21

09:12

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10379.20000

1971632

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

16.0.10379.20000

262576

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10379.20000

196528

14-Σεπ-21

09:11

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10379.20000

196528

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10379.20000

1897392

14-Σεπ-21

09:12

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10379.20000

1897392

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10379.20000

396264

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10379.20000

396264

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10379.20000

888792

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10379.20000

888792

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10379.20000

1305064

14-Σεπ-21

09:12

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

31-Αυγ-21

03:42

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

31-Αυγ-21

03:43

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10379.20000

1051600

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10379.20000

2758624

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10379.20000

1003432

14-Σεπ-21

09:15

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

31-Αυγ-21

03:38

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

31-Αυγ-21

03:38

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

31-Αυγ-21

03:39

pwa.common.respicker.aspx

respicker.aspx

3737

31-Αυγ-21

03:40

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

31-Αυγ-21

03:42

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

31-Αυγ-21

03:42

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

31-Αυγ-21

03:49

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

31-Αυγ-21

03:49

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

81336

31-Αυγ-21

03:42

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

69689

31-Αυγ-21

03:42

pwa.resx

pwa.resx

824177

14-Σεπ-21

09:08

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

φύλλο κατανομής χρόνου.aspx

4300

31-Αυγ-21

03:42

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10379.20000

55192

14-Σεπ-21

09:13

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10379.20000

3242408

14-Σεπ-21

09:09

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10379.20000

3242408

14-Σεπ-21

09:09

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10379.20000

3242408

14-Σεπ-21

09:09

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10379.20000

3242408

14-Σεπ-21

09:09

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10379.20000

3242408

14-Σεπ-21

09:09

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10379.20000

18856

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10379.20000

109863832

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10379.20000

16824

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10379.20000

16824

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10379.20000

24992

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10379.20000

46496

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10379.20000

1533864

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10379.20000

18344

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.όχι

16.0.10379.20000

2098088

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10379.20000

17824

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10379.20000

33214904

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10379.20000

9888168

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10379.20000

32672

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10379.20000

24632760

14-Σεπ-21

09:06

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10379.20000

1840568

14-Σεπ-21

09:12

offfilt.dll_0002.x64

offfilt.dll

16.0.10379.20000

290736

14-Σεπ-21

09:12

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10379.20000

2116040

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

16.0.10379.20000

95648

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.es.common.u εκφώνήσεις.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10379.20000

322456

14-Σεπ-21

09:07

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10379.20000

160160

14-Σεπ-21

09:07

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10379.20000

251800

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10379.20000

37304

14-Σεπ-21

09:09

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

31-Αυγ-21

03:40

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

31-Αυγ-21

03:40

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10379.20000

4218792

14-Σεπ-21

09:10

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10379.20000

288184

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10379.20000

402856

14-Σεπ-21

09:10

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10379.20000

138648

14-Σεπ-21

09:11

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

31-Αυγ-21

03:40

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10379.20000

97720

14-Σεπ-21

09:07

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

16.0.10379.20000

124344

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10379.3000

105896

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10379.3000

68032

14-Σεπ-21

09:13

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10379.3000

27560

14-Σεπ-21

09:12

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10379.3000

27064

14-Σεπ-21

09:12

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10379.20000

62376

14-Σεπ-21

09:14

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10379.20000

128440

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10379.20000

30616

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10379.20000

87480

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10379.20000

583080

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10379.20000

132536

14-Σεπ-21

09:09

srchresources.rsx

srch.resources.resx

83170

14-Σεπ-21

09:08

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

315067

31-Αυγ-21

03:39

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

134449

31-Αυγ-21

03:39

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

381237

31-Αυγ-21

03:43

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204534

31-Αυγ-21

03:43

srchuicd.js

searchui.debug.js

117192

31-Αυγ-21

03:43

srchuicc.js

searchui.js

51365

31-Αυγ-21

03:42

connfxom.dll

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10379.20000

1586088

14-Σεπ-21

09:14

connfxom.dll_0001

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10379.20000

1586088

14-Σεπ-21

09:14

srchportability.dll

microsoft.office.server.search.portability.dll

16.0.10379.20000

18872

14-Σεπ-21

09:14

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10379.20000

1103808

14-Σεπ-21

09:14

searchrs.dll

microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

16.0.10379.20000

50104

14-Σεπ-21

09:14

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10379.20000

455088

14-Σεπ-21

09:10

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10379.20000

455088

14-Σεπ-21

09:10

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10379.20000

202680

14-Σεπ-21

09:10

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10379.20000

21207480

14-Σεπ-21

09:09

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10379.20000

21207480

14-Σεπ-21

09:09

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10379.20000

107440

14-Σεπ-21

09:10

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10379.20000

107440

14-Σεπ-21

09:10

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10379.20000

517568

14-Σεπ-21

09:10

oschps.dll

microsoft.office.server.search.powershell.dll

16.0.10379.20000

312768

14-Σεπ-21

09:10

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10379.20000

3882432

14-Σεπ-21

09:14

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10379.20000

3882432

14-Σεπ-21

09:14

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10379.20000

485816

14-Σεπ-21

09:14

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

16.0.10379.20000

24504

14-Σεπ-21

09:14

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10379.20000

359360

14-Σεπ-21

09:06

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10379.20000

625600

14-Σεπ-21

09:06

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10379.20000

292288

14-Σεπ-21

09:06

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10379.20000

205248

14-Σεπ-21

09:06

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10379.20000

2204072

14-Σεπ-21

09:06

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10379.20000

3266488

14-Σεπ-21

09:06

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10379.20000

136104

14-Σεπ-21

09:06

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10379.20000

760248

14-Σεπ-21

09:06

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10379.20000

740264

14-Σεπ-21

09:04

control_defaultsearchbox.html

control_searchbox.html

6622

31-Αυγ-21

03:44

control_defaultsearchbox.js

control_searchbox.js

7298

31-Αυγ-21

03:44

control_sitesearchbox.html

control_searchbox_compact.html

6409

31-Αυγ-21

03:45

control_sitesearchbox.js

control_searchbox_compact.js

7176

31-Αυγ-21

03:44

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

32502

31-Αυγ-21

03:44

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

34160

31-Αυγ-21

03:45

filter_refinement.html

filter_default.html

19850

31-Αυγ-21

03:43

filter_refinement.js

filter_default.js

21183

31-Αυγ-21

03:43

filter_multirefinementbody.html

filter_multivalue_body.html

5764

31-Αυγ-21

03:43

filter_multirefinementbody.js

filter_multivalue_body.js

6929

31-Αυγ-21

03:43

filter_slider.html

filter_slider.html

4163

31-Αυγ-21

03:43

filter_slider.js

filter_slider.js

5311

31-Αυγ-21

03:43

filter_sliderwithbargraph.html

filter_sliderbargraph.html

4623

31-Αυγ-21

03:43

filter_sliderwithbargraph.js

filter_sliderbargraph.js

5791

31-Αυγ-21

03:43

hoverpanel_commonheader.html

item_commonhoverpanel_header.html

4454

31-Αυγ-21

03:42

hoverpanel_commonheader.js

item_commonhoverpanel_header.js

5938

31-Αυγ-21

03:42

item_commonbody.html

item_commonitem_body.html

7639

31-Αυγ-21

03:45

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

9049

31-Αυγ-21

03:46

item_excel.html

item_excel.html

2696

31-Αυγ-21

03:45

item_excel.js

item_excel.js

4014

31-Αυγ-21

03:45

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

31-Αυγ-21

03:47

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

31-Αυγ-21

03:46

item_word.html

item_word.html

2832

31-Αυγ-21

03:45

item_word.js

item_word.js

4160

31-Αυγ-21

03:46

searchcenterlitefiles.default.aspx

Default.aspx

2866

31-Αυγ-21

03:39

searchcenterlitefiles.results.aspx

results.aspx

3395

31-Αυγ-21

03:40

addsnm.apx

addservernamemappings.aspx

10829

31-Αυγ-21

03:42

edtrelst.apx

editrelevancesettings.aspx

13350

31-Αυγ-21

03:42

lstsnm.apx

listservernamemappings.aspx

10204

31-Αυγ-21

03:42

mchrule1.apx

matchingrule.aspx

22333

31-Αυγ-21

03:42

categ.apx

category.aspx

14271

31-Αυγ-21

03:49

crprop.apx

crawledproperty.aspx

15447

31-Αυγ-21

03:49

lstcat.apx

listcategories.aspx

11119

31-Αυγ-21

03:49

lstcct.apx

listcrawledproperties.aspx

14243

31-Αυγ-21

03:49

lstmnp.apx

listmanagedproperties.aspx

16328

31-Αυγ-21

03:49

mprop.apx

managedproperty.aspx

35108

31-Αυγ-21

03:49

scope1.apx

scope.aspx

15130

31-Αυγ-21

03:42

srcadmin.apx

searchadministration.aspx

11329

31-Αυγ-21

03:42

schpause.apx

searchapppause.aspx

9223

31-Αυγ-21

03:42

schreset.apx

searchreset.aspx

9733

31-Αυγ-21

03:42

resrem.apx

searchresultremoval.aspx

10164

31-Αυγ-21

03:42

ξισκόπιο1.apx

viewscopes.aspx

11793

31-Αυγ-21

03:42

ωωscpse1.apx

viewscopesettings.aspx

11421

31-Αυγ-21

03:42

addcs.apx

addcontentsource.aspx

9315

31-Αυγ-21

03:49

editcs.apx

editcontentsource.aspx

36714

31-Αυγ-21

03:49

lstcs.apx

listcontentsources.aspx

8045

31-Αυγ-21

03:49

clcss.apx

crawllogcontentsources.aspx

15891

31-Αυγ-21

03:48

clcrawls.apx

crawllogcrawls.aspx

17110

31-Αυγ-21

03:47

cldbs.apx

crawllogdatabases.aspx

14408

31-Αυγ-21

03:47

clerrors.apx

crawllogerrors.aspx

15830

31-Αυγ-21

03:47

clhosts.apx

crawlloghosts.aspx

16035

31-Αυγ-21

03:48

clurlex.apx

crawllogurlexplorer.aspx

28624

31-Αυγ-21

03:48

addtype.apx

addfiletype.aspx

10522

31-Αυγ-21

03:45

editrule.apx

editcrawlrule.aspx

9413

31-Αυγ-21

03:45

mngrules.apx

managecrawlrules.aspx

8033

31-Αυγ-21

03:46

mngtypes.apx

managefiletypes.aspx

10128

31-Αυγ-21

03:46

edtresss.apx

editresultsourcessa.aspx

9668

31-Αυγ-21

03:48

mngresss.apx

manageresultsourcesssa.aspx

8750

31-Αυγ-21

03:48

hrcpumem.apx

cpumemoryusage.aspx

20285

31-Αυγ-21

03:44

hrfrsh.apx

crawlfreshness.aspx

18343

31-Αυγ-21

03:44

hrclrate.apx

crawlhealthreports.aspx

20847

31-Αυγ-21

03:44

hrltncy.apx

crawllatency.aspx

23194

31-Αυγ-21

03:44

hrqueue.apx

crawlqueue.aspx

14512

31-Αυγ-21

03:44

qrdeffl.apx

defaultflowquerylatency.aspx

17032

31-Αυγ-21

03:44

hrsutime.apx

documentprocessingactivity.aspx

14728

31-Αυγ-21

03:44

qrfed.apx

federationquerylatency.aspx

14972

31-Αυγ-21

03:44

hrhipri.apx

highprioritytransactions.aspx

16906

31-Αυγ-21

03:44

qrindex.apx

indexenginequerylatency.aspx

14996

31-Αυγ-21

03:44

qrall.apx

overallquerylatency.aspx

15704

31-Αυγ-21

03:44

qrps.apx

peoplesearchproviderquerylatency.aspx

17485

31-Αυγ-21

03:44

q παραμένω.apx

queryhealthreports.aspx

16747

31-Αυγ-21

03:44

qrsps.apx

sharepointsearchproviderquerylatency.aspx

17502

31-Αυγ-21

03:44

eqctssa.apx

editqueryclienttypesssa.aspx

8169

31-Αυγ-21

03:39

mqctssa.apx

managequeryclienttypesssa.aspx

8097

31-Αυγ-21

03:39

edtqrs.apx

editqueryrule.aspx

71815

31-Αυγ-21

03:38

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

31-Αυγ-21

03:38

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

18660

31-Αυγ-21

03:38

mngrb.apx

manageresultblock.aspx

39447

31-Αυγ-21

03:38

qrorsel.apx

orderselectedrules.aspx

12383

31-Αυγ-21

03:38

qradsrcs.apx

queryruleaddsource.aspx

9375

31-Αυγ-21

03:38

qredtbbs.apx

queryruleeditbestbet.aspx

20715

31-Αυγ-21

03:38

qraddtxs.apx

queryruletaxonomy.aspx

9852

31-Αυγ-21

03:38

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

31-Αυγ-21

03:38

qsset.apx

ερώτημαsuggestionsettings.aspx

15207

31-Αυγ-21

03:48

qsimp.apx

querysuggestionsimport.aspx

9830

31-Αυγ-21

03:47

scsets.apx

searchcentersettings.aspx

10043

31-Αυγ-21

03:46

pplsearchres.aspx

peoplesearchresults.aspx

3821

31-Αυγ-21

03:46

reportsanddataresults_aspx

reportsanddataresults.aspx

3821

31-Αυγ-21

03:46

searchmain.aspx

searchmain.aspx

3361

31-Αυγ-21

03:47

searchres.aspx

searchresults.aspx

3821

31-Αυγ-21

03:46

oss.intl.dll

microsoft.office.server.search.intl.dll

16.0.10379.20000

985016

14-Σεπ-21

09:14

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

16.0.10379.20000

573392

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.άλes.usageanalytics.analysis.dllmsil

microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

16.0.10379.20000

238008

14-Σεπ-21

09:14

setup.exe

setup.exe

16.0.10379.20000

1972664

14-Σεπ-21

09:11

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10379.20000

1972664

14-Σεπ-21

09:11

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10379.20000

17144736

14-Σεπ-21

09:11

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10379.20000

17143720

14-Σεπ-21

09:11

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10379.20000

13148080

14-Σεπ-21

09:10

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10379.20000

1105824

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10379.20000

981928

14-Σεπ-21

09:07

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10379.20000

65936

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10379.20000

2284968

14-Σεπ-21

09:06

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

14-Σεπ-21

09:14

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

14-Σεπ-21

09:15

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

14-Σεπ-21

09:14

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

14-Σεπ-21

09:14

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

14-Σεπ-21

09:14

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

14-Σεπ-21

09:14

followedtags.js

followedtags.js

2726

14-Σεπ-21

09:15

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

14-Σεπ-21

09:15

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

14-Σεπ-21

09:14

group.debug.js

group.debug.js

125958

14-Σεπ-21

09:14

group.js

group.js

75983

14-Σεπ-21

09:15

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

14-Σεπ-21

09:14

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

14-Σεπ-21

09:15

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

14-Σεπ-21

09:14

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

14-Σεπ-21

09:15

kpilro.js

kpilro.js

3182

14-Σεπ-21

09:14

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

14-Σεπ-21

09:14

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

14-Σεπ-21

09:14

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

14-Σεπ-21

09:14

mydocs.js

mydocs.js

34453

14-Σεπ-21

09:15

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

14-Σεπ-21

09:15

mylinks.js

mylinks.js

2629

14-Σεπ-21

09:15

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

14-Σεπ-21

09:14

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41310

14-Σεπ-21

09:14

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

14-Σεπ-21

09:14

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

14-Σεπ-21

09:14

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

14-Σεπ-21

09:14

portal.js

portal.js

52481

14-Σεπ-21

09:15

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

14-Σεπ-21

09:14

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

14-Σεπ-21

09:15

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

14-Σεπ-21

09:15

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

14-Σεπ-21

09:14

ratings.js

ratings.js

18205

14-Σεπ-21

09:14

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

14-Σεπ-21

09:14

reputation.js

reputation.js

3428

14-Σεπ-21

09:15

soccom.js

socialcomment.js

23526

14-Σεπ-21

09:15

socdata.js

socialdata.js

14889

14-Σεπ-21

09:15

soctag.js

socialtag.js

9992

14-Σεπ-21

09:14

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

14-Σεπ-21

09:15

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

14-Σεπ-21

09:15

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

14-Σεπ-21

09:14

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

14-Σεπ-21

09:14

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

14-Σεπ-21

09:14

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

14-Σεπ-21

09:14

communities.js

sp.ui.communities.js

43980

14-Σεπ-21

09:15

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

14-Σεπ-21

09:15

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

14-Σεπ-21

09:14

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

14-Σεπ-21

09:14

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

14-Σεπ-21

09:14

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

14-Σεπ-21

09:15

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

14-Σεπ-21

09:15

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

14-Σεπ-21

09:15

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

14-Σεπ-21

09:14

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

14-Σεπ-21

09:15

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

14-Σεπ-21

09:14

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

14-Σεπ-21

09:14

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

14-Σεπ-21

09:15

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

14-Σεπ-21

09:15

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

14-Σεπ-21

09:14

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

14-Σεπ-21

09:15

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

14-Σεπ-21

09:15

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

14-Σεπ-21

09:15

people.js

sp.ui.people.js

59577

14-Σεπ-21

09:15

people.js1

sp.ui.people.js

59577

14-Σεπ-21

09:15

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

14-Σεπ-21

09:14

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

14-Σεπ-21

09:14

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

14-Σεπ-21

09:15

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

14-Σεπ-21

09:15

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

14-Σεπ-21

09:15

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

14-Σεπ-21

09:15

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10379.20000

352184

14-Σεπ-21

09:15

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10379.20000

352184

14-Σεπ-21

09:15

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10379.20000

6996384

14-Σεπ-21

09:07

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10379.20000

6996384

14-Σεπ-21

09:07

spsintl.dll

microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

16.0.10379.20000

1257920

14-Σεπ-21

09:07

profileext.sql

profileext.sql

1388377

31-Αυγ-21

03:43

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

31-Αυγ-21

03:43

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

31-Αυγ-21

03:43

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

31-Αυγ-21

03:43

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

31-Αυγ-21

03:40

microsoft_office_securestoreservice.dll

microsoft.office.securestoreservice.dll

16.0.10379.20000

645568

14-Σεπ-21

09:15

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10379.20000

688040

14-Σεπ-21

09:14

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10379.20000

1173984

14-Σεπ-21

09:14

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

31-Αυγ-21

03:40

timezone.xml

timezone.xml

89327

31-Αυγ-21

03:42

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

16.0.10379.20000

78272

14-Σεπ-21

09:14

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

31-Αυγ-21

03:49

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

31-Αυγ-21

03:49

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10379.20000

136160

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10379.20000

658360

14-Σεπ-21

09:11

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

31-Αυγ-21

03:40

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

31-Αυγ-21

03:40

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10379.20000

852400

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10379.20000

852400

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10379.20000

797112

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10379.20000

813512

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10379.20000

813512

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10379.20000

740816

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10379.20000

740816

14-Σεπ-21

09:15

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10379.20000

796624

14-Σεπ-21

09:14

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10379.20000

48552

14-Σεπ-21

09:14

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10379.20000

388536

14-Σεπ-21

09:15

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10379.20000

388536

14-Σεπ-21

09:15

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10379.20000

22952

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10379.20000

2882024

14-Σεπ-21

09:15

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

31-Αυγ-21

03:34

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10379.20000

2139048

14-Σεπ-21

09:14

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

31-Αυγ-21

03:34

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10379.20000

230336

14-Σεπ-21

09:06

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10379.20000

6900136

14-Σεπ-21

09:06

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10379.20000

1070520

14-Σεπ-21

09:14

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10379.20000

97216

14-Σεπ-21

09:14

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10379.20000

539088

14-Σεπ-21

09:12

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10379.20000

810976

14-Σεπ-21

09:11

core_0.rsx

core.resx

526140

14-Σεπ-21

09:10

sts_addgallery_server

microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

16.0.10379.20000

118200

14-Σεπ-21

09:11

sp.res_0.resx

sp.res.resx

78081

14-Σεπ-21

09:14

sts.spuchostservice.exe

spuchostservice.exe

16.0.10379.20000

154128

14-Σεπ-21

09:13

spusercode.dll_0001

microsoft.sharepoint.usercode.dll

16.0.10379.20000

26048

14-Σεπ-21

09:15

cloudweb.cfg

cloudweb.config

79824

31-Αυγ-21

03:46

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10379.20000

38549928

14-Σεπ-21

09:14

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10379.20000

38549928

14-Σεπ-21

09:14

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10379.20000

1409968

14-Σεπ-21

09:14

web.cfg

web.config

79824

31-Αυγ-21

03:46

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10379.20000

2449360

14-Σεπ-21

09:14

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10379.20000

775616

14-Σεπ-21

09:14

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10379.20000

1141720

14-Σεπ-21

09:15

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2450344

14-Σεπ-21

09:13

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

31-Αυγ-21

03:34

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

31-Αυγ-21

03:40

blog.xsl

blog.xsl

37382

31-Αυγ-21

03:40

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

31-Αυγ-21

03:42

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

31-Αυγ-21

03:42

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

31-Αυγ-21

03:42

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

31-Αυγ-21

03:42

default.asx_0014

Default.aspx

5440

31-Αυγ-21

03:42

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

31-Αυγ-21

03:42

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

31-Αυγ-21

03:42

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

31-Αυγ-21

03:42

security.asx_0014

security.aspx

3986

31-Αυγ-21

03:42

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

31-Αυγ-21

03:42

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

31-Αυγ-21

03:42

depl.xsd.x64

deploymentmanifest.xsd

91463

31-Αυγ-21

03:40

dip.js

dip.js

50374

31-Αυγ-21

03:42

dip.js_14

dip.js

50374

31-Αυγ-21

03:42

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134868

31-Αυγ-21

03:40

internal.xsl

internal.xsl

11270

31-Αυγ-21

03:40

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

14-Σεπ-21

09:14

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11682

14-Σεπ-21

09:14

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

14-Σεπ-21

09:14

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

14-Σεπ-21

09:14

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

14-Σεπ-21

09:14

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

14-Σεπ-21

09:14

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

14-Σεπ-21

09:14

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

14-Σεπ-21

09:14

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

14-Σεπ-21

09:14

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

14-Σεπ-21

09:14

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

14-Σεπ-21

09:14

autofill.js

autofill.js

11560

14-Σεπ-21

09:14

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

14-Σεπ-21

09:14

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

14-Σεπ-21

09:14

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

14-Σεπ-21

09:14

bform.js

bform.js

259447

14-Σεπ-21

09:14

blank.debug.js

blank.debug.js

755

14-Σεπ-21

09:14

blank.js

blank.js

454

14-Σεπ-21

09:14

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

14-Σεπ-21

09:14

callout.js

callout.js

29840

14-Σεπ-21

09:14

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

14-Σεπ-21

09:14

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

14-Σεπ-21

09:14

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156496

14-Σεπ-21

09:14

clientforms.js

clientforms.js

79485

14-Σεπ-21

09:14

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

14-Σεπ-21

09:14

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44308

14-Σεπ-21

09:14

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

14-Σεπ-21

09:14

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

14-Σεπ-21

09:14

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

399096

14-Σεπ-21

09:14

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203946

14-Σεπ-21

09:14

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

14-Σεπ-21

09:14

comval.js

commonvalidation.js

4222

14-Σεπ-21

09:14

core.debug.js

core.debug.js

956084

14-Σεπ-21

09:14

core.js_0001

core.js

507316

14-Σεπ-21

09:14

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

14-Σεπ-21

09:14

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18920

14-Σεπ-21

09:14

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

14-Σεπ-21

09:14

datepick.js

datepicker.js

71515

14-Σεπ-21

09:14

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

14-Σεπ-21

09:14

designgallery.js

designgallery.js

29173

14-Σεπ-21

09:14

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

14-Σεπ-21

09:14

devdash.js

devdash.js

38402

14-Σεπ-21

09:14

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237846

14-Σεπ-21

09:14

dragdrop.js

dragdrop.js

122531

14-Σεπ-21

09:14

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

14-Σεπ-21

09:14

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

14-Σεπ-21

09:14

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

14-Σεπ-21

09:14

filepreview.js

filepreview.js

14044

14-Σεπ-21

09:14

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

14-Σεπ-21

09:14

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

14-Σεπ-21

09:14

form.debug.js

form.debug.js

241306

14-Σεπ-21

09:14

form.js

form.js

129250

14-Σεπ-21

09:14

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

14-Σεπ-21

09:14

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

14-Σεπ-21

09:14

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

14-Σεπ-21

09:14

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15434

14-Σεπ-21

09:14

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

14-Σεπ-21

09:14

groupboard.js

groupboard.js

9548

14-Σεπ-21

09:14

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

14-Σεπ-21

09:14

gip.js

groupeditempicker.js

12055

14-Σεπ-21

09:14

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

14-Σεπ-21

09:14

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

14-Σεπ-21

09:14

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

14-Σεπ-21

09:14

imglib.js

imglib.js

53905

14-Σεπ-21

09:14

init.debug.js

init.debug.js

626836

14-Σεπ-21

09:14

init.js_0001

init.js

303224

14-Σεπ-21

09:14

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

14-Σεπ-21

09:14

inplview.js

inplview.js

79676

14-Σεπ-21

09:14

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1186695

14-Σεπ-21

09:14

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

14-Σεπ-21

09:14

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

14-Σεπ-21

09:14

jsgrid.js

jsgrid.js

445122

14-Σεπ-21

09:14

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

14-Σεπ-21

09:14

listview.debug.js

listview.debug.js

933458

14-Σεπ-21

09:14

listview.js

listview.js

401332

14-Σεπ-21

09:14

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

14-Σεπ-21

09:14

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

14-Σεπ-21

09:14

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

14-Σεπ-21

09:14

menu.js_0001

menu.js

52559

14-Σεπ-21

09:14

suitenav.js

suitenav.js

204925

31-Αυγ-21

03:49

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

243992

31-Αυγ-21

03:49

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

14-Σεπ-21

09:14

mountpt.js

mountpoint.js

6211

14-Σεπ-21

09:14

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

14-Σεπ-21

09:14

mquery.js

mquery.js

22614

14-Σεπ-21

09:14

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

717392

14-Σεπ-21

09:14

ms.rte.js

ms.rte.js

402861

14-Σεπ-21

09:14

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

14-Σεπ-21

09:14

offline.js

offline.js

11383

14-Σεπ-21

09:14

ows.debug.js

ows.debug.js

714596

14-Σεπ-21

09:14

ows.js

ows.js

377289

14-Σεπ-21

09:14

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

14-Σεπ-21

09:14

owsbrows.js

owsbrows.js

13300

14-Σεπ-21

09:14

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

14-Σεπ-21

09:14

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

31-Αυγ-21

03:47

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

31-Αυγ-21

03:47

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

14-Σεπ-21

09:14

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

14-Σεπ-21

09:14

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

14-Σεπ-21

09:14

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

14-Σεπ-21

09:14

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

14-Σεπ-21

09:14

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

14-Σεπ-21

09:14

sharing.js

sharing.js

135348

14-Σεπ-21

09:14

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

14-Σεπ-21

09:14

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

14-Σεπ-21

09:14

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

14-Σεπ-21

09:14

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

14-Σεπ-21

09:14

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

14-Σεπ-21

09:14

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

14-Σεπ-21

09:14

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

14-Σεπ-21

09:14

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

14-Σεπ-21

09:14

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

14-Σεπ-21

09:14

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

14-Σεπ-21

09:14

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

14-Σεπ-21

09:14

sp.core.js

sp.core.js

87928

14-Σεπ-21

09:14

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

116020

14-Σεπ-21

09:14

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66950

14-Σεπ-21

09:14

sp.debug.js

sp.debug.js

1702947

14-Σεπ-21

09:14

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

14-Σεπ-21

09:14

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

14-Σεπ-21

09:14

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

14-Σεπ-21

09:14

sp.init.js

sp.init.js

32952

14-Σεπ-21

09:14

sp.js

sp.js

1042849

14-Σεπ-21

09:14

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

14-Σεπ-21

09:14

spmap.js

sp.map.js

8531

14-Σεπ-21

09:14

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

14-Σεπ-21

09:14

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

14-Σεπ-21

09:14

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

14-Σεπ-21

09:14

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

14-Σεπ-21

09:14

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

14-Σεπ-21

09:14

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

14-Σεπ-21

09:14

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

14-Σεπ-21

09:14

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

14-Σεπ-21

09:14

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

14-Σεπ-21

09:14

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

14-Σεπ-21

09:14

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

443986

14-Σεπ-21

09:14

sp.storefront.js

sp.storefront.js

299460

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143448

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

14-Σεπ-21

09:14

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

14-Σεπ-21

09:14

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

14-Σεπ-21

09:14

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136965

14-Σεπ-21

09:14

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81948

14-Σεπ-21

09:14

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

14-Σεπ-21

09:14

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

14-Σεπ-21

09:14

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

14-Σεπ-21

09:14

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

356388

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

218138

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

14-Σεπ-21

09:14

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

14-Σεπ-21

09:14

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

14-Σεπ-21

09:14

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265916

14-Σεπ-21

09:14

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

193531

14-Σεπ-21

09:14

spgantt.js

spgantt.js

70034

14-Σεπ-21

09:14

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

14-Σεπ-21

09:14

spgridvw.js

spgridview.js

4901

14-Σεπ-21

09:14

start.debug.js

start.debug.js

185210

14-Σεπ-21

09:14

start.js

start.js

101322

14-Σεπ-21

09:14

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

14-Σεπ-21

09:14

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

14-Σεπ-21

09:14

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

14-Σεπ-21

09:14

timecard.js

timecard.js

21190

14-Σεπ-21

09:14

touchapp.js

touchapp.js

498041

31-Αυγ-21

03:46

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52880

14-Σεπ-21

09:14

wpadder.js

wpadder.js

33283

14-Σεπ-21

09:14

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

14-Σεπ-21

09:14

wpcm.js

wpcm.js

3847

14-Σεπ-21

09:14

main.xsl

main.xsl

6124

31-Αυγ-21

03:40

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

31-Αυγ-21

03:36

store.sql

store.sql

8081726

31-Αυγ-21

03:45

store.xml

store.xml

8924333

14-Σεπ-21

09:15

storeazure.xml

store_azure.xml

8924333

14-Σεπ-21

09:15

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

31-Αυγ-21

03:45

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

31-Αυγ-21

03:45

admcfgr.asx

adminconfigresults.aspx

6782

1-Σεπ-21

06:46

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

31-Αυγ-21

03:50

authen.asx

authentication.aspx

13965

31-Αυγ-21

03:50

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx