Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

18/10/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.755

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει το ζήτημα με τον επαναπροσδιορισμό του τοπικού νομίσματος που εφάρμοσε η Κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας για την κυκλοφορία του Bolivar Soberano.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η αναζήτηση με χρήση του Social Connector του Microsoft Outlook δεν επιστρέφει αποτελέσματα, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του παραθύρου Επαφές είναι πάντα κενό.

 • Επιλύονται πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εμφάνιση του αναδυόμενου στοιχείου του ρολογιού και της ημερομηνίας όταν η μορφή περιοχής είναι τα Ισπανικά (Ισπανίας) και η μέθοδος ταξινόμησης είναι η παραδοσιακή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την περιήγηση από την προβολή δεκαετιών στο ιαπωνικό ημερολόγιο. Όταν ο χρήστης προσπαθεί να μεταβεί από την τρέχουσα εποχή στην επόμενη, η περιήγηση δεν λειτουργεί σωστά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα ώστε να υποστηρίζονται συμβάντα του Microsoft Office στη λίστα ρυθμίσεων Πολιτικής ομάδας "Περιορισμός βελτιωμένων".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο εφαρμογές σε συστήματα με μνήμη άνω των 4 GB λαμβάνουν τον κωδικό σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", "0x5", κατά την κλήση του CreateProcessWithLogonW().

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καθιστά αδύνατη την απενεργοποίηση του TLS 1.0 και TLS 1.1, όταν η λειτουργία Federal Information Processing Standard (FIPS) είναι ενεργοποιημένη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το AccountName στην καταχώρηση του αρχείου καταγραφής συμβάντων για την προέλευση Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center source και το Αναγνωριστικό συμβάντος ID 7 εμφανίζεται ορισμένες φορές κατεστραμμένο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο εφαρμογές παρουσιάζουν διαρροές δεικτών χειρισμού όταν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας προγράμματος-πελάτη με το πρωτόκολλο TLS. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η κλήση FreeCredentialsHandle γίνεται πριν από την κλήση DeleteSecurityContext στον κώδικα της εφαρμογής.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει σποραδικά σφάλματα σε συνδέσεις TCP που έχουν ανοίξει για μια εφαρμογή που εκτελείται σε κοντέινερ των Windows. Αυτό συμβαίνει όταν το κοντέινερ εκτελείται σε ένα δίκτυο μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT) που παρέχεται από το Windows Network Address Translation (WinNAT). Μια λήξη χρονικού ορίου SYN παρουσιάζεται μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου πλήθος αναμεταδόσεων SYN.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη διαγραφή άμεσων εργασιών όταν έρχεται η ώρα διαγραφής τους, όπως όταν ρυθμίζετε τις προτιμήσεις Πολιτικής ομάδας για ενέργειες άμεσων εργασιών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου πακέτα App-V μπορεί να παρουσιάσουν σφάλμα λόγω ενός αρχείου που λείπει ή ενός σφάλματος DLL.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες εφαρμογές μπορεί να σταματήσουν να αποκρίνονται μετά την εγκατάσταση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το μοντάρισμα ενός τόμου αποτυγχάνει κατά την εκτέλεση του Mount-SRDestination για τη μεταφορά ενός τόμου προορισμού στο Internet στο πλαίσιο μιας δυνατότητας Δοκιμής ανακατεύθυνσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο η αναφορά System.Security.Cryptography.Algorithms δεν φορτωνόταν σωστά στο.NET Framework 4.7.1 μετά τις ενημερώσεις κώδικα της 10ης Ιουλίου 2018 και της 14ης Αυγούστου 2018.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας ορισμένων εφαρμογών Υποδομής Παρουσίασης των Windows (WPF) λόγω TaskCanceledException. Οι εφαρμογές που είναι ευάλωτες σε αυτό το πρόβλημα εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνουν αδύναμα συμβάντα ή δεδομένα που συνδέονται μετά την επιστροφή τιμών από τη συνάρτηση Application.Run().

 • Επιλύει μια κατάσταση ανταγωνισμού σε προσωρινά αρχεία και το πρόβλημα κατά το οποίο εφαρμογές .NET Framework σταματούν να λειτουργούν λόγω ορισμένων σαρωτών προστασίας από ιούς. Το μήνυμα σφάλματος είναι "Η διεργασία δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο <name of temp file>".

 • Ενημερώνει την υποστήριξη του .NET Framework για τη μορφοποίηση των ιαπωνικών ημερομηνιών για το πρώτο έτος στις εποχές. Όταν το μοτίβο μορφοποίησης είναι "y年", η μορφή του έτος θα χρησιμοποιεί το σύμβολο 元 και όχι τον αριθμό έτους 1. Επιπλέον, το.NET Framework θα υποστηρίζει ημερομηνίες που περιλαμβάνουν το 元.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες νομίσματος για τη Βενεζουέλα. Αυτό θα επηρεάσει την κουλτούρα "es-VE" ως εξής:

  • Το σύμβολο του νομίσματος είναι "Bs.S".

  • Το όνομα του νομίσματος στα Αγγλικά είναι "Bolívar Soberano".

  • Το τοπικό όνομα του νομίσματος είναι "bolívar soberano".

  • Ο διεθνής κωδικός νομίσματος είναι "VES".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με ένα παράθυρο διαλόγου που μπορεί να εμφανιστεί με ένα μήνυμα που δεν ισχύει το οποίο ξεκινά με τις λέξεις "Φιλοξενείται από..." κατά την πρώτη εκκίνηση του Microsoft Edge. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Αποκλεισμός μόνο των cookies τρίτων" στον Microsoft Edge και έχετε εφαρμόσει συγκεκριμένα πακέτα γλωσσών μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης της 9ης Οκτωβρίου 2018.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή που έχει θυγατρικό παράθυρο μπορεί να σταματήσει να επεξεργάζεται εισόδους ποντικιού. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν το touchpad ακριβείας ενεργοποιεί ένα συμβάν WM_MOUSEWHEEL.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480967.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή αναζήτησης στο Windows Media Player κατά την αναπαραγωγή συγκεκριμένων αρχείων. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει την κανονική αναπαραγωγή.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4471329.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις των Windows απαιτούν την εγκατάσταση του τελευταίου SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Αυτό βοηθά στον μετριασμό πιθανών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4339420) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4462932

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×