3 Μαΐου 2019—KB4495667 (Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.475)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

3/5/2019

Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.475

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιτρέπει στον ενσωματωμένο λογαριασμό διαχειριστή να εκτελέσει την εγκατάσταση του Microsoft Office μετά τη λήψη του προγράμματος εγκατάστασης στον Microsoft Edge.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Αυτοματοποίηση του Internet Explorer παρουσιάζει σφάλμα σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει τους δείκτες χειρισμού Προσαρμοσμένων σχημάτων URI για πρωτόκολλο εφαρμογής να ξεκινήσουν την αντίστοιχη εφαρμογή για το τοπικό intranet και τις αξιόπιστες τοποθεσίες στον Internet Explorer.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει το άνοιγμα ορισμένων εφαρμογών, όταν η ανακατεύθυνση φακέλου για τον φάκελο Roaming, AppData έχει οριστεί σε μια διαδρομή δικτύου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Gdi32full.dll εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή σταματά να αποκρίνεται.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, όταν κάνετε κύλιση ενός παραθύρου που έχει πολλά θυγατρικά παράθυρα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια οθόνη αφής σταματά να λειτουργεί μετά την επανεκκίνηση.

 • Επιτρέπει την υποστήριξη χαρακτήρων της νέας ιαπωνικής εποχής από ένα πληκτρολόγιο αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ShellExperienceHost.exe σταματά να λειτουργεί, όταν η ημερομηνία έναρξης για την ιαπωνική εποχή δεν είναι η πρώτη ημέρα του μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο αποτρέπει τον χειρισμό άνω των τεσσάρων ιαπωνικών εποχών από τη δομή CALDATETIME. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει το μητρώο NLS ώστε να υποστηρίζει τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το DateTimePicker εμφανίζει την ημερομηνία εσφαλμένα στην ιαπωνική μορφή ημερομηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το στοιχείο ελέγχου ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας αποθηκεύει στη μνήμη cache παλιές εποχές και εμποδίζει την ανανέωση του στοιχείου ελέγχου όταν η ώρα εισέρχεται στη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει γραμματοσειρές ώστε να υποστηρίζουν τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την υποστήριξη του χαρακτήρα για τη νέα ιαπωνική εποχή από μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το αναδυόμενο στοιχείο ελέγχου ρολογιού και ημερολογίου εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας εσφαλμένα αντιστοιχισμένη σε μια ημερομηνία του μήνα της νέας ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Προσθέτει εναλλακτικές γραμματοσειρές για τις γραμματοσειρές της νέας ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιτρέπει την υποστήριξη χαρακτήρων της νέας ιαπωνικής εποχής από τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιτρέπει σε υπάρχουσες συσκευές, η διαχείριση των οποίων γίνεται από τη Διαχείριση ομάδας παραμέτρων, να εγγραφούν στο Microsoft Intune χρησιμοποιώντας Διαχείριση από κοινού χωρίς αλληλεπίδραση από τον χρήστη. Δεν απαιτείται να είναι συνδεδεμένος ένας ενεργός χρήστης και δεν εμφανίζονται μηνύματα Multi-Factor Authentication (MFA). Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει επίσης στην εγγραφή διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) με διαχείριση από κοινού να χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια συσκευής που έλαβε, όταν η συσκευή μπορεί να συμμετέχει στην υπηρεσία καταλόγου Hybrid Azure Active Directory (AADJ).

 • Βελτιώνει την πρόσβαση στη λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων και τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικού ελέγχου από διαχειριζόμενες συσκευές, όπως εταιρικούς υπολογιστές, κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας διαχείρισης cloud υπολογιστή. Οι υπηρεσίες διαχείρισης cloud υπολογιστή περιλαμβάνουν το Microsoft Intune ή άλλες υπηρεσίες παροχής Διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) για τα Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να επιτρέπει σε έναν χρήστη να συνεχίσει να συνδέεται σε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια έξυπνη κάρτα μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους κατά τη χρήση του Kerberos με διαπιστευτήρια Windows Hello για επιχειρήσεις (WHfB). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να λαμβάνουν πολλά μηνύματα για την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων τους.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας εκτυπωτής PostScript χρησιμοποιεί περιστασιακά εσφαλμένη γραμματοσειρά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές-πελάτες ελαφρού πρωτοκόλλου πρόσβασης καταλόγου (LDAP) σταματούν να αποκρίνονται για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, όταν υποβάλλονται πολλά ερωτήματα LDAP μέσω πολλών συνδέσεων. Αυτό οφείλεται σε μια κατάσταση ανταγωνισμού στο wldap32.dll. Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση στην εφαρμογή-πελάτη LDAP που καλεί το wldap32.dll.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα προφίλ χρήστη περιαγωγής χάνει τις ρυθμίσεις του προσαρμοσμένου μενού Έναρξη μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι διαχειριστές πρέπει να ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση μητρώου UseProfilePathMinorExtensionVersion που περιγράφεται στο KB4493782για προφίλ περιαγωγής χρήστη (RUP). Με αυτό το κλειδί, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο RUP για ένα αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα και να αποτραπεί η απώλεια ενός προσαρμοσμένου μενού Έναρξη. Το RUP πρέπει να αποθηκευτεί τοπικά και θα πρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αιτήματα σύνδεσης στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDSH) στην ανάπτυξη αποτυγχάνουν. Αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε ένα αδιέξοδο στον μεσολαβητή σύνδεσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να εμποδίσει την επανεκκίνηση κόμβων από το Cluster Aware Update, όταν γίνεται επαναφορά των διαπιστευτηρίων ενός συμπλέγματος. Το Cluster Aware Update θα πρέπει να επανεκκινεί τους κόμβους μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης. Το σφάλμα είναι το εξής:

"Δεν ήταν δυνατή η επανεκκίνηση του "NODENAME": (ClusterUpdateException) Η επανεκκίνηση του "NODENAME" απέτυχε: (Win32Exception) Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστά."

 • Επιλύει μια σταδιακή διαρροή μνήμης στο LSASS.exe σε συστήματα με ενεργοποιημένη τη σύνδεση στη μνήμη cache. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει κυρίως διακομιστές που επεξεργάζονται πολλά αιτήματα αλληλεπιδραστικής σύνδεσης, όπως διακομιστές web.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα ερώτημα Ελαφρού πρωτοκόλλου πρόσβασης καταλόγου (LDAP) μπορεί να επιστρέψει εσφαλμένα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει όταν ένας όρος φίλτρου περιέχει ένα χαρακτηριστικό με σύνταξη τύπου μεγάλου ακέραιου και το φίλτρο χρησιμοποιεί τον κανόνα LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Για παράδειγμα, ένα απλό φίλτρο, όπως το "msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552" μπορεί να μην επιστρέψει αντιστοιχίες ενώ θα έπρεπε.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκκίνηση εφαρμογών ροής εργασίας για κατάδειξη και εκτύπωση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι εφαρμογές Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP) ενδέχεται να μην μπορούν να λάβουν είσοδο πληκτρολογίου, όταν το νήμα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι πολύ απασχολημένο. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν η εφαρμογή UWP έχει ένα ενσωματωμένο στοιχείο ελέγχου WebView.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με τη χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) για την εκκίνηση μιας συσκευής από έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάπτυξης των Windows (WDS) που έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Μεταβλητή επέκταση παραθύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον πρόωρο τερματισμό της σύνδεσης με τον διακομιστή WDS κατά τη λήψη του ειδώλου. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει υπολογιστές-πελάτες ή συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Μεταβλητή επέκταση παραθύρου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4503327.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Η Microsoft και η ArcaBit έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από ιούς της ArcaBit εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η Arcabit έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το πρόβλημα δεν ισχύει για τα Windows 10, έκδοση 1809.

Οι μεταφορές ζώνης μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS μέσω του πρωτοκόλλου Transmission Control Protocol (TCP) ενδέχεται να αποτύχουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4494441.

Κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον Microsoft Edge ή άλλες εφαρμογές Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP), ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "Ο εκτυπωτής σας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων. 0x80070007e."

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4501371.

Μετά την εγκατάσταση του KB4493509, σε συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένα ορισμένα πακέτα γλωσσών της Ασίας ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τα πακέτα γλωσσών που προστέθηκαν πρόσφατα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα "Διαχείριση των ρυθμίσεων γλώσσας εισόδου και εμφάνισης στα Windows 10".

 2. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και εγκαταστήστε τη συγκεντρωτική ενημέρωση Απριλίου 2019. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ενημέρωση των Windows 10".

Σημείωση Αν με την επανεγκατάσταση του πακέτου γλωσσών δεν μετριαστεί το πρόβλημα, κάντε επαναφορά του υπολογιστή σας ως εξής:

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις > Αποκατάσταση.

 2. Επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα στην επιλογή αποκατάστασης Επαναφορά αυτού του υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε Διατήρηση των αρχείων μου.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμματοσειρά MS UI Gothic ή MS PGothic, το κείμενο, η διάταξη ή το μέγεθος των κελιών μπορεί να εμφανίζονται πιο μικρά ή πιο μεγάλα από το αναμενόμενο στο Microsoft Excel. Για παράδειγμα, η διάταξη και το μέγεθος των κελιών σε φύλλα του Microsoft Excel ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη χρήση της γραμματοσειράς MS UI Gothic.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4494441.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4493510) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4495667

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε σήμερα τη σελίδα ιστορικού ενημερώσεων των Windows 10, έκδοση 1809. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σελίδες και να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου μας.

Για να βελτιώνουμε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες ιστορικού και τα σχετικά KB και να τις κάνουμε πιο χρήσιμες για τους πελάτες μας, έχουμε δημιουργήσει μια ανώνυμη έρευνα για να κοινοποιείτε τα σχόλιά σας. 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×