Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

14/5/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.503

Σημείωση

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις για το Microsoft HoloLens (Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.502) που κυκλοφόρησε στις 14 Μαΐου 2019.

Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update στις συσκευές Microsoft HoloLens που δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτήν την πιο πρόσφατη δομή λειτουργικού συστήματος.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Ενεργοποιεί την επιλογή "Retpoline" από προεπιλογή, αν είναι ενεργοποιημένο το Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715). Βεβαιωθείτε ότι τα προηγούμενα μέτρα προστασίας λειτουργικού συστήματος από την ευπάθεια Spectre Variant 2 έχουν ενεργοποιηθεί με χρήση των ρυθμίσεων μητρώου που περιγράφονται στα άρθρα Υπολογιστής-πελάτης Windows και Windows Server. (Αυτές οι ρυθμίσεις μητρώου είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή για τις εκδόσεις λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη των Windows, αλλά είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή για τις εκδόσεις λειτουργικού συστήματος Windows Server). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Retpoline", ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου Mitigating Spectre variant 2 with Retpoline on Windows (Μετριασμός του Spectre παραλλαγή 2 με το Retpoline στα Windows).

 • Παρέχει μέτρα προστασίας ενάντια σε μια νέα υποκατηγορία ευπάθειας μη επιδιωκόμενης εκτέλεσης πλευρικού καναλιού, η οποία είναι γνωστή ως Microarchitectural Data Sampling, για εκδόσεις 64 bit (x64) των Windows (CVE-2019-11091,CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις μητρώου όπως περιγράφεται στα άρθρα Υπολογιστής-πελάτης Windows και Windows Server. (Αυτές οι ρυθμίσεις μητρώου είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή για τις εκδόσεις λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη των Windows και λειτουργικού συστήματος Windows Server).

 • Προσθέτει το "gov.uk" σε Τομείς ανώτατου επιπέδου Αυστηρής ασφάλειας μεταφοράς HTTP (HSTS TLD) για τον Internet Explorer και τον Microsoft Edge.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να εμφανιστεί το "Σφάλμα 1309" κατά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση ορισμένων τύπων αρχείων .msi και .msp files σε μια εικονική μονάδα δίσκου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκκίνηση του Microsoft Visual Studio Simulator.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι μεταφορές ζώνης μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS μέσω του πρωτοκόλλου Transmission Control Protocol (TCP) ενδέχεται να αποτύχουν.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η καταχώρηση της Βάσης πληροφοριών διαχείρισης του Απλού πρωτοκόλλου διαχείρισης δικτύου (SNMP) αποτυγχάνει, όταν η υπηρεσία παροχής των Οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) χρησιμοποιεί το εργαλείο των Windows SMI2SMIR.exe.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το κείμενο, η διάταξη ή το μέγεθος των κελιών μπορεί να εμφανίζονται πιο μικρά ή πιο μεγάλα από το αναμενόμενο στο Microsoft Excel κατά τη χρήση της γραμματοσειράς MS UI Gothic ή MS PGothic.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον Microsoft Edge, τον Internet Explorer, τον μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, την πλατφόρμα και τα Framework των Windows, τον χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows, το Windows Cryptography, τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft JET, τον πυρήνα των Windows, τη λειτουργία αναπαράστασης των Windows και τον Windows Server.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με τη χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) για την εκκίνηση μιας συσκευής από έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάπτυξης των Windows (WDS) που έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Μεταβλητή επέκταση παραθύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον πρόωρο τερματισμό της σύνδεσης με τον διακομιστή WDS κατά τη λήψη του ειδώλου. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει υπολογιστές-πελάτες ή συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Μεταβλητή επέκταση παραθύρου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4503327.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον Microsoft Edge ή άλλες εφαρμογές Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP), ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "Ο εκτυπωτής σας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων. 0x80070007e."

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4501371.

Μετά την εγκατάσταση του KB4493509, σε συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένα ορισμένα πακέτα γλωσσών της Ασίας ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τα πακέτα γλωσσών που προστέθηκαν πρόσφατα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση των ρυθμίσεων γλώσσας εισόδου και εμφάνισης στα Windows 10.

 2. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και εγκαταστήστε τη συγκεντρωτική ενημέρωση Απριλίου 2019. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση των Windows 10.

Σημείωση Αν με την επανεγκατάσταση του πακέτου γλωσσών δεν μετριαστεί το πρόβλημα, κάντε επαναφορά του υπολογιστή σας ως εξής:

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις > Αποκατάσταση.

 2. Επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα στην επιλογή αποκατάστασης Επαναφορά αυτού του υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε Διατήρηση των αρχείων μου.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Ορισμένοι πελάτες αναφέρουν ότι η ενημέρωση KB4494441 εγκαταστάθηκε δύο φορές στη συσκευή τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης απαιτεί πολλά βήματα λήψης και επανεκκίνησης. Αν τα δύο ενδιάμεσα βήματα της εγκατάστασης ολοκληρωθούν με επιτυχία, η σελίδα Προβολή του ιστορικού ενημερώσεων θα αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία δύο φορές.

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους σας. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερη ώρα και μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία επανεκκινήσεις, αλλά θα εγκατασταθεί με επιτυχία αφού ολοκληρωθούν όλα τα ενδιάμεσα βήματα της εγκατάστασης.

Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτήν την εμπειρία ενημέρωσης, για να διασφαλίσουμε ότι το Ιστορικό ενημερώσεων θα εμφανίζει σωστά την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU).

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης της 14ης Μαΐου 2019, ορισμένες τοποθεσίες web gov.uk που δεν υποστηρίζουν HTTP Strict Transport Security (HSTS) ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμες μέσω του Internet Explorer 11 ή του Microsoft Edge.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4505056.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Προαπαιτούμενο: Η ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) (KB4499728) πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Η ενημέρωση LCU δεν θα αναφέρεται ως ισχύουσα μέχρι να εγκατασταθεί η ενημέρωση SSU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4499728) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4494441

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×