Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

15/1/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 17134.556

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Microsoft Edge εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει το έναυσμα του συμβάντος focusin, αν η ανίχνευση συμβάντος focus ενός στοιχείου μετατοπίσει την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δυνατότητες κοινής χρήσης και λωρίδας χρόνου καθώς και ρυθμίσεις περιαγωγής δεν λειτουργούν για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην εμφανίζουν σωστά το παράθυρο της Βοήθειας (F1).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εμφανίζονται επιλογές παροχής ενέργειας στην οθόνη της Ασφάλειας των Windows, όταν έχει οριστεί πολιτική ομάδας ανά χρήστη για την απόκρυψη των επιλογών παροχής ενέργειας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την επίλυση συνδέσεων για ορισμένες συμπιεσμένες μορφές αρχείων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ξεκλείδωμα BitLocker μέσω δικτύου παρουσιάζει σφάλμα σε εικονικές μηχανές γενιάς 2, όταν χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει μόνο IPv4.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα προστασίας προσωπικών δεδομένων με εφαρμογές που αποκτούν τη δυνατότητα BroadFileSystemAccess χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου εξαιτίας της καταγραφή WAM ορισμένες εφαρμογές, όπως το Microsoft Office, σταματούν να λειτουργούν.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου υπογεγραμμένες δέσμες ενεργειών καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα Windows, δημιουργούν εσφαλμένα ένα συμβάν αποτυχίας του Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender (WDAC).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα Πλαίσια προγραμμάτων οδήγησης των Windows προκαλούν υψηλή χρήση CPU. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας χρήστη σταματά να λειτουργεί, όταν γίνεται επαναφορά της συσκευής μετά από αδρανοποίηση (S4).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων κατά τη διαγραφή ή τη μετονομασία μιας σύνδεσης σε έναν χώρο ονομάτων Distributed File System (DFS). Επιπλέον, η μετονομασία ενός φακέλου μπορεί να διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα, όταν πολλοί χρήστες εργάζονται ταυτόχρονα σε κοινόχρηστο στοιχείο ομάδας και η Εξερεύνηση αρχείων σταματά να αποκρίνεται.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δεν σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε ένα αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο εξαιτίας ενός σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", όταν έχει φορτωθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας ενεργών σημείων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να εμφανιστεί μπλε οθόνη, όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης Thunderbolt.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί μια εξαίρεση κατά τη δημιουργία SqlConnection μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αντικαθιστά τις ρυθμίσεις των Windows ενός χρήστη για εμφάνιση μιας γλώσσας εκτός των Αγγλικών. Εξαιτίας αυτού του προβλήματος, γίνεται επαναφορά της εμφάνισης των εφαρμογών Centennial του Microsoft Office στα Αγγλικά μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του Microsoft Office.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ρολόι και το αναδυόμενο στοιχείο ημερολογίου αγνοούν τις ρυθμίσεις χρήστη για τη μορφή ημερομηνίας και ώρας της ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να αντικαταστήσει τη συμπεριφορά υποστήριξης gan-nen για την ιαπωνική εποχή με μια νεότερη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η αναγνώριση του πρώτου χαρακτήρα ως συντομογραφίας για το όνομα των ιαπωνικών εποχών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η εμφάνιση του σωστού ονόματος ιαπωνική εποχής στη Visual Basic for Applications του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένοι χρήστες δεν μπορούν να καρφιτσώσουν μια σύνδεση web στο μενού Έναρξη ή στη γραμμή εργασιών.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487029.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 97 ενδέχεται να μην ανοίγουν, αν η βάση δεδομένων έχει ονόματα στηλών μεγαλύτερα από 32 χαρακτήρες. Το άνοιγμα της βάσης δεδομένων μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα, "Άγνωστη μορφή βάσης δεδομένων".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487017.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4480966, ορισμένοι χρήστες του Microsoft Edge ανέφεραν τα εξής:

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων με χρήση τοπικής διεύθυνσης IP.

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων στο Internet με χρήση σύνδεσης VPN.

Η περιήγηση αποτυγχάνει ή η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην αποκρίνεται.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487017.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος της ιαπωνικής εποχής δεν αναγνωρίζεται ως συντομογραφία και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανάλυσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487029.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493464.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4477137) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4480976

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×