Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

23/5/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2999

Υπενθύμιση: Η πρόσθετη συντήρηση για τις εκδόσεις Windows 10 Enterprise, Education και IoT Enterprise λήγει στις 9 Απριλίου 2019 και δεν θα υπάρξει παράταση μετά από αυτήν την ημερομηνία. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Υπενθύμιση: Τη 12η Μαρτίου και την 9η Απριλίου θα κυκλοφορήσουν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1607. Για τους πελάτες καναλιών μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSB), θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education θα συνοδεύονται από πρόσθετη συντήρηση χωρίς κόστος μέχρι τις 9 Απριλίου 2019. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Η υποστήριξη για τον Windows Server 2016 έκδοση Standard, επιλογή εγκατάστασης Nano Server και τον Windows Server 2016 έκδοση Datacenter, επιλογή εγκατάστασης Nano Server έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2018. Αυτές οι εκδόσεις δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Η υποστήριξη για τα Windows 10 Mobile, έκδοση 1607, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Mobile και Windows 10 Mobile Enterprise δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

 

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Ενημερώνει το wininet.dll ώστε να αποτρέπει την εκ νέου δημιουργία περιόδων λειτουργίας ελέγχου Πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη φόρτωση νέων αρχείων εικονιδίων από το λειτουργικό σύστημα, αν υπάρχει ένα αρχείο εικονιδίου που έχει κακή μορφοποίηση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα για τη σωστή ρύθμιση του διαχωριστικού ημερομηνίας στη μορφή σύντομης ημερομηνίας στα Ιαπωνικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για το Μαρόκο.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για την Παλαιστινιακή Αρχή.

 • Βελτιώνει τις επιδόσεις που σχετίζονται με συναρτήσεις σύγκρισης συμβολοσειρών χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων, όπως _stricmp(), στο περιβάλλον εκτέλεσης Universal C.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αποτυχία εισόδου για το KRB_AP_ERR_MODIFIED Kerberos σε εφαρμογές και υπηρεσίες που έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν διαχειριζόμενους λογαριασμούς υπηρεσίας ομάδας (GMSA). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά από την αυτόματη ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού υπηρεσίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η είσοδος αποτυγχάνει με το σφάλμα "Εσφαλμένο όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" κατά τη χρήση κενού ή null κωδικού πρόσβασης και ενώ το Windows Defender Credential Guard είναι ενεργοποιημένο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Microsoft Office και άλλες εφαρμογές ζητούν κωδικό πρόσβασης μετά την αλλαγή ενός κωδικού πρόσβασης χρήστη. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε συνδεδεμένα συστήματα υβριδικού Azure Active Directory (AD).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το BranchCache όταν βρίσκεται στη λειτουργία κατανεμημένου cache. Το BranchCache μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο χώρο στον δίσκο από τον εκχωρημένο για το cache αναδημοσίευσης. Για την πλήρη επίλυση του προβλήματος, στις συσκευές στις οποίες έχει γίνει υπέρβαση των εκχωρήσεων χώρου στον δίσκο θα πρέπει να γίνεται άδειασμα του BranchCache με χρήση της εντολής netsh branchcache flush.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να εμφανιστεί το σφάλμα Stop D1, όταν αυξήσετε το πλήθος εικονικών επεξεργαστών ("ενεργή προσθήκη") σε μια εικονική μηχανή που εκτελείται.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το συμβάν 7600 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων διακομιστή συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) μπορεί να περιέχει ένα μη αναγνώσιμο όνομα διακομιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με εφαρμογές που έχουν εσφαλμένους ελέγχους και δεν προστατεύονται από Έξυπνο κλείδωμα Extranet, όταν δημοσιεύονται με χρήση του RichClient των Υπηρεσιών Active Directory Federation Services (ADFS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εγγραφή της τελευταίας σύνδεσης του τοπικού χρήστη αποτυγχάνει, ακόμα και όταν ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου του διακομιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει το σφάλμα "0x7E" κατά τη μετακίνηση ενός ρόλου διακομιστή αρχείων δικτυακού συστήματος αρχείων (NFS) και ενώ είναι ενεργός οποιοσδήποτε υπολογιστής-πελάτης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την κλάση Οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI), Win32_PhysicalMemory, που αναφέρει 32 GB μνήμης χωρίς τιμή χωρητικότητας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το scrollLeft στον Internet Explorer.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η απόδοση σταματά να λειτουργεί για στοιχεία <svg>.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο προκαλεί καθυστέρηση κατά τη φόρτωση πολλών ανυπόγραφων ζωνών Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) που σχετίζονται με τη δυνατότητα Επεκτάσεων ασφαλείας συστήματος ονομάτων τομέα (DNSSEC). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά τη ρύθμιση παραμέτρων της ακόλουθης ρύθμισης μητρώου:

  Διαδρομή: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Ρύθμιση: EnableFastLoadUnsignedZones

  Τύπος: DWORD

  Τιμή: Η τιμή 1 ενεργοποιεί τη δυνατότητα. Η τιμή 0 απενεργοποιεί τη δυνατότητα.

  Επανεκκινήστε το λειτουργικό σύστημα ή τον διακομιστή DNS αφού αλλάξετε τις τιμές μητρώου.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο. 

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Σε κεντρικούς υπολογιστές η διαχείριση των οποίων γίνεται από το System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), το SCVMM δεν μπορεί να απαριθμήσει και να διαχειριστεί λογικές εναλλαγές στον κεντρικό υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Επιπλέον, αν δεν ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές, ενδέχεται να εμφανιστεί σφάλμα διακοπής στο vfpext.sys στους κεντρικούς υπολογιστές.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507459.Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4467684, η εκκίνηση της υπηρεσίας συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχει με το σφάλμα "2245 (NERR_PasswordTooShort)", αν έχει οριστεί η πολιτική ομάδας "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" με περισσότερους από 14 χαρακτήρες.

Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη πολιτική "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" του τομέα σε λιγότερους από ή ίσους με 14 χαρακτήρες.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με τη χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) για την εκκίνηση μιας συσκευής από έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάπτυξης των Windows (WDS) που έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Μεταβλητή επέκταση παραθύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον πρόωρο τερματισμό της σύνδεσης με τον διακομιστή WDS κατά τη λήψη του ειδώλου. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει υπολογιστές-πελάτες ή συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Μεταβλητή επέκταση παραθύρου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4503267.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης και την επανεκκίνηση, ορισμένες συσκευές με το Hyper-V ενεργοποιημένο ενδέχεται να εισέλθουν στη λειτουργία αποκατάστασης BitLocker και να λάβουν το σφάλμα "0xC0210000".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507460.

Αυτή η ενημέρωση μπορεί να μην εμφανίζεται ως κατάλληλη μέσω του WSUS ή του SCCM για τα Windows 10, έκδοση 1607 ή τον Windows Server 2016. Επίσης, κατά την εγκατάσταση της μεμονωμένης ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update, η εγκατάσταση μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα "Η ενημέρωση δεν ισχύει για τον υπολογιστή σας".

Η ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) (KB4498947) πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Η ενημέρωση LCU δεν θα αναφέρεται ως ισχύουσα μέχρι να εγκατασταθεί η ενημέρωση SSU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην εκτελούνται όπως αναμένεται σε υπολογιστές-πελάτες των Υπηρεσιών Active Directory Federation Services 2016 (AD FS 2016) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης στον διακομιστή. Οι εφαρμογές που ενδέχεται να εμφανίζουν αυτήν τη συμπεριφορά χρησιμοποιούν ένα IFRAME κατά τη διάρκεια μη αλληλεπιδραστικών αιτημάτων ελέγχου ταυτότητας και λαμβάνουν την κεφαλίδα X-Frame Options ρυθμισμένη σε "DENY".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507459.

Ο Internet Explorer 11 ενδέχεται να μην ανοίγει, αν δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί ακατάλληλη Προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4503267.

 

Οι συσκευές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης σε ορισμένες συσκευές δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) που χρησιμοποιούν Διασύνδεση μικρών υπολογιστών συστημάτων Internet (iSCSI) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ένα σφάλμα στην ενότητα Αρχείο καταγραφής συστήματος του Προγράμματος προβολής συμβάντων με αναγνωριστικό συμβάντος 43 από το iScsiPrt και την περιγραφή "Ο προορισμός απέτυχε να αποκριθεί εγκαίρως για μια αίτηση σύνδεσης".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4509475.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4498947) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4499177

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×