Πίνακας περιεχομένων
×

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

18/4/2017

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της Μηνιαίας συνάθροισης KB4015550 (η οποία κυκλοφόρησε στις 11 Απριλίου 2017) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει την τυχαία διακοπή της υπηρεσίας WSMan (WsmSvc), όταν πολλά αιτήματα απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM) εκτελούνται στην υπηρεσία WSMan.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η υπηρεσία εγγραφής συμβάντων σταματά να λειτουργεί, δεν στέλνει συμβάντα στο διακομιστή συλλογής και απορρίπτει συμβάντα κατά τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM) και της προώθησης συμβάντων.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα με την υψηλή χρήση CPU από τη διεργασία Wmiprvse.exe σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows 8.1 ή τον Windows Server 2012 R2. Αν εκτελείτε δέσμες ενεργειών ή χρησιμοποιείτε λογισμικό που υποβάλλει ερωτήματα WMI, η διεργασία Wmiprvse.exe μπορεί να καταναλώνει πολλούς πόρους της CPU, ακόμα και αφού διακόψετε τη δέσμη ενεργειών ή το λογισμικό.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι κεντρικοί υπολογιστές Hyper-V ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλμα κατά την εκτέλεση επαυξητικών τύπων αντιγράφων ασφαλείας με το Change Block Tracking (CBT) ενεργοποιημένο.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο διακομιστής δικτυακού συστήματος αρχείων (NFS) μπορεί να μην επιστρέψει όλες τις καταχωρήσεις καταλόγων στο πρόγραμμα-πελάτη NFS που εκδίδει την εντολή "ls" με χρήση του πρωτοκόλλου NFS v3.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η λειτουργία ανάγνωσης ή εγγραφής σε ένα αρχείο που αρχειοθετείται (μετατρέπεται) απορρίπτεται και κατ' επέκταση προκαλείται διακοπή λειτουργίας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι διακομιστές υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σταματούν να αποκρίνονται και πρέπει να επανεκκινηθούν, όταν υπάρχει βαρύ φορτίο υπηρεσιών που χρησιμοποιούν διαχειριζόμενους λογαριασμούς υπηρεσίας (gMSAs).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε την αποτυχία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε συμπλέγματα Hyper-V με τόμους CSV ενεργοποιημένους.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το MPIO δεν επαναφέρει σωστά την υπηρεσία μετά την εμφάνιση του όρου ελέγχου "Μη έγκυρο αίτημα, το LUN δεν είναι διαθέσιμο (κωδικοί ελέγχου 05/25/00)".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ένα σύμπλεγμα κόμβου αντιμετωπίζει σποραδικά σφάλματα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων υψηλής I/O, όπως είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τα παράθυρα συντήρησης. Σφάλμα: Common bucket ID (WIN8_DRIVER_FAULT) - 0x3B_msiscsi!iSpReleaseConnectionReferences

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει γραφικά OPENGL raster μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε εκ των εξής ενημερώσεων: KB3164035KB3205394KB3207752KB3212646 και KB4012215.

 • Ενημερώθηκε η βάση δεδομένων ονομάτων σημείων πρόσβασης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η διαδρομή επιστροφής BADVERS είναι κατεστραμμένη για ερωτήματα με άγνωστους μηχανισμούς επέκτασης για την έκδοση DNS (EDNS).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί χαμηλές επιδόσεις της CPU, όταν οι εικονικές θύρες εικονικού διακόπτη έχουν διαρροή κατά την ενεργή μετεγκατάσταση ενός μηχανήματος από έναν κεντρικό υπολογιστή σε έναν άλλο.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο διακομιστής Internet Information Server επιστρέφει ένα λανθασμένο σφάλμα εσωτερικού διακομιστή 500.19 για ορισμένα URI.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ασθενείς υπολογιστές-πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή παρουσιάζουν σφάλμα (STOP 0x3B) και τα μη αποθηκευμένα δεδομένα χάνονται.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνολογία Υποδομής Παρουσίασης των Windows, το ποντίκι και η οθόνη αφής σταματούν να αποκρίνονται κατά διαστήματα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο αποτυγχάνει η ανάκτηση της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL) από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) που χρησιμοποιεί το απλό πρωτόκολλο εγγραφής πιστοποιητικού (SCEP).

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα με την υπερβολική χρήση μνήμης στο LSASS κατά την αξιολόγηση ενός φίλτρου LDAP σε ένα μεγάλο σύνολο εγγραφών σε ελεγκτές τομέα.

Σύμπτωμα

Λύση / Επίλυση

Αν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί επεξεργαστή AMD Carrizo DDR4, η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης θα αποκλείσει τη λήψη και την εγκατάσταση μελλοντικών ενημερώσεων των Windows.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με την ενημέρωση KB4022726.

Αν ένα σύστημα Server 2012 R2 χρησιμοποιεί οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon (E3 v6), η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης θα αποκλείσει τη λήψη και την εγκατάσταση μελλοντικών ενημερώσεων των Windows.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με την ενημέρωση KB4022726.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε υπολογιστές όπου είναι ενεργοποιημένη η προώθηση συμβάντων, η υπηρεσία WinRM ενδέχεται να διακοπεί. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε ζήτημα επιδόσεων συστήματος ή διακοπή απόκρισης της σύνδεσης, λόγω αδιεξόδου της υπηρεσίας WinRM. 

Σημείωση Αυτό ισχύει για όλες τις ενημερώσεις KB που έχουν κυκλοφορήσει από τις 18 Απριλίου 2017 έως τις 8 Ιανουαρίου 2018.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4057401.

Αυτή η ενημέρωση εισήγαγε ένα πρόβλημα κατά το οποίο, αν ένας προορισμός iSCSI καταστεί μη διαθέσιμος, η προσπάθεια επανασύνδεσης θα προκαλέσει διαρροή. Η εκκίνηση μιας νέας σύνδεσης σε έναν διαθέσιμο προορισμό θα λειτουργεί κατά το αναμενόμενο.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

Οι υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Server 2016 που αντιμετωπίζουν αποσυνδέσεις από προελεύσεις με σύνδεση iSCSI μπορεί να παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά συμπτώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το λειτουργικό σύστημα σταματά να αποκρίνεται.

 • Λαμβάνετε τα σφάλματα διακοπής (ελέγχου σφαλμάτων) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 ή 0xDEADDEAD.

 • Η σύνδεση χρήστη αποτυγχάνει με σφάλμα "Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διακομιστές συνδέσεων".

 • Παρουσιάζονται σφάλματα σε εφαρμογές και υπηρεσίες εξαιτίας εξάντλησης προσωρινών θυρών.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός προσωρινών θυρών από τη διεργασία συστήματος.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός νημάτων από τη διεργασία συστήματος.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από ένα ζήτημα κλειδώματος σε υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2016 RS1, προξενώντας προβλήματα σύνδεσης στους προορισμούς iSCSI. Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενημερώσεις:

Windows Server 2012 R2

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

9 Μαΐου 2017

KB 4019215

9 Μαΐου 2017—KB4019215 (Μηνιαία συνάθροιση)

9 Μαΐου 2017

KB 4019213

9 Μαΐου 2017—KB4019213 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

18 Απριλίου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

11 Απριλίου 2017

KB 4015550

11 Απριλίου 2017—KB4015550 (Μηνιαία συνάθροιση)

11 Απριλίου 2017

KB 4015547

11 Απριλίου 2017—KB4015547 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

21 Μαρτίου 2017

KB 4012219

Μάρτιος 2017 Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας για τα Windows 8.1 και τον Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4023680

26 Μαΐου 2017—KB4023680 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1230)

9 Μαΐου 2017

KB 4019472

9 Μαΐου 2017—KB4019472 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1198)

11 Απριλίου 2017

KB 4015217

11 Απριλίου 2017 — KB4015217 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1066 και 14393.1083)


Επαλήθευση

 • Επαληθεύστε την έκδοση του ακόλουθου προγράμματος οδήγησης MSISCSI στο σύστημα:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Η έκδοση που θα παρουσιάσει αυτήν τη συμπεριφορά είναι η έκδοση 6.3.9600.18624 για Windows Server 2012 R2 και η έκδοση 10.0.14393.1066 για Windows Server 2016.

 • Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

  Προέλευση συμβάντος

  Αναγνωριστικό

  Κείμενο

  iScsiPrt

  34

  Μια σύνδεση με τον προορισμό χάθηκε, αλλά ο εκκινητής επανασυνδέθηκε με επιτυχία με τον προορισμό. Τα δεδομένα αποτύπωσης περιέχουν το όνομα του προορισμού.

  iScsiPrt

  39

  Ο εκκινητής απέστειλε μια εντολή εργασίας διαχείρισης για επαναφορά του προορισμού. Το όνομα προορισμού δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

  iScsiPrt

  9

  Ο προορισμός δεν αποκρίθηκε εγκαίρως για μια αίτηση SCSI. Το CDB δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των νημάτων που εκτελούνται στη διεργασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των δεικτών χειρισμού που έχουν επί του παρόντος ανοίξει από τη διαδικασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των προσωρινών θυρών που χρησιμοποιούνται από τη διεργασία συστήματος.

 • Από ένα Powershell διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Εναλλακτικά, από μια γραμμή εντολών CMD διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή NETSTAT σε συνδυασμό με εναλλαγή "Q". Αυτό θα εμφανίσει τις "δεσμευμένες" θύρες που δεν είναι πλέον συνδεδεμένες:

  NETSTAT –ANOQ

  Εστιάστε στις θύρες που ανήκουν στη διεργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  Για τα προηγούμενα τρία σημεία, οτιδήποτε πάνω από 12.000 θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο. Αν υπάρχουν προορισμοί iSCSI στον υπολογιστή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

Επίλυση

Αν τα αρχεία καταγραφής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές επανασυνδέσεις, συνεργαστείτε με τον προμηθευτή iSCSI και δομής δικτύου, για να διαγνώσετε και να αντιμετωπίσετε την αιτία της αποτυχίας, ώστε να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τους προορισμούς iSCSI. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στους προορισμούς iSCSI μπορεί να γίνει από την τρέχουσα δομή δικτύου. Εγκαταστήστε τις ενημερωμένες επιδιορθώσεις όταν γίνουν διαθέσιμες. Αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί με τον αριθμό του συγκεκριμένου άρθρου KB για την επιδιόρθωση που θα πρέπει να εγκατασταθεί όταν γίνει διαθέσιμη.

Σημείωση Δεν συνιστάται η κατάργηση της εγκατάστασης κάποιας από τις μηνιαίες συναθροίσεις ενημερώσεων ασφαλείας Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου ή Ιουνίου. Αυτή η ενέργεια θα εκθέσει τους υπολογιστές σε γνωστές απειλές ασφαλείας και άλλα σφάλματα που μετριάζονται από μηνιαίες ενημερώσεις. Συνιστούμε να συνεργαστείτε πρώτα με τους προμηθευτές προορισμών iSCSI και δικτύου, για να επιλύσετε τα προβλήματα σύνδεσης που προκαλούν τις επανασυνδέσεις των προορισμών.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως Προαιρετική στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

 • Προαπαιτούμενα 
  Για την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη η ενημέρωση για τα Windows 8.1 και τον Windows Server 2012 R2: Απριλίου 2014 (KB2919355).

 • Πληροφορίες αρχείων
  Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση KB4015553.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×