Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

20/9/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2515

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από έξι μήνες πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα παράθυρα διαλόγου ασφαλείας και πιστοποιητικών του Internet Explorer εμφανίζουν μηνύματα στο παρασκήνιο αντί στο προσκήνιο σε ορισμένες συνθήκες.

 • Καθιστά διαθέσιμη την Πολιτική ομάδας ορατότητας για τη σελίδα ρυθμίσεων στις Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη και στις Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή. Τα GPO βρίσκονται στις ακόλουθες διαδρομές:

  • Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη/Πρότυπο διαχείρισης/Πίνακας Ελέγχου/Ορατότητα σελίδων ρυθμίσεων

  • Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή/Πρότυπο διαχείρισης/Πίνακας Ελέγχου/Ορατότητα σελίδων ρυθμίσεων

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την εμφάνιση των σωστών αλλαγών στα περιεχόμενα φακέλου σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων Network Attached Storage (NAS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη διοχέτευση διαγνωστικών για συσκευές που έχουν καταχωρηθεί στο Windows Analytics, όταν υπάρχει το κλειδί μητρώου CommercialID "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τον συγχρονισμό της προγραμματισμένης εργασίας του πελάτη App-V, αν είναι ενεργοποιημένη η πολιτική κλειδώματος του Device Guard.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεση αποτυγχάνει όταν χρησιμοποιείται έξυπνη κάρτα για τη σύνδεση σε έναν διακομιστή απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Το σφάλμα είναι "STATUS_LOGON_FAILURE".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου, ορισμένες φορές, οι καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εμφανίζονται κατεστραμμένες για τα εξής:

  • Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center source.

  • Αναγνωριστικά συμβάντος 4933, 4928 και 4937.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη χρήση κρυπτογραφημένου email. Αν ο πελάτης επιλέξει Άκυρο την πρώτη φορά που θα του ζητηθεί ένα PIN, εμφανίζονται πολλά παράθυρα εισαγωγής PIN προτού εξαφανιστεί τελικά η προτροπή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια σύνδεση άμεσης πρόσβασης αποτυγχάνει, όταν το πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας προγράμματος-πελάτη είναι αποθηκευμένο στη συσκευή TPM.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την καταγραφή αρνητικών συμβάντων για προγράμματα οδήγησης που είναι έγκυρα και θα έπρεπε να θεωρούνται αξιόπιστα. Το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν εκτελείται ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender (Device Guard) στη λειτουργία ελέγχου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο διακομιστής κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σταματά να αποκρίνεται περιστασιακά κατά τη σύνδεση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η διεργασία υπηρεσίας υποσυστήματος τοπικής αρχής ασφαλείας (LSASS) μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την προσπάθεια επεξεργασίας ενός αναγνωριστικού ασφάλειας (SID) με ακατάλληλη μορφή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εκτύπωση σε ένα ανοιχτό ή υπάρχον αρχείο αποτυγχάνει χωρίς να εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν χρησιμοποιείται η Εφαρμογή εκτύπωσης σε PDF ή η Εφαρμογή δημιουργίας εγγράφων XPS της Microsoft.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας διακομιστής DNS μπορεί να επιστρέψει ένα σφάλμα σε ένα ερώτημα κατά τον χειρισμό μιας μεγάλης επαναλαμβανόμενης απάντησης που απαιτεί περικοπή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκτέλεση επόμενων ενεργειών όταν δημιουργείτε πολλές ενέργειες σε μια εργασία χρησιμοποιώντας το Χρονοδιάγραμμα εργασιών και η εργασία προγραμματίζεται με βάση τον κανόνα Διακοπή της υπάρχουσας παρουσίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια εργασία που έχει ρύθμιση επανάληψης. Η εργασία δεν προγραμματίζεται και δεν ξεκινά μετά την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίησή της. Το πεδίο Επόμενη εκτέλεση στο Χρονοδιάγραμμα εργασιών εμφανίζει τη σωστή ώρα, αλλά η εργασία δεν ξεκινά τη συγκεκριμένη ώρα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια προγραμματισμένη εργασία που έχει απεριόριστη διάρκεια. Η εργασία ξεκινά αμέσως μετά τη δημιουργία της και όχι την ώρα που έχει καθοριστεί στην καρτέλα Εναύσματα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου μια καθημερινή, επαναλαμβανόμενη εργασία ξεκινά απροσδόκητα κατά την πρώτη δημιουργία της ή κατά την ενημέρωσή της.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν μια φιλοξενούμενη Υποδοχή υπηρεσίας (svchost) σταματά να λειτουργεί στον Windows Server 2016. Η υπηρεσία συγχρονισμού Hyper-V (vmictimesync) στη φιλοξενούμενη υπηρεσία μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα συγχρονισμού ώρας. Η φιλοξενούμενη υπηρεσία ήταν ευάλωτη σε χρονικές αποκλίσεις λόγω μη ακριβούς υλικού ή εσφαλμένων δειγμάτων Network Time Protocol (NTP).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την ενημέρωση του χαρακτηριστικού lastLogonTimestamp για τους νέους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση απλών συνδέσεων LDAP σε έναν ελεγκτή τομέα του Windows Server 2016.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τις υπηρεσίες Active Directory Certificate Services (AD CS) εξαιτίας του οποίου τα αιτήματα εγγραφής πιστοποιητικού από ορισμένους επιχειρηματικούς δρομολογητές στον διακομιστή MSCEP/NDES αποτυγχάνουν. Τα αιτήματα αποτυγχάνουν με το σφάλμα "Η Υπηρεσίας εγγραφής συσκευών δικτύου δεν μπορεί να μετατρέψει κωδικοποιημένα τμήματα του μηνύματος http του πελάτη (ή του σώματος του αιτήματος για το POSTPKIOperation) ή το μήνυμα που έχει μετατραπεί (ή το σώμα του αιτήματος για το POSTPKIOperation) υπερβαίνει τα 64K (%1). %2".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το Active Directory Domain Services (AD DS) Privileged Access Management εξαιτίας του οποίου ένας χρήστης μπορεί να διατηρήσει τη συσχέτιση με τη ρυθμισμένη σκιώδη βασική αρχή πέρα από την καθορισμένη Διάρκεια ζωής (TTL). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ένας ελεγκτής τομέα (DC) προάγεται ενώ το TTL δεν είναι έγκυρο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Windows Server Backup παρουσιάζει σφάλμα κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για δύο τόμους μαζί σε μία θέση στο NetApp.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Windows Server Backup αποτυγχάνει να επαναφέρει τα αντίγραφα ασφαλείας για το Microsoft Exchange 2016.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η δημιουργία ενός Σημείου πρόσβασης πελάτη μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, όταν ένα τείχος προστασίας παρεμποδίζει την πρόσβαση σε θυγατρικούς ελεγκτές τομέα.

 • Αντιμετωπίζει διαρροές μνήμης στην υπηρεσία εύρυθμης λειτουργίας συμπλέγματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει σφάλμα κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο NFS.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου το άνοιγμα της προβολής Εξερεύνησης σε μια τοποθεσία διακομιστή SharePoint με τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης TMG αποτυγχάνει. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη SSL και TLS και αποστέλλει λίστες αξιόπιστης αρχής έκδοσης CA.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα σύστημα μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, αν μοντάρετε μια μονάδα δίσκου NFS χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών με την επιλογή -u-p. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, αν το μήκος του κωδικού πρόσβασης διαφέρει από το μήκος του ονόματος τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης OEM-OOBE, αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση γλώσσας για τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά στον κεντρικό υπολογιστή Hyper-V.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμφανίζει την ημερομηνία αναφοράς ως "Άγνωστη" στη Διαχείριση αδειών χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο όλες οι φιλοξενούμενες εικονικές μηχανές με Unicast NLB σταματούν να αποκρίνονται σε αιτήματα NLB μετά την επανεκκίνηση των εικονικών μηχανών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου παρουσιάζονται πολλά σφάλματα εισόδου και εξόδου (I/O) όταν είναι ενεργοποιημένο το QoS. Το σύστημα δεν επιχειρεί επανάληψη και ο κωδικός σφάλματος είναι "STATUS_Device_Busy". Αυτό συμβαίνει κατά την περιοδική ανακατεύθυνση, αν το σύμπλεγμα των Windows χρησιμοποιεί χώρο αποθήκευσης και είναι ενεργοποιημένη η είσοδος/έξοδος πολλών διαδρομών (MPIO). Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κλειδί μητρώου (Red_DWORD) με την τιμή "0x1" για να είναι δυνατή η εκ νέου προσπάθεια. Η διαδρομή μητρώου είναι "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags"

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

 

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση κλειδιών κεντρικού υπολογιστή LTSC της Υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) του προγράμματος-πελάτη του Windows Server 2019 και 1809 δεν λειτουργούν κατά το αναμενόμενο.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4467684.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι προωθήσεις του Windows Server 2016 που δημιουργούν μη ριζικούς τομείς παρουσιάζουν σφάλμα σε δάση όπου έχουν ενεργοποιηθεί προαιρετικές δυνατότητες όπως η ανακύκλωση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Το σφάλμα είναι "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4467684.

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480977.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις των Windows απαιτούν την εγκατάσταση του τελευταίου SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Αυτό βοηθά στον μετριασμό πιθανών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4132216) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4457127

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×