Κεφάλαιο 2: Βασικές δυνατότητες Αφηγητή

Αυτό το κεφάλαιο επεξηγεί την περιήγηση μέσω πληκτρολογίου για τον Αφηγητή. Περιγράφει μεταξύ άλλων τον τρόπο μετακίνησης στην οθόνη, πώς να βρίσκετε και να ανοίγετε εφαρμογές και πώς να αλλάζετε τα στοιχεία που διαβάζει ο Αφηγητής. Επίσης εξηγεί τις βασικές λεπτομέρειες για την προσαρμογή της ταχύτητας ομιλίας και της έντασης ήχου του Αφηγητή, καθώς επίσης τον τρόπο διακοπής της ομιλίας.

Η λειτουργία σάρωσης παρέχει ακόμα περισσότερες επιλογές περιήγησης. Αναλύονται στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Εκμάθηση του Αφηγητή με τη Γρήγορη εκκίνηση

Η Γρήγορη εκκίνηση είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης που θα σας καθοδηγήσει στα βασικά στοιχεία χρήσης του Αφηγητή. Θα σας εξηγήσει πώς να κάνετε πράγματα, όπως να περιηγείστε σε επικεφαλίδες και γνωστά σημεία, ενώ υπάρχει ακόμα και ένα δείγμα ιστοσελίδας που θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη χρήση του Αφηγητή στο Internet. Μπορείτε να μεταβείτε στη Γρήγορη εκκίνηση ανά πάσα στιγμή από την αρχική σελίδα του Αφηγητή, η οποία εκκινείται από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείτε τον Αφηγητή.

Πλήκτρα Tab, βέλους και Enter

Στα Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα βέλους, για να μετακινηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Όταν φτάσετε σε κάτι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως μια σύνδεση, πατήστε το Enter. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Tab, βέλους και Enter, για να μετακινείστε ανάμεσα και να αλληλεπιδράτε με στοιχεία, όπως πλαίσια ελέγχου και κουμπιά.

Πλήκτρο Αφηγητή

Μπορείτε να επιλέξετε ποιο πλήκτρο τροποποίησης θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητή από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητή. Το πλήκτρο Αφηγητή αναφέρεται απλώς ως "Αφηγητής" στις εντολές. Μπορείτε να αλλάξετε το πλήκτρο Αφηγητής από τις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε Ιαπωνικό πληκτρολόγιο 106, τα προεπιλεγμένα πλήκτρα του Αφηγητή είναι το Insert και το NonConvert.

Εξερεύνηση του πληκτρολογίου

Η εκμάθηση εισόδου σάς λέει ποια πλήκτρα πατάτε στο πληκτρολόγιο, καθώς και την εντολή του Αφηγητή που σχετίζεται με αυτά. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου πατώντας Αφηγητής + 1 (το πλήκτρο αριθμού 1).

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Για να διακόψετε την ανάγνωση από τον Αφηγητή ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Αύξηση της έντασης ή της ταχύτητας εκφώνησης του Αφηγητή

Για να αλλάξετε την ένταση του Αφηγητή, πατήστε:

  • Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο συν (+) ή Αφηγητής + Ctrl + Προσθήκη (αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να αυξήσετε την ένταση

  • Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο πλην (-) ή Αφηγητής + Ctrl + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να μειώσετε την ένταση

Για να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία μιλάει ο Αφηγητής, πατήστε:

  • Αφηγητής + σύμβολο συν (+) ή Αφηγητής + σύμβολο πλην (-).

Σημείωση: οι εντολές που περιλαμβάνουν το συνδυασμό συν (+) και μείον (-) αναφέρονται στο φυσικό κλειδί και δεν απαιτούν μετατόπιση ως τροποποιητή. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε το πλήκτρο Shift πριν από το πλήκτρο "ίσον" για να το κάνετε σύμβολο "συν", όπως θα κάνατε για να πληκτρολογήσετε το σύμβολο "συν". Για παράδειγμα, η χρήση της εντολής έντασης ήχου Αφηγητή παραπάνω, η κυριολεκτική εντολή είναι Αφηγητής + Ctrl + ίσον (=), όχι Αφηγητής + Ctrl + Shift + ίσον (=).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows

Τα Windows και οι εφαρμογές των Windows διαθέτουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με τις εντολές του Αφηγητή. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows για να ανοίξετε το μενού "Έναρξη" ή, για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A.

Για μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows. Για μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές των Windows, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές. Για μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε άλλες βοηθητικές τεχνολογίες των Windows, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα.

Περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες

Εύρεση και άνοιγμα εφαρμογών

Για να βρείτε γρήγορα μια εφαρμογή στα Windows 10, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το μενού "Έναρξη" και να τοποθετήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής που αναζητάτε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να την επιλέξετε από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την ανοίξετε.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών στον υπολογιστή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ο Αφηγητής θα εκφωνεί το όνομα των ανοιχτών εφαρμογών, καθώς κάνετε εναλλαγή σε αυτές. Όταν βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αφήστε και τα δύο πλήκτρα.

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μάθετε σε ποια εφαρμογή βρίσκεται η εστίαση, πατήστε Αφηγητής + T για εκφώνηση του τίτλου του παραθύρου που έχει την εστίαση. Για να διαβάσετε τον τίτλο και το περιεχόμενο του παραθύρου που έχει την εστίαση, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + W

Ενημέρωση για την ώρα, την ημέρα της εβδομάδας και την ημερομηνία

Για να μάθετε την ώρα, την ημέρα της εβδομάδας και την ημερομηνία ανά πάσα στιγμή, πατήστε Αφηγητής + F12.

Επιτρέψτε στον Αφηγητή να λαμβάνει πληροφορίες από το Web

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, ο Αφηγητής μπορεί να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες περιβάλλοντος για εικόνες, συνδέσεις και ιστοσελίδες αποστέλλοντάς τις στη Microsoft.

Σημείωση: για να απενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, μεταβείτε στο θέματα Διαχείριση των δεδομένων και των υπηρεσιών σας στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Υπερ-συνδέσεις

Εάν θέλετε να μάθετε πού οδηγεί μια υπερ-σύνδεση, πατήστε Αφηγητής + CTRL + D και ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τον τίτλο της σελίδας όπου θα σας μεταφέρει η σύνδεση. Αυτό λειτουργεί καλά στο Web και στις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιγραφές εικόνων

Εάν συναντήσετε μια εικόνα που θέλετε να περιγραφεί, πατήστε Αφηγητής + CTRL + D. Ο αφηγητής θα στείλει την εικόνα στη Microsoft και, στη συνέχεια, θα διαβάσει μια περιγραφή της εικόνας.

Σύνοψη ιστοσελίδας

Ακούστε τη σύνοψη μιας ιστοσελίδας που περιλαμβάνει τον αριθμό των συνδέσεων, των σημείων ενδιαφέροντος και των επικεφαλίδων πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + S.

Σύνοψη δημοφιλών συνδέσεων και όλης της ιστοσελίδας

Πατήστε τον Αφηγητή + S δύο φορές γρήγορα για να βρείτε ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη με τις παρακάτω πληροφορίες: τον αριθμό των συνδέσεων, των ορόσημων και των επικεφαλίδων σε μια σελίδα, καθώς και μια λίστα με δημοφιλείς συνδέσεις για μια σελίδα (δημοφιλείς συνδέσεις είναι οι συνδέσεις στη σελίδα που έχουν τα περισσότερα κλικ).

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft

Επόμενο: Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×