18 Οκτωβρίου 2018—KB4462928 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2580)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

18/10/2018

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2580

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από έξι μήνες πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Η υποστήριξη για τα Windows 10 Mobile, έκδοση 1607, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Mobile και Windows 10 Mobile Enterprise δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

 

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει το ζήτημα με τον επαναπροσδιορισμό του τοπικού νομίσματος που εφάρμοσε η Κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας για την κυκλοφορία του Bolivar Soberano.

 • Επιλύονται πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν καλείται μια αποκλεισμένη εφαρμογή από το μενού Έναρξη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το AccountName στην καταχώρηση του αρχείου καταγραφής συμβάντων για την προέλευση Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center source και το Αναγνωριστικό συμβάντος ID 7 εμφανίζεται ορισμένες φορές κατεστραμμένο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τις επιδόσεις ελέγχου ταυτότητας cloud για τους λογαριασμούς που δημιουργούν περιόδους λειτουργίας σύνδεσης πολύ γρήγορα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καθιστά αδύνατη την απενεργοποίηση του TLS 1.0 και TLS 1.1, όταν η λειτουργία Federal Information Processing Standard (FIPS) είναι ενεργοποιημένη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αντιστοιχίζει δύο ή περισσότερα πιστοποιητικά για για έλεγχο ταυτότητας στον ίδιο χρήστη. Ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα, "Εντοπίστηκαν διπλότυπα" και λαμβάνει το σφάλμα "STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο εφαρμογές παρουσιάζουν διαρροές δεικτών χειρισμού όταν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας προγράμματος-πελάτη με το πρωτόκολλο TLS. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η κλήση FreeCredentialsHandle γίνεται πριν από την κλήση DeleteSecurityContext στον κώδικα της εφαρμογής.

 • Επιλύει προβλήματα διαρροής μνήμης στο svchost.exe (netsvcs και υπηρεσία βοηθητικού προγράμματος IP).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εξαντλεί τον χώρο αποθήκευσης σε έναν τόμο κοινόχρηστου συμπλέγματος (CSV), λόγω μιας επέκτασης εικονικού σκληρού δίσκου (VHDX) Hyper-V. Ως εκ τούτου, μια εικονική μηχανή (VM) μπορεί να συνεχίσει να εγγράφει δεδομένα στον δίσκο, μέχρι να καταστραφεί ή να σταματήσει να λειτουργεί. Η εικονική μηχανή μπορεί επίσης να επανεκκινηθεί και κατόπιν να συνεχίσει την εγγραφή δεδομένων μέχρι να παρουσιαστεί σφάλμα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η προώθηση ενός ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση (RODC) παρουσιάζει σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν έχουν καθοριστεί διαμερίσματα εφαρμογής, αλλά η επίλυση ονομάτων DNS έχει αποτύχει με "Σφάλμα ονόματος". Τα σφάλματα είναι "Κατά τον προβιβασμό του ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση, δεν ήταν δυνατή η εύρεση των αναμενόμενων αντικειμένων κατάστασης" και "Και άλλα δεδομένα είναι διαθέσιμα" (κωδικός σφάλματος 234).

 • Επιλύει προβλήματα διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο Extranet Smart Lockout (ESL) και το Alternate Login ID των Υπηρεσιών Active Directory Federation Services. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Alternate Login ID, οι κλήσεις προς τα AD FS Powershell cmdlet, Get-AdfsAccountActivity και Reset-AdfsAccountLockout επιστρέφουν σφάλμα "Ο λογαριασμός δεν βρέθηκε". Όταν καλείται το Set-AdfsAccountActivity, προστίθεται μια νέα καταχώρηση αντί να γίνεται επεξεργασία μιας ήδη υπάρχουσας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την περιήγηση από την προβολή δεκαετιών στο ιαπωνικό ημερολόγιο. Όταν ο χρήστης προσπαθεί να μεταβεί από την τρέχουσα εποχή στην επόμενη, η περιήγηση δεν λειτουργεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Πύλη υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σταματά να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα σενάριο εξισορρόπησης φόρτου μετά από 12 έως 24 ώρες χρόνου συνεχούς λειτουργίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιούνται πολλά συμπλέγματα Hyper-V Windows Server 2016. Εμφανίζεται το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής:

  "Ο τόμος κοινόχρηστου συμπλέγματος 'CSVName' ('CSVName') εισήλθε σε κατάσταση παύσης 'STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)'. Όλες οι είσοδοι/έξοδοι θα προστεθούν προσωρινά στην ουρά μέχρι να αποκατασταθεί μια διαδρομή στον τόμο."

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την περιστασιακή αποτυχία δημιουργίας ενός συμπλέγματος μονού κόμβου ή προσθήκης περισσότερων κόμβων σε ένα σύμπλεγμα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την επανεκκίνηση ενός κόμβου μετά από την εξάντληση του κόμβου. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζεται το Αναγνωριστικό συμβάντος 5120 με το μήνυμα "STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5". Αυτό μπορεί να επιβραδύνει ή να διακόψει την είσοδο και την έξοδο (I/O) στις εικονικές μηχανές και, ορισμένες φορές, οι κόμβοι μπορεί να αποκλειστούν από το σύμπλεγμα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο η αναφορά System.Security.Cryptography.Algorithms δεν φορτωνόταν σωστά στο.NET Framework 4.7.1 μετά τις ενημερώσεις κώδικα της 10ης Ιουλίου 2018 και της 14ης Αυγούστου 2018.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας ορισμένων εφαρμογών Υποδομής Παρουσίασης των Windows (WPF) λόγω TaskCanceledException. Οι εφαρμογές που είναι ευάλωτες σε αυτό το πρόβλημα εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνουν αδύναμα συμβάντα ή δεδομένα που συνδέονται μετά την επιστροφή τιμών από τη συνάρτηση Application.Run().

 • Επιλύει μια κατάσταση ανταγωνισμού σε προσωρινά αρχεία και το πρόβλημα κατά το οποίο εφαρμογές .NET Framework σταματούν να λειτουργούν λόγω ορισμένων σαρωτών προστασίας από ιούς. Το μήνυμα σφάλματος είναι "Η διεργασία δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο <name of temp file>".

 • Ενημερώνει την υποστήριξη του .NET Framework για τη μορφοποίηση των ιαπωνικών ημερομηνιών για το πρώτο έτος στις εποχές. Όταν το μοτίβο μορφοποίησης είναι "y年", η μορφή του έτος θα χρησιμοποιεί το σύμβολο 元 και όχι τον αριθμό έτους 1. Επιπλέον, το.NET Framework θα υποστηρίζει ημερομηνίες που περιλαμβάνουν το 元. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες νομίσματος για τη Βενεζουέλα. Αυτό θα επηρεάσει την κουλτούρα "es-VE" ως εξής:

  • Το σύμβολο του νομίσματος είναι "Bs.S".

  • Το όνομα του νομίσματος στα Αγγλικά είναι "Bolívar Soberano".

  • Το τοπικό όνομα του νομίσματος είναι "bolívar soberano".

  • Ο διεθνής κωδικός νομίσματος είναι "VES".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την περιστασιακή αποτυχία προσθήκης κόμβων μετά τη δημιουργία ενός μόνο κόμβου σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2016. Ο κωδικός σφάλματος είναι "0x0000001e".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή που έχει θυγατρικό παράθυρο μπορεί να σταματήσει να επεξεργάζεται εισόδους ποντικιού. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν το touchpad ακριβείας ενεργοποιεί ένα συμβάν WM_MOUSEWHEEL.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η περιήγηση στις εποχές σταματά να λειτουργεί στην προβολή του ιαπωνικού ημερολογίου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη μορφή ημερομηνίας για το ιαπωνικό ημερολόγιο εποχών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η συνάρτηση GetCalendarInfo επιστρέφει εσφαλμένη τιμή για την ιαπωνική εποχή.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση κλειδιών κεντρικού υπολογιστή LTSC της Υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) του προγράμματος-πελάτη του Windows Server 2019 και 1809 δεν λειτουργούν κατά το αναμενόμενο.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4467684.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι προωθήσεις του Windows Server 2016 που δημιουργούν μη ριζικούς τομείς παρουσιάζουν σφάλμα σε δάση όπου έχουν ενεργοποιηθεί προαιρετικές δυνατότητες όπως η ανακύκλωση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Το σφάλμα είναι "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4467684.

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480977.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή αναζήτησης στο Windows Media Player κατά την αναπαραγωγή συγκεκριμένων αρχείων. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει την κανονική αναπαραγωγή.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4471321.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις των Windows απαιτούν την εγκατάσταση του τελευταίου SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Αυτό βοηθά στον μετριασμό πιθανών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4132216) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4462928

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×