Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

10/10/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1770

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, εξαιτίας του Universal CRT, το πρόγραμμα σύνδεσης (link.exe) σταματούσε να λειτουργεί για μεγάλα έργα.

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την υποβολή φορμών στον Internet Explorer.

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την απόδοση ενός στοιχείου γραφικών στον Internet Explorer.

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την αγκύρωση και την απαγκύρωση παραθύρων του Internet Explorer.

  • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλείται από ένα αναδυόμενο παράθυρο στον Internet Explorer.

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένα API προμηθευτή διέγραφε δεδομένα απροσδόκητα.

  • Επιδιορθώθηκε η παραβίαση πρόσβασης στην υπηρεσία LSASS που παρουσιάζεται κατά την εκκίνηση των όρων ρόλου ελεγκτή τομέα. Μια κατάσταση ανταγωνισμού προκαλεί την παραβίαση, όταν παρουσιάζονται κλήσεις διαχείρισης λογαριασμού ενώ η βάση δεδομένων ανανεώνει εσωτερικά μετα-δεδομένα. Μια επαναφορά ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης είναι μία από τις κλήσεις διαχείρισης που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα.

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το USBHUB.SYS προκαλεί τυχαία καταστροφή της μνήμης, με αποτέλεσμα ξαφνικά σφάλματα του συστήματος που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγνωστούν.

  • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου η τιμή μητρώου ServerSecurityDescriptor δεν μετεγκαθίσταται κατά την αναβάθμιση στα Windows 10 1607. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να προσθέσουν έναν εκτυπωτή με χρήση της υπηρεσίας διαχείρισης εκτύπωσης Citrix. Επιπλέον, ενδέχεται να μην μπορούν να εκτυπώσουν με έναν εκτυπωτή ανακατεύθυνσης σε υπολογιστή-πελάτη, ένα καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Citrix ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δικτύου με χρήση του καθολικού προγράμματος εκτυπωτή Citrix.

  • Ενημερώσεις ασφαλείας για Microsoft Windows Search Component, προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows, στοιχείο γραφικών της Microsoft, Internet Explorer, πυρήνα των Windows, Microsoft Edge, έλεγχο ταυτότητας των Windows, Windows TPM, Device Guard, ασύρματη δικτύωση των Windows, χώρο αποθήκευσης και συστήματα αρχείων των Windows, Microsoft Windows DNS, μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, Windows Server, μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft JET και Windows SMB Server.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτίωση προγράμματος-πελάτη Windows Update

Η Microsoft θα εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update. Θα προσφέρεται μόνο για συσκευές στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένες οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις και οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος διαχειριζόμενες (π.χ., δεν συμμετέχουν σε τομέα).

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η λήψη ενημερώσεων με χρήση αρχείων σύντομης εγκατάστασης μπορεί να αποτύχει.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4041688.

Σημείωση: Η ενημέρωση KB4041691 δεν είναι διαθέσιμη με αρχεία σύντομης εγκατάστασης για τον Windows Server 2016.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4041691, οι χρήστες πακέτων μπορεί να δουν ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος που δηλώνει ότι προέκυψε μια εξαίρεση εφαρμογής κατά το κλείσιμο ορισμένων εφαρμογών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το mshtml.dll για τη φόρτωση περιεχόμενου web. Η αποτυχία προκύπτει μόνο όταν μια διεργασία τερματίζεται ήδη και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

 

Η Microsoft γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δημοσίευσης στη μηνιαία ενημέρωση ασφαλείας της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τα Windows 10 έκδοση 1607 (KB4041691) για διαχειριζόμενες συσκευές WSUS\SCCM, όπου η εκκίνηση συσκευών Windows μπορεί να αποτύχει μετά την εγκατάσταση της εν λόγω ενημέρωσης.

Οι πελάτες που πραγματοποιούν λήψη ενημερώσεων απευθείας από το Windows Update (συσκευές για οικιακή χρήση και καταναλωτών) ή το Windows Update για επιχειρήσεις δεν επηρεάζονται.

Αυτό το πρόβλημα δημοσίευσης επιλύθηκε. Οι χρήστες που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα μπορούν να συμβουλευτούν το ακόλουθο άρθρο:

Η εκκίνηση συσκευών Windows μπορεί να αποτύχει μετά την εγκατάσταση της έκδοσης της 10ης Οκτωβρίου των KB 4041676 ή 4041691 που περιείχαν πρόβλημα δημοσίευσης

Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις ασφαλείας έχουν επικυρωθεί. Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να πραγματοποιήσουν λήψη αυτών των συγκεντρωτικών ενημερώσεων ασφαλείας.

 

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία των εφαρμογών που βασίζονται στο Μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Jet (Microsoft Access 2007 και παλαιότερες εφαρμογές που δεν είναι της Microsoft) κατά τη δημιουργία ή το άνοιγμα αρχείων .xls του Microsoft Excel. Το μήνυμα σφάλματος είναι "Προέκυψε μη αναμενόμενο σφάλμα από πρόγραμμα οδήγησης εξωτερικής βάσης δεδομένων (1). (Μηχανισμός βάσεων δεδομένων Microsoft Jet)".

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable και κατόπιν τροποποιήστε τις συμβολοσειρές σύνδεσης DB στο Microsoft Excel για χρήση του ACE ως παρόχου. Παράδειγμα: Αλλάξτε τον Πάροχο=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 στον Πάροχο=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Οι εφαρμογές της Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP) που χρησιμοποιούν JavaScript και asm.js ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4041691.

Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ξανά.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Ορισμένοι χρήστες που έχουν ρυθμίσει το μέγεθος κειμένου για τα εικονίδια σε μεγαλύτερο μέγεθος (χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις οθόνης στον Πίνακα Ελέγχου) ενδέχεται να μην μπορούν να ανοίξουν τον Internet Explorer.

Αν μειώσετε το μέγεθος κειμένου για τα εικονίδια σε μικρότερη τιμή ή χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Αλλαγή μεγέθους όλων των στοιχείων, το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης KB, οι χρήστες του Internet Explorer 11 που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) ενδέχεται να μην μπορούν να μετακινηθούν σε ένα αναπτυσσόμενο μενού με χρήση της γραμμής κύλισης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053579.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4041691.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×