Τρόπος ανανέωσης, επαναφοράς και αποκατάστασης του υπολογιστή σας

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Ανανέωση του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows και να διατηρήσετε τα προσωπικά αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Με την ανανέωση διατηρούνται επίσης οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή και οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το Microsoft Store.

 • Επαναφορά του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows, αλλά να διαγράψετε τα αρχεία, τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές σας, εκτός από τις εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή.

 • Αποκατάσταση του υπολογιστή για να αναιρέσετε τις πρόσφατες αλλαγές συστήματος που εφαρμόσατε.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την έναρξη (εκκίνηση) του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας)και μεταβείτε στην ενότητα "Μετάβαση στις ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows στο περιβάλλον αποκατάστασης των Windows". Μπορείτε να κάνετε ανανέωση, επαναφορά ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τα προσωπικά σας αρχεία χρησιμοποιώντας το ιστορικό αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση μονάδας δίσκου για το ιστορικό αρχείων.

Πριν ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας, αυτές θα ολοκληρωθούν από μόνες τους. Ωστόσο, αν τα Windows χρειάζονται αρχεία που λείπουν, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε ένα μέσο αποκατάστασης, το οποίο κατά κανόνα είναι ένας δίσκος DVD ή μια μονάδα flash. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το τι θα χρειαστείτε θα εξαρτηθεί από τον υπολογιστή σας.

Αν ο υπολογιστής σας είχε τα Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, θα χρειαστείτε τους δίσκους ή τη μονάδα flash που συνόδευαν τον υπολογιστή σας. Διαβάστε τις πληροφορίες που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας, για να δείτε αν ο κατασκευαστής του υπολογιστή παρέχει αυτούς τους δίσκους ή τα μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να τα δημιουργήσατε κατά την πρώτη εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Αν δεν έχετε καμία από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας αν έχετε μια μονάδα USB 16 GB ή μεγαλύτερη. Μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε και να επιδιορθώσετε προβλήματα στον υπολογιστή σας, ακόμα και αν αυτός δεν εκκινείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μονάδας αποκατάστασης USB.

Αν αναβαθμίσατε τον υπολογιστή σας σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1 με DVD, χρησιμοποιήστε αυτόν το δίσκο. Εάν δεν έχετε πολυμέσα των Windows 8,1 ή Windows RT 8,1, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.

Ανανέωση, επαναφορά ή αποκατάσταση

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις όπως στο παρελθόν και δεν γνωρίζετε τους λόγους, μπορείτε να κάνετε ανανέωσή του, χωρίς να διαγράψετε τα προσωπικά σας αρχεία ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

Σημείωση: Αν έχετε αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας από Windows 8 σε Windows 8.1 και ο υπολογιστής σας έχει ένα διαμέρισμα αποκατάστασης των Windows 8, η ανανέωση του υπολογιστή σας θα αποκαταστήσει τα Windows 8. Μετά το τέλος της ανανέωσης θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 8.1.

Προειδοποίηση: Οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε από τοποθεσίες web και DVD θα καταργηθούν. Οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή σας και αυτές που έχετε εγκαταστήσει από το Microsoft Store θα εγκατασταθούν ξανά. Μετά την ανανέωση του υπολογιστή σας, τα Windows τοποθετούν μια λίστα εφαρμογών που έχουν καταργηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας.

Ανανέωση του υπολογιστή σας

 1. Κάντε μια κίνηση σάρωσης από το δεξιό άκρο της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, μεταβείτε στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και αποκατάσταση και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 3. Στην περιοχή Ανανέωση του υπολογιστή σας, χωρίς να επηρεαστούν τα αρχεία σας, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα αποτελέσματα.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν θέλετε να ανακυκλώσετε τον υπολογιστή σας, να τον δώσετε σε κάποιον ή να ξεκινήσετε από την αρχή, μπορείτε να κάνετε πλήρη επαναφορά του. Αυτή η ενέργεια καταργεί τα πάντα και εγκαθιστά ξανά τα Windows.

Σημείωση: Αν έχετε αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας από Windows 8 σε Windows 8.1 και ο υπολογιστής σας έχει ένα διαμέρισμα αποκατάστασης των Windows 8, η επαναφορά του υπολογιστή σας θα αποκαταστήσει τα Windows 8. Μετά το τέλος της επαναφοράς, θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 8.1.

Προειδοποίηση: Θα γίνει διαγραφή όλων των προσωπικών αρχείων και επαναφορά των ρυθμίσεών σας. Όλες οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε θα καταργηθούν. Μόνο οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή σας θα εγκατασταθούν ξανά.

Επαναφορά του υπολογιστή σας

 1. Κάντε μια κίνηση σάρωσης από το δεξιό άκρο της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, μεταβείτε στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και αποκατάσταση και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 3. Στην ενότητα Κατάργηση όλων και επανεγκατάσταση των Windows, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα αποτελέσματα.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα ή διεξοδικά. Αν επιλέξετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα, ίσως να είναι δυνατή η ανάκτηση ορισμένων δεδομένων με χρήση ειδικού λογισμικού. Αν επιλέξετε να διαγράψετε τα δεδομένα διεξοδικά, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά η ανάκτηση των δεδομένων θα είναι πιο δύσκολη.

Αν πιστεύετε ότι μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα έχει προκαλέσει προβλήματα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε επαναφορά των Windows σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος δεν αλλάζει τα προσωπικά σας αρχεία, αλλά μπορεί να καταργήσει εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα.

Σημειώσεις: 

 • Η Επαναφορά Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη για τα Windows RT 8.1.

 • Τα Windows δημιουργούν αυτόματα ένα σημείο επαναφοράς κατά την εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας και νέων ενημερώσεων των Windows, σε περίπτωση που το τελευταίο σημείο επαναφοράς έχει δημιουργηθεί πριν από 7 ημέρες τουλάχιστον. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς με μη αυτόματο τρόπο, όποτε θέλετε.

Για να κάνετε επαναφορά του υπολογιστή σας σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, μεταβείτε στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 3. Πληκτρολογήστε Αποκατάσταση στο πλαίσιο αναζήτησης του Πίνακα Ελέγχου και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 4. Επιλέξτε Άνοιγμα Επαναφοράς Συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για την ανανέωση, την επαναφορά ή την επαναφορά του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις σελίδες της Κοινότητας επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στο φόρουμ των Windows για λύσεις που έχουν βρεθεί από άλλα άτομα για προβλήματα που έχουν βιώσει.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×