Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μια λειτουργία περιήγησης και ανάγνωσης που ονομάζεται λειτουργία σάρωσης. Με τη λειτουργία σάρωσης μπορείτε να περιηγείστε σε εφαρμογές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Επίσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνηθισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εκφώνηση κειμένου και την απευθείας μετάβαση σε επικεφαλίδες, συνδέσεις, πίνακες και γνωστά σημεία.

Βασικές δυνατότητες της λειτουργίας σάρωσης

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος.

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τόσο το κλειδί Caps lock όσο και το κλειδί Insert χρησιμεύουν ως κλειδί Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στοΚεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητήή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω βέλους και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος, για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί σε μια εφαρμογή, μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο κειμένου. 

Η λειτουργία σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε Αλληλογραφία, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome και Firefox. Επίσης, ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε οποιαδήποτε εφαρμογή Windows στην οποία την ενεργοποιήσατε προηγουμένως.  

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για μια εφαρμογή, θα παραμένει απενεργοποιημένη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά. Η λειτουργία σάρωσης απενεργοποιείται αυτόματα στα πεδία επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να αποχωρήσετε από το πεδίο επεξεργασίας και συνεχίσει η λειτουργία σάρωσης.

Εντολές λειτουργίας σάρωσης

Όταν η λειτουργία σάρωσης είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για την περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Σημείωση: Αν ακούτε αθόρυβες παύσεις στη λειτουργία σάρωσης, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο Αφηγητής σταματά σε ένα σημείο στίξης. Για να σας ενημερώσει ο Αφηγητής για αυτά τα σημεία στίξης, αυξήστε το επίπεδο λεπτομέρειας των σημείων στίξης πατώντας τα πλήκτρα Αφηγητής + Alt + αριστερή αγκύλη ([) ή Αφηγητής + Alt + δεξιά αγκύλη (]).

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα

Για να το κάνετε αυτό

Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης

Εισάγετε
Πλήκτρο διαστημα

Κύρια ενέργεια

Shift + Enter
Shift + Πλήκτρο διαστήματος

Δευτερεύουσα ενέργεια

Home

Μετακίνηση στον πρώτο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του

End

Μετακίνηση στον τελευταίο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του

P

Ανάγνωση επόμενης παραγράφου

Shift + P

Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου

Ctrl + Κάτω βέλος

Ανάγνωση επόμενης γραμμής

Ctrl + Επάνω βέλος

Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής

Ctrl + Δεξιό βέλος

Ανάγνωση επόμενης λέξης

Ctrl + Αριστερό βέλος

Ανάγνωση προηγούμενης λέξης

Δεξιό βέλος

Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα

Αριστερό βέλος

Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα

Ctrl + Home

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της

Ctrl + End

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της

Κάτω βέλος

Μεταπήδηση στο επόμενο κείμενο ή στοιχείο

Επάνω βέλος

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κείμενο ή στοιχείο

1

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1

Shift + 1

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1

2

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2

Shift + 2

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2

3

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3

Shift + 3

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3

4

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4

Shift + 4

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4

5

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5

Shift + 5

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5

6

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6

Shift + 6

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6

7

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7

Shift + 7

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7

8

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8

Shift + 8

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8

9

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9

Shift + 9

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9

B

Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί

Shift + B

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί

C

Μεταπήδηση στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο

Shift + C

Μεταπήδηση στο προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

D

Μεταπήδηση στο επόμενο γνωστό σημείο

Shift + D

Μεταπήδηση στο προηγούμενο γνωστό σημείο

E

Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο επεξεργασίας

Shift + E

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο επεξεργασίας

F

Μεταπήδηση στο επόμενο πεδίο φόρμας

Shift + F

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πεδίο φόρμας

H

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα

Shift + H

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα

I

Μεταπήδηση στο επόμενο στοιχείο

Shift + I

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο

K

Μεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση

Shift + K

Μεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση

R

Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί επιλογής

Shift + R

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί επιλογής

T

Μεταπήδηση στον επόμενο πίνακα

Shift + T

Μεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα

X

Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο ελέγχου

Shift + X

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

Επιλογή κειμένου στη λειτουργία σάρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές, όταν αντιγράφετε κείμενο από περιοχές περιεχομένου, όπως τοποθεσίες web ή email.

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα

Για να το κάνετε αυτό

Shift + δεξιό βέλος

Επιλογή τρέχοντος χαρακτήρα

Shift + αριστερό βέλος

Επιλογή προηγούμενου χαρακτήρα

Ctrl + Shift + δεξιό βέλος

Επιλογή τρέχουσας λέξης

Ctrl + Shift + αριστερό βέλος

Επιλογή προηγούμενης λέξης

Shift + κάτω βέλος

Επιλογή τρέχουσας γραμμής

Shift + Επάνω βέλος

Επιλογή προηγούμενης γραμμής

Ctrl + Shift + κάτω βέλος

Επιλογή τρέχουσας παραγράφου

Ctrl + Shift + επάνω βέλος

Επιλογή προηγούμενης παραγράφου

Shift + Home

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Shift + End

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Ctrl + Shift + Home

Επιλογή μέχρι την αρχή του εγγράφου

Ctrl + Shift + End

Επιλογή μέχρι το τέλος του εγγράφου

Shift + Page Down

Επιλογή τρέχουσας σελίδας

Shift + Page Up

Επιλογή προηγούμενης σελίδας

F9

Επισήμανση της αρχής ή του τέλους ενός μπλοκ κειμένου

F10

Επιλογή όλου του κειμένου ανάμεσα σε ένα σημάδι και το τρέχον σημείο

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος

Ανάγνωση επιλογής

Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος δύο φορές γρήγορα

Συλλαβισμός επιλογής

Επόμενο: Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μια λειτουργία περιήγησης και ανάγνωσης που ονομάζεται λειτουργία σάρωσης. Με τη λειτουργία σάρωσης μπορείτε να περιηγείστε σε εφαρμογές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Επίσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνηθισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εκφώνηση κειμένου και την απευθείας μετάβαση σε επικεφαλίδες, συνδέσεις, πίνακες και γνωστά σημεία.

Βασικές δυνατότητες της λειτουργίας σάρωσης

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος.

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τόσο το κλειδί Caps lock όσο και το κλειδί Insert χρησιμεύουν ως κλειδί Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στο Κεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητή ή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω βέλους και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος, για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί σε μια εφαρμογή, μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο κειμένου.

Η λειτουργία σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα Αλληλογραφία, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome και Firefox. Επίσης, ενεργοποιείται τις αυτόματα όταν ανοίγετε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows στην οποία την ενεργοποιήσατε στο παρελθόν.

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για μια εφαρμογή, θα παραμένει απενεργοποιημένη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά. Η λειτουργία σάρωσης απενεργοποιείται αυτόματα στα πεδία επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να αποχωρήσετε από το πεδίο επεξεργασίας και συνεχίσει η λειτουργία σάρωσης.

Εντολές λειτουργίας σάρωσης

Όταν η λειτουργία σάρωσης είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για την περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Σημείωση: Αν ακούτε αθόρυβες παύσεις στη λειτουργία σάρωσης, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο Αφηγητής σταματά σε ένα σημείο στίξης. Για να σας ενημερώνει ο Αφηγητής για αυτά τα σημεία στίξης, μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο λεπτομέρειας για τα σημεία στίξης πατώντας τα πλήκτρα Αφηγητής + Alt + σύμβολο συν (+) ή σύμβολο πλην (-).

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα

Για να το κάνετε αυτό

Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης

Εισάγετε
Πλήκτρο διαστημα

Κύρια ενέργεια

Shift + Enter
Shift + Πλήκτρο διαστήματος

Δευτερεύουσα ενέργεια

Home

Μετακίνηση στον πρώτο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του

End

Μετακίνηση στον τελευταίο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του

P

Ανάγνωση επόμενης παραγράφου

Shift + P

Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου

Ctrl + Κάτω βέλος

Ανάγνωση επόμενης γραμμής

Ctrl + Επάνω βέλος

Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής

Ctrl + Δεξιό βέλος

Ανάγνωση επόμενης λέξης

Ctrl + Αριστερό βέλος

Ανάγνωση προηγούμενης λέξης

Δεξιό βέλος

Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα

Αριστερό βέλος

Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα

Ctrl + Home

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της

Ctrl + End

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της

Κάτω βέλος

Μεταπήδηση στο επόμενο κείμενο ή στοιχείο

Επάνω βέλος

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κείμενο ή στοιχείο

1

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1

Shift + 1

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1

2

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2

Shift + 2

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2

3

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3

Shift + 3

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3

4

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4

Shift + 4

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4

5

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5

Shift + 5

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5

6

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6

Shift + 6

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6

7

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7

Shift + 7

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7

8

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8

Shift + 8

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8

9

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9

Shift + 9

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9

B

Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί

Shift + B

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί

C

Μεταπήδηση στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο

Shift + C

Μεταπήδηση στο προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

D

Μεταπήδηση στο επόμενο γνωστό σημείο

Shift + D

Μεταπήδηση στο προηγούμενο γνωστό σημείο

E

Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο επεξεργασίας

Shift + E

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο επεξεργασίας

F

Μεταπήδηση στο επόμενο πεδίο φόρμας

Shift + F

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πεδίο φόρμας

H

Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα

Shift + H

Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα

I

Μεταπήδηση στο επόμενο στοιχείο

Shift + I

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο

K

Μεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση

Shift + K

Μεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση

R

Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί επιλογής

Shift + R

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί επιλογής

T

Μεταπήδηση στον επόμενο πίνακα

Shift + T

Μεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα

X

Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο ελέγχου

Shift + X

Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

Επιλογή κειμένου στη λειτουργία σάρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές, όταν αντιγράφετε κείμενο από περιοχές περιεχομένου, όπως τοποθεσίες web ή email.

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα

Για να το κάνετε αυτό

Shift + δεξιό βέλος

Επιλογή τρέχοντος χαρακτήρα

Shift + αριστερό βέλος

Επιλογή προηγούμενου χαρακτήρα

Ctrl + Shift + δεξιό βέλος

Επιλογή τρέχουσας λέξης

Ctrl + Shift + αριστερό βέλος

Επιλογή προηγούμενης λέξης

Shift + κάτω βέλος

Επιλογή τρέχουσας γραμμής

Shift + Επάνω βέλος

Επιλογή προηγούμενης γραμμής

Ctrl + Shift + κάτω βέλος

Επιλογή τρέχουσας παραγράφου

Ctrl + Shift + επάνω βέλος

Επιλογή προηγούμενης παραγράφου

Shift + Home

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Shift + End

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Ctrl + Shift + Home

Επιλογή μέχρι την αρχή του εγγράφου

Ctrl + Shift + End

Επιλογή μέχρι το τέλος του εγγράφου

Shift + Page Down

Επιλογή τρέχουσας σελίδας

Shift + Page Up

Επιλογή προηγούμενης σελίδας

F9

Επισήμανση της αρχής ή του τέλους ενός μπλοκ κειμένου

F10

Επιλογή όλου του κειμένου ανάμεσα σε ένα σημάδι και το τρέχον σημείο

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος

Ανάγνωση επιλογής

Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος δύο φορές γρήγορα

Συλλαβισμός επιλογής


Επόμενο: Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×