Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 (αριθμός δομής: 11.0.3431.0) για τον Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2012 SP1.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

Επιδιόρθωση περιοχής

2306164

2881285

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα Run64BitRuntime ενός έργου των υπηρεσιών ενοποίησης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία δεδομένων του SQL Server στον SQL Server 2012 ή στον SQL Server 2014

Υπηρεσίες ενοποίησης

2002694

2928300

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το φόρτο εργασίας μεταγλώττισης έντονου ερωτήματος δεν κλιμακώνεται με αυξανόμενο αριθμό πυρήνων στο υλικό NUMA και έχει ως αποτέλεσμα τον κορεσμό της CPU στον SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

2052021

2932559

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα αθροίσματα είναι εσφαλμένα μετά το φιλτράρισμα σε ένα στοιχείο του Συγκεντρωτικού πίνακα και την κατάργηση του φίλτρου σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2357156

2933103

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αποτυχία διεκδίκησης κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος που καθορίζει τις ΠΡΏΤΕς N και ORDER BY στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

2357158

2936154

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το βοηθητικό πρόγραμμα DTA παρουσιάζει σφάλμα με μια παραβίαση πρόσβασης όταν χρησιμοποιείτε συνάρτηση οριζόμενη από το χρήστη στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

Εργαλεία διαχείρισης

2356242

2936328

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται όταν εκτελείτε το CHECKTABLE ή το CHECKDB σε έναν πίνακα που έχει σταθερές υπολογιζόμενες στήλες στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2116531

2938192

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η εκτέλεση του πακέτου SSIS απαιτεί πολύ χρόνο, όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακομιστή συλλογής απορριφθέντων στοιχείων στο SSIS 2012

Υπηρεσίες ενοποίησης

2357154

2938476

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλματα κατά τη χρήση του Οδηγού εξαγωγής/εισαγωγής δεδομένων για τη μετακίνηση δεδομένων μετά την εφαρμογή του CU2 για τον SQL Server 2008 R2 SP2 ή τον SQL Server 2012

Υπηρεσίες ενοποίησης

2124209

2939277

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση ερωτημάτων που περιέχουν τελεστή UNION με χρήση του προγράμματος παράλληλων ερωτημάτων στον SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

2129886

2950189

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης όταν εκτελείτε το ερώτημα ενημέρωσης σε έναν πίνακα που έχει ένα έναυσμα ΟΘΔ στον SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2186130

2950209

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης όταν η μετατόπιση έναρξης είναι μεγαλύτερη από το μήκος συμβολοσειράς στη δευτερεύουσα συμβολοσειρά συνάρτησης στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2197034

2952101

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εκτίμηση κακής προτεραιότητα όταν η στήλη του κλειδιού αύξουσα είναι μαρκαρισμένη ως στάσιμη στον SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

2356248

2953354

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο παράγοντας του προγράμματος ανάγνωσης καταγραφής αποτυγχάνει όταν έχετε τη δημοσίευση της Oracle ρυθμισμένη στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2115512

2954480

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η παρουσία ΑΑΠ παρουσιάζει σφάλμα κατά την εκτέλεση της ενέργειας αντιγραφής χρησιμοποιώντας το ρόλο με την ασφάλεια κελιού που έχει οριστεί

Υπηρεσίες ανάλυσης

2232058

2954861

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "λήξη χρονικού ορίου ερωτήματος" όταν κάνετε προεπισκόπηση μιας εντολής ενός πακέτου SSIS στο SSDT 2012

Υπηρεσίες ενοποίησης

2306969

2956619

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η εκτέλεση ενός πακέτου SSIS 2012 που είναι αποθηκευμένο στο MSDB είναι πιο αργή από ό, τι είναι αποθηκευμένο στο σύστημα αρχείων

Υπηρεσίες ενοποίησης

2281773

2957768

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η επέκταση απόδοσης του Excel δημιουργεί κατεστραμμένα αρχεία κατά την απόδοση μιας τιμής NaN ή Infinity στην SSRS 2012

Υπηρεσίες αναφοράς

2125329

2957957

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα χαρακτηριστικά ταξινομούνται εσφαλμένα μετά τη χρήση της συνάρτησης Ιδιότητες χαρακτηριστικού στον SQL Server 2012 MDS Add-in για το Excel

Υπηρεσίες ποιότητας δεδομένων (DQS)

2283857

2958012

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: κακή απόδοση στις εισόδου/εξόδου όταν εκτελείτε την επιλογή σε λειτουργία προσωρινού πίνακα στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2279622

2958062

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 515 κατά την προσθήκη μιας συνδρομής και, στη συνέχεια, διαγραφή της στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2303094

2959342

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η συνδρομή που βασίζεται σε δεδομένα δεν μπορεί να δημιουργηθεί όταν το ερώτημα οδήγησης διαρκεί περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί στον SQL Server 2012

Υπηρεσίες αναφοράς

2149812

2960237

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα κατά την εκτέλεση της αποθηκευμένης διαδικασίας DQS [internal_core]. [RestoreDQDatabases] στον SQL Server 2012

DQS

2311200

2960310

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης όταν διατηρείτε το RBS με το .NET Framework 4,0 σε σχετικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2420698

2960735

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το Windows Update για SQL Server 2012 Image δεν λειτουργεί στη συλλογή εικονικής μηχανής του Microsoft Azure

Εγκατάσταση & εγκατάστασης

2304784

2960989

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα κατά τη χρήση του στοιχείου καθαρισμού DQS με μεγάλη δέσμη σε πακέτο SSIS 2012

DQS

2285141

2961254

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η εκτέλεση ενός ερωτήματος MDX σε ΑΑΠ 2012 είναι πολύ πιο αργή από ό, τι είναι ΑΑΠ 2008 R2

Υπηρεσίες ανάλυσης

2306218

2961525

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα πλήκτρα πληκτρολογίου δεν λειτουργούν για την προβολή αναφορών 2012 σε μια εφαρμογή Windows Forms

Υπηρεσίες αναφοράς

2325197

2961559

Εσφαλμένος φάκελος κατά την ανάπτυξη λύσεων PowerPivot μέσω CA

Υπηρεσίες ανάλυσης

2361530

2962650

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης κατά την εκτέλεση ενός υπολογισμού διεργασίας σε πίνακα πίνακα σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2060158

2963138

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παράλληλη αδιέξοδη κατάσταση ή αυτο-αδιέξοδο παρουσιάζεται όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που έχει ως αποτέλεσμα παραλληλισμό στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2357979

2963372

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το μερικό σύνολο της υπολογισμένης μέτρησης είναι εσφαλμένο (μη φιλτραρισμένο) κατά την εκτέλεση του ερωτήματος MDX σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2262879

2963373

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παλινδρόμηση επιδόσεων κατά τη λειτουργία σε μια συμβολοσειρά ή δυαδική στήλη χρησιμοποιώντας συναρτήσεις DAX στον SQL Server 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2262837

2963377

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μια εξαίρεση και παραβίαση πρόσβασης προκύπτουν κατά την εκτέλεση ενός υπολογισμού MDX σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2288955

2963836

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "παράμετρος λείπει τιμή" όταν χρησιμοποιείτε μια αναφορά drillthrough στο SharePoint στην SSRS 2012

Υπηρεσίες αναφοράς

2024232

2967634

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το εργαλείο επικύρωσης XML SSIS 2012 εκροών μόνο "TRUE" ή "FALSE" κατά την εκτέλεση επικύρωσης XML

Υπηρεσίες ενοποίησης

2290141

2967635

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένη αναφορά DBA για επιχειρηματικούς κανόνες μετά την αναβάθμιση του SQL Server 2008 R2 MDS στον SQL Server 2012 MDS

DQS

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Αθροιστική ενημέρωση

 • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

 • Συνιστούμε να εφαρμόσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης .

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα.

  • Η πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις που συμπεριλήφθηκαν στον προηγούμενο SQL Server 2012 Update Release.

 • Συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον SQL Server σας στο πιο πρόσφατο Service Pack του SQL server 2012.

Ανάπτυξη υβριδικών περιβαλλόντων

Όταν αναπτύσσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε ένα υβριδικό περιβάλλον (όπως AlwaysOn, αναπαραγωγή, σύμπλεγμα, κατοπτρισμός και σύμπλεγμα), συνιστάται να μεταβείτε και να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα πριν από την ανάπτυξή τους:

 • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

 • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

 2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2012 SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

11.0.3431.0

6772416

06-May-2014

03:34

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

952000

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3431.0

948928

06-May-2014

03:42

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3431.0

110272

06-May-2014

03:39

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

06-May-2014

03:43

x86

SQL Server 2012 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3431.0

140992

06-May-2014

03:43

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3431.0

105664

06-May-2014

03:43

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3431.0

238272

06-May-2014

03:43

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3431.0

138944

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3431.0

409280

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3431.0

921280

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3431.0

129728

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3431.0

393408

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3431.0

75968

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:38

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3431.0

291008

06-May-2014

03:38

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3431.0

303296

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:38

x86

Msadomdx.dll

11.0.3431.0

596160

06-May-2014

03:34

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3431.0

64194240

06-May-2014

03:34

x86

Msmdpump.dll

11.0.3431.0

6952640

06-May-2014

03:34

x86

Msmdredir.dll

11.0.3431.0

6772416

06-May-2014

03:34

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3431.0

63989440

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

521408

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

522432

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1036992

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

948928

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1033408

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

952000

06-May-2014

03:42

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1065152

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1068736

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

638656

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

639680

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1037504

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1040576

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

644288

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

642240

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

996032

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

999104

06-May-2014

03:43

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

994496

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

997568

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

533184

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

534208

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1059008

06-May-2014

03:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3431.0

1061568

06-May-2014

03:44

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3431.0

9676992

06-May-2014

03:42

x86

Msolap110.dll

11.0.3431.0

7450304

06-May-2014

03:34

x86

Msolui110.dll

11.0.3431.0

303296

06-May-2014

03:34

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Xe.dll

2011.110.3431.0

410816

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3431.0

148160

06-May-2014

03:43

x86

Xmsrv.dll

11.0.3431.0

24507072

06-May-2014

03:43

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asconnectionhelper.exe

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:43

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:41

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3431.0

20672

06-May-2014

03:42

x86

Axscphst.dll

2011.110.3431.0

52416

06-May-2014

03:42

x86

Batchparser.dll

2011.110.3431.0

142528

06-May-2014

03:42

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3431.0

3649216

06-May-2014

03:38

x86

Commanddest.dll

2011.110.3431.0

187072

06-May-2014

03:43

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3431.0

822976

06-May-2014

03:38

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3431.0

317120

06-May-2014

03:39

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3431.0

135872

06-May-2014

03:43

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3431.0

57024

06-May-2014

03:38

x86

Dteparse.dll

2011.110.3431.0

101056

06-May-2014

03:43

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:38

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3431.0

104128

06-May-2014

03:43

x86

Dtexec.exe

2011.110.3431.0

62144

06-May-2014

03:31

x86

Dts.dll

2011.110.3431.0

2285248

06-May-2014

03:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3431.0

369344

06-May-2014

03:43

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3431.0

348864

06-May-2014

03:43

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3431.0

72384

06-May-2014

03:31

x86

Dtshost.exe

2011.110.3431.0

76480

06-May-2014

03:31

x86

Dtslog.dll

2011.110.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3431.0

541376

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3431.0

942784

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3431.0

866496

06-May-2014

03:39

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3431.0

80576

06-May-2014

03:43

x86

Dtutil.exe

2011.110.3431.0

111808

06-May-2014

03:31

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3431.0

765632

06-May-2014

03:38

x86

Exceldest.dll

2011.110.3431.0

197816

06-May-2014

03:43

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3431.0

212672

06-May-2014

03:43

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:43

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3431.0

315584

06-May-2014

03:43

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3431.0

322240

06-May-2014

03:43

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3431.0

64192

06-May-2014

03:43

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

06-May-2014

03:43

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3431.0

294080

06-May-2014

03:39

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3431.0

549568

06-May-2014

03:39

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3431.0

4487360

06-May-2014

03:43

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3431.0

683712

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3431.0

861888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

71360

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

74944

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

74432

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

73920

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

76992

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

74944

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

73408

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

81600

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

71360

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3431.0

73920

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3431.0

169152

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3431.0

537280

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3431.0

78016

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3431.0

1556160

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3431.0

5149888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1923264

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1940160

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1942720

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1934528

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1951936

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1938624

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1934528

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1985216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1919168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3431.0

1937600

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3431.0

212160

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3431.0

435392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3431.0

3057856

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3431.0

453312

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3431.0

5856448

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3431.0

1523392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3431.0

146624

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3431.0

1068736

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3431.0

2049216

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3431.0

43200

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3431.0

49344

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3431.0

145088

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3431.0

2156224

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

204480

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

216768

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

196288

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

249536

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3431.0

1004224

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3431.0

867520

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3431.0

46784

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

21696

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22720

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

21696

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3431.0

22208

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3431.0

266944

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

27840

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

29888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

29376

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

31424

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

27328

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3431.0

601280

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3431.0

614080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

231104

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

231616

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3431.0

5935296

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3431.0

33984

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3431.0

915648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3431.0

1225920

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3431.0

4005056

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3431.0

453312

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3431.0

25792

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3431.0

526528

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3431.0

1017536

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3431.0

1343168

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

323264

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3431.0

760512

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3431.0

105664

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

129728

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

137920

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

137408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

136896

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

140480

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

135360

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

135872

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

129216

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3431.0

136896

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3431.0

2477760

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3431.0

3845824

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3431.0

741056

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

29888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3431.0

573120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3431.0

270016

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3431.0

11891904

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3431.0

1013440

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3431.0

92864

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3431.0

1901760

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3431.0

667328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3431.0

1822400

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3431.0

1879744

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3431.0

331456

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3431.0

163520

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3431.0

765632

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3431.0

736960

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3431.0

5574336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3431.0

126656

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3431.0

2584256

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3431.0

1029312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

564928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

581312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3431.0

1130688

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3431.0

78528

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3431.0

1277632

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3431.0

665280

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24768

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

25792

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3431.0

857792

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3431.0

409280

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3431.0

1355456

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3431.0

503488

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3431.0

87232

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3431.0

63168

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3431.0

156864

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3431.0

71360

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3431.0

284864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3431.0

50368

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3431.0

266432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3431.0

47808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3431.0

332992

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3431.0

473280

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3431.0

35008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3431.0

32960

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3431.0

38592

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3431.0

148664

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3431.0

155840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3431.0

74432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3431.0

191680

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3431.0

27840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3431.0

109760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3431.0

24768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3431.0

53440

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3431.0

37568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3431.0

31424

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3431.0

62144

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3431.0

94400

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3431.0

52416

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3431.0

103104

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3431.0

47808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3431.0

22720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3431.0

36544

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3431.0

39616

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3431.0

70336

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3431.0

101568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3431.0

139968

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3431.0

343744

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3431.0

2175168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3431.0

49856

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3431.0

379072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3431.0

304320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3431.0

816320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3431.0

516800

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3431.0

347840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3431.0

138944

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3431.0

605376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3431.0

83648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3431.0

184512

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3431.0

213184

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3431.0

288448

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3431.0

76480

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3431.0

124608

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3431.0

86208

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3431.0

29376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3431.0

144576

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3431.0

88768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3431.0

70336

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3431.0

67776

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3431.0

62656

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3431.0

79552

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3431.0

93376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3431.0

115904

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3431.0

68288

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3431.0

238272

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3431.0

385216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3431.0

170176

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3431.0

50880

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3431.0

58048

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3431.0

98496

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3431.0

51392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3431.0

107200

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3431.0

115392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3431.0

150720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3431.0

214720

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3431.0

63680

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3431.0

31424

06-May-2014

03:42

x86

Msadomdx.dll

11.0.3431.0

596160

06-May-2014

03:34

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3431.0

79552

06-May-2014

03:34

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3431.0

64194240

06-May-2014

03:34

x86

Msmdpp.dll

11.0.3431.0

6835904

06-May-2014

03:34

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3431.0

9676992

06-May-2014

03:42

x86

Msolap110.dll

11.0.3431.0

7450304

06-May-2014

03:34

x86

Msolui110.dll

11.0.3431.0

303296

06-May-2014

03:34

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:34

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3431.0

215232

06-May-2014

03:34

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3431.0

55488

06-May-2014

03:38

x86

Rawdest.dll

2011.110.3431.0

152256

06-May-2014

03:34

x86

Rawsource.dll

2011.110.3431.0

147648

06-May-2014

03:34

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3431.0

136896

06-May-2014

03:34

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3431.0

53952

06-May-2014

03:34

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3431.0

155840

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3431.0

38080

06-May-2014

03:39

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldest.dll

2011.110.3431.0

198848

06-May-2014

03:34

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3431.0

7812288

06-May-2014

03:42

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3431.0

3751104

06-May-2014

03:42

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3431.0

28352

06-May-2014

03:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3431.0

26816

06-May-2014

03:42

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3431.0

49856

06-May-2014

03:42

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3431.0

521408

06-May-2014

03:43

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3431.0

110272

06-May-2014

03:39

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3431.0

123584

06-May-2014

03:42

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3431.0

121536

06-May-2014

03:43

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

06-May-2014

03:43

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3431.0

351424

06-May-2014

03:39

x86

Txagg.dll

2011.110.3431.0

267456

06-May-2014

03:43

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3431.0

454336

06-May-2014

03:43

x86

Txcache.dll

2011.110.3431.0

129216

06-May-2014

03:43

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3431.0

221376

06-May-2014

03:43

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3431.0

128704

06-May-2014

03:43

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3431.0

228544

06-May-2014

03:43

x86

Txderived.dll

2011.110.3431.0

467136

06-May-2014

03:43

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3431.0

145088

06-May-2014

03:43

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3431.0

272064

06-May-2014

03:43

x86

Txlineage.dll

2011.110.3431.0

82112

06-May-2014

03:43

x86

Txlookup.dll

2011.110.3431.0

394944

06-May-2014

03:43

x86

Txmerge.dll

2011.110.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3431.0

202944

06-May-2014

03:43

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3431.0

71872

06-May-2014

03:43

x86

Txpivot.dll

2011.110.3431.0

162496

06-May-2014

03:43

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3431.0

70848

06-May-2014

03:43

x86

Txsampling.dll

2011.110.3431.0

103616

06-May-2014

03:43

x86

Txscd.dll

2011.110.3431.0

138944

06-May-2014

03:43

x86

Txsort.dll

2011.110.3431.0

190144

06-May-2014

03:43

x86

Txsplit.dll

2011.110.3431.0

461504

06-May-2014

03:43

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3431.0

8624832

06-May-2014

03:43

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3431.0

4096192

06-May-2014

03:43

x86

Txunionall.dll

2011.110.3431.0

108224

06-May-2014

03:43

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3431.0

148160

06-May-2014

03:43

x86

Xmsrv.dll

11.0.3431.0

24507072

06-May-2014

03:43

x86

Κοινός πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2011.110.3431.0

142528

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3431.0

683712

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3431.0

1523392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3431.0

364224

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3431.0

38080

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3431.0

171712

05-May-2014

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3431.0

88256

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3431.0

3645120

05-May-2014

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3431.0

233152

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:42

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

06-May-2014

03:43

x86

Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dataqualityservices.exe

2011.110.3431.0

483008

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3431.0

299712

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3431.0

1041600

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3431.0

2127040

06-May-2014

03:42

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

06-May-2014

03:43

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3431.0

130240

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3431.0

84160

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3431.0

472256

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3431.0

609472

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3431.0

87744

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3431.0

242368

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3431.0

175808

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3431.0

122560

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3431.0

36032

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3431.0

127680

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3431.0

1875136

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3431.0

374464

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3431.0

371904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3431.0

139968

06-May-2014

03:42

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

06-May-2014

03:43

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Backuptourl.exe

2011.110.3431.0

39616

06-May-2014

03:31

x86

Batchparser.dll

2011.110.3431.0

142528

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3431.0

385216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3431.0

69312

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3431.0

349376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

05-May-2014

15:27

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3431.0

442560

06-May-2014

03:42

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3431.0

448704

06-May-2014

03:43

x86

Sqldk.dll

2011.110.3431.0

1668800

06-May-2014

03:34

x86

Sqllang.dll

2011.110.3431.0

26425024

06-May-2014

03:34

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3431.0

26740928

06-May-2014

03:34

x86

Sqlos.dll

2011.110.3431.0

25280

06-May-2014

03:42

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3431.0

28352

06-May-2014

03:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3431.0

26816

06-May-2014

03:42

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3431.0

49856

06-May-2014

03:42

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3431.0

24768

06-May-2014

03:43

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3431.0

5498560

06-May-2014

03:42

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3431.0

521408

06-May-2014

03:43

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3431.0

160960

06-May-2014

03:43

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3431.0

123584

06-May-2014

03:42

x86

Sqltses.dll

2011.110.3431.0

8161984

06-May-2014

03:43

x86

Xe.dll

2011.110.3431.0

410816

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3431.0

148160

06-May-2014

03:43

x86

Xplog70.dll

2011.110.3431.0

59072

06-May-2014

03:43

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3431.0

52416

06-May-2014

03:42

x86

Batchparser.dll

2011.110.3431.0

142528

06-May-2014

03:42

x86

Commanddest.dll

2011.110.3431.0

187072

06-May-2014

03:43

x86

Dteparse.dll

2011.110.3431.0

101056

06-May-2014

03:43

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:38

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3431.0

104128

06-May-2014

03:43

x86

Dtexec.exe

2011.110.3431.0

62144

06-May-2014

03:31

x86

Dts.dll

2011.110.3431.0

2285248

06-May-2014

03:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3431.0

369344

06-May-2014

03:43

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3431.0

348864

06-May-2014

03:43

x86

Dtshost.exe

2011.110.3431.0

76480

06-May-2014

03:31

x86

Dtslog.dll

2011.110.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3431.0

541376

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3431.0

942784

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3431.0

866496

06-May-2014

03:39

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3431.0

80576

06-May-2014

03:43

x86

Dtutil.exe

2011.110.3431.0

111808

06-May-2014

03:31

x86

Exceldest.dll

2011.110.3431.0

197816

06-May-2014

03:43

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3431.0

212672

06-May-2014

03:43

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:43

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3431.0

315584

06-May-2014

03:43

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3431.0

322240

06-May-2014

03:43

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3431.0

64192

06-May-2014

03:43

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Logread.exe

2011.110.3431.0

525504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3431.0

915648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3431.0

87232

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3431.0

63168

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3431.0

171712

05-May-2014

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3431.0

35008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3431.0

32960

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3431.0

155840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3431.0

74432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3431.0

191680

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3431.0

27840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3431.0

24768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3431.0

37568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3431.0

62144

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3431.0

52416

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3431.0

22720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3431.0

36544

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3431.0

39616

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3431.0

49856

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3431.0

304320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3431.0

516800

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3431.0

171712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3431.0

151232

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3431.0

213184

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3431.0

288448

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3431.0

76480

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3431.0

1789120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3431.0

3645120

05-May-2014

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3431.0

233152

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3431.0

29376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3431.0

62656

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3431.0

58048

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3431.0

98496

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3431.0

51392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3431.0

115392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3431.0

150720

06-May-2014

03:43

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3431.0

79552

06-May-2014

03:34

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:34

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3431.0

215232

06-May-2014

03:34

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3431.0

425664

06-May-2014

03:43

x86

Rawdest.dll

2011.110.3431.0

152256

06-May-2014

03:34

x86

Rawsource.dll

2011.110.3431.0

147648

06-May-2014

03:34

x86

Rdistcom.dll

2011.110.3431.0

705728

06-May-2014

03:34

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3431.0

136896

06-May-2014

03:34

x86

Replmerg.exe

2011.110.3431.0

422080

06-May-2014

03:43

x86

Replprov.dll

2011.110.3431.0

650432

06-May-2014

03:34

x86

Replrec.dll

2011.110.3431.0

855744

06-May-2014

03:42

x86

Replsub.dll

2011.110.3431.0

432320

06-May-2014

03:34

x86

Spresolv.dll

2011.110.3417.1

198336

03-Apr-2014

01:27

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqllogship.exe

11.0.3431.0

110272

06-May-2014

03:39

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3431.0

28352

06-May-2014

03:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3431.0

26816

06-May-2014

03:42

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3431.0

49856

06-May-2014

03:42

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3431.0

123584

06-May-2014

03:42

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3431.0

121536

06-May-2014

03:43

x86

Tablediff.exe

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:38

x86

Txagg.dll

2011.110.3431.0

267456

06-May-2014

03:43

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3431.0

228544

06-May-2014

03:43

x86

Txderived.dll

2011.110.3431.0

467136

06-May-2014

03:43

x86

Txlookup.dll

2011.110.3431.0

394944

06-May-2014

03:43

x86

Txmerge.dll

2011.110.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3431.0

202944

06-May-2014

03:43

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3431.0

71872

06-May-2014

03:43

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3431.0

70848

06-May-2014

03:43

x86

Txsort.dll

2011.110.3431.0

190144

06-May-2014

03:43

x86

Txsplit.dll

2011.110.3431.0

461504

06-May-2014

03:43

x86

Txunionall.dll

2011.110.3431.0

108224

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3431.0

198848

06-May-2014

03:43

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

05-May-2014

14:58

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3431.0

52416

06-May-2014

03:42

x86

Commanddest.dll

2011.110.3431.0

187072

06-May-2014

03:43

x86

Dteparse.dll

2011.110.3431.0

101056

06-May-2014

03:43

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:38

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3431.0

104128

06-May-2014

03:43

x86

Dtexec.exe

2011.110.3431.0

62144

06-May-2014

03:31

x86

Dts.dll

2011.110.3431.0

2285248

06-May-2014

03:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3431.0

369344

06-May-2014

03:43

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3431.0

348864

06-May-2014

03:43

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3431.0

72384

06-May-2014

03:31

x86

Dtshost.exe

2011.110.3431.0

76480

06-May-2014

03:31

x86

Dtslog.dll

2011.110.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3431.0

541376

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3431.0

942784

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3431.0

866496

06-May-2014

03:39

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3431.0

80576

06-May-2014

03:43

x86

Dtutil.exe

2011.110.3431.0

111808

06-May-2014

03:31

x86

Exceldest.dll

2011.110.3431.0

197816

06-May-2014

03:43

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3431.0

212672

06-May-2014

03:43

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:43

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3431.0

315584

06-May-2014

03:43

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3431.0

322240

06-May-2014

03:43

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3431.0

64192

06-May-2014

03:43

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3431.0

294080

06-May-2014

03:39

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3431.0

549568

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3431.0

915648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3431.0

87232

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3431.0

63168

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3431.0

71360

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3431.0

284864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3431.0

50368

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3431.0

47808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3431.0

332992

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3431.0

35008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3431.0

32960

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3431.0

38592

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3431.0

155840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3431.0

74432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3431.0

191680

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3431.0

27840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3431.0

24768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3431.0

53440

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3431.0

37568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3431.0

62144

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3431.0

52416

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3431.0

22720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3431.0

36544

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3431.0

39616

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3431.0

49856

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3431.0

379072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3431.0

304320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3431.0

516800

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3431.0

347840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3431.0

83648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3431.0

213184

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3431.0

288448

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3431.0

76480

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3431.0

124608

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3431.0

29376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3431.0

62656

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3431.0

93376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3431.0

238272

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3431.0

58048

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3431.0

98496

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3431.0

51392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3431.0

115392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3431.0

150720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3431.0

214720

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3431.0

63680

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3431.0

31424

06-May-2014

03:42

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3431.0

219328

06-May-2014

03:39

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3431.0

79552

06-May-2014

03:34

x86

Msmdpp.dll

11.0.3431.0

6835904

06-May-2014

03:34

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:34

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3431.0

215232

06-May-2014

03:34

x86

Rawdest.dll

2011.110.3431.0

152256

06-May-2014

03:34

x86

Rawsource.dll

2011.110.3431.0

147648

06-May-2014

03:34

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3431.0

136896

06-May-2014

03:34

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldest.dll

2011.110.3431.0

198848

06-May-2014

03:34

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3431.0

121536

06-May-2014

03:43

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3431.0

351424

06-May-2014

03:39

x86

Txagg.dll

2011.110.3431.0

267456

06-May-2014

03:43

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3431.0

454336

06-May-2014

03:43

x86

Txcache.dll

2011.110.3431.0

129216

06-May-2014

03:43

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3431.0

221376

06-May-2014

03:43

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3431.0

128704

06-May-2014

03:43

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3431.0

228544

06-May-2014

03:43

x86

Txderived.dll

2011.110.3431.0

467136

06-May-2014

03:43

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3431.0

145088

06-May-2014

03:43

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3431.0

272064

06-May-2014

03:43

x86

Txlineage.dll

2011.110.3431.0

82112

06-May-2014

03:43

x86

Txlookup.dll

2011.110.3431.0

394944

06-May-2014

03:43

x86

Txmerge.dll

2011.110.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3431.0

202944

06-May-2014

03:43

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3431.0

71872

06-May-2014

03:43

x86

Txpivot.dll

2011.110.3431.0

162496

06-May-2014

03:43

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3431.0

70848

06-May-2014

03:43

x86

Txsampling.dll

2011.110.3431.0

103616

06-May-2014

03:43

x86

Txscd.dll

2011.110.3431.0

138944

06-May-2014

03:43

x86

Txsort.dll

2011.110.3431.0

190144

06-May-2014

03:43

x86

Txsplit.dll

2011.110.3431.0

461504

06-May-2014

03:43

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3431.0

8624832

06-May-2014

03:43

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3431.0

4096192

06-May-2014

03:43

x86

Txunionall.dll

2011.110.3431.0

108224

06-May-2014

03:43

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dundaswebchart.dll

11.0.3431.0

765632

06-May-2014

03:38

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3431.0

683712

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3431.0

3057856

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3431.0

1523392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

265920

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

204480

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

204480

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

216768

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

196288

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

196288

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

249536

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

196288

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

200384

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3431.0

1343168

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

20160

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

323264

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

323264

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

319168

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3431.0

2477760

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3431.0

2477760

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3431.0

3845824

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3431.0

741056

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29376

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29376

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29376

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

29376

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

29888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

28352

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3431.0

573120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3431.0

573120

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3431.0

270016

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3431.0

11891904

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3431.0

667328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3431.0

667328

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3431.0

1822400

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3431.0

1822400

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3431.0

1879744

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3431.0

331456

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3431.0

331456

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3431.0

163520

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3431.0

163520

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3431.0

736960

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3431.0

736960

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3431.0

5574336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3431.0

5574336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3431.0

126656

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3431.0

126656

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3431.0

2584256

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3431.0

1029312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

585408

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

564928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

581312

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

552640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

556736

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3431.0

548544

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3431.0

1130688

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3431.0

78528

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3431.0

1277632

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3431.0

1277632

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

97984

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3431.0

93888

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3431.0

665280

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

26816

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24768

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

25792

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24768

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

25792

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

23744

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3431.0

24256

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3431.0

857792

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3431.0

409280

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3431.0

409280

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3431.0

69312

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

237248

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

224960

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

224960

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3431.0

1355456

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

237248

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

192192

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

188096

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

224960

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

175808

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

179904

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

167616

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3431.0

503488

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3431.0

503488

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3431.0

88256

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3431.0

385216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3431.0

385216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

36032

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

57024

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

52928

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

36032

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

36032

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

36032

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:42

x86

Msadomdx.dll

11.0.3431.0

596160

06-May-2014

03:34

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3431.0

64194240

06-May-2014

03:34

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3431.0

9676992

06-May-2014

03:42

x86

Msolap110.dll

11.0.3431.0

7450304

06-May-2014

03:34

x86

Msolui110.dll

11.0.3431.0

303296

06-May-2014

03:34

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3431.0

1541312

06-May-2014

03:39

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3431.0

53952

06-May-2014

03:34

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3431.0

53952

06-May-2014

03:34

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3431.0

2150080

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3431.0

155840

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3431.0

19648

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3431.0

124608

06-May-2014

03:42

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3431.0

1630400

06-May-2014

03:43

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:42

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3431.0

1547968

06-May-2014

03:42

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3431.0

2240192

06-May-2014

03:42

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3431.0

46784

06-May-2014

03:34

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3431.0

95936

06-May-2014

03:43

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3431.0

521408

06-May-2014

03:43

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3431.0

521408

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3431.0

148160

06-May-2014

03:43

x86

Xmsrv.dll

11.0.3431.0

24507072

06-May-2014

03:43

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3431.0

52416

06-May-2014

03:42

x86

Batchparser.dll

2011.110.3431.0

142528

06-May-2014

03:42

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3431.0

3649216

06-May-2014

03:38

x86

Commanddest.dll

2011.110.3431.0

187072

06-May-2014

03:43

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3431.0

822976

06-May-2014

03:38

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

05-May-2014

14:58

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3431.0

317120

06-May-2014

03:39

x86

Dteparse.dll

2011.110.3431.0

101056

06-May-2014

03:43

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:38

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3431.0

104128

06-May-2014

03:43

x86

Dtexec.exe

2011.110.3431.0

62144

06-May-2014

03:31

x86

Dtexecui.exe

11.0.3431.0

76480

06-May-2014

03:39

x86

Dts.dll

2011.110.3431.0

2285248

06-May-2014

03:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3431.0

369344

06-May-2014

03:43

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3431.0

348864

06-May-2014

03:43

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3431.0

72384

06-May-2014

03:31

x86

Dtshost.exe

2011.110.3431.0

76480

06-May-2014

03:31

x86

Dtslog.dll

2011.110.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3431.0

541376

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3431.0

942784

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3431.0

866496

06-May-2014

03:39

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3431.0

80576

06-May-2014

03:43

x86

Dtutil.exe

2011.110.3431.0

111808

06-May-2014

03:31

x86

Exceldest.dll

2011.110.3431.0

197816

06-May-2014

03:43

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3431.0

212672

06-May-2014

03:43

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:43

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3431.0

315584

06-May-2014

03:43

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3431.0

322240

06-May-2014

03:43

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3431.0

64192

06-May-2014

03:43

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3431.0

294080

06-May-2014

03:39

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3431.0

549568

06-May-2014

03:39

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3431.0

4487360

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3431.0

861888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3431.0

169152

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3431.0

1556160

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3431.0

5149888

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3431.0

212160

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3431.0

435392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3431.0

146624

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3431.0

2264768

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3431.0

601280

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3431.0

614080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:40

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

231104

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

231616

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

230592

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3431.0

915648

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3431.0

1225920

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3431.0

4005056

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3431.0

453312

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3431.0

25792

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3431.0

526528

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3431.0

1017536

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3431.0

1343168

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3431.0

81600

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3431.0

147136

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3431.0

1363648

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3431.0

2584256

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3431.0

241344

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3431.0

306880

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3431.0

87232

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3431.0

63168

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3431.0

71360

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3431.0

106176

06-May-2014

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3431.0

44736

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

05-May-2014

14:58

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3431.0

284864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3431.0

50368

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3431.0

266432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3431.0

47808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3431.0

35008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3431.0

32960

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3431.0

38592

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3431.0

148664

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3431.0

155840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3431.0

74432

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3431.0

191680

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3431.0

27840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3431.0

109760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3431.0

24768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3431.0

53440

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3431.0

73408

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3431.0

37568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3431.0

31424

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3431.0

62144

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3431.0

94400

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3431.0

52416

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3431.0

103104

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3431.0

47808

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3431.0

22720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3431.0

28864

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3431.0

57024

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3431.0

36544

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3431.0

39616

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3431.0

70336

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3431.0

101568

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3431.0

139968

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3431.0

212672

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3431.0

343744

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3431.0

2175168

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3431.0

811200

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3431.0

49856

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3431.0

379072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3431.0

304320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3431.0

816320

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3431.0

43712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3431.0

516800

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3431.0

315072

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3431.0

184000

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3431.0

171712

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3431.0

151232

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3431.0

316608

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3431.0

347840

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3431.0

138944

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3431.0

605376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3431.0

83648

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3431.0

184512

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3431.0

213184

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3431.0

288448

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3431.0

76480

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3431.0

1789120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3431.0

124608

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3431.0

58560

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3431.0

86208

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3431.0

77504

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3431.0

29376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3431.0

144576

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3431.0

89792

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3431.0

57536

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3431.0

88768

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3431.0

70336

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3431.0

59584

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3431.0

67776

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3431.0

62656

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3431.0

79552

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3431.0

155328

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3431.0

93376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3431.0

115904

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3431.0

61120

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3431.0

68288

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3431.0

238272

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3431.0

385216

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3431.0

170176

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3431.0

50880

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3431.0

58048

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3431.0

98496

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3431.0

51392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3431.0

52928

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3431.0

107200

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3431.0

349376

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3431.0

115392

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3431.0

150720

06-May-2014

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3431.0

118464

06-May-2014

03:43

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3431.0

79552

06-May-2014

03:34

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3431.0

9676992

06-May-2014

03:42

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3431.0

198336

06-May-2014

03:34

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3431.0

215232

06-May-2014

03:34

x86

Rawdest.dll

2011.110.3431.0

152256

06-May-2014

03:34

x86

Rawsource.dll

2011.110.3431.0

147648

06-May-2014

03:34

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3431.0

136896

06-May-2014

03:34

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3431.0

155840

06-May-2014

03:42

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3431.0

24256

06-May-2014

03:43

x86

Sqldest.dll

2011.110.3431.0

198848

06-May-2014

03:34

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3431.0

7812288

06-May-2014

03:42

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3431.0

3751104

06-May-2014

03:42

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

05-May-2014

14:58

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3431.0

28352

06-May-2014

03:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3431.0

26816

06-May-2014

03:42

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3431.0

49856

06-May-2014

03:42

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3431.0

521408

06-May-2014

03:43

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3431.0

110272

06-May-2014

03:39

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3431.0

123584

06-May-2014

03:42

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3431.0

121536

06-May-2014

03:43

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3431.0

48832

06-May-2014

03:43

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3431.0

45760

06-May-2014

03:43

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3431.0

65216

06-May-2014

03:41

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3431.0

351424

06-May-2014

03:39

x86

Txagg.dll

2011.110.3431.0

267456

06-May-2014

03:43

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3431.0

454336

06-May-2014

03:43

x86

Txcache.dll

2011.110.3431.0

129216

06-May-2014

03:43

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3431.0

221376

06-May-2014

03:43

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3431.0

128704

06-May-2014

03:43

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3431.0

228544

06-May-2014

03:43

x86

Txderived.dll

2011.110.3431.0

467136

06-May-2014

03:43

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3431.0

145088

06-May-2014

03:43

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3431.0

272064

06-May-2014

03:43

x86

Txlineage.dll

2011.110.3431.0

82112

06-May-2014

03:43

x86

Txlookup.dll

2011.110.3431.0

394944

06-May-2014

03:43

x86

Txmerge.dll

2011.110.3431.0

143040

06-May-2014

03:43

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3431.0

202944

06-May-2014

03:43

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3431.0

71872

06-May-2014

03:43

x86

Txpivot.dll

2011.110.3431.0

162496

06-May-2014

03:43

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3431.0

70848

06-May-2014

03:43

x86

Txsampling.dll

2011.110.3431.0

103616

06-May-2014

03:43

x86

Txscd.dll

2011.110.3431.0

138944

06-May-2014

03:43

x86

Txsort.dll

2011.110.3431.0

190144

06-May-2014

03:43

x86

Txsplit.dll

2011.110.3431.0

461504

06-May-2014

03:43

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3431.0

8624832

06-May-2014

03:43

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3431.0

4096192

06-May-2014

03:43

x86

Txunionall.dll

2011.110.3431.0

108224

06-May-2014

03:43

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3431.0

146624

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3431.0

203456

06-May-2014

03:43

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3431.0

148160

06-May-2014

03:43

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2011.110.3431.0

1086144

06-May-2014

03:43

x86

Axscphst.dll

2011.110.3431.0

52416

06-May-2014

03:42

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3431.0

135872

06-May-2014

03:43

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3431.0

57024

06-May-2014

03:38

x86

Dtaclient.dll

11.0.3431.0

358592

06-May-2014

03:38

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3431.0

155328

06-May-2014

03:31

x86

Dteparse.dll

2011.110.3431.0

101056

06-May-2014

03:43

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3431.0

125632

06-May-2014

03:38

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3431.0

104128

06-May-2014

03:43

x86

Dtexec.exe

2011.110.3431.0

62144

06-May-2014

03:31

x86

Dts.dll

2011.110.3431.0

2285248

06-May-2014

03:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3431.0

369344

06-May-2014

03:43

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3431.0

348864

06-May-2014

03:43

x86

Dtshost.exe

2011.110.3431.0

76480

06-May-2014

03:31

x86

Dtslog.dll

2011.110.3431.0

99008

06-May-2014

03:43

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3431.0

541376

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3431.0

942784

06-May-2014

03:43

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3431.0

866496

06-May-2014

03:39

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3431.0

80576

06-May-2014

03:43

x86

Dtutil.exe

2011.110.3431.0

111808

06-May-2014

03:31

x86

Exceldest.dll

2011.110.3431.0

197816

06-May-2014

03:43

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3431.0

212672

06-May-2014

03:43

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3431.0

315584

06-May-2014

03:43

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3431.0

322240

06-May-2014

03:43

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3431.0

64192

06-May-2014

03:43

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

06-May-2014

03:43

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

06-May-2014

03:43

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3431.0

102080

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3431.0

537280

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3431.0

78016

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3431.0

3057856

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3431.0

505024

06-May-2014

03:39

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3431.0

453312

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3431.0

5856448

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3431.0

1523392

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3431.0

2049216

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3431.0

43200

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3431.0

49344

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3431.0

145088

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3431.0

2156224

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3431.0

40640

06-May-2014

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3431.0

40640

06-May-2014

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3431.0

85696

06-May-2014

03:38