Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

19/3/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.1716

Υπενθύμιση: Τη 12η Μαρτίου και την 9η Απριλίου θα κυκλοφορήσουν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1703. Ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1703, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation και IoT Core δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από ένα έτος πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος.

 

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια βάση δεδομένων Microsoft Access 97 το οποίο διακόπτει μια λειτουργία που έχει ζητηθεί, όταν ένας πίνακας ή μια στήλη έχει προσαρμοσμένες ιδιότητες.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνη ώρας για το Μπουένος Άιρες, Αργεντινή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη Microsoft Office Visual Basic for Applications εξαιτίας του οποίου η χρήση των ρυθμίσεων μητρώου για την ιαπωνική εποχή αποτυγχάνει για τις ημερομηνίες στην ιαπωνική μορφοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για το Καζαχστάν.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για τον Άγιο Θωμά και Πρίγκιπα (Σάο Τομέ και Πρίντσιπε).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στους χρήστες να ενεργοποιήσουν την υποστήριξη gan-nen για την ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να αποτρέψει την είσοδο των χρηστών και να προκαλέσει το κλείδωμα λογαριασμών κατά τη χρήση του προγράμματος-πελάτη App-V για την εκκίνηση εφαρμογών. Το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή ο έλεγχος ταυτότητας Kerberos παρουσιάζει σφάλμα κατά την προσπάθεια λήψης πληροφοριών χρήστη από τον διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS). Τροποποιήστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:

  • Ρύθμιση: UseDcForGetUserInfo

  • Διαδρομή: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Τύπος: REG_DWORD

  • Τιμή: Η ρύθμιση του ακόλουθου DWORD σε μη μηδενική τιμή θα επιτρέψει τη λύση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκκίνηση εφαρμογών App-V και δημιουργεί το σφάλμα "0xc0000225". Η ρύθμιση του ακόλουθου DWORD σε μη μηδενικό αριθμό θα επιτρέψει τη λύση: "HKLM\Software\Microsoft\AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds". Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μηδέν, η μέγιστη τιμή είναι 10.000 και περιορίζει τον μέγιστο χρόνο αναμονής για ένα πρόγραμμα οδήγησης όταν παρουσιάζεται το σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4494206.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας, όταν ένας επιχειρησιακός διακομιστής web επιχειρεί να συνδεθεί στο Internet.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας υπολογιστής-πελάτης ή ένας διακομιστής επανεκκινείται, όταν χρησιμοποιείται έξυπνη κάρτα για σύνδεση με υποδείξεις ονόματος χρήστη σε έναν υπολογιστή που συμμετέχει στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory (AAD) με χρήση των Υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καταργεί την πολιτική ALLOWCLSIDS από το αρχείο XML πολιτικής όταν εκτελείτε το Add-SignerRule για τον Έλεγχο εφαρμογών Windows Defender.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη και προκαλεί αποτυχία της Διαχείρισης λογαριασμών των Windows (WAM) κατά τη χρήση μιας Μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ανανέωση πιστοποιητικού αποτυγχάνει κατά τη χρήση του CERT_RENEWAL_PROP_ID με τη διεπαφή ICertPropertyRenewal.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλεί το σφάλμα "Stop 0x133" στο NTFS.sys.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει τη λήψη όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων των Windows από τους χρήστες με χρήση της λειτουργίας συντήρησης Unified Write Filter (UWF) ενώ το UWF είναι ενεργοποιημένο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το DeleteObject() του περιβάλλοντος εργασίας συσκευής γραφικών (GDI) μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας της διαδικασίας κλήσης όταν ισχύουν και οι δύο από τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Η διαδικασία κλήσης είναι μια διαδικασία WOW64 που χειρίζεται διευθύνσεις μνήμης μεγαλύτερες των 2 GB.

  • Το DeleteObject() καλείται με ένα περιβάλλον συσκευής που είναι συμβατό με το περιβάλλον συσκευής εκτυπωτή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του πιστοποιητικού GB18030.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι αναλύσεις ημερομηνίας δεν μπορούν να μετατρέψουν μελλοντικές και παρελθοντικές ημερομηνίες (Γρηγοριανό και Ιαπωνικό) σε σύνθετα έγγραφα (πρώην OLE) σε μια σχετική ημερομηνία της ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στοKB4469068.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493474.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι δείκτες χειρισμού Προσαρμοσμένων σχημάτων URI για πρωτόκολλο εφαρμογής ενδέχεται να μην ξεκινήσουν την αντίστοιχη εφαρμογή για το τοπικό intranet και τις αξιόπιστες τοποθεσίες στον Internet Explorer.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493436.

Αν ενεργοποιήσετε τους χαρακτήρες που καθορίζονται από τον χρήστη (EUDC) ανά γραμματοσειρά, το σύστημα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί μια μπλε οθόνη κατά την εκκίνηση. Αυτή δεν είναι συνήθης ρύθμιση σε περιοχές εκτός Ασίας.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493474.

Οποιαδήποτε εφαρμογή διακομιστή σύνθετων εγγράφων (OLE) που τοποθετεί ενσωματωμένα αντικείμενα στο Windows Metafile (WMF) χρησιμοποιώντας το PatBlt API μπορεί να μην εμφανίζει σωστά τα ενσωματωμένα αντικείμενα.

Για παράδειγμα, αν επικολλήσετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, τα κελιά ενδέχεται να αποδίδονται με διαφορετικό χρώμα φόντου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493474.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4487327) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4489888

Σχετικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τη σελίδα ιστορικού ενημερώσεων των Windows 10, έκδοση 1703 σήμερα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σελίδες και να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου μας.

Για να βελτιώνουμε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες ιστορικού και τα σχετικά KB και να τις κάνουμε πιο χρήσιμες για τους πελάτες μας, έχουμε δημιουργήσει μια ανώνυμη έρευνα για να κοινοποιείτε τα σχόλιά σας. 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×