Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

24/10/2018

Έκδοση:

14.0.3045.24

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το πακέτο 12 (CU12) για τη Microsoft SQL Server 2017. Αυτή η ενημέρωση περιέχει 18 επιδιορθώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την κυκλοφορία της συγκεντρωτικής ενημέρωσης 11 SQL Server 2017 και ενημερώνει τα στοιχεία στις ακόλουθες εκδόσεις.

 • SQL Server - Έκδοση προϊόντος: 14.0.3045.24, έκδοση αρχείου: 2017.140.3045.24

 • Υπηρεσίες ανάλυσης - Έκδοση προϊόντος: 14.0.230.1, έκδοση αρχείου: 2017.140.230.1

Γνωστά προβλήματα με αυτήν την ενημέρωση

Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα με αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση

Είναι διαθέσιμο ένα βιβλίο εργασίας του Excel με δυνατότητα λήψης, το οποίο περιέχει μια συνοπτική λίστα των δομών, μαζί με τον τρέχοντα κύκλο ζωής υποστήριξής τους. Το αρχείο του Excel περιέχει επίσης λεπτομερείς λίστες επιδιόρθωσης για SQL Server 2019 και SQL Server 2017. Κάντε κλικ για άμεση λήψη αυτού του αρχείου Excel.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε απευθείας αναφορά σε μεμονωμένες καταχωρήσεις στον παρακάτω πίνακα μέσω ενός σελιδοδείκτη. Εάν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε αναγνωριστικό αναφοράς σφάλματος στον πίνακα, θα παρατηρήσετε ότι μια ετικέτα σελιδοδείκτη προστίθεται στη διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας αυτήν τη μορφή #bkmk_NNNNNNNN. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε αυτήν τη διεύθυνση URL με άλλους, ώστε να μπορούν να μεταπηδήσουν απευθείας στην επιθυμητή επιδιόρθωση στον πίνακα.

Αναφορά σφάλματος

Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης

Περιγραφή

Περιοχή επιδιόρθωσης

Πλατφόρμα

12229849

4345524

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η δημιουργία και η ενημέρωση δεν λειτουργούν σε μια οντότητα όταν ορίζετε δικαιώματα ανάγνωσης και δημιουργίας στο MDS 2017

Υπηρεσίες ποιότητας δεδομένων (DQS)

Windows

12352667

4462426

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την αλλαγή της "Εμφανιζόμενης τιμής" του χαρακτηριστικού "Όνομα" μιας οντότητας σε οποιαδήποτε τιμή εκτός από "Όνομα" στο πρόσθετο MDS SQL Server 2017 για το Excel

Υπηρεσίες ποιότητας δεδομένων (DQS)

Windows

12321033

4462481

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η λειτουργία ερωτήματος παγώνει κατά την εισαγωγή δεδομένων σε ένα ευρετήριο συμπλέγματος στηλών παράλληλα με την αποθήκευση δεδομένων SQL Server

Επιδόσεις SQL

Windows

12342954

4463757

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Σφάλμα "Η κρυπτογράφηση δεν υποστηρίζεται στο πρόγραμμα-πελάτη" όταν αποτυγχάνει ένα ερώτημα συνδεδεμένου διακομιστή SQL Server 2017

Συνδεσιμότητα SQL

Windows

12296279

4465204

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται αδιέξοδο εντός ερωτήματος σε ερώτημα που περιέχει τη union all σε κατάσταση λειτουργίας δέσμης στο SQL Server

Επιδόσεις SQL

Windows

12359904

4465236

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται σε κώδικα μεταγλώττισης κατά την ανάλυση του εξαναγκασμένου σχεδίου στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

12392563

4465248

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: "Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενη εξαίρεση" σε ένα ερώτημα MDX για τις διαστάσεις υπολογιστή στο SSAS 2017

Υπηρεσίες ανάλυσης

Windows

12363625

4465247

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Το αδιέξοδο παρουσιάζεται στο SSAS 2017 όταν εκτελείτε ένα ερώτημα DAX με τον υπολογισμό χρονικής ευφυΐας παράλληλα

Υπηρεσίες ανάλυσης

Windows

12362293

4459220

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Προκύπτουν εσφαλμένα αποτελέσματα κατά τη μετατροπή της παραμέτρου "pollinginterval" από δευτερόλεπτα σε ώρες σε sys.sp_cdc_scan στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

11967433

4465745

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Σφάλμα διεκδίκησης κατά την εκτέλεση μιας πρότασης MERGE με έναν όρο OUTPUT στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

12409366

4465832

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η αναδόμηση ενός ευρετηρίου με αναδόμηση ευρετηρίου με δυνατότητα επαναφοράς online μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο ευρετήριο στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

12366825

4466108

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων SQL Server 2008 με χρήση μιας εφαρμογής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS ενδέχεται να αποτύχει μετά την εγκατάσταση του CU10 για SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

12428685

4466962

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: SQL Server 2017 παρουσιάζει απροσδόκητα σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες παροχής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory άλλων κατασκευαστών

Μηχανισμός SQL

Linux

12403785

4467074

Η ενημέρωση απενεργοποιεί τη σημαία ανίχνευσης 2467 σε επίπεδο περιόδου λειτουργίας, για να αποτρέψει ένα πρόβλημα επιδόσεων για παράλληλα ερωτήματα στο SQL Server 2017

Επιδόσεις SQL

Όλα

12357735

4468103

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται στον παράγοντα διανομής στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Windows

12342904

4468102

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Υπερβολική χρήση μνήμης κατά την ανίχνευση συμβάντων RPC που περιλαμβάνουν παραμέτρους Table-Valued στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Όλα

12186149

4468101

Βελτίωση: Προαιρετική αντικατάσταση για το μήνυμα "Τα δεδομένα συμβολοσειράς ή τα δυαδικά δεδομένα περικόπτονται" με εκτεταμένες πληροφορίες στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Όλα

12342475

4469140

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: "Δεν ήταν δυνατή η εύρεση διακομιστή" όταν το όνομα βάσης δεδομένων του εκδότη περιέχει μια περίοδο στο SQL Server 2017

Μηχανισμός SQL

Όλα

Τρόπος απόκτησης ή λήψης αυτού ή του πακέτου τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης

Η ακόλουθη ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Εικονίδιο λήψης Άμεση λήψη του πακέτου τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης για το SQL Server 2017

Αν δεν εμφανιστεί η σελίδα λήψης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη της Microsoft για να λάβετε το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

Σημείωση: Μετά την κυκλοφορία μελλοντικών αθροιστικών ενημερώσεων για SQL Server 2017, είναι δυνατή η λήψη όλων των προηγούμενων ενημερώσεων από τον Κατάλογο του Microsoft Update. Ωστόσο, συνιστάται να εγκαθιστάτε πάντα την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση που είναι διαθέσιμη.

Η ακόλουθη ενημέρωση είναι διαθέσιμη από τον Κατάλογο του Microsoft Update:

Εικονίδιο λήψης Άμεση λήψη του πακέτου αθροιστικής ενημέρωσης για SQL Server 12 CU 2017

Για να ενημερώσετε το Linux στην πιο πρόσφατη ενημέρωση CU, πρέπει πρώτα να έχετε ρυθμίσει το αποθετήριο αθροιστικών ενημερώσεων. Στη συνέχεια, ενημερώστε τα πακέτα SQL Server χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή ενημέρωσης για συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Για οδηγίες εγκατάστασης και άμεσες συνδέσεις προς τα στοιχεία λήψης του πακέτου CU, ανατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης.

Πληροφορίες αρχείου

Μπορείτε να επαληθεύσετε τη λήψη, υπολογίζοντας τον κατακερμάτων του αρχείου SQLServer2017-KB4464082-x64.exe με την ακόλουθη εντολή:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4464082-x64.exe SHA256

Όνομα αρχείου

Κατακερμαθός SHA256

SQLServer2017-KB4464082-x64.exe

0A435B81D0C41041C2CD1BFA0B2AB4754B1B4609D6EA5BC672991F761B509B2F

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται στη Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ UTC και τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στο Πίνακας Ελέγχου.

Εκδόσεις που βασίζονται σε x64

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asplatformhost.dll

2017.140.230.1

266312

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Microsoft.analysisservices.minterop.dll

14.0.230.1

741448

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.230.1

1380424

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

14.0.230.1

984328

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

14.0.230.1

521480

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

27-Ιουλ-2018

23:51

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.57.5068.261

180424

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.57.5068.261

37584

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.57.5068.261

54472

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.57.5068.261

107728

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.57.5068.261

5223112

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.57.5068.261

26312

06-Ιουν-2018

04:34

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.57.5068.261

26824

06-Ιουν-2018

04:34

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.57.5068.261

26824

06-Ιουν-2018

04:34

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.57.5068.261

159440

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.57.5068.261

84176

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.57.5068.261

67280

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.57.5068.261

25808

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

151240

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.57.5068.261

13608144

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

15.0.1.272

1106088

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Msmdctr.dll

2017.140.230.1

40200

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.230.1

60710168

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.230.1

40384280

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Msmdpump.dll

2017.140.230.1

9335064

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msmdredir.dll

2017.140.230.1

7092296

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Msmdsrv.exe

2017.140.230.1

60612680

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.230.1

9004616

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.230.1

7310600

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Msolap.dll

2017.140.230.1

10258504

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msolap.dll

2017.140.230.1

7777552

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Msolui.dll

2017.140.230.1

311056

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msolui.dll

2017.140.230.1

287512

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Powerbiextensions.dll

2.57.5068.261

6606536

06-Ιουν-2018

04:34

x86

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3045.24

196360

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqlceip.exe

14.0.3045.24

255560

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3045.24

141384

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3045.24

119368

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Tmapi.dll

2017.140.230.1

5821512

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Tmcachemgr.dll

2017.140.230.1

4164880

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Tmpersistence.dll

2017.140.230.1

1132104

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Tmtransactions.dll

2017.140.230.1

1641032

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

673352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

305416

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

257816

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3045.24

224536

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3045.24

189512

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Xmsrv.dll

2017.140.230.1

25375512

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Xmsrv.dll

2017.140.230.1

33350728

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων του SQL Server 2017 Common Core

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2017.140.3045.24

181016

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Batchparser.dll

2017.140.3045.24

160536

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Instapi140.dll

2017.140.3045.24

61232

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Instapi140.dll

2017.140.3045.24

70936

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Isacctchange.dll

2017.140.3045.24

29448

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3045.24

30792

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.230.1

1088792

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.230.1

1088792

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.230.1

1381640

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.230.1

741656

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.230.1

741648

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

14.0.3045.24

37152

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3045.24

78600

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3045.24

81992

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Msasxpress.dll

2017.140.230.1

35912

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Msasxpress.dll

2017.140.230.1

32016

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3045.24

82712

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3045.24

68360

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3045.24

141384

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3045.24

119368

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3045.24

55600

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3045.24

62728

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

734952

21-Απρ-2018

00:33

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

602848

21-Απρ-2018

00:29

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3045.24

373008

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3045.24

416528

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3045.24

35096

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3045.24

37648

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3045.24

273480

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3045.24

356104

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqltdiagn.dll

2017.140.3045.24

60488

19-Οκτ-2018

05:57

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3045.24

67656

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3045.24

1173776

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3045.24

893704

19-Οκτ-2018

06:13

x86

sql_dreplay_client SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dreplayclient.exe

2017.140.3045.24

121104

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dreplaycommon.dll

2017.140.3045.24

699144

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3045.24

32840

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Dreplayutil.dll

2017.140.3045.24

310040

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Instapi140.dll

2017.140.3045.24

70936

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

29256

19-Οκτ-2018

05:56

x86

sql_dreplay_controller SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dreplaycommon.dll

2017.140.3045.24

699144

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dreplaycontroller.exe

2017.140.3045.24

350472

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dreplayprocess.dll

2017.140.3045.24

171800

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3045.24

32840

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Instapi140.dll

2017.140.3045.24

70936

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

29256

19-Οκτ-2018

05:56

x86

Βασική παρουσία υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2017.140.3045.24

181016

19-Οκτ-2018

05:57

x64

C1.dll

18.10.40116.18

909312

20-Απρ-2018

23:43

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5325312

20-Απρ-2018

23:43

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

176128

20-Απρ-2018

23:43

x64

Databasemailprotocols.dll

14.0.17178.0

48352

21-Απρ-2018

00:28

x86

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3045.24

226576

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dcexec.exe

2017.140.3045.24

74512

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Fssres.dll

2017.140.3045.24

89864

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Hadrres.dll

2017.140.3045.24

188168

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3045.24

1423120

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Hkengine.dll

2017.140.3045.24

5858576

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3045.24

162888

19-Οκτ-2018

06:38

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1001472

20-Απρ-2018

23:43

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.230.1

741136

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

27-Ιουλ-2018

23:51

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3045.24

237320

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3045.24

79640

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2017.140.3045.24

71240

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2017.140.3045.24

65096

19-Οκτ-2018

06:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

152336

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

159496

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3045.24

304392

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2017.140.3045.24

75024

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

113664

20-Απρ-2018

23:43

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

543232

20-Απρ-2018

23:43

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

543232

20-Απρ-2018

23:43

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

645120

20-Απρ-2018

23:43

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

948736

20-Απρ-2018

23:43

x64

Odsole70.dll

2017.140.3045.24

92952

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Opends60.dll

2017.140.3045.24

33048

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Qds.dll

2017.140.3045.24

1173784

19-Οκτ-2018

11:04

x64

Rsfxft.dll

2017.140.3045.24

34568

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3045.24

37656

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3045.24

74520

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlaamss.dll

2017.140.3045.24

90392

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3045.24

475928

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3045.24

582216

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3045.24

62232

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3045.24

53016

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlagentlog.dll

2017.140.3045.24

32840

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Sqlagentmail.dll

2017.140.3045.24

54024

19-Οκτ-2018

05:56

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3045.24

196360

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqlceip.exe

14.0.3045.24

255560

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3045.24

72776

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3045.24

112400

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqlctr140.dll

2017.140.3045.24

129304

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqldk.dll

2017.140.3045.24

2796312

19-Οκτ-2018

11:08

x64

Sqldtsss.dll

2017.140.3045.24

107592

19-Οκτ-2018

06:49

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3291720

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

2090264

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3297352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

1498184

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3482392

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3636504

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3915536

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3677976

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3785992

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

1445640

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3339568

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3821848

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3597592

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3787544

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3918088

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3214608

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3403336

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3589400

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3780376

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

2037016

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3368216

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

4027672

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqliosim.com

2017.140.3045.24

313416

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Sqliosim.exe

2017.140.3045.24

3019848

19-Οκτ-2018

06:38

x64

Sqllang.dll

2017.140.3045.24

41245768

19-Οκτ-2018

11:25

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3045.24

40462600

19-Οκτ-2018

11:22

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3045.24

107800

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqlos.dll

2017.140.3045.24

26376

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3045.24

68168

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3045.24

64584

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3045.24

30792

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

32328

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3045.24

71240

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3045.24

27912

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3045.24

5872712

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlserverspatial140.dll

2017.140.3045.24

732936

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3045.24

487688

19-Οκτ-2018

11:04

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3045.24

161864

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqltses.dll

2017.140.3045.24

9564952

19-Οκτ-2018

11:08

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3045.24

261392

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Svl.dll

2017.140.3045.24

153864

19-Οκτ-2018

06:38

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

673352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

305416

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3045.24

224536

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3045.24

89672

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Xplog70.dll

2017.140.3045.24

75848

19-Οκτ-2018

06:38

x64

Xpqueue.dll

2017.140.3045.24

75016

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xprepl.dll

2017.140.3045.24

102152

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3045.24

32328

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xpstar.dll

2017.140.3045.24

438344

19-Οκτ-2018

06:21

x64

SQL Server 2017 Database Services Core Shared

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2017.140.3045.24

181016

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Batchparser.dll

2017.140.3045.24

160536

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Bcp.exe

2017.140.3045.24

120088

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Commanddest.dll

2017.140.3045.24

246024

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Datacollectorenumerators.dll

2017.140.3045.24

116296

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Datacollectortasks.dll

2017.140.3045.24

187464

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Distrib.exe

2017.140.3045.24

203528

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dteparse.dll

2017.140.3045.24

111384

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3045.24

89352

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3045.24

138000

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtexec.exe

2017.140.3045.24

73992

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dts.dll

2017.140.3045.24

2999064

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3045.24

475400

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3045.24

497416

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtshost.exe

2017.140.3045.24

104712

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtslog.dll

2017.140.3045.24

120600

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3045.24

545352

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3045.24

1266440

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3045.24

48408

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3045.24

89368

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtutil.exe

2017.140.3045.24

147224

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Exceldest.dll

2017.140.3045.24

260680

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3045.24

282888

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3045.24

168008

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3045.24

386832

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3045.24

399112

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3045.24

96520

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Hkengperfctrs.dll

2017.140.3045.24

59656

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Logread.exe

2017.140.3045.24

635160

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Mergetxt.dll

2017.140.3045.24

63752

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.230.1

1381440

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

21-Απρ-2018

00:24

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

14.0.3045.24

137800

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3045.24

89672

19-Οκτ-2018

06:38

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3045.24

613960

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2017.140.3045.24

1663760

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

152336

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

159496

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3045.24

103496

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Msgprox.dll

2017.140.3045.24

270408

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Msxmlsql.dll

2017.140.3045.24

1448216

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3045.24

261192

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3045.24

289040

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Osql.exe

2017.140.3045.24

75336

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Qrdrsvc.exe

2017.140.3045.24

473672

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Rawdest.dll

2017.140.3045.24

206600

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Rawsource.dll

2017.140.3045.24

194120

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Rdistcom.dll

2017.140.3045.24

857360

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3045.24

184392

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Replagnt.dll

2017.140.3045.24

30792

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Repldp.dll

2017.140.3045.24

291080

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Replerrx.dll

2017.140.3045.24

154392

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Replisapi.dll

2017.140.3045.24

362256

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Replmerg.exe

2017.140.3045.24

525064

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Replprov.dll

2017.140.3045.24

802080

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Replrec.dll

2017.140.3045.24

975432

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Replsub.dll

2017.140.3045.24

445704

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Replsync.dll

2017.140.3045.24

154184

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Spresolv.dll

2017.140.3045.24

251976

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlcmd.exe

2017.140.3045.24

248904

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqldiag.exe

2017.140.3045.24

1257544

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqldistx.dll

2017.140.3045.24

225560

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqllogship.exe

14.0.3045.24

105544

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlmergx.dll

2017.140.3045.24

360520

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3045.24

30792

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3045.24

28744

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

29256

19-Οκτ-2018

05:56

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

32328

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3045.24

71240

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3045.24

61208

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3045.24

134728

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3045.24

161864

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3045.24

184088

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqlwep140.dll

2017.140.3045.24

105544

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Ssdebugps.dll

2017.140.3045.24

33544

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3045.24

216328

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Ssradd.dll

2017.140.3045.24

75528

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Ssravg.dll

2017.140.3045.24

75848

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Ssrdown.dll

2017.140.3045.24

60696

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Ssrmax.dll

2017.140.3045.24

73480

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Ssrmin.dll

2017.140.3045.24

73992

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Ssrpub.dll

2017.140.3045.24

61704

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Ssrup.dll

2017.140.3045.24

60680

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txagg.dll

2017.140.3045.24

362248

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txbdd.dll

2017.140.3045.24

170248

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txdatacollector.dll

2017.140.3045.24

360720

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3045.24

293144

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txderived.dll

2017.140.3045.24

604432

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txlookup.dll

2017.140.3045.24

528152

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmerge.dll

2017.140.3045.24

230472

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3045.24

275528

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3045.24

127560

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3045.24

125512

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsort.dll

2017.140.3045.24

257096

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsplit.dll

2017.140.3045.24

596744

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txunionall.dll

2017.140.3045.24

181832

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

673352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

305416

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xmlsub.dll

2017.140.3045.24

261384

19-Οκτ-2018

06:15

x64

sql_extensibility 2017 SQL Server

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Launchpad.exe

2017.140.3045.24

1124616

19-Οκτ-2018

06:49

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3045.24

922184

19-Οκτ-2018

06:43

x64

Μηχανισμός Full-Text SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2017.140.3045.24

667400

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Fdhost.exe

2017.140.3045.24

114960

19-Οκτ-2018

06:31

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3045.24

62736

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3045.24

68400

19-Οκτ-2018

06:15

x64

sql_inst_mr SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Imrdll.dll

14.0.3045.24

23624

19-Οκτ-2018

06:07

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.70

75248

21-Απρ-2018

00:28

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.70

36336

21-Απρ-2018

00:28

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.70

76272

21-Απρ-2018

00:28

x86

Commanddest.dll

2017.140.3045.24

201008

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Commanddest.dll

2017.140.3045.24

246024

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dteparse.dll

2017.140.3045.24

100624

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dteparse.dll

2017.140.3045.24

111384

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3045.24

89352

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3045.24

83736

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3045.24

138000

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3045.24

117008

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dtexec.exe

2017.140.3045.24

73992

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtexec.exe

2017.140.3045.24

67848

19-Οκτ-2018

06:31

x86

Dts.dll

2017.140.3045.24

2549512

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dts.dll

2017.140.3045.24

2999064

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3045.24

418072

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3045.24

475400

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3045.24

399640

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3045.24

497416

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3045.24

111176

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3045.24

95512

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dtshost.exe

2017.140.3045.24

89880

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtshost.exe

2017.140.3045.24

104712

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtslog.dll

2017.140.3045.24

103192

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtslog.dll

2017.140.3045.24

120600

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3045.24

545352

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3045.24

541488

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3045.24

1266440

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3045.24

1059400

19-Οκτ-2018

06:31

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3045.24

42760

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3045.24

48408

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3045.24

80144

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3045.24

89368

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtutil.exe

2017.140.3045.24

126232

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtutil.exe

2017.140.3045.24

147224

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Exceldest.dll

2017.140.3045.24

214808

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Exceldest.dll

2017.140.3045.24

260680

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3045.24

230680

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3045.24

282888

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3045.24

135448

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Execpackagetask.dll

2017.140.3045.24

168008

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3045.24

333080

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3045.24

386832

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3045.24

344344

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3045.24

399112

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3045.24

80656

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3045.24

96520

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3045.24

467016

19-Οκτ-2018

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3045.24

466696

19-Οκτ-2018

07:00

x64

Isserverexec.exe

14.0.3045.24

149264

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Isserverexec.exe

14.0.3045.24

148552

19-Οκτ-2018

06:38

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.230.1

1381440

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.230.1

1381448

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

27-Ιουλ-2018

23:51

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

21-Απρ-2018

00:24

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3045.24

72776

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3045.24

112200

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3045.24

107080

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3045.24

89872

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3045.24

89672

19-Οκτ-2018

06:38

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3045.24

494664

19-Οκτ-2018

06:07

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3045.24

494872

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3045.24

83736

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3045.24

83736

19-Οκτ-2018

06:15

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3045.24

415816

19-Οκτ-2018

06:49

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3045.24

415816

19-Οκτ-2018

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3045.24

613960

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3045.24

613960

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3045.24

252696

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3045.24

252680

19-Οκτ-2018

06:15

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

152336

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

141896

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

159496

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

145480

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Msdtssrvr.exe

14.0.3045.24

219928

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3045.24

90392

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3045.24

103496

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Msmdpp.dll

2017.140.230.1

9194272

26-Σεπ-2018

18:56

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3045.24

214808

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3045.24

261192

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3045.24

233240

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3045.24

289040

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Rawdest.dll

2017.140.3045.24

166680

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Rawdest.dll

2017.140.3045.24

206600

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Rawsource.dll

2017.140.3045.24

153368

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Rawsource.dll

2017.140.3045.24

194120

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3045.24

149272

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Recordsetdest.dll

2017.140.3045.24

184392

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlceip.exe

14.0.3045.24

255560

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Sqldest.dll

2017.140.3045.24

213784

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqldest.dll

2017.140.3045.24

260888

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3045.24

155416

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3045.24

184088

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3045.24

216328

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3045.24

176920

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txagg.dll

2017.140.3045.24

302360

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txagg.dll

2017.140.3045.24

362248

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txbdd.dll

2017.140.3045.24

139552

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txbdd.dll

2017.140.3045.24

170248

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txbestmatch.dll

2017.140.3045.24

493336

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txbestmatch.dll

2017.140.3045.24

605472

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txcache.dll

2017.140.3045.24

146192

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txcache.dll

2017.140.3045.24

180488

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txcharmap.dll

2017.140.3045.24

249112

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txcharmap.dll

2017.140.3045.24

286984

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txcopymap.dll

2017.140.3045.24

145680

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txcopymap.dll

2017.140.3045.24

180296

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3045.24

253200

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3045.24

293144

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txderived.dll

2017.140.3045.24

515888

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txderived.dll

2017.140.3045.24

604432

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txfileextractor.dll

2017.140.3045.24

161048

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txfileextractor.dll

2017.140.3045.24

198928

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txfileinserter.dll

2017.140.3045.24

159512

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txfileinserter.dll

2017.140.3045.24

196680

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txgroupdups.dll

2017.140.3045.24

231192

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txgroupdups.dll

2017.140.3045.24

290568

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txlineage.dll

2017.140.3045.24

110384

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txlineage.dll

2017.140.3045.24

136776

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txlookup.dll

2017.140.3045.24

446752

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txlookup.dll

2017.140.3045.24

528152

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmerge.dll

2017.140.3045.24

177456

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txmerge.dll

2017.140.3045.24

230472

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3045.24

221968

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txmergejoin.dll

2017.140.3045.24

275528

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3045.24

102672

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txmulticast.dll

2017.140.3045.24

127560

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txpivot.dll

2017.140.3045.24

180512

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txpivot.dll

2017.140.3045.24

224840

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3045.24

101656

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txrowcount.dll

2017.140.3045.24

125512

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsampling.dll

2017.140.3045.24

135952

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txsampling.dll

2017.140.3045.24

174152

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txscd.dll

2017.140.3045.24

170264

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txscd.dll

2017.140.3045.24

220936

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsort.dll

2017.140.3045.24

208672

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txsort.dll

2017.140.3045.24

257096

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsplit.dll

2017.140.3045.24

596744

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txsplit.dll

2017.140.3045.24

510768

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Txtermextraction.dll

2017.140.3045.24

8676424

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txtermextraction.dll

2017.140.3045.24

8615192

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3045.24

4107024

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3045.24

4157232

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txunionall.dll

2017.140.3045.24

140056

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txunionall.dll

2017.140.3045.24

181832

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txunpivot.dll

2017.140.3045.24

160536

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txunpivot.dll

2017.140.3045.24

199752

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

673352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

595736

19-Οκτ-2018

06:06

x86

sql_polybase_core_inst SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dms.dll

13.0.9124.18

523944

21-Απρ-2018

00:47

x86

Dmsnative.dll

2016.130.9124.18

78504

21-Απρ-2018

00:47

x64

Dwengineservice.dll

13.0.9124.18

45736

21-Απρ-2018

00:47

x86

Instapi140.dll

2017.140.3045.24

70936

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

13.0.9124.18

74928

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

13.0.9124.18

213672

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

13.0.9124.18

1799336

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

13.0.9124.18

116904

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

13.0.9124.18

390312

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

13.0.9124.18

196272

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

13.0.9124.18

131248

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

13.0.9124.18

63144

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

13.0.9124.18

55464

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

13.0.9124.18

93872

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

13.0.9124.18

792752

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

13.0.9124.18

87720

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

13.0.9124.18

78000

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

13.0.9124.18

42152

21-Απρ-2018

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

13.0.9124.18

37032

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

13.0.9124.18

47792

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

13.0.9124.18

27304

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

13.0.9124.18

32424

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

13.0.9124.18

129704

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

13.0.9124.18

95400

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

13.0.9124.18

109232

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

13.0.9124.18

264360

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

105128

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

119464

21-Απρ-2018

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

122536

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118952

21-Απρ-2018

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

129192

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

121512

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

116392

21-Απρ-2018

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

149680

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

103080

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118440

21-Απρ-2018

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

13.0.9124.18

70312

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

13.0.9124.18

28840

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

13.0.9124.18

43688

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

13.0.9124.18

83624

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

13.0.9124.18

136872

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

13.0.9124.18

2341040

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

13.0.9124.18

3860136

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

110760

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123560

21-Απρ-2018

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

128176

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124080

21-Απρ-2018

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

136872

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124584

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

121512

21-Απρ-2018

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

156328

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

108712

21-Απρ-2018

00:46

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123048

21-Απρ-2018

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

13.0.9124.18

70312

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

13.0.9124.18

2756264

21-Απρ-2018

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

13.0.9124.18

751784

21-Απρ-2018

00:47

x86

Mpdwinterop.dll

2017.140.3045.24

407312

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Mpdwsvc.exe

2017.140.3045.24

7325768

19-Οκτ-2018

06:37

x64

Pdwodbcsql11.dll

2017.140.3045.24

2263112

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3045.24

37656

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Sharedmemory.dll

2016.130.9124.18

64688

21-Απρ-2018

00:19

x64

Sqldk.dll

2017.140.3045.24

2730248

19-Οκτ-2018

06:43

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3045.24

141384

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

1498184

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3915536

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3214608

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3918088

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3821848

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

2090264

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

2037016

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3589400

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3597592

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

1445640

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3045.24

3785992

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Sqlos.dll

2017.140.3045.24

26376

19-Οκτ-2018

06:20

x64

Sqlsortpdw.dll

2016.130.9124.18

4348072

21-Απρ-2018

00:47

x64

Sqltses.dll

2017.140.3045.24

9734920

19-Οκτ-2018

06:43

x64

sql_shared_mr SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Smrdll.dll

14.0.3045.24

23824

19-Οκτ-2018

06:07

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

sql_tools_extensions SQL Server 2017

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2017.140.3045.24

1448520

19-Οκτ-2018

06:30

x86

Dtaengine.exe

2017.140.3045.24

204560

19-Οκτ-2018

06:30

x86

Dteparse.dll

2017.140.3045.24

100624

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dteparse.dll

2017.140.3045.24

111384

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3045.24

89352

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3045.24

83736

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3045.24

138000

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3045.24

117008

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dtexec.exe

2017.140.3045.24

73992

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtexec.exe

2017.140.3045.24

67848

19-Οκτ-2018

06:31

x86

Dts.dll

2017.140.3045.24

2549512

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Dts.dll

2017.140.3045.24

2999064

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3045.24

418072

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3045.24

475400

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3045.24

399640

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3045.24

497416

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtshost.exe

2017.140.3045.24

89880

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtshost.exe

2017.140.3045.24

104712

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtslog.dll

2017.140.3045.24

103192

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtslog.dll

2017.140.3045.24

120600

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3045.24

545352

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3045.24

541488

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3045.24

1266440

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3045.24

1059400

19-Οκτ-2018

06:31

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3045.24

42760

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3045.24

48408

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3045.24

80144

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3045.24

89368

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Dtutil.exe

2017.140.3045.24

126232

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Dtutil.exe

2017.140.3045.24

147224

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Exceldest.dll

2017.140.3045.24

214808

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Exceldest.dll

2017.140.3045.24

260680

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3045.24

230680

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3045.24

282888

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3045.24

333080

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3045.24

386832

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3045.24

344344

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3045.24

399112

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3045.24

80656

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3045.24

96520

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3045.24

72968

19-Οκτ-2018

06:20

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3045.24

186632

19-Οκτ-2018

07:05

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3045.24

406792

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3045.24

406808

19-Οκτ-2018

06:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3045.24

2093336

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3045.24

2093328

19-Οκτ-2018

06:15

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3045.24

613960

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3045.24

613960

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3045.24

252696

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

152336

19-Οκτ-2018

06:13

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3045.24

141896

19-Οκτ-2018

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

159496

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3045.24

145480

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3045.24

90392

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3045.24

103496

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.230.1

7310600

26-Σεπ-2018

18:56

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3045.24

214808

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3045.24

261192

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3045.24

233240

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3045.24

289040

19-Οκτ-2018

06:21

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3045.24

100632

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3045.24

30792

19-Οκτ-2018

05:57

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3045.24

28744

19-Οκτ-2018

06:02

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

29256

19-Οκτ-2018

05:56

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3045.24

32328

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3045.24

71240

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3045.24

61208

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3045.24

134728

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3045.24

161864

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3045.24

155416

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3045.24

184088

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3045.24

253200

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3045.24

293144

19-Οκτ-2018

06:15

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

673352

19-Οκτ-2018

06:06

x64

Xe.dll

2017.140.3045.24

595736

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

305416

19-Οκτ-2018

06:07

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3045.24

257816

19-Οκτ-2018

06:13

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3045.24

224536

19-Οκτ-2018

06:02

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3045.24

189512

19-Οκτ-2018

06:06

x86

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης, πρέπει να εκτελείτε SQL Server 2017.

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημέρωσης.

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις άμεσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Βηματοδότης : Μια αλλαγή συμπεριφοράς γίνεται σε διανομές που χρησιμοποιούν την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του Βηματοδότη. Παρέχονται μέθοδοι μετριασμού.

 • Χώρος αποθήκευσης ερωτημάτων : Πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών εάν χρησιμοποιείτε το Χώρο αποθήκευσης ερωτημάτων και έχετε ήδη εγκαταστήσει τη Συγκεντρωτική ενημέρωση 2 (CU2) της Microsoft SQL Server 2017.

Έκδοση δομής CU υπηρεσιών ανάλυσης

Ξεκινώντας από SQL Server 2017, ο αριθμός έκδοσης της έκδοσης των Υπηρεσιών ανάλυσης και SQL Server δομή δομής μηχανισμού βάσεων δεδομένων δεν συμφωνούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση της έκδοσης δομής συγκεντρωτικής ενημέρωσης των υπηρεσιών ανάλυσης.

Αθροιστικές ενημερώσεις (CU)

Οι αθροιστικές ενημερώσεις (CU) είναι τώρα διαθέσιμες στο Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Μόνο η πιο πρόσφατη cu που κυκλοφόρησε για SQL Server 2017 είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης αρχείων.

Πακέτα CU για Linux διατίθενται στο https://packages.microsoft.com/.

Σημειώσεις

 • Κάθε νέα cu περιέχει όλες τις επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονταν με την προηγούμενη cu για την εγκατεστημένη έκδοση του SQL Server.

 • SQL Server CU πιστοποιούνται στα ίδια επίπεδα με τα Service Pack και θα πρέπει να εγκαθίστανται στο ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας.

 • Συνιστάται η συνεχής, προληπτική εγκατάσταση των CU μόλις γίνουν διαθέσιμες σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:

  • Τα δεδομένα ιστορικού δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων υποστήριξης αφορούν ένα πρόβλημα που έχει ήδη αντιμετωπιστεί σε μια cu που έχει κυκλοφορήσει.

  • Οι ενημερώσεις CU ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετη αξία επάνω και επάνω από τις άμεσες επιδιορθώσεις. Αυτό περιλαμβάνει ενημερώσεις για την υποστήριξη, τη διαχειρισιμότητα και την αξιοπιστία.

 • Συνιστάται να ελέγξετε τις CU πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλοντα παραγωγής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ

Όλες οι κατανομές (συμπεριλαμβανομένων των RHEL 7.3 και 7.4) που χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατο διαθέσιμο πακέτο βηματοδότη 1.1.18-11.el7 εισάγουν μια αλλαγή συμπεριφοράς για τη ρύθμιση του συμπλέγματος start-failure-is-fatal εάν η τιμή του είναι ψευδής. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τη ροή εργασιών ανακατεύθυνσης. Εάν μια κύρια ρεπλίκα παρουσιάζει διακοπή λειτουργίας, το σύμπλεγμα αναμένεται να ανακατευχθεί σε μία από τις διαθέσιμες δευτερεύουσες ρεπλίκα. Αντί για αυτό, οι χρήστες θα παρατηρήσουν ότι το σύμπλεγμα συνεχίζει να προσπαθεί να ξεκινήσει την αποτυχημένη κύρια ρεπλίκα. Εάν αυτή η κύρια δεν συνδεθεί ποτέ (λόγω μόνιμης διακοπής λειτουργίας), το σύμπλεγμα δεν θα αποτύχει ποτέ σε άλλη διαθέσιμη δευτερεύουσα ρεπλίκα.

Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει όλες SQL Server εκδόσεις, ανεξάρτητα από την έκδοση συγκεντρωτικής ενημέρωσης στην οποία βρίσκονται.

Για να μετριάσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Καταργήστε την παράκαμψη start-failure-is-fatal από το υπάρχον σύμπλεγμα.

  # RHEL, ιδιότητα Ubuntu pcs unset start-failure-is-fatal # or pcs property set start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. Μείωση της τιμής διαστήματος συμπλέγματος-επανέλεγχου .

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Προσθέστε την ιδιότητα μετα-ορίου αποτυχίας σε κάθε πόρο AG.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # In the text editor, add 'meta failure-timeout=60s' after any 'param's and before any 'op's

  Σημείωση Σε αυτόν τον κώδικα, αντικαταστήστε την τιμή με <Xmin> ανάλογα με την περίπτωση. Εάν μια ρεπλίκα μειωθεί, το σύμπλεγμα προσπαθεί να επανεκκινήσει τη ρεπλίκα σε ένα χρονικό διάστημα που συνδέεται με την τιμή χρονικού ορίου αποτυχίας και την τιμή του συμπλέγματος-επανέλεγχου-διαστήματος . Για παράδειγμα, εάν το χρονικό όριο αποτυχίας οριστεί σε 60 δευτερόλεπτα και το χρονικό διάστημα ελέγχου συμπλέγματος έχει οριστεί σε 120 δευτερόλεπτα, η επανεκκίνηση εκτελείται σε ένα χρονικό διάστημα που είναι μεγαλύτερο από 60 δευτερόλεπτα αλλά λιγότερο από 120 δευτερόλεπτα. Συνιστάται να ορίσετε το χρονικό όριο αποτυχίας στη δεκαετία του '60 και το διάστημα ελέγχου συμπλέγματος σε μια τιμή που είναι μεγαλύτερη από 60 δευτερόλεπτα. Συνιστάται να μην ορίσετε το διάστημα ελέγχου συμπλέγματος σε μικρή τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Βηματοδότη ή συμβουλευτείτε τον πάροχο του συστήματος.

Μέθοδος 2

Επιστρέψτε στο Βηματοδότη έκδοση 1.1.16.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ

Πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών εάν χρησιμοποιείτε το Χώρο αποθήκευσης ερωτημάτων και πραγματοποιείτε ενημέρωση από SQL Server 2017 Αθροιστική ενημέρωση 2 (CU2) απευθείας στο SQL Server Αθροιστική ενημέρωση 3 (CU3) του 2017 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθροιστική ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει SQL Server αθροιστική ενημέρωση 3 (CU3) του SQL Server 2017 ή οποιαδήποτε νεότερη αθροιστική ενημέρωση SQL Server 2017.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

Όταν αναπτύσσετε μια ενημέρωση σε ένα υβριδικό περιβάλλον (όπως AlwaysOn, αναπαραγωγή, σύμπλεγμα και κατοπτρισμός), συνιστάται να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα πριν από την ανάπτυξη της ενημέρωσης:

SQL Server οι αθροιστικές Ενημερώσεις είναι επί του παρόντος πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν αφορά μόνο μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Το πακέτο μίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις για ΟΛΑ τα στοιχεία (δυνατότητες) SQL Server 2017. Ωστόσο, το πακέτο συγκεντρωτικής ενημέρωσης ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι επί του παρόντος εγκατεστημένα στην παρουσία SQL Server που επιλέγετε για συντήρηση. Εάν μια δυνατότητα SQL Server (για παράδειγμα, υπηρεσίες ανάλυσης) προστεθεί στην παρουσία μετά την εφαρμογή αυτής της cu, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά αυτήν την cu για να ενημερώσετε τη νέα δυνατότητα σε αυτήν την cu.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται κάποια αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια αίτηση εξυπηρέτησης. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για ζητήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αίτημα εξυπηρέτησης, μεταβείτε στην τοποθεσία web υποστήριξης της Microsoft.

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης

 1. Στο Πίνακας Ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.

 2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης στην περιοχή SQL Server 2017.

 3. Πατήστε παρατεταμένα την καταχώρηση (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτήν) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτής της cu σε Linux, πρέπει να επαναφέρετε το πακέτο στην προηγούμενη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς της εγκατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά SQL Server.


Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο κατασκευάζονται από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, έμμεση ή άλλη, σχετικά με την απόδοση ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Αναφορές

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×