22 Ιανουαρίου 2019—KB4476976 (Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.292)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

22/1/2019

Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.292

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του Microsoft Edge με ορισμένα προγράμματα οδήγησης οθόνης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας ενεργών σημείων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι προωθήσεις μη ριζικών τομέων αποτυγχάνουν με το σφάλμα "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής". Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε δάση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στα οποία έχουν ενεργοποιηθεί προαιρετικές δυνατότητες, όπως η ανακύκλωση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη μορφή ημερομηνίας για το ημερολόγιο ιαπωνικών εποχών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα συμβατότητας με τα chipset οθόνης AMD R600 και R700.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα συμβατότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή νεότερων παιχνιδιών με ενεργοποιημένη τη λειτουργία τρισδιάστατου ήχου μέσω συσκευών πολυκάναλου ήχου ή του Windows Sonic για ακουστικά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η αναπαραγωγή ήχου ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου ήχου Free Lossless Audio Codec (FLAC) μετά τη χρήση μιας λειτουργίας αναζήτησης, όπως της επαναφοράς.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που επιτρέπει στους χρήστες να απεγκαθιστούν εφαρμογές από το μενού Έναρξη, όταν έχει οριστεί η πολιτική ομάδας "Να μην επιτρέπεται στους χρήστες να καταργούν την εγκατάσταση εφαρμογών από το μενού Έναρξη".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Εξερεύνηση αρχείων σταματά να λειτουργεί, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για τη δυνατότητα λωρίδας χρόνου. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η πολιτική ομάδας "Να επιτρέπεται η αποστολή των δραστηριοτήτων χρηστών".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο εμποδίζει τους χρήστες να εγκαταστήσουν ένα Πακέτο τοπικά προσαρμοσμένης εμπειρίας από το Microsoft Store, όταν έχει οριστεί ήδη η συγκεκριμένη γλώσσα ως ενεργή γλώσσα εμφάνισης των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένα σύμβολα εμφανίζονται σε ένα τετράγωνο πλαίσιο σε ένα στοιχείο ελέγχου κειμένου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τον αμφίδρομο ήχο το οποίο παρουσιάζεται κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις σε ορισμένα ακουστικά Bluetooth.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να απενεργοποιεί το TCP Fast Open από προεπιλογή σε ορισμένα συστήματα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες εφαρμογές μπορεί να χάσουν τη σύνδεση IPv4 όταν δεν υπάρχει σύνδεση IPv6.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Windows Server 2019 που μπορεί να διακόψει τη σύνδεση σε φιλοξενούμενες εικονικές μηχανές (VM), όταν εφαρμογές εισάγουν τη σημαία χαμηλών πόρων σε πακέτα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν δημιουργήσετε ένα αρχείο σελιδοποίησης σε μια μονάδα δίσκου με χαρακτηριστικά FILE_PORTABLE_DEVICE. Εμφανίζεται το μήνυμα "Τα Windows δημιούργησαν μια προσωρινή προειδοποίηση".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου διακόπτεται η απόδοση συνδέσεων από τις Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μετά την αποδοχή πολλών συνδέσεων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Windows Server 2019 , το οποίο προκαλεί την παραμονή μιας εικονικής μηχανής Hyper-V στην οθόνη για την επιλογή του λειτουργικού συστήματος του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν έχει συνδεθεί η Σύνδεση εικονικής μηχανής (VMConnect).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την απόδοση των χαρακτήρων που ορίζονται από τον τελικό χρήστη (EUDC) στο Microsoft Edge.

 • Πραγματοποιεί ενημέρωση στο πρόγραμμα οδήγησης Ltotape.sys για την προσθήκη εγγενούς υποστήριξης για μονάδες δίσκου ταινίας Linear Tape-Open 8 (LTO-8).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το SYSPREP αποτυγχάνει με το σφάλμα "Δεν ήταν δυνατή η επικύρωση της εγκατάστασης των Windows από το Sysprep...". Το πρόβλημα παρουσιάζεται αν εκτελέσετε το SYSPREP μετά την επιτόπια αναβάθμιση στα Windows 10, έκδοση 1809 και, στη συνέχεια, καταργήστε τον φάκελο Windows.old χρησιμοποιώντας την Εκκαθάριση δίσκου (cleanmgr.exe) ή τον Έλεγχο αποθήκευσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η δημιουργία μιας εικονικής μηχανής (VM) αποτυγχάνει όταν είναι ενεργοποιημένη η παρεμβολή κόμβου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης στη λήξη χρονικού ορίου, αν ο χώρος αποθήκευσης βρίσκεται υπό φορτίο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης δεν μπορεί να διαβάσει σωστά το κείμενο στην οθόνη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ρολόι και το αναδυόμενο στοιχείο ημερολογίου αγνοούν τις ρυθμίσεις χρήστη για τη μορφή ημερομηνίας και ώρας της ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να αντικαταστήσει τη συμπεριφορά υποστήριξης gan-nen για την ιαπωνική εποχή με μια νεότερη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η αναγνώριση του πρώτου χαρακτήρα ως συντομογραφίας για το όνομα των ιαπωνικών εποχών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η εμφάνιση του σωστού ονόματος ιαπωνική εποχής στη Visual Basic for Applications του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε την Εμπειρία με επιτραπέζιο υπολογιστή στον Windows Server 2019 και δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε πακέτα γλωσσών μέσω της σελίδας Γλώσσα στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4466511.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να εμποδίσει την εμφάνιση των ειδοποιήσεων ως αναδυόμενων ειδοποιήσεων ή την αξιόπιστη εμφάνιση στο κέντρο ενεργειών

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 97 ενδέχεται να μην ανοίγουν, αν η βάση δεδομένων έχει ονόματα στηλών μεγαλύτερα από 32 χαρακτήρες. Το άνοιγμα της βάσης δεδομένων μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα, "Άγνωστη μορφή βάσης δεδομένων".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487044.

Μετά την εγκατάσταση του KB4480116, ορισμένοι χρήστες του Microsoft Edge ανέφεραν τα εξής:

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων με χρήση τοπικής διεύθυνσης IP.

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων στο Internet με χρήση σύνδεσης VPN.

Η περιήγηση αποτυγχάνει ή η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην αποκρίνεται.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487044.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος της ιαπωνικής εποχής δεν αναγνωρίζεται ως συντομογραφία και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανάλυσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4482887.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο Internet Explorer 11 και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το WININET.DLL ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ελέγχου ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό χρήστη για πολλές, ταυτόχρονες περιόδους λειτουργίας σύνδεσης στον ίδιο υπολογιστή Windows Server, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων Πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP) και Διακομιστή τερματικού. Στα συμπτώματα που έχουν αναφερθεί από τους πελάτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το μέγεθος της μνήμης cache εμφανίζεται ως μηδενικό και η θέση της κενή.

 • Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 • Οι ιστοσελίδες ενδέχεται να μην φορτώνουν ή να μην αποδίδονται σωστά κατά διαστήματα.

 • Προβλήματα με παράθυρα εισαγωγής διαπιστευτηρίων.

 • Προβλήματα κατά τη λήψη αρχείων.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493509.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493509.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4470788) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4476976

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×