Εισαγωγή

Στις τρίτη, 12 Μαΐου 2015, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 12 Μαΐου 2015, την ενημερωμένη έκδοση.

Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB2986216)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

MS15-044: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις): 12 Μαΐου 2015 (KB3039779)

Office 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB2975808)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054782)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3039700)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2986171)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2986156)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2975869)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2965277)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2965271)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2965269)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2965259)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2965253)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2956164)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2956152)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2899503)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2881076)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2881017)

Office 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2881006)

OneDrive για την επιχείρηση

Ενημερωμένη έκδοση 12 Μαΐου 2015, για OneDrive για επιχειρήσεις (KB2986244)

Το OneNote 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το OneNote 2013 (KB2975901)

Outlook 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3039799)

Outlook 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3039711)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 (KB2986209)

Το PowerPoint 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB2975816)

2013 έργου

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB2986246)

Visio 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB2975855)

Το Word 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB2965307)

Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2965240)

Microsoft Office 2010 Service Pack 2

MS15-044: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (KB2881073)

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (Oart.dll)

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (Oart.dll): 12 Μαΐου 2015 (KB2999412)

Office 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2999439)

Office 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2986257)

Office 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2965301)

Office 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2965291)

Office 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2965311)

Office 2010 Service Pack 2

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010 Service Pack 2: 12 Μαΐου 2015 (KB2965242)

Το Outlook 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2010 (KB3015585)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010 (KB3015642)

Το PowerPoint 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2999420)

Πρόγραμμα προβολής του PowerPoint 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint Viewer 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2956195)

Project 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project 2010 (KB2553251)

Visio 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2010 (KB2965292)

Word 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2965237)

Office 2007

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Οικογένεια προγραμμάτων office 2007 Service Pack 3

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων Office 2007 Service Pack 3: 12 Μαΐου 2015 (KB2965282)

Οικογένεια προγραμμάτων office 2007 Service Pack 3

MS15-044: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων Office 2007 Service Pack 3: 12 Μαΐου 2015 (KB2883029)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007 (KB2986252)

Office για Mac 2011

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Office για Mac 2011

MS15-046: Περιγραφή του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.0 ενημέρωση: 12 Μαΐου 2015 (KB3062536)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013, το SharePoint Foundation 2013 και του Office Web Apps διακομιστή 2013

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Microsoft SharePoint Server 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft SharePoint Server 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB3039736)

Office Web Apps διακομιστή 2013

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 12 Μαΐου 2015 (KB3039748)

Project Server 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3054804)

Project Server 2013

12 Μαΐου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3039753)

Του SharePoint Foundation 2013

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3054824)

Του SharePoint Foundation 2013

12 Μαΐου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3039747)

2013 διακομιστή του SharePoint

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054808)

2013 διακομιστή του SharePoint

12 Μαΐου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3039780)

2013 διακομιστή του SharePoint

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3039710)

2013 διακομιστή του SharePoint

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3039703)

2013 διακομιστή του SharePoint

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3023053)

2013 διακομιστή του SharePoint

MS15-047: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 12 Μαΐου 2015 (KB3054792)

2013 διακομιστή του SharePoint

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 12 Μαΐου 2015 (KB3039725)

Του SharePoint Server 2013 Word Automation Services

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2013 Word Automation Services: 12 Μαΐου 2015 (KB3023055)

SharePoint Server 2010, του Project Server 2010 και SharePoint Foundation 2010

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Duet εταιρικού 1.0 για Microsoft SharePoint και SAP

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για εταιρικό Duet 1.0 για Microsoft SharePoint και SAP (KB2767882)

Εφαρμογές Web Excel 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010 εφαρμογές Web: 12 Μαΐου 2015 (KB2956193)

Το Project Server 2010

12 Μαΐου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB2999496)

Το Project Server 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB2965314)

SharePoint Foundation 2010

MS15-047 και MS15-046: περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Foundation 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB3017815)

SharePoint Server 2010

12 Μαΐου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3015569)

SharePoint Server 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB2956199)

SharePoint Server 2010

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB2920814)

SharePoint Server 2010

MS15-047: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2956192)

Υπηρεσίες Excel του SharePoint Server 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για υπηρεσίες Excel του SharePoint Server 2010: 12 Μαΐου 2015 (KB2956194)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

12 Μαΐου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB2956080)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

MS15-046: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 12 Μαΐου 2015 (KB2956140)

SharePoint Server 2010 Word Automation Services

MS15-046: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Word Automation Services: 12 Μαΐου 2015 (KB2965233)

SharePoint Server 2007

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

SharePoint Server 2007

MS15-047: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2007: 12 Μαΐου 2015 (KB2760412)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×