Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης σας στο Microsoft teams

Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα Πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένων Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, μιας PowerPoint παρουσίασης, του Microsoft whiteboard ή ενός παραθύρου προγράμματος σε μια σύσκεψη Microsoft Teams για Windows. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να παρέχετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου ή της οθόνης σας σε κάποιον άλλο και να κάνετε μεγέθυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

 • Για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσα από Microsoft Teams, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα καθέτου ακολουθούμενο από τα πλήκτρατου Word και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, του παραθύρου προγράμματος ή του Microsoft whiteboard

Σημείωση: Τι μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και τον τρόπο με τον οποίο η κοινή χρήση λειτουργεί εξαρτάται από τον οργανισμό που φιλοξενεί τη σύσκεψη, ώστε όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω να μην ισχύουν στη σύσκεψή σας.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα υπολογιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ενός παραθύρου προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση λίστας παραθύρων". Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το παράθυρο του προγράμματος που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα του Microsoft, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση του Microsoft whiteboard" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για πρόσβαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης . Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Με το NVDA, για να μοιραστείτε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο L μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα υπολογιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα επιφάνειας εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Με το NVDA, για να κάνετε κοινή χρήση ενός παραθύρου προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο L μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση παραθύρου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το παράθυρο του προγράμματος που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "κοινή χρήση παραθύρου", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "πλαίσιο λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το παράθυρο του προγράμματος που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Με το NVDA, για να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα του Microsoft, πατήστε το πλήκτρο L μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση του Microsoft whiteboard" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "κοινή χρήση του Microsoft whiteboard", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "πλαίσιο λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για πρόσβαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Κοινή χρήση παρουσίασης PowerPoint

Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου PowerPoint, οι συμμετέχοντες μπορούν να μετακινηθούν σε διαφορετικές διαφάνειες χωρίς να διακόψουν την κύρια παρουσίαση. Μπορούν επίσης να συγχρονίσουν την προβολή τους ξανά με την προβολή του παρουσιαστή.

Σημείωση: Εάν δεν θέλετε να γίνεται ανεξάρτητη περιήγηση σε ένα αρχείο PowerPoint που κάνετε κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "γραμμή εργαλείων" και, στη συνέχεια, ένα στοιχείο στη γραμμή εργαλείων. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Αποτροπή συμμετεχόντων από την ανεξάρτητη περιήγηση σε ένα κοινόχρηστο κουμπί αρχείου του PowerPoint και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης στην οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση παρουσίασης του PowerPoint". Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερες PowerPoint παρουσιάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση σε αρχεία PPT" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εντοπίστε το αρχείο σας στην επιλεγμένη θέση και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης . Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "λίστα επιφάνειας εργασίας".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Με το NVDA, για να κάνετε κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης στην οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο L μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση παρουσίασης του PowerPoint". Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση παρουσίασης του PowerPoint". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "πλαίσιο λίστας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερες PowerPoint παρουσιάσεις, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση σε αρχεία PPT" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εντοπίστε το αρχείο σας στην επιλεγμένη θέση και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Κοινή χρήση ήχου συστήματος

Μοιραστείτε τον ήχο του συστήματός σας με τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη μέσω Microsoft Teams. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αναπαραγωγή ενός κλιπ βίντεο ή ήχου, στο πλαίσιο της παρουσίασης. Όταν κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου, όλος ο ήχος του συστήματός σας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων, θα συμπεριληφθεί στη σύσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση ήχου συστήματος, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση ήχου συστήματος σε μια σύσκεψη ομάδων.

Μπορείτε να αρχίσετε να μοιράζεστε τον ήχο του συστήματός σας όταν επιλέγετε το στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε από το δίσκο κοινής χρήσης ή όταν ήδη κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, κάντε ένα από τα εξής

  • Εάν βρίσκεστε στην κασέτα επιλογών κοινής χρήσης επιλέγοντας το στοιχείο για κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ήχου συστήματος . Για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου και να κάνετε κοινή χρήση του ήχου του συστήματός σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν ήδη κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "συμπερίληψη ήχου συστήματος" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εκχώρηση ελέγχου κοινόχρηστου περιεχομένου

Σημείωση: Όταν κάνετε κοινή χρήση μιας εφαρμογής, δώστε τον έλεγχο μόνο σε άτομα που εμπιστεύεστε. Τα άτομα στα οποία παραχωρείτε τον έλεγχο μπορούν να χρησιμοποιούν εντολές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας ή άλλες εφαρμογές. Έχουμε λάβει μέτρα για να το εμποδίσουμε, αλλά δεν έχουμε δοκιμάσει κάθε δυνατή ρύθμιση παραμέτρων.

Αν θέλετε κάποιος άλλος συμμετέχων στη σύσκεψη να τροποποιήσει ένα αρχείο, να σας βοηθήσει στην παρουσίαση ή να δείξει κάτι, μπορείτε να παραχωρήσετε έλεγχο σε αυτό το άτομο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχετε και οι δύο τον έλεγχο της κοινής χρήσης και μπορείτε να ανακτήσετε τον έλεγχο οποτεδήποτε.

Σημείωση: Η παροχή στοιχείου ελέγχου σε μια κοινόχρηστη PowerPoint δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή. Εάν θέλετε κάποιος να αναλάβει τον έλεγχο μιας παρουσίασης, μεταβείτε στο στοιχείο ανάληψη ελέγχου μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης για οδηγίες.

 1. Σε μια σύσκεψη ή μια πρόσκληση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να μετακινηθείτε στην εστίαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης οθόνης. Θα ακούσετε τη φράση: "εκχώρηση ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει μια λίστα με τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να δώσετε το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Microsoft Teams αποστέλλει μια ειδοποίηση σε αυτό το άτομο για να τους ενημερώσει ότι κάνετε κοινή χρήση του στοιχείου ελέγχου. Κατά την κοινή χρήση του στοιχείου ελέγχου, θα μπορεί να κάνει επιλογές, αλλαγές και άλλες τροποποιήσεις στην κοινόχρηστη οθόνη.

 3. Για να επαναφέρετε το στοιχείο ελέγχου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να μετακινηθείτε στην εστίαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ακύρωση στοιχείου ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αίτηση ελέγχου σε κοινόχρηστο περιεχόμενο

Εάν θέλετε, για παράδειγμα, να επιδείξετε κάτι στη συσκευή του παρουσιαστή ή να αλλάξετε ένα αρχείο, μπορείτε να ζητήσετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου. Το άτομο που μοιράζεται το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή ειδοποιείται ότι ζητάτε έλεγχο και μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση.

Σημείωση: Σε ορισμένες εταιρείες, η αίτηση ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί.

 1. Σε μια σύσκεψη ή μια πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "αίτηση ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το άτομο που μοιράζεται το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι ζητάτε έλεγχο και πρέπει να εγκρίνετε την αίτηση για να μπορέσετε να αναλάβετε τον έλεγχο.

  Εάν ο παρουσιαστής κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Αφού εγκριθεί το αίτημά σας, θα ακούσετε τη φράση: "διακοπή ελέγχου". Τώρα έχετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου και μπορείτε να κάνετε επιλογές, αλλαγές και άλλες τροποποιήσεις στην κοινόχρηστη οθόνη.

 2. Για να διακόψετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "διακοπή ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εάν ελέγξατε μια PowerPoint παρουσίαση, ο παρουσιαστής πρέπει να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου από εσάς.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Σε μια σύσκεψη ή μια πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "αίτηση ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το άτομο που μοιράζεται το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι ζητάτε έλεγχο και πρέπει να εγκρίνετε την αίτηση για να μπορέσετε να αναλάβετε τον έλεγχο.

  Εάν ο παρουσιαστής κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Αφού εγκριθεί το αίτημά σας, θα ακούσετε τη φράση: "διακοπή ελέγχου". Τώρα έχετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου και μπορείτε να κάνετε επιλογές, αλλαγές και άλλες τροποποιήσεις στην κοινόχρηστη οθόνη.

 2. Για να διακόψετε τον έλεγχο του κοινόχρηστου περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "διακοπή ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εάν ελέγξατε μια PowerPoint παρουσίαση, ο παρουσιαστής πρέπει να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου από εσάς.

Ανάληψη ελέγχου μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης

 1. Σε μια σύσκεψη ή μια πρόσκληση όπου ο παρουσιαστής κοινοποιεί μια PowerPoint παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Ο παρουσιαστής ειδοποιείται ότι έχετε τον έλεγχο της παρουσίασης.

 2. Για να διακόψετε τον έλεγχο της παρουσίασης κοινόχρηστων PowerPoint, ο αρχικός παρουσιαστής πρέπει να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου από εσάς.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Σε μια σύσκεψη ή μια πρόσκληση όπου ο παρουσιαστής κοινοποιεί μια PowerPoint παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Ο παρουσιαστής ειδοποιείται ότι έχετε τον έλεγχο της παρουσίασης.

 2. Για να διακόψετε τον έλεγχο της παρουσίασης κοινόχρηστων PowerPoint, ο αρχικός παρουσιαστής πρέπει να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου από εσάς.

Μεγέθυνση στο περιεχόμενο κοινής χρήσης

Έχετε πολλές επιλογές για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο:

 • Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + σύμβολο συν (+) ή CTRL + σύμβολο πλην (-).

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα trackpad, μπορείτε να τσιμπήσετε και να βουτήξετε στο trackpad για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

 • Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τον τροχό του ποντικιού για μεγέθυνση.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams σε Mac με το πληκτρολόγιό σας και την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης σας, ενός παραθύρου εφαρμογής, μιας PowerPoint παρουσίασης ή ενός πίνακα ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο της κοινής χρήσης της παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση της οθόνης σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κοινής χρήσης μέσω του κουμπιού κοινή χρήση. Αφού επιλέξετε το κουμπί, οι επιλογές για την κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, ενός παραθύρου, ενός PowerPoint ή ενός πίνακα ανοίγουν παρακάτω.

Σημείωση: Τι μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και τον τρόπο με τον οποίο η κοινή χρήση λειτουργεί εξαρτάται από τον οργανισμό που φιλοξενεί τη σύσκεψη, ώστε όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω να μην ισχύουν στη σύσκεψή σας.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Return.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ενός παραθύρου προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το πλήκτρο Return.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης του PowerPoint από το Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο TAB τρεις φορές, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το πλήκτρο Return.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου PowerPoint, οι συμμετέχοντες μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφανειών χωρίς να διακόπτουν την κύρια παρουσίαση. Μπορούν επίσης να συγχρονίσουν την προβολή τους ξανά με την προβολή του παρουσιαστή. Εάν δεν θέλετε να γίνεται ανεξάρτητη περιήγηση σε ένα αρχείο PowerPoint που κάνετε κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί αποτροπή συμμετεχόντων από τη μετακίνηση στην κοινόχρηστη παρουσίαση με το δικό τους κουμπί και πατήστε το πλήκτρο Return.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερα αρχεία, πατήστε το πλήκτρο TAB δύο φορές και πατήστε το πλήκτρο Return. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε. Εντοπίστε το αρχείο σας στην επιλεγμένη θέση και πατήστε το πλήκτρο Return.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στην ομάδα του πίνακα. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός πίνακα του Microsoft, πατήστε το πλήκτρο Return. Για να περιηγηθείτε σε άλλους πίνακες, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να εντοπίσετε αυτό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε ένα.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διακόψετε την κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας σας ή ενός παραθύρου προγράμματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + Shift + πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο Return.

  • Για να διακόψετε την κοινή χρήση ενός αρχείου PowerPoint ή ενός πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο Return.

Ανάληψη ελέγχου PowerPoint παρουσίασης

Για να σας βοηθήσει με μια PowerPoint παρουσίαση, ένας συμμετέχων μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο της παρουσίασης στη σύσκεψη. Τόσο ο διοργανωτής όσο και ο συμμετέχων μπορούν να έχουν τον έλεγχο της κοινής χρήσης και και τα δύο μπορούν να αναλαμβάνουν ξανά τον έλεγχο οποτεδήποτε.

 1. Για να αναλάβετε τον έλεγχο ενώ ένα άλλο άτομο κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Ενώ έχετε τον έλεγχο, μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Για να μετακινηθείτε στα κουμπιά Περιήγηση πίσω και Περιήγηση προς τα εμπρός , πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Return. Η εστίαση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης παραμένει στο κουμπί που μόλις επιλέξατε, ώστε να διατηρήσετε την αλλαγή των διαφανειών απλώς πατήστε το πλήκτρο Return.

Μεγέθυνση στο περιεχόμενο κοινής χρήσης

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις ζουμ, πρέπει να έχετε επιλέξει την επιλογή Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για μεγέθυνση στις προτιμήσεις προσβασιμότητας.

Για να μεγεθύνετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option + Command + σύμβολο συν (+). Για σμίκρυνση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option + Command + σύμβολο πλην (-).

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Εκμάθηση της διάταξης του Microsoft teams με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης σας, μια PowerPoint παρουσίαση, φωτογραφία ή ζωντανό βίντεο σε μια σύσκεψη. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης και να κάνετε μεγέθυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση PowerPoint παρουσίασης, της οθόνης ή του ζωντανού βίντεο

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή κλήση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές κλήσεων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση του PowerPoint" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να εντοπίσετε το PowerPoint αρχείο που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση οθόνης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το κέντρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη εκπομπής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας ροής ζωντανού βίντεο από την κάμερά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση βίντεο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κάνετε κοινή χρήση της ροής βίντεο.

 4. Για να διακόψετε την κοινή χρήση του περιεχομένου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακοπή παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κοινή χρήση φωτογραφίας

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας είτε από το άλμπουμ κάμερας, τη θέση αρχείου ή απευθείας από την εφαρμογή κάμερα.

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση φωτογραφίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Εάν Microsoft Teams σας ζητήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερα και τις φωτογραφίες σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας από το άλμπουμ κάμερας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Open Camera roll" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εντοπίστε τη φωτογραφία και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

  • Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε απευθείας από την κάμερα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καταγραφή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Έναρξη παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας από μια θέση αρχείου, όπως OneDrive, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αρχεία" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εντοπίστε τη φωτογραφία και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

 4. Για να διακόψετε την κοινή χρήση του περιεχομένου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακοπή παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάληψη ελέγχου μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή μια πρόσκληση όπου ο παρουσιαστής κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Εάν Microsoft Teams σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ενέργεια. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ναι" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διακόψετε τον έλεγχο της παρουσίασης, ζητήστε από τον παρουσιαστή να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου.

Μεγέθυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο

 1. Για να ενεργοποιήσετε το ζουμ, εντοπίστε το κουμπί Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη της συσκευής σας και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "ζουμ, απενεργοποίηση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα "ρυθμίσεις ζουμ " και η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί " ζουμ ". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Με το ζουμ ενεργοποιημένο, στη σύσκεψη Microsoft Teams, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε δύο φορές την οθόνη με τρία δάκτυλα για μεγέθυνση.

  • Σύρετε τρία δάκτυλα στην οθόνη για να μετακινηθείτε γύρω από την οθόνη.

  • Πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα και σύρετε τρία δάκτυλα στην οθόνη για να αλλάξετε το ζουμ.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης σας, μια PowerPoint παρουσίαση, φωτογραφία ή ζωντανό βίντεο σε μια σύσκεψη. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση PowerPoint παρουσίασης, της οθόνης ή του ζωντανού βίντεο

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή κλήση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές κλήσεων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση του PowerPoint" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να εντοπίσετε το PowerPoint αρχείο που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση οθόνης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας ροής ζωντανού βίντεο από την κάμερά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση βίντεο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κάνετε κοινή χρήση της ροής βίντεο.

 4. Για να διακόψετε την κοινή χρήση του περιεχομένου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακοπή παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κοινή χρήση φωτογραφίας

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας είτε από το άλμπουμ κάμερας, τη θέση αρχείου ή απευθείας από την εφαρμογή κάμερα.

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή μια πρόσκληση, μέχρι να ακούσετε "περισσότερες επιλογές" και να κάνετε διπλό Tab στην οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κοινή χρήση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "κοινή χρήση φωτογραφίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Εάν Microsoft Teams σας ζητήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερα και τις φωτογραφίες σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας από το άλμπουμ κάμερας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή εικόνας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εντοπίστε τη φωτογραφία και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

  • Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε απευθείας από την κάμερα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καταγραφή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Έναρξη παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας από μια θέση αρχείου, όπως OneDrive, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αρχεία" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εντοπίστε τη φωτογραφία και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μοιραστείτε τη φωτογραφία.

 6. Για να διακόψετε την κοινή χρήση του περιεχομένου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακοπή παρουσίασης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάληψη ελέγχου μιας κοινόχρηστης PowerPoint παρουσίασης

 1. Σε μια Microsoft Teams σύσκεψη ή μια πρόσκληση όπου ο παρουσιαστής κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Εάν Microsoft Teams σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ενέργεια. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ναι" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διακόψετε τον έλεγχο της παρουσίασης, ζητήστε από τον παρουσιαστή να πάρει πίσω το στοιχείο ελέγχου.

Μεγέθυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο

 1. Στη σύσκεψη Microsoft Teams, τσιμπήστε την οθόνη για μεγέθυνση. Για σμίκρυνση, τσιμπήστε την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams στο Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης σας, ενός παραθύρου εφαρμογής, μιας PowerPoint παρουσίασης ή ενός πίνακα ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν τα συνηθισμένα πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο της κοινής χρήσης της παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams στο Web, θα μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας, εάν χρησιμοποιείτε το Google Chrome.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση της οθόνης σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κοινής χρήσης μέσω του κουμπιού κοινή χρήση. Αφού επιλέξετε το κουμπί, οι επιλογές για την κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, ενός παραθύρου, ενός PowerPoint αρχείου ή ενός πίνακα ανοιχτού bbelow.

Σημείωση: Τι μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και τον τρόπο με τον οποίο η κοινή χρήση λειτουργεί εξαρτάται από τον οργανισμό που φιλοξενεί τη σύσκεψη, ώστε όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω να μην ισχύουν στη σύσκεψή σας.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Άνοιγμα επιλογών κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας ή ενός παραθύρου εφαρμογής, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου κοινή χρήση της οθόνης σας . Το παράθυρο διαλόγου περιέχει τις καρτέλες ολόκληρης της οθόνης και του παραθύρου εφαρμογών . Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, έχετε επίσης την καρτέλα καρτέλα Chrome . Για να μεταβείτε στην πρώτη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά. Για να μετακινηθείτε στις παρακάτω καρτέλες, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Όταν ακούσετε την καρτέλα που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην ισχύουσα επιλογή. Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης στην οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση παρουσίασης του PowerPoint". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου PowerPoint, οι συμμετέχοντες μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφανειών χωρίς να διακόπτουν την κύρια παρουσίαση. Μπορούν επίσης να συγχρονίσουν την προβολή τους ξανά με την προβολή του παρουσιαστή. Εάν δεν θέλετε να γίνεται ανεξάρτητη περιήγηση σε ένα αρχείο PowerPoint που κάνετε κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί αποτροπή συμμετεχόντων από τη μετακίνηση σε κοινόχρηστη παρουσίαση με το δικό τους κουμπί και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερες PowerPoint παρουσιάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση σε αρχεία PPT" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε. Εντοπίστε το αρχείο σας στην επιλεγμένη θέση και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση του Microsoft whiteboard". Για κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός άλλου πίνακα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να εντοπίσετε αυτό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διακόψετε την κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης σας ή ενός παραθύρου εφαρμογής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πατήστε το πλήκτρο TAB επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "το teams.microsoft.com κάνει κοινή χρήση της οθόνης σας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το πλήκτρο SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να διακόψετε την κοινή χρήση μιας καρτέλας προγράμματος περιήγησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + SHIFT + A και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

  • Για να διακόψετε την κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης ή ενός πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Διακοπή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ανάληψη ελέγχου PowerPoint παρουσίασης

Για να σας βοηθήσει με μια PowerPoint παρουσίαση, ένας συμμετέχων μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο της παρουσίασης στη σύσκεψη. Τόσο ο διοργανωτής όσο και ο συμμετέχων μπορούν να έχουν τον έλεγχο της κοινής χρήσης και και τα δύο μπορούν να αναλαμβάνουν ξανά τον έλεγχο οποτεδήποτε.

 1. Για να αναλάβετε τον έλεγχο ενώ ένα άλλο άτομο κάνει κοινή χρήση μιας PowerPoint παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Ενώ έχετε τον έλεγχο, μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Για να μετακινηθείτε στα κουμπιά Περιήγηση πίσω και Περιήγηση προς τα εμπρός , πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης παραμένει στο κουμπί που μόλις επιλέξατε, ώστε να διατηρήσετε την αλλαγή των διαφανειών απλώς πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μεγέθυνση στο περιεχόμενο κοινής χρήσης

Έχετε πολλές επιλογές για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο κοινόχρηστο περιεχόμενο:

 • Για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + σύμβολο συν (+) ή CTRL + σύμβολο μείον (-).

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα trackpad, μπορείτε να τσιμπήσετε μέσα και έξω από το trackpad.

 • Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT στο πληκτρολόγιό σας και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τον τροχό κύλισης του ποντικιού.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×