18 Ιουνίου 2019—KB4503294 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.3053)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

18/6/2019

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.3053

Υπενθύμιση: Η πρόσθετη συντήρηση για τις εκδόσεις Windows 10 Enterprise, Education και IoT Enterprise λήγει στις 9 Απριλίου 2019 και δεν θα υπάρξει παράταση μετά από αυτήν την ημερομηνία. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Υπενθύμιση: Στις 12 Μαρτίου και στις 9 Απριλίου θα κυκλοφορήσουν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1607. Για τους πελάτες καναλιών μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSB), θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education θα συνοδεύονται από πρόσθετη συντήρηση χωρίς κόστος μέχρι τις 9 Απριλίου 2019. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Η υποστήριξη για τον Windows Server 2016 έκδοση Standard, επιλογή εγκατάστασης Nano Server και τον Windows Server 2016 έκδοση Datacenter, επιλογή εγκατάστασης Nano Server έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2018. Αυτές οι εκδόσεις δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Η υποστήριξη για τα Windows 10 Mobile, έκδοση 1607, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Mobile και Windows 10 Mobile Enterprise δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι διεργασίες συστήματος σταματούν να λειτουργούν κατά τη φόρτωση του ole32.dll και ενώ η παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εφαρμογή Αριθμομηχανή δεν ακολουθεί τη ρύθμιση Gannen όταν είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Microsoft Edge μπορεί να μην ανοίγει σωστά σε ορισμένα σενάρια, όταν επιλέγετε μια σύνδεση μέσα σε μια εφαρμογή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, όταν κάνετε κύλιση ενός παραθύρου που έχει πολλά θυγατρικά παράθυρα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την επιφάνεια εργασίας και τη γραμμή εργασιών στον Διακομιστή τερματικού Windows Server 2019 που προκαλείται κατά τη χρήση δίσκων προφίλ χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί απώλεια του ήχου όταν τα Windows δεν έχουν επανεκκινηθεί για περισσότερες από 50 ημέρες.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που επιστρέφει σφάλμα κατά τη χρήση του certutil.exe για την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού. Το σφάλμα είναι "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αντικειμένου ή της ιδιότητας. 0x80092004 (-2146885628 CRYPT_E_NOT_FOUND)".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη χρήση της Διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών προστασίας δεδομένων NG (DPAPI-NG) ή ενός αρχείου μορφής Ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών (PFX) που προστατεύεται από ομάδα. Τα δεδομένα που προστατεύονταν με χρήση ενός εξ αυτών των μηχανισμών στα Windows 10, έκδοση 1607 και τον Windows Server 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν με χρήση των Windows 10, έκδοση 1703 ή νεότερη.

 • Προσθέτει υποστήριξη για μια ασφαλή λίστα με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων από τον πελάτη για στοιχεία ελέγχου ActiveX κατά τη χρήση του Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Να επιτρέπεται η καταχώρηση αντικειμένων σε μια πολιτική Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την είσοδο ενός χρήστη σε μια συσκευή Microsoft Surface Hub με έναν λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory. Αυτό συμβαίνει επειδή μια προηγούμενη περίοδος λειτουργίας δεν τερματίστηκε με επιτυχία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Διαχείριση δίσκων και το DiskPart μπορεί να σταματήσουν να αποκρίνονται κατά την παρουσίαση ορισμένων αφαιρούμενων δίσκων στα Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποστέλλει όλα τα δεδομένα εισόδου και εξόδου στο πρόγραμμα οδήγησης μη πτητικής μνήμης (NVMe), γεγονός που προκαλεί διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το πρόγραμμα οδήγησης REFS.sys σταματά να λειτουργεί.

 • Ενισχύει τη Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL) σε υπολογιστές Ανταλλαγής κλειδιών Internet έκδοσης 2 (IKEv2) για συνδέσεις εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) που βασίζονται σε πιστοποιητικά, όπως Device Tunnel, σε μια ανάπτυξη Always On VPN.

 • Επιλύει προβλήματα με χρόνους απόκρισης των Υπηρεσιών Active Directory Federation Services (AD FS) με υψηλό λανθάνοντα χρόνο για κέντρα δεδομένων παγκόσμιας διανομής που μπορεί να έχουν διακομιστές SQL σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων. Αυτό βελτιώνει τις επιδόσεις για όλα τα αιτήματα για διακριτικά που αποστέλλονται στις υπηρεσίες ADFS, συμπεριλαμβανομένων των OAuth, Saml, Ws-Fed και Ws-Trust.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να αποτύχει μια σελιδοποιημένη αναζήτηση ελαφριού πρωτοκόλλου πρόσβασης καταλόγου (LDAP) έναντι ενός Ελεγκτή τομέα Windows 2016. Το μήνυμα σφάλματος είναι "00000057: LdapErr: DSID-0C090AB0, σχόλιο: Σφάλμα επεξεργασίας ελεγκτή, δεδομένα 0, v3839".

 • Απενεργοποιεί τη δέσμη ενεργειών Microsoft Visual Basic Script (VBScript) από προεπιλογή στις ζώνες Internet και περιορισμένων τοποθεσιών στον Internet Explorer και στο στοιχείο ελέγχου WebBrowser.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την προγραμματιστική κύλιση στον Internet Explorer 11.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανίσει το σφάλμα "Η Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC) εντόπισε ένα σφάλμα σε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα και θα καταργήσει τη φόρτωσή του", αν προσπαθήσετε να αναπτύξετε, να προβάλετε ή να δημιουργήσετε Προσαρμοσμένες προβολές στο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται ή να κλείσει. Ενδέχεται επίσης να λάβετε το ίδιο σφάλμα κατά τη χρήση της επιλογής Τρέχον αρχείο καταγραφής φίλτρου στο μενού Ενέργεια με ενσωματωμένες προβολές ή αρχεία καταγραφής.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας με την αυτόματη εκκίνηση μιας εικονικής μηχανής (VM) μετά την ενεργοποίηση της ρεπλίκας Hyper-V.

 • Ενεργοποιεί την υποστήριξη επεξεργαστών Hygon C86 7xxx στον Windows Server 2016 μόνο για την αγορά της Κίνας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Windows Update εξαιτίας του οποίου η επίλυση του διακομιστή μεσολάβησης μπορεί να αποτύχει.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Σε κεντρικούς υπολογιστές η διαχείριση των οποίων γίνεται από το System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), το SCVMM δεν μπορεί να απαριθμήσει και να διαχειριστεί λογικές εναλλαγές στον κεντρικό υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Επιπλέον, αν δεν ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές, ενδέχεται να εμφανιστεί σφάλμα διακοπής στο vfpext.sys στους κεντρικούς υπολογιστές.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507459.Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4467684, η εκκίνηση της υπηρεσίας συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχει με το σφάλμα "2245 (NERR_PasswordTooShort)", αν έχει οριστεί η πολιτική ομάδας "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" με περισσότερους από 14 χαρακτήρες.

Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη πολιτική "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" του τομέα σε λιγότερους από ή ίσους με 14 χαρακτήρες.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης και την επανεκκίνηση, ορισμένες συσκευές με το Hyper-V ενεργοποιημένο ενδέχεται να εισέλθουν στη λειτουργία αποκατάστασης BitLocker και να λάβουν το σφάλμα "0xC0210000".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507460.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην εκτελούνται όπως αναμένεται σε υπολογιστές-πελάτες των Υπηρεσιών Active Directory Federation Services 2016 (AD FS 2016) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης στον διακομιστή. Οι εφαρμογές που ενδέχεται να εμφανίζουν αυτήν τη συμπεριφορά χρησιμοποιούν ένα IFRAME κατά τη διάρκεια μη αλληλεπιδραστικών αιτημάτων ελέγχου ταυτότητας και λαμβάνουν την κεφαλίδα X-Frame Options ρυθμισμένη σε "DENY".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507459.

Οι συσκευές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης σε ορισμένες συσκευές δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) που χρησιμοποιούν Διασύνδεση μικρών υπολογιστών συστημάτων Internet (iSCSI) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ένα σφάλμα στην ενότητα Αρχείο καταγραφής συστήματος του Προγράμματος προβολής συμβάντων με αναγνωριστικό συμβάντος 43 από το iScsiPrt και την περιγραφή "Ο προορισμός απέτυχε να αποκριθεί εγκαίρως για μια αίτηση σύνδεσης".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4509475.

Οι συσκευές που εκκινούνται με χρήση ειδώλων Περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) από τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS) ή το System Center Configuration Manager (SCCM) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το σφάλμα "Κατάσταση: 0xc0000001, Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια απαιτούμενη συσκευή ή δεν έχει συνδεθεί" μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν διακομιστή WDS.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512495.

Οι εφαρμογές και οι δέσμες ενεργειών που καλούν το NetQueryDisplayInformation API ή την αντίστοιχη υπηρεσία παροχής WinNT ενδέχεται να μην επιστρέψουν αποτελέσματα μετά την πρώτη σελίδα δεδομένων, συχνά 50 ή 100 καταχωρήσεις. Κατά το αίτημα για πρόσθετες σελίδες, ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "1359: παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4516044.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4503537) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

 Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4503294

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×