Εισαγωγή

Στις τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 10 Νοεμβρίου 2015, την ενημερωμένη έκδοση.

Office 2016

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η Access 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2016 πρόσβασης: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2910978)

Excel 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101510)

Office 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101514)

Office 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101512)

Office 2016

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085635)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3101518)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3101515)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3101511)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3101352)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3085540)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3085444)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920710)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2910979)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2910953)

Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2910951)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016

10 Νοεμβρίου 2015, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το 2016 Office (KB3101519)

Το OneNote 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το OneNote 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2920726)

Outlook 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2016 (KB3101517)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2016

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2016 (KB3101508)

Το PowerPoint 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101509)

Το Project 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2016 έργου: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2920698)

Ο Publisher 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2920680)

Skype για επαγγελματική 2016

MS15-116 και MS15-123: περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085634)

Visio 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101507)

Word 2016

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101513)

Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 πρόσβασης: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085584)

Excel 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101499)

Το InfoPath 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το InfoPath 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3054793)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

MS15-116 και MS15-123: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις): 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101496)

Office 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101360)

Office 2013

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085572)

Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3101501)

Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3101487)

Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3101374)

Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3101358)

Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3055007)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013

10 Νοεμβρίου 2015, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το 2013 Office (KB3101505)

Το OneNote 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το OneNote 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101371)

Outlook 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3101488)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 (KB3101493)

Το PowerPoint 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101359)

2013 έργου

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 έργου: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101506)

Ο Publisher 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085561)

Του SharePoint Designer 2013

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Designer 2013 (KB3101366)

Visio 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101365)

Το Word 2013

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101370)

Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Access 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Access 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101544)

Excel 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101543)

Το InfoPath 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το InfoPath 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2878230)

Office 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101529)

Office 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101521)

Office 2010

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085560)

Office 2010

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2837592)

Office 2010

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2791057)

Το OneNote 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το OneNote 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3054978)

Το Outlook 2010

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2010 (KB3101535)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010 (KB3101540)

ΠινΓιν IME 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2010 IME ΠινΓιν: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2899516)

Το PowerPoint 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085594)

Project 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Project 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085614)

Ο Publisher 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2817478)

Visio 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101526)

Word 2010

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2965313)

2007 Microsoft Office

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Οικογένεια προγραμμάτων του 2007 Microsoft Office Service Pack 3

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office Service Pack 3: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101555)

Η Access 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την Access 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2596614)

Excel 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101554)

Το InfoPath 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το InfoPath 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2687406)

Το Microsoft Excel Viewer 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Excel Viewer 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101560)

Office 2007

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085620)

Office 2007 IME (Ιαπωνικά)

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2007 IME (Ιαπωνικά): 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2899473)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101558)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085551)

Το OneNote 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το OneNote 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2889915)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007 (KB3101557)

PowerPoint 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085548)

Το Project 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Project 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2596770)

Ο Publisher 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB2880506)

Visio 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101553)

Word 2007

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085552)

Office 2003

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101564)

2016 Office για Mac και Office για Mac 2011

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2016 Office για Mac

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016 για Mac: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3102925)

Office για Mac 2011

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3102924)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013, το SharePoint Foundation 2013, και Office Web Apps διακομιστή 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

3101364

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101364)

3101367

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101367)

3101502

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3101502)

3101369

10 Νοεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3101369)

3101498

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3101498)

3085508

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3085508)

3101368

10 Νοεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3101368)

3101504

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3101504)

3101362

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3101362)

3101373

10 Νοεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3101373)

3085477

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2013: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085477)

SharePoint Server 2010, του Project Server 2010 και SharePoint Foundation 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

3101525

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101525)

3101530

10 Νοεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3101530)

3101547

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2010 (KB3101547)

3101534

10 Νοεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3101534)

3101538

10 Νοεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3101538)

3101533

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101533)

3085511

MS15-116: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3085511)

SharePoint Server 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

3101559

MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2007: 10 Νοεμβρίου 2015 (KB3101559)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×