Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 (αριθμός δομής: 10.50.4297.0) για τον Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2008 R2 SP2.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

1258005

2297709

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ένα μήνυμα σφάλματος ενδέχεται να προκύψει όταν εκτελείτε ένα ερώτημα "μαζική εισαγωγή" σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το μοντέλο αποκατάστασης "BULK_LOGGED" ή "SIMPLE" στον SQL Server 2008 ή στον SQL Server 2008 R2

1611278

2532079

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: οι προτάσεις ΟΘΔ δεν εκτελούνται σε ορισμένες στήλες σε έναν πίνακα μετά την ενεργοποίηση του CDC σε ορισμένες άλλες στήλες στον SQL Server 2008 R2

1590438

2671078

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα σφάλματος "η προσπάθεια ορισμού μιας τιμής στήλης χωρίς δυνατότητα NULL σε NULL" όταν χρησιμοποιείτε μια πρόταση ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗς στον SQL Server 2008, στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1502369

2888996

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: καταστροφή καθαρότητας δεδομένων στον πίνακα sys. sysbinobjs σε κύρια βάση δεδομένων όταν συνδέεστε στον SQL Server 2008 R2 χρησιμοποιώντας το λογαριασμό SA και εκτελείτε την πρόταση DBCC CHECKDB

1610543

2889492

Δεν μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server στα Windows 8,1

1519116

2891115

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το κείμενο αναζήτησης δεν βρέθηκε" κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων αριθμητικών τιμών μορφοποίησης από μια αναφορά στην SSRS 2008 R2

1540252

2891489

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο παράγοντας του προγράμματος ανάγνωσης καταγραφής αναπαραγωγής αποτυγχάνει όταν ενεργοποιείτε το CDC και την αναπαραγωγή συναλλαγών για ορισμένες στήλες στον SQL Server 2008 R2

1560630

2892741

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ερώτημα που εκτελείται σε έναν πίνακα με διαμερίσματα επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα στον SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

1672382

2895694

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η ανάθεση εύρους ερωτήματος λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση μιας εντολής ClearCache σε ΑΑΠ 2012 ή σε ΑΑΠ 2008 R2

1650149

2902858

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το πακέτο SSIS δεν θα διακοπεί ποτέ όταν το πακέτο περιέχει μια ασαφή εργασία αναζήτησης από τις ΠΡΟΣΦΟΡΈς στον SQL Server 2008 R2

1659059

2904010

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δειγματοληψία ενός μικρού αριθμού γραμμών στον SQL Server 2008 R2 όταν τα στατιστικά στοιχεία πίνακα ενημερώνονται αυτόματα ή μαζί με τον καθορισμένο ρυθμό δειγματοληψίας

1748108

2911026

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης κατά την υποβολή ερωτημάτων sys.dm_server_memory_dumps στον SQL Server 2008 R2

1713989

2911385

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παράγοντα ανάγνωσης ουράς αναπαραγωγής διακόπτεται όταν εκτελείτε την αναπαραγωγή συναλλαγών στον SQL Server 2008 R2

1765207

2912949

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ΑΑΠ παρουσιάζει σφάλμα όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα νήματα για να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν κύβο ΑΑΠ 2008 R2 την ίδια στιγμή

1742457

2913206

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν είναι δυνατή η διαβίβαση παραμέτρων αναφοράς σε αναφορές στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint στην SSRS 2008 R2 με τη χρήση φορμών HTML

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Εγκατάσταση και ανάπτυξη

  • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο ενδέχεται να λάβουν πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack του SQL Server 2008 R2 που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο.

Αθροιστική ενημέρωση

Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη έκδοση του SQL Server 2008 R2. Συνιστάται να εξετάσετε την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης ενημέρωσης.

  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

  2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2008 R2 SP2.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

6336712

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4297.0

842440

23-Nov-2013

11:09

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4297.0

837832

23-Nov-2013

11:09

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4297.0

278216

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

117448

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlwriter.exe

2009.100.4297.0

107720

23-Nov-2013

11:03

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlwvss.dll

2009.100.4297.0

223432

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4297.0

220872

23-Nov-2013

11:07

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4297.0

868040

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpump.dll

10.50.4297.0

6339272

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

6336712

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4297.0

188104

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4297.0

25465544

23-Nov-2013

11:01

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

117448

23-Nov-2013

11:08

x86

Xmsrv.dll

10.50.4297.0

20776648

23-Nov-2013

11:06

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4297.0

323272

23-Nov-2013

11:00

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:09

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4297.0

5930696

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4297.0

1900232

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4297.0

1998536

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4297.0

1011400

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4297.0

5938888

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4297.0

4173512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4297.0

3845832

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4297.0

11579080

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4297.0

921288

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4297.0

622280

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4297.0

863944

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

6247112

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

190664

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4297.0

7593672

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4297.0

3509960

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcache.dll

2009.100.4297.0

118984

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

135368

23-Nov-2013

11:07

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

268488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

78536

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

140488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

102600

23-Nov-2013

11:07

x86

Txscd.dll

2009.100.4297.0

137928

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8618696

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4098760

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:06

x86

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4297.0

159432

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4297.0

253640

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4297.0

7061192

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Msgprox.dll

2009.100.4297.0

213704

23-Nov-2013

11:02

x86

Replerrx.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Replisapi.dll

2009.100.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:08

x86

Replprov.dll

2009.100.4297.0

588488

23-Nov-2013

11:08

x86

Replrec.dll

2009.100.4297.0

803528

23-Nov-2013

11:07

x86

Replsub.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.4297.0

531144

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4297.0

281800

23-Nov-2013

11:07

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4297.0

790728

23-Nov-2013

11:07

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4297.0

179912

23-Nov-2013

11:06

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4297.0

36552

23-Nov-2013

11:03

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4297.0

145608

23-Nov-2013

11:03

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4297.0

31432

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqagtres.dll

2009.100.4297.0

49352

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.4297.0

425672

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4297.0

382152

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4297.0

58056

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4297.0

56008

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

117448

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.4297.0

83656

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlos.dll

2009.100.4297.0

24776

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4297.0

42184

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlrepss.dll

2009.100.4297.0

36552

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4297.0

24776

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4297.0

4651720

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlservr.exe

2009.100.4297.0

43150536

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.4297.0

100040

23-Nov-2013

11:07

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4297.0

99528

23-Nov-2013

11:01

x86

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Distrib.exe

2009.100.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:01

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Logread.exe

2009.100.4297.0

435400

23-Nov-2013

11:01

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

40136

23-Nov-2013

11:02

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1778888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

399048

23-Nov-2013

11:01

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Rdistcom.dll

2009.100.4297.0

665800

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Replagnt.dll

2009.100.4297.0

28872

23-Nov-2013

11:08

x86

Repldp.dll

2009.100.4297.0

203464

23-Nov-2013

11:08

x86

Replmerg.exe

2009.100.4297.0

352968

23-Nov-2013

11:01

x86

Replsync.dll

2009.100.4297.0

110792

23-Nov-2013

11:08

x86

Snapshot.exe

10.50.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:10

x86

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

191176

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4297.0

164552

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqllogship.exe

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4297.0

204488

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4297.0

99528

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

37576

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Tablediff.exe

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:10

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4297.0

251592

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4297.0

471752

23-Nov-2013

11:03

x86

Fdhost.exe

2009.100.4297.0

76488

23-Nov-2013

11:01

x86

Fdlauncher.exe

2009.100.4297.0

38600

23-Nov-2013

11:01

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlft105ph.dll

2009.100.4297.0

47816

23-Nov-2013

11:08

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4297.0

437960

23-Nov-2013

11:00

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4297.0

224968

23-Nov-2013

11:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

6247112

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

190664

23-Nov-2013

11:08

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcache.dll

2009.100.4297.0

118984

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

135368

23-Nov-2013

11:07

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

268488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

78536

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

140488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

102600

23-Nov-2013

11:07

x86

Txscd.dll

2009.100.4297.0

137928

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8618696

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4098760

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:06

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4297.0

577224

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4297.0

81608

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

3845832

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

11579080

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4542152

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4406984

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4353736

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4374216

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4517576

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4297.0

622280

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4297.0

863944

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4297.0

61128

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4297.0

1310408

23-Nov-2013

11:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:09

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:09

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4297.0

6745800

23-Nov-2013

11:10

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1396424

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1486536

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1421000

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1429192

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1404616

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1470152

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1396424

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4297.0

1494728

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4297.0

141512

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4297.0

1193160

23-Nov-2013

11:01

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4297.0

65224

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4297.0

1633992

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4297.0

2006728

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4297.0

1343176

23-Nov-2013

11:10

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4297.0

58056

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.4297.0

24776

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Appidpackage.dll

10.50.4297.0

1076936

23-Nov-2013

11:09

x86

Bcp.exe

2009.100.4297.0

99528

23-Nov-2013

11:01

x86

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4297.0

773832

23-Nov-2013

11:09

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4297.0

671432

23-Nov-2013

11:00

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4297.0

4272328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4297.0

323272

23-Nov-2013

11:00

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtexecui.exe

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:00

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4297.0

437960

23-Nov-2013

11:00

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4297.0

4173512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4297.0

462536

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4297.0

3301064

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4297.0

1081032

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4297.0

532168

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4297.0

9203400

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4297.0

143048

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4297.0

397000

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4297.0

7061192

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4297.0

1064648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1778888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4297.0

3387080

23-Nov-2013

11:07

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4297.0

1109192

23-Nov-2013

11:07

x86

Pfutil.dll

2009.100.4297.0

552136

23-Nov-2013

11:07

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4297.0

155336

23-Nov-2013

11:07

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4297.0

2920136

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4297.0

1343176

23-Nov-2013

11:10

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4297.0

164552

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

190664

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqleditors.dll

10.50.4297.0

1253064

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4297.0

7593672

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4297.0

3509960

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4297.0

48840

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4297.0

167624

23-Nov-2013

11:06

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcache.dll

2009.100.4297.0

118984

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4297.0

251592

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

135368

23-Nov-2013

11:07

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

268488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

78536

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

140488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

102600

23-Nov-2013

11:07

x86

Txscd.dll

2009.100.4297.0

137928

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8618696

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4098760

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:06

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2009.100.4297.0

947912

23-Nov-2013

11:03

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:09

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

40136

23-Nov-2013

11:02

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4297.0

515784

23-Nov-2013

11:10

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4297.0

5930696

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4297.0

1900232

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4297.0

1998536

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4297.0

1011400

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4297.0

5938888

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4297.0

1363656

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

6247112

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

191176

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

37576

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

εκδόσεις που βασίζονται σε x64

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

6336712

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4297.0

842440

23-Nov-2013

11:09

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4297.0

837832

23-Nov-2013

11:09

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4297.0

278216

23-Nov-2013

11:01

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:02

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

474824

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

124616

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlwriter.exe

2009.100.4297.0

156872

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlwvss.dll

2009.100.4297.0

441544

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4297.0

25288

23-Nov-2013

11:04

x64

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4297.0

868040

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4297.0

868040

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

54260936

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpump.dll

10.50.4297.0

7736520

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

6336712

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4297.0

188104

23-Nov-2013

11:08

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4297.0

53277384

23-Nov-2013

11:08

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

12631752

23-Nov-2013

11:08

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

8514760

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

325832

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

124616

23-Nov-2013

11:04

x64

Xmsrv.dll

10.50.4297.0

21457608

23-Nov-2013

11:04

x64

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4297.0

323272

23-Nov-2013

11:00

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:09

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4297.0

5930696

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4297.0

1900232

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4297.0

1998536

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4297.0

1011400

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4297.0

5938888

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4297.0

4173512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4297.0

3845832

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4297.0

11579080

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4297.0

921288

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4297.0

622280

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4297.0

863944

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

54260936

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

6247112

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

12631752

23-Nov-2013

11:08

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

8514760

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

325832

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

190664

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4297.0

7593672

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4297.0

3509960

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

474824

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcache.dll

2009.100.4297.0

118984

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

135368

23-Nov-2013

11:07

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

268488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

78536

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

140488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

102600

23-Nov-2013

11:07

x86

Txscd.dll

2009.100.4297.0

137928

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8618696

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4098760

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:06

x86

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4297.0

159432

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4297.0

253640

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4297.0

253640

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4297.0

7061192

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:08

x86

Msgprox.dll

2009.100.4297.0

258760

23-Nov-2013

11:02

x64

Msgprox.dll

2009.100.4297.0

213704

23-Nov-2013

11:02

x86

Replerrx.dll

2009.100.4297.0

147144

23-Nov-2013

11:04

x64

Replerrx.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Replisapi.dll

2009.100.4297.0

389320

23-Nov-2013

11:04

x64

Replisapi.dll

2009.100.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:08

x86

Replprov.dll

2009.100.4297.0

741064

23-Nov-2013

11:04

x64

Replprov.dll

2009.100.4297.0

588488

23-Nov-2013

11:08

x86

Replrec.dll

2009.100.4297.0

803528

23-Nov-2013

11:07

x86

Replrec.dll

2009.100.4297.0

991432

23-Nov-2013

11:08

x64

Replsub.dll

2009.100.4297.0

507080

23-Nov-2013

11:04

x64

Replsub.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4297.0

906952

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4297.0

531144

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4297.0

370376

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4297.0

281800

23-Nov-2013

11:07

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4297.0

1052872

23-Nov-2013

11:04

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4297.0

790728

23-Nov-2013

11:07

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4297.0

278728

23-Nov-2013

11:04

x64

Xmlsub.dll

2009.100.4297.0

179912

23-Nov-2013

11:06

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4297.0

41672

23-Nov-2013

11:08

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4297.0

272584

23-Nov-2013

11:08

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4297.0

35528

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqagtres.dll

2009.100.4297.0

56008

23-Nov-2013

11:04

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.4297.0

413384

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4297.0

443592

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4297.0

87752

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4297.0

58056

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4297.0

67784

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

124616

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4297.0

89288

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4297.0

83656

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlos.dll

2009.100.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4297.0

48840

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlrepss.dll

2009.100.4297.0

43720

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4297.0

4651208

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

474824

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlservr.exe

2009.100.4297.0

62258888

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.4297.0

115912

23-Nov-2013

11:04

x64

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:08

x64

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

257224

23-Nov-2013

11:08

x64

Distrib.exe

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:08

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:09

x64

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:08

x64

Dts.dll

2009.100.4297.0

2247880

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

483528

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

473288

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

90824

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

525512

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

1091272

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

52424

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

12:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

141512

23-Nov-2013

11:08

x64

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:08

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

86216

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

424648

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

433864

23-Nov-2013

11:08

x64

Logread.exe

2009.100.4297.0

522952

23-Nov-2013

11:08

x64

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1778888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1953992

23-Nov-2013

11:08

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:08

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

85192

23-Nov-2013

11:02

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:04

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

296136

23-Nov-2013

11:04

x64

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

432840

23-Nov-2013

11:08

x64

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

202952

23-Nov-2013

11:04

x64

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

192200

23-Nov-2013

11:04

x64

Rdistcom.dll

2009.100.4297.0

807624

23-Nov-2013

11:04

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

176328

23-Nov-2013

11:04

x64

Replagnt.dll

2009.100.4297.0

28872

23-Nov-2013

11:04

x64

Replagnt.dll

2009.100.4297.0

28872

23-Nov-2013

11:08

x86

Repldp.dll

2009.100.4297.0

242376

23-Nov-2013

11:04

x64

Repldp.dll

2009.100.4297.0

203464

23-Nov-2013

11:08

x86

Replmerg.exe

2009.100.4297.0

421064

23-Nov-2013

11:08

x64

Replsync.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:04

x64

Snapshot.exe

10.50.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:09

x86

Snapshot.exe

10.50.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:10

x86

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

228040

23-Nov-2013

11:04

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4297.0

356040

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqllogship.exe

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4297.0

241352

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4297.0

117448

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

57544

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

41160

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

55496

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

55496

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

41672

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:04

x64

Tablediff.exe

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

376520

23-Nov-2013

11:04

x64

Txdatacollector.dll

2009.100.4297.0

370888

23-Nov-2013

11:04

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

315080

23-Nov-2013

11:04

x64

Txderived.dll

2009.100.4297.0

628936

23-Nov-2013

11:04

x64

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

545480

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

242376

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

94920

23-Nov-2013

11:04

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

100040

23-Nov-2013

11:04

x64

Txsort.dll

2009.100.4297.0

256200

23-Nov-2013

11:04

x64

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

621768

23-Nov-2013

11:04

x64

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

178888

23-Nov-2013

11:04

x64

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4297.0

700104

23-Nov-2013

11:08

x64

Fdhost.exe

2009.100.4297.0

113352

23-Nov-2013

11:08

x64

Fdlauncher.exe

2009.100.4297.0

42184

23-Nov-2013

11:08

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4297.0

52936

23-Nov-2013

11:04

x64

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

257224

23-Nov-2013

11:08

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:09

x64

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:08

x64

Dts.dll

2009.100.4297.0

2247880

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

483528

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

473288

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

90824

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsinstall.exe

10.50.4297.0

437960

23-Nov-2013

11:00

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

525512

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

1091272

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

52424

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

12:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

141512

23-Nov-2013

11:08

x64

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:08

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

86216

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

424648

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

433864

23-Nov-2013

11:08

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:08

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4297.0

220872

23-Nov-2013

11:10

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

85192

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

7626952

23-Nov-2013

11:02

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:04

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

296136

23-Nov-2013

11:04

x64

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

202952

23-Nov-2013

11:04

x64

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

192200

23-Nov-2013

11:04

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

176328

23-Nov-2013

11:04

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

274632

23-Nov-2013

11:04

x64

Txagg.dll

2009.100.4297.0

376520

23-Nov-2013

11:04

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

845000

23-Nov-2013

11:04

x64

Txcache.dll

2009.100.4297.0

171720

23-Nov-2013

11:04

x64

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

298184

23-Nov-2013

11:04

x64

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

176328

23-Nov-2013

11:04

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

315080

23-Nov-2013

11:04

x64

Txderived.dll

2009.100.4297.0

628936

23-Nov-2013

11:04

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

199880

23-Nov-2013

11:04

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

197832

23-Nov-2013

11:04

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

487112

23-Nov-2013

11:04

x64

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:04

x64

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

545480

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

242376

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:04

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

94920

23-Nov-2013

11:04

x64

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

211144

23-Nov-2013

11:04

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

100040

23-Nov-2013

11:04

x64

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

154824

23-Nov-2013

11:04

x64

Txscd.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:04

x64

Txsort.dll

2009.100.4297.0

256200

23-Nov-2013

11:04

x64

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

621768

23-Nov-2013

11:04

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8735944

23-Nov-2013

11:04

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4195528

23-Nov-2013

11:04

x64

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

178888

23-Nov-2013

11:04

x64

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

204488

23-Nov-2013

11:04

x64

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4297.0

577224

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4297.0

81608

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

3845832

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

11579080

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4542152

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4406984

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4353736

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4374216

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4517576

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4297.0

622280

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4297.0

27336

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4297.0

863944

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4297.0

61128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4297.0

208584

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

54260936

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

12631752

23-Nov-2013

11:08

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

8514760

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

325832

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4297.0

1310408

23-Nov-2013

11:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:09

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:09

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:07

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

286408

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4297.0

6745800

23-Nov-2013

11:10

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1396424

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1486536

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1421000

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1429192

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1404616

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1416904

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1470152

23-Nov-2013

11:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1408712

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1396424

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

1412808

23-Nov-2013

11:06

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4297.0

1494728

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4297.0

173768

23-Nov-2013

11:08

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4297.0

174792

23-Nov-2013

11:08

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4297.0

2194632

23-Nov-2013

11:08

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4297.0

65224

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4297.0

1633992

23-Nov-2013

11:08

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4297.0

2006728

23-Nov-2013

11:08

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4297.0

1343176

23-Nov-2013

11:10

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4297.0

87752

23-Nov-2013

11:04

x64

Rsctr100.dll

2009.100.4297.0

58056

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.4297.0

25288

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

474824

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Appidpackage.dll

10.50.4297.0

1076936

23-Nov-2013

11:09

x86

Bcp.exe

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:08

x64

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

175304

23-Nov-2013

11:03

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4297.0

773832

23-Nov-2013

11:09

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4297.0

671432

23-Nov-2013

11:00

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4297.0

4272328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4297.0

323272

23-Nov-2013

11:00

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtexecui.exe

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:00

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4297.0

437960

23-Nov-2013

11:00

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

71368

23-Nov-2013

11:03

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4297.0

4173512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4297.0

302792

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4297.0

462536

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4297.0

3301064

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4297.0

1081032

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4297.0

532168

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4297.0

9203400

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4297.0

143048

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4297.0

397000

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4297.0

7061192

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4297.0

388808

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4297.0

1064648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1778888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4297.0

3387080

23-Nov-2013

11:07

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4297.0

1109192

23-Nov-2013

11:07

x86

Pfutil.dll

2009.100.4297.0

552136

23-Nov-2013

11:07

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4297.0

155336

23-Nov-2013

11:07

x86

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

126152

23-Nov-2013

11:08

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4297.0

2920136

23-Nov-2013

11:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4297.0

1343176

23-Nov-2013

11:10

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4297.0

356040

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

190664

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqleditors.dll

10.50.4297.0

1253064

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4297.0

7593672

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4297.0

3509960

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4297.0

48840

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

474824

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

244936

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:10

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4297.0

167624

23-Nov-2013

11:06

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

253128

23-Nov-2013

11:07

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcache.dll

2009.100.4297.0

118984

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

205512

23-Nov-2013

11:07

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4297.0

251592

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Txderived.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

136904

23-Nov-2013

11:07

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

135368

23-Nov-2013

11:07

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

268488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

78536

23-Nov-2013

11:07

x86

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

364744

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

148680

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

190152

23-Nov-2013

11:07

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

140488

23-Nov-2013

11:07

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

102600

23-Nov-2013

11:07

x86

Txscd.dll

2009.100.4297.0

137928

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsort.dll

2009.100.4297.0

174280

23-Nov-2013

11:07

x86

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

420552

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

8618696

23-Nov-2013

11:07

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4098760

23-Nov-2013

11:07

x86

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

106696

23-Nov-2013

11:06

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:06

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2009.100.4297.0

947912

23-Nov-2013

11:03

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:09

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:09

x64

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

64712

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

75464

23-Nov-2013

11:08

x64

Dts.dll

2009.100.4297.0

1457864

23-Nov-2013

11:03

x86

Dts.dll

2009.100.4297.0

2247880

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

344776

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

483528

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

304328

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

473288

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

75976

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

90824

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

519368

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

525512

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

707784

23-Nov-2013

11:03

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

1091272

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

42696

23-Nov-2013

11:02

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

52424

23-Nov-2013

11:08

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

05:34

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

12:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

111304

23-Nov-2013

11:01

x86

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

141512

23-Nov-2013

11:08

x64

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

184008

23-Nov-2013

11:02

x86

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:08

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

193736

23-Nov-2013

11:02

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

286920

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

424648

23-Nov-2013

11:08

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:02

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

433864

23-Nov-2013

11:08

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

40136

23-Nov-2013

11:02

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4297.0

515784

23-Nov-2013

11:10

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4297.0

5930696

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4297.0

1900232

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4297.0

1998536

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4297.0

1011400

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4297.0

5938888

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4297.0

294600

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4297.0

1363656

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:08

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

85192

23-Nov-2013

11:02

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

54260936

23-Nov-2013

11:02

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

6247112

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

12631752

23-Nov-2013

11:08

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

8514760

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

325832

23-Nov-2013

11:02

x64

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

271048

23-Nov-2013

11:04

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

184520

23-Nov-2013

11:08

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

296136

23-Nov-2013

11:04

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

196808

23-Nov-2013

11:08

x86

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

228040

23-Nov-2013

11:04

x64

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

191176

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4297.0

24264

23-Nov-2013

11:08

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

142024

23-Nov-2013

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

57032

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

57544

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

51912

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

41160

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

55496

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

55496

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

50376

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

41672

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

37576

23-Nov-2013

11:07

x86

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:04

x64

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

37064

23-Nov-2013

11:07

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

315080

23-Nov-2013

11:04

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

217288

23-Nov-2013

11:07

x86

Εκδόσεις IA-64 – με βάση

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

8775880

23-Nov-2013

11:01

ia64

Msmdsrv.rll

10.50.4297.0

842440

23-Nov-2013

11:07

ia64

Msmdsrvi.rll

10.50.4297.0

837832

23-Nov-2013

11:07

ia64

Sqlbrowser.exe

2009.100.4297.0

534728

23-Nov-2013

11:08

ia64

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4297.0

69320

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

ia64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

678088

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

199368

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlwriter.exe

2009.100.4297.0

290504

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlwvss.dll

2009.100.4297.0

683208

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4297.0

29896

23-Nov-2013

11:03

ia64

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4297.0

868040

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4297.0

868040

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

27822280

23-Nov-2013

11:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4297.0

69694152

23-Nov-2013

11:04

ia64

Msmdpump.dll

10.50.4297.0

9323720

23-Nov-2013

11:01

ia64

Msmdredir.dll

10.50.4297.0

8775880

23-Nov-2013

11:01

ia64

Msmdspdm.dll

10.50.4297.0

188104

23-Nov-2013

11:07

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4297.0

71443656

23-Nov-2013

11:08

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

15855304

23-Nov-2013

11:07

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4297.0

8682696

23-Nov-2013

11:07

x86

Msolap100.dll

10.50.4297.0

10549448

23-Nov-2013

11:01

ia64

Msolap100.dll

10.50.4297.0

6687432

23-Nov-2013

11:02

x86

Msolui100.dll

10.50.4297.0

474312

23-Nov-2013

11:01

ia64

Msolui100.dll

10.50.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:02

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

199368

23-Nov-2013

11:03

ia64

Xmsrv.dll

10.50.4297.0

47719624

23-Nov-2013

11:03

ia64

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4297.0

159432

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4297.0

253640

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4297.0

253640

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4297.0

2875080

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4297.0

25800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4297.0

7061192

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4297.0

85704

23-Nov-2013

11:07

x86

Msgprox.dll

2009.100.4297.0

213704

23-Nov-2013

11:02

x86

Msgprox.dll

2009.100.4297.0

549576

23-Nov-2013

11:04

ia64

Replerrx.dll

2009.100.4297.0

312008

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replerrx.dll

2009.100.4297.0

130760

23-Nov-2013

11:08

x86

Replisapi.dll

2009.100.4297.0

776392

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replisapi.dll

2009.100.4297.0

282824

23-Nov-2013

11:08

x86

Replprov.dll

2009.100.4297.0

1660616

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replprov.dll

2009.100.4297.0

588488

23-Nov-2013

11:08

x86

Replrec.dll

2009.100.4297.0

2147528

23-Nov-2013

11:06

ia64

Replrec.dll

2009.100.4297.0

803528

23-Nov-2013

11:07

x86

Replsub.dll

2009.100.4297.0

1132744

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replsub.dll

2009.100.4297.0

424136

23-Nov-2013

11:08

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4297.0

1544392

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4297.0

531144

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4297.0

722632

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4297.0

281800

23-Nov-2013

11:07

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4297.0

2738376

23-Nov-2013

11:03

ia64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4297.0

790728

23-Nov-2013

11:07

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4297.0

522440

23-Nov-2013

11:03

ia64

Xmlsub.dll

2009.100.4297.0

179912

23-Nov-2013

11:06

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4297.0

73416

23-Nov-2013

11:04

ia64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4297.0

487112

23-Nov-2013

11:04

ia64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4297.0

320712

23-Nov-2013

11:07

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4297.0

66248

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqagtres.dll

2009.100.4297.0

95944

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlaccess.dll

2009.100.4297.0

402632

23-Nov-2013

11:06

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4297.0

1231560

23-Nov-2013

11:08

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4297.0

117960

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4297.0

58056

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4297.0

80072

23-Nov-2013

11:06

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4297.0

199368

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4297.0

146632

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4297.0

83656

23-Nov-2013

11:08

x86

Sqlos.dll

2009.100.4297.0

32456

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4297.0

83656

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlrepss.dll

2009.100.4297.0

73928

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4297.0

30920

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4297.0

4657352

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4297.0

678088

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlservr.exe

2009.100.4297.0

122432200

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

388296

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqsrvres.dll

2009.100.4297.0

198856

23-Nov-2013

11:03

ia64

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4297.0

179400

23-Nov-2013

11:08

ia64

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

569544

23-Nov-2013

11:04

ia64

Distrib.exe

2009.100.4297.0

219336

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

131784

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

167112

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dts.dll

2009.100.4297.0

4332744

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

967368

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

840904

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

199880

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

552648

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

2044104

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

809928

27-Jun-2012

05:42

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

304840

23-Nov-2013

11:08

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

598216

23-Nov-2013

11:04

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

654024

23-Nov-2013

11:04

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

158920

23-Nov-2013

11:04

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

964296

23-Nov-2013

11:04

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

987336

23-Nov-2013

11:04

ia64

Logread.exe

2009.100.4297.0

1140424

23-Nov-2013

11:08

ia64

Mergetxt.dll

2009.100.4297.0

83144

23-Nov-2013

11:04

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4297.0

163528

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4297.0

360136

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4297.0

40648

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4297.0

462536

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

2675400

23-Nov-2013

11:07

ia64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4297.0

1778888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4297.0

3059400

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4297.0

196296

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4297.0

1150664

22-Nov-2013

18:36

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

185032

23-Nov-2013

11:04

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

600776

23-Nov-2013

11:03

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

665800

23-Nov-2013

11:03

ia64

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

982728

23-Nov-2013

11:08

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

448200

23-Nov-2013

11:03

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

426184

23-Nov-2013

11:03

ia64

Rdistcom.dll

2009.100.4297.0

1857224

23-Nov-2013

11:03

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

397000

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4297.0

39112

23-Nov-2013

11:03

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4297.0

28872

23-Nov-2013

11:08

x86

Repldp.dll

2009.100.4297.0

539848

23-Nov-2013

11:03

ia64

Repldp.dll

2009.100.4297.0

203464

23-Nov-2013

11:08

x86

Replmerg.exe

2009.100.4297.0

985288

23-Nov-2013

11:08

ia64

Replsync.dll

2009.100.4297.0

288968

23-Nov-2013

11:03

ia64

Snapshot.exe

10.50.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:07

x86

Snapshot.exe

10.50.4297.0

23752

23-Nov-2013

11:10

x86

Spresolv.dll

2009.100.4297.0

521416

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlcmd.exe

2009.100.4297.0

556232

23-Nov-2013

11:08

ia64

Sqllogship.exe

10.50.4297.0

114376

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4297.0

446152

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

388296

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4297.0

116424

23-Nov-2013

11:07

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4297.0

211144

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssradd.dll

2009.100.4297.0

105672

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssravg.dll

2009.100.4297.0

105672

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssrdown.dll

2009.100.4297.0

71880

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssrmax.dll

2009.100.4297.0

100040

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssrmin.dll

2009.100.4297.0

100040

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssrpub.dll

2009.100.4297.0

74952

23-Nov-2013

11:03

ia64

Ssrup.dll

2009.100.4297.0

72392

23-Nov-2013

11:03

ia64

Tablediff.exe

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:08

x86

Txagg.dll

2009.100.4297.0

892104

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txdatacollector.dll

2009.100.4297.0

798920

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

686280

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txderived.dll

2009.100.4297.0

1286856

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

1197768

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

523464

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

632008

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

203464

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

207560

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txsort.dll

2009.100.4297.0

572104

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

1267912

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

384712

23-Nov-2013

11:03

ia64

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4297.0

1151688

23-Nov-2013

11:04

ia64

Fdhost.exe

2009.100.4297.0

200904

23-Nov-2013

11:08

ia64

Fdlauncher.exe

2009.100.4297.0

72904

23-Nov-2013

11:08

ia64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4297.0

99528

23-Nov-2013

11:03

ia64

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4297.0

569544

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4297.0

131784

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4297.0

167112

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dts.dll

2009.100.4297.0

4332744

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4297.0

967368

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4297.0

840904

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4297.0

199880

23-Nov-2013

11:08

ia64

Dtsinstall.exe

10.50.4297.0

437960

23-Nov-2013

11:00

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4297.0

552648

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4297.0

2044104

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4297.0

93896

23-Nov-2013

11:04

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

809928

27-Jun-2012

05:42

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4297.0

304840

23-Nov-2013

11:08

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4297.0

598216

23-Nov-2013

11:04

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4297.0

654024

23-Nov-2013

11:04

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4297.0

158920

23-Nov-2013

11:04

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4297.0

964296

23-Nov-2013

11:04

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4297.0

987336

23-Nov-2013

11:04

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4297.0

847560

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4297.0

102088

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4297.0

77512

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4297.0

343752

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4297.0

306888

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4297.0

89800

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4297.0

106184

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4297.0

118472

23-Nov-2013

11:07

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4297.0

220872

23-Nov-2013

11:07

ia64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4297.0

185032

23-Nov-2013

11:04

ia64

Msmdpp.dll

10.50.4297.0

9210056

23-Nov-2013

11:04

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4297.0

600776

23-Nov-2013

11:03

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4297.0

665800

23-Nov-2013

11:03

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4297.0

448200

23-Nov-2013

11:03

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4297.0

426184

23-Nov-2013

11:03

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4297.0

397000

23-Nov-2013

11:03

ia64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4297.0

29384

23-Nov-2013

11:04

ia64

Sqldest.dll

2009.100.4297.0

615112

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txagg.dll

2009.100.4297.0

892104

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txbestmatch.dll

2009.100.4297.0

1710792

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txcache.dll

2009.100.4297.0

378056

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txcharmap.dll

2009.100.4297.0

666312

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txcopymap.dll

2009.100.4297.0

384200

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4297.0

686280

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txderived.dll

2009.100.4297.0

1286856

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txfileextractor.dll

2009.100.4297.0

444104

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txfileinserter.dll

2009.100.4297.0

442056

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txgroupdups.dll

2009.100.4297.0

954056

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txlineage.dll

2009.100.4297.0

228040

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4297.0

1197768

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4297.0

523464

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4297.0

632008

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4297.0

203464

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txpivot.dll

2009.100.4297.0

468680

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4297.0

207560

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txsampling.dll

2009.100.4297.0

326856

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txscd.dll

2009.100.4297.0

454344

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txsort.dll

2009.100.4297.0

572104

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4297.0

1267912

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txtermextraction.dll

2009.100.4297.0

9122504

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txtermlookup.dll

2009.100.4297.0

4543176

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4297.0

384712

23-Nov-2013

11:03

ia64

Txunpivot.dll

2009.100.4297.0

457928

23-Nov-2013

11:03

ia64

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:09

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4297.0

97992

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

3243720

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4297.0

1359560

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4297.0

577224

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4297.0

1326792

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4297.0

81608

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4297.0

2834120

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

3845832

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4297.0

44744

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4297.0

573128

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4297.0

138952

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4297.0

11579080

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4542152

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4390600

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4406984

23-Nov-2013

11:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4370120

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4353736

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4374216

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4378312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4517576

23-Nov-2013

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4357832

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4366024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4329160

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4297.0

4382408

23-Nov-2013

11:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4297.0

1261256

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4297.0

270024

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4297.0

1822408

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4297.0

331464

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4297.0

282312

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4297.0

163528

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4297.0

5193416

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4297.0

122568

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4297.0

2571976

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4297.0

1269448

23-Nov-2013

11:08

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50