Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

14/7/2020

Έκδοση:

Δομή OS 19041,388

νέα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2020, θα επαναληφθούν οι εκδόσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια για τα Windows 10 και τον Windows Server, έκδοση 1809 και νεότερες εκδόσεις. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τις αθροιστικές μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας (γνωστή και ως "έκδοση" ή "έκδοση τρίτης"). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου: Επαναφορά των μηνιαίων προαιρετικών ενημερώσεων των Windows 10 και του Windows Server που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια.

Νέα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
ξεκινώντας από τον Ιούλιο 2020, όλες οι ενημερώσεις των Windows θα απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα RemoteFX vGPU λόγω ευπάθειας ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευπάθεια, ανατρέξτε στα θέματα:CVE-2020-1036 και KB4570006. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι προσπάθειες για την εκκίνηση εικονικών μηχανών (VM) που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα RemoteFX vGPU θα αποτύχουν και θα εμφανιστούν μηνύματα όπως τα εξής:

Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη δυνατότητα RemoteFX vGPU, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρεμφερές με το ακόλουθο:

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, επειδή όλες οι GPU με δυνατότητα RemoteFX είναι απενεργοποιημένες στη Διαχείριση Hyper-V".

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, επειδή ο διακομιστής έχει ανεπαρκείς πόρους GPU".

 • "δεν υποστηρίζεται πλέον ο προσαρμογέας βίντεο 3D RemoteFX. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον προσαρμογέα, ενδέχεται να εκτεθείτε σε ευπάθειες και να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Μάθετε περισσότερα (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131976) "

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις και τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack και ούτω καθεξής, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Σημείωση Ακολουθήστε @WindowsUpdate για να μάθετε πότε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο στο ταμπλό πληροφοριών κυκλοφορίας.

Σημείωση Αυτή η έκδοση περιέχει επίσης ενημερώσεις για το Microsoft HoloLens (OS Build 19041,1109) κυκλοφόρησε στις 14 Ιουλίου 2020. Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update στις συσκευές Microsoft HoloLens που δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτήν την πιο πρόσφατη δομή λειτουργικού συστήματος.

Κύρια σημεία

 • Βελτιώνει την ασφάλεια στο Microsoft Store.

 • Ενημερώσεις για βελτίωση της ασφάλειας κατά τη χρήση συσκευών εισόδου (όπως ποντίκια, πληκτρολόγια ή γραφίδες).

 • Ενημερώσεις για βελτίωση της ασφάλειας, όταν τα Windows εκτελούν βασικές λειτουργίες.

 • Ενημερώσεις για την αποθήκευση και τη διαχείριση αρχείων.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει την οπτική παραμόρφωση ορισμένων παιχνιδιών και εφαρμογών κατά την αλλαγή μεγέθους σε κατάσταση λειτουργίας με παράθυρο ή την εναλλαγή από τη λειτουργία πλήρους οθόνης σε κατάσταση παραθύρου.

 • Ενημερώσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη χρήση του Internet Explorer και του Microsoft Edge παλαιού τύπου.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει ορισμένες εφαρμογές από την εκτύπωση εγγράφων που περιέχουν γραφικά ή μεγάλα αρχεία.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που μπορεί να εμποδίσει τη σύνδεσή σας με το OneDrive χρησιμοποιώντας την εφαρμογή OneDrive.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Εξετάζει ένα ζήτημα σε συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν την ιδιότητα ImeMode για τον έλεγχο της λειτουργίας επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) στα Windows 10, έκδοση 2004 (η ενημέρωση του Μαΐου 2020). Για παράδειγμα, αυτό το πρόβλημα δεν επιτρέπει την αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία Κατακάνα πλήρους πλάτους, σε αλφαριθμητική λειτουργία πλήρους πλάτους ή σε λειτουργία Χιραγκάνα πλήρους πλάτους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα KB4564002 και δημοσίευση ιστολογίου: η ενημέρωση του Μαΐου 2020 θα είναι έτοιμη για κυκλοφορία-Ενημερώθηκε.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση του PowerShell για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος σε πλατφόρμες βασικού διακομιστή.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει την οπτική παραμόρφωση ορισμένων παιχνιδιών και εφαρμογών κατά την αλλαγή μεγέθους σε κατάσταση λειτουργίας με παράθυρο ή την εναλλαγή από τη λειτουργία πλήρους οθόνης σε κατάσταση παραθύρου.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία του Lsass. exe με το μήνυμα σφάλματος "μια κρίσιμη διαδικασία συστήματος, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, απέτυχε με κωδικό κατάστασης c0000008. Τώρα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του μηχανήματος ".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει ορισμένες εφαρμογές από την εκτύπωση εγγράφων που περιέχουν γραφικά ή μεγάλα αρχεία, μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων Windows που κυκλοφόρησαν στις 9 Ιουνίου 2020.

 • Το αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που μπορεί να εμποδίσει τη σύνδεση με το OneDrive μέσω της εφαρμογής OneDrive. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε ορισμένες παλαιότερες συσκευές ή σε συσκευές που έχουν παλαιότερες εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης φίλτρων συστήματος αρχείων παλαιού τύπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτές οι συσκευές να κάνουν λήψη νέων αρχείων ή να ανοίξουν αρχεία που έχουν συγχρονιστεί ή να έχουν ληφθεί παλαιότερα.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, την πλατφόρμα εφαρμογών για Windows και τα πλαίσια, το Microsoft Store, τα γραφικά των Windows, η εισαγωγή και σύνθεση των Windows, το Windows Media, το κέλυφος των Windows, τα βασικά στοιχεία των Windows, η διαχείριση των Windows, ο πυρήνας των Windows, το υβριδικό δίκτυο Windows cloud, το χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows, η στοίβα ενημερώσεων των Windows, το MSXML των Windows, ο διακομιστής αρχείων και το σύμπλεγμα των Windows, οαπομακρυσμένο

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Συμπτώματα

Λύση

όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές του, όπως το Microsoft Excel, οι χρήστες της επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) της Microsoft για Κινεζικά και Ιαπωνικά ενδέχεται να λάβουν ένα μήνυμα σφάλματος ή η εφαρμογή μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να κλείσει όταν επιχειρήσετε να σύρετε με το ποντίκι.

Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε στο KB4571744.

Οι χρήστες της επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) της Microsoft για Ιαπωνικά ή κινεζικά γλώσσες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την προσπάθεια διάφορων εργασιών. Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εισαγωγή, να λαμβάνετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να μην μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο.

Όλα τα ζητήματα IME που παρατίθενται στο KB4564002 επιλύθηκαν στο KB4586853.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SSU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησηςκαι Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (SSU): Συνήθεις ερωτήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update, θα σας προσφερθεί αυτόματα το τελευταίο "Hey" (KB4566785). Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update και Microsoft Update

Ναι

Κανένα. Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν : Windows 10, έκδοση 1903 και νεότερες

Ταξινόμηση: Ενημερώσεις ασφαλείας

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτή την ενημέρωση, κάντε λήψη των πληροφοριών αρχείου για την αθροιστική ενημέρωση 4565503

Σημείωση Ορισμένα αρχεία έχουν εσφαλμένα "δεν ισχύει" στη στήλη "έκδοση αρχείου" του αρχείου CSV. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κατά τη χρήση ορισμένων εργαλείων εντοπισμού σάρωσης τρίτου κατασκευαστή για την επικύρωση της δομής.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×