Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 314458.
 

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης του λειτουργικού συστήματος Linux από τον υπολογιστή σας και εγκατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος των Windows. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει επίσης ότι το Linux είναι ήδη εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο, με χρήση των τοπικών διαμερισμάτων και των διαμερισμάτων μετάθεσης του Linux, τα οποία δεν είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα των Windows καθώς και ότι δεν έχει απομείνει ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο.

Τα Windows και το Linux είναι δυνατό να συνυπάρχουν στον ίδιο υπολογιστή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Linux.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε τα Windows σε ένα σύστημα στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο το Linux όταν θέλετε να καταργήσετε το Linux, πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα του Linux. Το διαμέρισμα που είναι συμβατό με τα Windows μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος των Windows.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου, βεβαιωθείτε ότι έχετε μια δισκέτα ή ένα CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος του Linux, επειδή αυτή η διαδικασία καταργεί πλήρως το λειτουργικό σύστημα Linux που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Στην περίπτωση που σκοπεύετε να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα Linux κάποια στιγμή αργότερα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επίσης ένα κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή. Επίσης, πρέπει να έχετε μια πλήρη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows το οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε.

Τα αρχεία συστήματος του Linux χρησιμοποιούν ένα "superblock" στην αρχή ενός διαμερίσματος δίσκου για να προσδιορίσουν το βασικό μέγεθος, σχήμα και κατάσταση του συστήματος αρχείων.


Το λειτουργικό σύστημα Linux γενικά εγκαθίσταται στο διαμέρισμα τύπου 83 (τοπικό του Linux) ή 82 (μετάθεσης του Linux). Η "Διαχείριση εκκίνησης του Linux" (Linux boot manager - LILO) μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά από:

 • Το Master Boot Record (MBR) του σκληρού δίσκου.

 • Το ριζικό φάκελο του διαμερίσματος του Linux.

Το εργαλείο Fdisk που περιλαμβάνεται στο Linux μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των διαμερισμάτων. (Υπάρχουν και άλλα βοηθητικά προγράμματα που λειτουργούν το ίδιο καλά, όπως το Fdisk από το MS-DOS 5.0 και νεότερες εκδόσεις ή μπορείτε να διαγράψετε τα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.) Για να καταργήσετε το Linux από τον υπολογιστή σας και να εγκαταστήσετε τα Windows:

 1. Καταργήστε το τοπικό διαμέρισμα, το διαμέρισμα μετάθεσης και το διαμέρισμα εκκίνησης που χρησιμοποιούνται από το Linux:

  1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας από τη δισκέτα εγκατάστασης του Linux, πληκτρολογήστε fdisk στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του εργαλείου Fdisk, πληκτρολογήστε m στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  2. Πληκτρολογήστε p στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε τις πληροφορίες. Το πρώτο στοιχείο που παρατίθεται είναι το hard disk 1, partition 1 information και το δεύτερο στοιχείο που παρατίθεται είναι το hard disk 1, partition 2 information.

  3. Πληκτρολογήστε d στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο αριθμός το διαμερίσματος που θέλετε να καταργήσετε. Πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να διαγράψετε το διαμέρισμα με αριθμό 1. Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου διαγραφούν όλα τα διαμερίσματα.

  4. Πληκτρολογήστε w και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να γράψετε αυτές τις πληροφορίες στον πίνακα διαμερισμάτων. Ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα λάθους καθώς οι πληροφορίες γράφονται στον πίνακα διαμερισμάτων, αλλά δεν πρέπει να είναι σημαντικά σε αυτό το στάδιο, επειδή το επόμενο βήμα είναι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε το νέο λειτουργικό σύστημα.

  5. Πληκτρολογήστε q στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να τερματίσετε το εργαλείο Fdisk.

  6. Τοποθετήστε είτε μια δισκέτα είτε ένα CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης για το λειτουργικό σύστημα των Windows στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

 2. Εγκαταστήστε τα Windows. Ακολουθήστε τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν το λειτουργικό σύστημα των Windows που θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Η διαδικασία εγκατάστασης σας βοηθά να δημιουργήσετε τα κατάλληλα διαμερίσματα στον υπολογιστή σας.

Παραδείγματα πινάκων διαμερισμάτων Linux

Μεμονωμένη μονάδα δίσκου SCSI

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Πολλαπλές μονάδες δίσκου SCSI

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Μεμονωμένη μονάδα IDE

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Πολλαπλές μονάδες IDE

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)

Επίσης, το Linux αναγνωρίζει περισσότερους από σαράντα διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, όπως οι:

 • FAT 12 (Type 01)

 • FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)

 • FAT 16 Extended (Type 05)

 • FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)

 • FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)

 • FAT 16 w/LBA (Type 0e)

 • FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)

Σημειώστε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατάργησης του λειτουργικού συστήματος Linux και εγκατάστασης των Windows εκτός από αυτόν που αναφέρθηκε παραπάνω. Η προηγούμενη μέθοδος χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο επειδή το λειτουργικό σύστημα Linux λειτουργεί ήδη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο. Υπάρχουν μέθοδοι για την αλλαγή των μεγεθών διαμερίσματος με το λογισμικό. Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση των Windows σε διαμερίσματα των οποίων ο χειρισμός γίνεται με αυτόν τον τρόπο.


Μια άλλη μέθοδος για την κατάργηση ενός λειτουργικού συστήματος από το σκληρό δίσκο και την εγκατάσταση ενός διαφορετικού λειτουργικού συστήματος, είναι να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα εκκίνησης του MS-DOS έκδοση 5.0 ή νεότερης έκδοσης, μια Δισκέτα εκκίνησης των Windows 95 ή μια Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, η οποία περιέχει το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk. Εάν έχετε πολλές μονάδες δίσκου, υπάρχουν 5 επιλογές. Χρησιμοποιήστε την επιλογή 5 για να επιλέξετε το σκληρό δίσκο που περιέχει το διαμέρισμα που θέλετε να διαγράψετε. Στη συνέχεια ή στην περίπτωση που έχετε μόνο ένα σκληρό δίσκο, ενεργοποιήστε την επιλογή 3 ("Διαγραφή διαμερίσματος ή λογικής μονάδας DOS" (Delete partition or Logical DOS Drive)) και, τέλος, ενεργοποιήστε την επιλογή 4 ("Διαγραφή διαμερίσματος εκτός DOS" (Delete Non-DOS Partition)). Στη συνέχεια, πρέπει να εμφανίσετε τα διαμερίσματα εκτός DOS που θέλετε να διαγράψετε. Συνήθως, το λειτουργικό σύστημα Linux έχει δύο διαμερίσματα εκτός DOS, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα. Αφού καταργήσετε ένα διαμέρισμα, χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα για να διαγράψετε οποιαδήποτε άλλα διαμερίσματα εκτός DOS.


Μετά τη διαγραφή των διαμερισμάτων, μπορείτε να δημιουργήσετε διαμερίσματα και να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα κύριο διαμέρισμα και ένα εκτεταμένο διαμέρισμα με πολλές λογικές μονάδες δίσκου χρησιμοποιώντας το Fdisk από την έκδοση 5.0 του MS-DOS ή νεότερη έκδοση, τα Windows 95 και τα Windows 98. Το μέγιστο μέγεθος του κύριου διαμερίσματος FAT16 είναι 2 gigabyte (GB). Το μεγαλύτερο μέγεθος της λογικής μονάδας δίσκου FAT16 είναι 2 GB. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

105074 Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δημιουργία διαμερισμάτων του MS-DOS 6.2
Εάν κάνετε εγκατάσταση των Windows NT 4.0 ή των Windows 2000, τα διαμερίσματα του Linux μπορούν να καταργηθούν και να δημιουργηθούν νέα διαμερίσματα, τα οποία διαμορφώνονται με τον κατάλληλο τύπο συστήματος αρχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Τα Windows σας επιτρέπουν να δημιουργείτε περισσότερα από ένα κύρια διαμερίσματα. Το μεγαλύτερο διαμέρισμα που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα Windows NT 4.0 στη διάρκεια της εγκατάστασης έχει μέγεθος 4 GB, εξαιτίας των περιορισμών του συστήματος αρχείων FAT16 που εφαρμόζονται στη διάρκεια της εγκατάστασης. Επίσης, τα διαμερίσματα 4-GB χρησιμοποιούν μεγέθη συμπλέγματος 64-KB. Το MS-DOS 6.x και τα Windows 95 ή τα Windows 98 δεν αναγνωρίζουν συστήματα αρχείων 64-KB, κατά συνέπεια, αυτό το σύστημα αρχείων μετατρέπεται συνήθως σε NTFS στη διάρκεια της εγκατάστασης. Τα Windows 2000, σε αντίθεση με τα Windows NT 4.0, αναγνωρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32. Στη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 2000, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολύ μεγάλη μονάδα δίσκου FAT32. Η μονάδα δίσκου FAT32 μπορεί να μετατραπεί σε NTFS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αν είναι απαραίτητο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×