Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Baum στα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Baum

Όλα τα μοντέλα (προεπιλογή)

Κατά τη χρήση οποιουδήποτε μοντέλου Baum, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Όλα τα μοντέλα (με πλήκτρα Vario)

Κατά τη χρήση οποιουδήποτε μοντέλου Baum, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 3

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 1

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 3

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

VarioConnect / HWG BrailleConnect

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum VarioConnect / HWG BrailleConnect, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Conny

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Conny, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick. Αν οποιοδήποτε από τα δύο ή και τα δύο χρησιμοποιηθούν σε έναν συνδυασμό που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα πλήκτρα Κουκκίδα 1-6 ενώ η συσκευή είναι στη λειτουργία Μπράιγ 8 κουκκίδων, τότε γίνονται τα πλήκτρα Κουκκίδα 7 και Κουκκίδα 8.

 • Το B11 είναι το πλήκτρο ανάμεσα στα πλήκτρα Κουκκίδα 1 και Κουκκίδα 4.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B11 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

 • B11 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

 • B11 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

 • B11 + Πάτημα

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B11 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

DM 80 Plus

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum DM 80 Plus, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημείωση: Τα πλήκτρα οθόνης βρίσκονται στα δύο άκρα της περιοχής κελιού κειμένου, ακριβώς από πάνω της. Τα δύο στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1 και Προβολή 2. Το μεγάλο πλήκτρο στα δεξιά ονομάζεται Προβολή 5. Τα δύο ακριβώς στα αριστερά του ονομάζονται Προβολή 3 και Προβολή 4. Τα δύο ακριβώς στα δεξιά του ονομάζονται Προβολή 6 και Προβολή 7.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Προβολή 1 + Προβολή 3

 • Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 7

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 3

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 1

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 6 + Προβολή 7

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 3 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 6 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 5 + Προβολή 4 + Προβολή 7

Inka

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Inka, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι όταν είναι στα αριστερά και ενεργοποιημένοι όταν είναι στα δεξιά. Διακόπτης 1 (επάνω αριστερά): απενεργοποίηση όλων των αισθητήρων. Διακόπτης 2 (κάτω αριστερά): επιλογή προσαρμοσμένης γραμμής κάθετου αισθητήρα. Διακόπτης 3 (επάνω δεξιά): εμφάνιση επιλεγμένου οριζόντιου αισθητήρα (όλες οι κουκκίδες ανασηκωμένες). Διακόπτης 4 (κάτω δεξιά): ενεργοποίηση πληκτρολογίου Μπράιγ.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Οριζόντιος αισθητήρας

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Οριζόντιος αισθητήρας

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Οριζόντιος αισθητήρας

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Orbit Reader

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Orbit Reader, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Ένα τυπικό πληκτρολόγιο Μπράιγ έξι κουκκίδων βρίσκεται στην πίσω άκρη του πάνω μέρους. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα του είναι: Κουκκίδα 3, Κουκκίδα 2, Κουκκίδα 1, Κουκκίδα 4, Κουκκίδα 5, Κουκκίδα 6.

 • Υπάρχει ένα joystick πέντε θέσεων μεταξύ της Κουκκίδας 1 και της Κουκκίδας 4.

 • Το πλήκτρο διαστήματος είναι το μεγάλο πλήκτρο στο κέντρο, ακριβώς μπροστά από το joystick.

 • Η Κουκκίδα 7 και η Κουκκίδα 8 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του πλήκτρου διαστήματος.

 • Ο ταλαντωτής στα αριστερά των κελιών Μπράιγ προσομοιώνει το πλήκτρο Προβολή 2, ενώ αυτό στα δεξιά προσομοιώνει το πλήκτρο Προβολή 5.

 • Επίσης, μπορείτε να προσομοιώσετε οποιονδήποτε συνδυασμό πλήκτρων προβολής πατώντας το joystick ενώ πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο συνδυασμό των οκτώ πλήκτρων κουκκίδων.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Κάτω

 • Προβολή 6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Επάνω

 • Προβολή 4

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κουκκίδα 8

 • Πάτημα

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

Vario Pro

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Vario Pro, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Οι τροχοί στην οθόνη προσδιορίζονται με βάση τη σειρά τους (πρώτος έως τέταρτος) από τα αριστερά.

 • Τα μεγαλύτερα στοιχεία ελέγχου στη μονάδα κατάστασης, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Κουμπί κατάστασης 1 έως Κουμπί κατάστασης 4.

 • Τα μικρότερα στοιχεία ελέγχου στη μονάδα κατάστασης, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Πλήκτρο κατάστασης 1 έως Πλήκτρο κατάστασης 4.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • Κουμπί κατάστασης 3

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πρώτος τροχός πάτημα

 • Δεύτερος τροχός πάτημα

 • Τρίτος τροχός πάτημα

 • Τέταρτος τροχός πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Πρώτος τροχός κάτω

 • Δεύτερος τροχός κάτω

 • Τρίτος τροχός κάτω

 • Τέταρτος τροχός κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Πρώτος τροχός επάνω

 • Δεύτερος τροχός επάνω

 • Τρίτος τροχός επάνω

 • Τέταρτος τροχός επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • Κουμπί κατάστασης 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Pronto!

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή κατά τη χρήση της εντολής σας αμέσως! μοντέλο.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

PocketVario

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum PocketVario, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

APH Refreshabraille

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum APH Refreshabraille, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Το B9 είναι το μεγάλο πλήκτρο στο κέντρο, ακριβώς μπροστά από το joystick.

 • Η Κουκκίδα 7 και η Κουκκίδα 8 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του B9.

 • Το B10 είναι το λεπτό πλήκτρο ανάμεσα και ακριβώς πίσω από το πληκτρολόγιο έξι κουκκίδων.

 • Τα έξι πλήκτρα οθόνης προσομοιώνονται με τα αντίστοιχα πλήκτρα έξι κουκκίδων ενώ πατάτε το joystick (το joystick πρέπει να πατηθεί πρώτο).

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B9 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B9 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Ενέργεια Αφηγητή

 • Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

SuperVario / HWG Brailliant

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum SuperVario / HWG Brailliant, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

VarioUltra

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum VarioUltra, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα B9 και B10 είναι τα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του joystick.

 • Οι πέντε κινήσεις του joystick ονομάζονται Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Κάτω και Πάτημα.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 5 + Πάτημα

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Δεξιά

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κάτω

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Αριστερά

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

 • Πάτημα

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

 • Δεξιό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

 • Αριστερό

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

 • Κουκκίδα 4 + Αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Κουκκίδα 4 + Επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Κουκκίδα 4 + Κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πάτημα

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

 • Κουκκίδα 2 + Κάτω

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • B10 + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Vario 40

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Vario 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Vario 80

Κατά τη χρήση του μοντέλου Baum Vario 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά ονομάζονται Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά ονομάζονται Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

 • Τα πλήκτρα εντολών βρίσκονται στο κέντρο, ακριβώς πίσω από τα πλήκτρα δρομολόγησης δρομέα. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, αυτά ονομάζονται Εντολή 1 έως Εντολή 7.

 • Τα πλήκτρα στην επάνω σειρά στο μπροστινό μέρος ονομάζονται Εμπρός 1, Εμπρός 3, Εμπρός 5, Εμπρός 7, Εμπρός 9.

 • Τα πλήκτρα στην κάτω σειρά στο μπροστινό μέρος ονομάζονται Εμπρός 2, Εμπρός 4, Εμπρός 6, Εμπρός 8, Εμπρός 10.

 • Τα πλήκτρα στην επάνω σειρά στο πίσω μέρος ονομάζονται Πίσω 1, Πίσω 3, Πίσω 5, Πίσω 7, Πίσω 9.

 • Τα πλήκτρα στην κάτω σειρά στο πίσω μέρος ονομάζονται Πίσω 2, Πίσω 4, Πίσω 6, Πίσω 8, Πίσω 10.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Εμπρός 5 + Εμπρός 4

 • Προβολή 1 + Προβολή 6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 4 + Προβολή 5

 • Προβολή 2 + Προβολή 5 + Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Εμπρός 5 + Εμπρός 3

 • Προβολή 2 + Προβολή 4 + Προβολή 6

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προβολή 5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Προβολή 2

Αρχική Μπράιγ

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Τέλος Μπράιγ

 • Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 6

 • Εμπρός 2

 • Εμπρός 4

 • Εμπρός 6

 • Εμπρός 8

 • Εμπρός 10

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 4

 • Εμπρός 1

 • Εμπρός 3

 • Εμπρός 5

 • Εμπρός 7

 • Εμπρός 9

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 4

 • Εμπρός 5 + Εμπρός 1

 • Προβολή 1 + Προβολή 4

 • Εμπρός 6 + Εμπρός 1

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Προβολή 2 + Προβολή 6

 • Εμπρός 5 + Εμπρός 2

 • Προβολή 3 + Προβολή 6

 • Εμπρός 6 + Εμπρός 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×