Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

13/2/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.248

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι λογαριασμοί παιδιών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία InPrivate σε συσκευές ARM, παρόλο που το ιστορικό περιήγησης και αναζήτησης αποστέλλεται στους γονείς. Αυτό συμβαίνει μόνο σε λογαριασμούς Microsoft που ανήκουν σε παιδιά και η διαχείριση των οποίων γίνεται με χρήση της υπηρεσίας Οικογένεια Microsoft και για τους οποίους οι γονείς έχουν ενεργοποιήσει την αναφορά δραστηριότητας. Αυτό ισχύει για τον Microsoft Edge και τον Internet Explorer.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την αγκύρωση και την απαγκύρωση παραθύρων του Internet Explorer.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα στον Internet Explorer όπου το πάτημα του πλήκτρου Delete πρόσθετε μια νέα σειρά στα πλαίσια εισαγωγής σε μια εφαρμογή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα στον Internet Explorer όπου δεν ενημερώνονταν επιλεγμένα στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου ορισμένοι χρήστες μπορεί να αντιμετώπιζαν προβλήματα σύνδεσης σε ορισμένες τοποθεσίες web κατά τη χρήση διαπιστευτηρίων λογαριασμού τρίτου παρόχου στον Microsoft Edge.

 • Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες ζώνης ώρας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις προβολής συμβατότητας του προγράμματος περιήγησης που παρουσιάζεται κατά τις ενημερώσεις.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου, σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού, οι ρυθμοί καρέ των παιχνιδιών DirectX περιορίζονταν ακούσια σε έναν συντελεστή του κάθετου συγχρονισμού της οθόνης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή γλωσσών πληκτρολογίου με χρήση του συνδυασμού πλήκτρων Alt+Shift.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου γινόταν επαναφορά των τελικών σημείων ήχου surround σε στερεοφωνικό ήχο μετά την επανεκκίνηση.

 • Βελτιώθηκαν και μειώθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα πληκτρολόγια Bluetooth χάνουν πλήκτρα σε σενάρια επανασύνδεσης.

 • Επιδιορθώθηκαν οι καθυστερήσεις του ποντικιού για συσκευές που αναφέρουν εσφαλμένα το επίπεδο της μπαταρίας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτυγχάνει η εκτέλεση των συμπληρωματικών προγραμμάτων εφαρμογών MMC –όπως οι Υπηρεσίες, η Διαχείριση τοπικών πολιτικών και η Διαχείριση εκτυπωτών– όταν ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender (Device Guard) είναι ενεργοποιημένος. Το σφάλμα είναι "Το αντικείμενο δεν υποστηρίζει αυτήν την ιδιότητα ή τη μέθοδο".

 • Αποτρέπει τη χρήση του τελικού σημείου Pre-production Onesettings για την Εγκατάσταση των Windows, όταν είναι ενεργοποιημένη η δοκιμαστική υπογραφή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι εγκαταστάσεις του Windows Server, έκδοση 1709 δεν ενεργοποιούνται αυτόματα με χρήση της δυνατότητας Automated Virtual Machine Activation (AVMA) σε κεντρικούς υπολογιστές Hyper-V που έχουν ενεργοποιηθεί.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με τη δυνατότητα προτύπων εισερχομένων αυτόματης καταχώρησης για UEV όπου η Προγραμματισμένη εργασία δεν είχε σωστό έναυσμα.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το πρόγραμμα-πελάτης App-V δεν πραγματοποιούσε ανάγνωση της πολιτικής για το SyncOnBatteriesEnabled, όταν η πολιτική είχε οριστεί με χρήση του αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το πεδίο Υποστηρίζεται σε για την πολιτική ενεργοποίησης προγράμματος-πελάτη App-V είναι κενό στο πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου τα δεδομένα ομάδας χρήστη στο μητρώο δεν τηρούνται σωστά, όταν ορισμένα πακέτα App-V ανήκουν στην ομάδα σύνδεσης.

 • Παρέχεται πρόσθετη καταγραφή ώστε οι διαχειριστές να αναλάβουν δράση, όπως να επιλέξουν μια κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων για το πακέτο App-V, όταν υπάρχουν πολλά αρχεία ρύθμισης παραμέτρων για το ίδιο πακέτο.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με τα πακέτα App-V που δεν είναι συμβατά με την αναπαράσταση μητρώου που χρησιμοποιεί κοντέινερ πυρήνα. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα, αλλάξαμε την αναπαράσταση μητρώου ώστε να χρησιμοποιεί την προηγούμενη μέθοδο (χωρίς κοντέινερ) από προεπιλογή. Οι πελάτες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη νέα μέθοδο (κοντέινερ πυρήνα) για αναπαράσταση του μητρώου μπορούν να αλλάξουν σε αυτήν, ορίζοντας την ακόλουθη τιμή μητρώου σε 1:

  • Διαδρομή: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility

  • Ρύθμιση: ContainerRegistryEnabled

  • Τύπος δεδομένων: DWORD

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι εφαρμογές WPF που εκτελούνται σε συστήματα που υποστηρίζουν τη χρήση αφής ή πένας μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν ή να αποκρίνονται μετά από κάποια ώρα χωρίς δραστηριότητα αφής.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, τον Microsoft Edge, τον Internet Explorer, το στοιχείο Microsoft Windows Search, τον πυρήνα των Windows, τον Έλεγχο ταυτότητας των Windows, το Device Guard, το πρόγραμμα οδήγησης του Common Log File System και το χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Το Ιστορικό ενημερώσεων των Windows αναφέρει ότι δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του KB4054517 εξαιτίας του σφάλματος 0x80070643.

Παρόλο που η ενημέρωση εγκαταστάθηκε με επιτυχία, το Windows Update αναφέρει εσφαλμένα ότι η εγκατάσταση της ενημέρωσης απέτυχε. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί την αναμενόμενη δομή λειτουργικού συστήματος.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Εξαιτίας ενός προβλήματος που επηρεάζει ορισμένες εκδόσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς, αυτή η επιδιόρθωση ισχύει μόνο για υπολογιστές στους οποίους ο ανεξάρτητος προμηθευτής λογισμικού (ISV) του προγράμματος προστασίας από ιούς έχει ενημερώσει το ALLOW REGKEY.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4088776.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένες συσκευές USB και ενσωματωμένες συσκευές, όπως ενσωματωμένη κάμερα φορητού υπολογιστή, πληκτρολόγιο ή ποντίκι, ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η στοίβα συντήρησης του windows update παρακάμπτει εσφαλμένα την εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης ορισμένων κρίσιμων προγραμμάτων οδήγησης στην αθροιστική ενημέρωση και καταργεί την εγκατάσταση των ενεργών προγραμμάτων οδήγησης κατά τη συντήρηση.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4090913.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην εκκινούνται με το σφάλμα INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η στοίβα συντήρησης του windows update παρακάμπτει εσφαλμένα την εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης ορισμένων κρίσιμων προγραμμάτων οδήγησης στην αθροιστική ενημέρωση και καταργεί την εγκατάσταση των ενεργών προγραμμάτων οδήγησης κατά τη συντήρηση. 

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4090913.

Λόγω ενός προβλήματος με τον διακομιστή AD FS εξαιτίας του οποίου η βάση δεδομένων WID AD FS αχρηστεύεται μετά την επανεκκίνηση, η εκκίνηση της υπηρεσίας AD FS μπορεί να αποτύχει.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4088776.

Οι χρήστες με Windows 10 Έκδοση 1709 Enterprise που έχουν εγκαταστήσει το πακέτο Delta του Ιανουαρίου 2018 μπορεί να αντιμετωπίσουν σφάλματα κατά την εγκατάσταση των ενημερώσεων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2018 από τον κατάλογο του Microsoft Update. Ειδικότερα, η ενημέρωση Delta του Φεβρουαρίου για τα Windows 10, έκδοση 1709 μπορεί να αποτύχει σιωπηρά.

Η Microsoft γνωρίζει αυτό το πρόβλημα και απέσυρε τα ακόλουθα KB ενημέρωσης Delta για τα Windows 10 έκδοση 1709 από τον κατάλογο της Microsoft στις 13 Μαρτίου 2018:

KB4056892– Ιανουάριος 2018

KB4074588 – Φεβρουάριος 2018

KB4088776 – Μάρτιος 2018

Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να απεγκαταστήσουν το πακέτο ενημέρωσης Delta KB4056892 του Ιανουαρίου για τα Windows 10 έκδοση 1709 και να εγκαταστήσουν την τελευταία, πλήρη συγκεντρωτική ενημέρωση KB4088776 του Μαρτίου 2018. Οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα ενημέρωσης Delta με τη μηνιαία συγκεντρωτική ενημέρωση του Απριλίου 2018 για τα Windows 10 έκδοση 1709.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι εφαρμογές ενδέχεται να μην μπορούν να δεσμεύσουν ή να συνδεθούν σε θύρες που λειτουργούσαν στο παρελθόν.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη λύση.

Ελέγξτε αν η θύρα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ή που θέλετε να δεσμεύσετε είναι ήδη δεσμευμένη στον κεντρικό υπολογιστή κοντέινερ. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε netsh ως εξής:   

netsh interface ipv4 show excludedportrange protocol=tcp

 
Αν η θύρα δεν είναι δεσμευμένη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Αν είναι δεσμευμένη, επιλέξτε μια άλλη θύρα.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4074588

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×