Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ στον υπολογιστή, τον τρόπο πλοήγησης στον υπολογιστή και τον τρόπο ανάγνωσης κειμένου.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει οθόνες Μπράιγ από πολλούς κατασκευαστές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων βασικών εντολών για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Σημείωση: Ως μέρος της έκδοσης 22H2 της Windows 11, προσθέσαμε υποστήριξη για περισσότερες οθόνες Μπράιγ και πρόσθετη υποστήριξη για τη χρήση της οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή και με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης άλλων κατασκευαστών. Αν δεν βρείτε αυτές τις οθόνες Μπράιγ που υποστηρίζονται πρόσφατα μετά την αναβάθμιση της υποστήριξης Μπράιγ, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση της 28ης Φεβρουαρίου 2023—KB5022913 (Δομή λειτουργικού συστήματος 22621.1343), η οποία εξηγεί τον μηχανισμό παράδοσης για αυτές τις δυνατότητες.

Εγκατάσταση μπράιγ για τον Αφηγητή

Ο Αφηγητής λειτουργεί με οθόνες Μπράιγ που χρησιμοποιούν θύρα USB ή σειριακή θύρα. Η υποστήριξη Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή. Ελέγξτε πλήρως τις ενότητες εγκατάστασης Μπράιγ παρακάτω πριν συνεχίσετε.

Προαπαιτούμενα: Αναβάθμιση της υποστήριξης Μπράιγ του Αφηγητή

Αν έχει εγκατασταθεί μπράιγ για χρήση με τον Αφηγητή στο παρελθόν στη συσκευή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καταργήσετε την παλιότερη υποστήριξη Μπράιγ.

 1. Για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I.

 2. Επιλέξτε Εφαρμογές και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Προαιρετικές δυνατότητες > Εγκατεστημένες δυνατότητες.

 3. Αναζήτηση για Προσβασιμότητα – Υποστήριξη Μπράιγ.

 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Προσβασιμότητα – Υποστήριξη Μπράιγ και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάσταση της δυνατότητας.

Εγκατάσταση της υποστήριξης Μπράιγ του Αφηγητή

 1. Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + N.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Χρήση οθόνης Μπράιγ με το κουμπί Αφηγητής, για να ανοίξετε τη σελίδα Μπράιγ του Αφηγητή.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Λήψη και εγκατάσταση μπράιγ για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για τη λήψη της δυνατότητας Μπράιγ.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας. Επανεκκινήστε, συνδεθείτε ξανά στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

  Σημείωση: Αυτή είναι μια απαίτηση για λειτουργία Μπράιγ στη συσκευή σας.

 5. Στην ενότητα Μπράιγ των ρυθμίσεων του Αφηγητή, ενεργοποιήστε τον διακόπτη Ενεργοποίηση Μπράιγ .

 6. Προσθέστε την οθόνη Μπράιγ. Επιλέξτε Προσθήκη οθόνης Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ και τον τύπο σύνδεσης (θύρα USB ή σειριακή θύρα).

 7. Αν δεν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τρίτου κατασκευαστή, η εγκατάσταση της υποστήριξης Μπράιγ του Αφηγητή έχει πλέον ολοκληρωθεί. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τρίτου κατασκευαστή με την οθόνη Μπράιγ, όπως το JAWS για Windows ή το NVDA, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Μπράιγ με τον Αφηγητή.

Χρήση της οθόνης Μπράιγ με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Σημείωση: Εάν έχετε το JAWS για Windows έκδοση 2022, ελέγξτε ποια δομή του 2022 έχετε. Εάν έχετε την Ενημέρωση Απριλίου (JAWS 2022.2204.20) ή νεότερη έκδοση, συμπεριλαμβανομένου του JAWS 2023, μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την οθόνη Μπράιγ με ένα άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιεί Windows για την επικοινωνία με την οθόνη σας.

 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή, επιλέξτε το κουμπί Χρήση οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή στην περιοχή Πρόγραμμα οδήγησης οθόνης Μπράιγ.

 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης Μπράιγ που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τρίτου κατασκευαστή, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσεστε απρόσκοπτα μεταξύ του Αφηγητή και του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης τρίτου κατασκευαστή με την οθόνη Μπράιγ.

Σημείωση: Θα χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης, μόνο αν είναι εγκατεστημένο ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη Μπράιγ. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ.

Κατάργηση εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ

Για να καταργήσετε τη δυνατότητα Μπράιγ του Αφηγητή από τον υπολογιστή σας:

 1. Για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I.

 2. Επιλέξτε Εφαρμογές και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Προαιρετικές δυνατότητες > Εγκατεστημένες δυνατότητες.

 3. Αναζήτηση για Προσβασιμότητα – Υποστήριξη Μπράιγ.

 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Προσβασιμότητα – Υποστήριξη Μπράιγ και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάσταση της δυνατότητας.

 5. Αφού καταργηθεί η υποστήριξη Μπράιγ, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μπράιγ

Διαχειριστείτε τις προτιμήσεις Μπράιγ στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

 1. Στην ενότητα Μπράιγ των ρυθμίσεων του Αφηγητή, επιλέξτε το κουμπί Χρήση οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις Μπράιγ.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη Μπράιγ, επιλέξτε το διακόπτη Ενεργοποίηση Μπράιγ.

 3. Ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οθόνης Μπράιγ:

  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Εμφάνιση όλων των ρυθμίσεων" στη δεξιά πλευρά του κουμπιού Προσθήκη οθόνης Μπράιγ , για να ελέγξετε ποιες οθόνες Μπράιγ και ποια προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιούνται στο σύστημά σας.

  • Γλώσσα εισόδου και εξόδου

  • Τύπος πίνακα για είσοδο και έξοδο (βαθμίδα 1, βαθμίδα 2 ή μπράιγ υπολογιστή 8 κουκκίδων)

  • Χρονικό όριο ειδοποιήσεων

  • Πώς εμφανίζεται ο δρομέας και αν θέλετε να αναβοσβήνει ο δρομέας στην οθόνη μπράιγ

Χρήση μπράιγ στην οθόνη σύνδεσης

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ πριν συνδεθείτε, για να βεβαιωθείτε ότι ο Αφηγητής έχει επίγνωση της οθόνης Μπράιγ, κάντε τα εξής:

 1. Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + N.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση δεδομένων και υπηρεσιών στις ρυθμίσεις του Αφηγητή και επιλέξτε το κουμπί Συγχρονισμός ρυθμίσεων .

  Αυτό θα προωθήσει τις ρυθμίσεις του Αφηγητή για ομιλία και Μπράιγ, έτσι ώστε αυτές οι ρυθμίσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν από τη σύνδεση στο σύστημά σας.

Βασικές εντολές Αφηγητή

Οι περισσότερες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζουν 12 εντολές του Αφηγητή για την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με εφαρμογές. Επίσης, στις υποστηριζόμενες οθόνες με πληκτρολόγιο Μπράιγ, το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή κειμένου ή την εκτέλεση γνώριμων εντολών λειτουργίας σάρωσης ενός γράμματος. Αυτές οι 12 βασικές εντολές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση: Για να κλείσετε γρήγορα ένα μήνυμα ή μια ειδοποίηση flash χρησιμοποιώντας μια οθόνη Μπράιγ, μετακινήστε το μήκος του μηνύματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα flash, μπορείτε να το κάνετε αυτό στις "Ρυθμίσεις".

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τόσο το κλειδί Caps lock όσο και το κλειδί Insert χρησιμεύουν ως κλειδί Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στοΚεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητήή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Εντολή Αφηγητή

Αντιστοιχία στο πληκτρολόγιο

Περιγραφή

Κύρια ενέργεια

Αφηγητής + Enter

Συχνά περιγράφεται ως "κλικ".

Δευτερεύουσα ενέργεια

Shift + Enter στη λειτουργία σάρωσης

Συχνά περιγράφεται ως "επιλογή" ή "ανάπτυξη", ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου.

Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος

Shift + F10 ή πλήκτρο μενού των Windows

Εμφανίζει ένα μενού με πρόσθετες ενέργειες.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δ/Υ

Εμφανίζει το επόμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στο τέλος, μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο Μπράιγ.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Δ/Υ

Εμφανίζει το προηγούμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στην αρχή, μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ.

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Δεξιά

Εμφανίζει το επόμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Αριστερά

Εμφανίζει το προηγούμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Αρχή Μπράιγ*

Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην αρχή της γραμμής.

Τέλος Μπράιγ*

End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στο τέλος της γραμμής.

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην πρώτη γραμμή.

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην τελευταία γραμμή.

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Αφηγητής + Page Up/Page Down

Εκτελέστε αυτή την εντολή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο Μπράιγ, για να επιλέξετε μια νέα λειτουργία περιήγησης και εκτελέστε μια κύρια ενέργεια για να επιλέξετε τη νέα λειτουργία.

Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές επόμενο, προηγούμενο, αρχή, τέλος, πρώτο και τελευταίο στοιχείο Μπράιγ αλλάζουν με την τρέχουσα λειτουργίας περιήγησης. Για παράδειγμα, στη λειτουργία περιήγησης παραγράφου:

 • Η εντολή Επόμενο/προηγούμενο θα οδηγεί στην επόμενη/προηγούμενη παράγραφο

 • Η εντολή Αρχική/τέλος θα οδηγεί στην αρχή/στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

 • Η εντολή Πρώτο/τελευταίο θα οδηγεί στην πρώτη/τελευταία παράγραφο.

Μπορείτε να βρείτε την αντιστοίχιση για μια συγκεκριμένη οθόνη Μπράιγ στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εντολές πληκτρολογίου Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει πληκτρολόγιο Μπράιγ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε κείμενο ή τις ακόλουθες εντολές. Η εντολή για την εναλλαγή του πληκτρολογίου είναι Διάστημα + Κουκκίδες 1-3.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εντολή Αφηγητή

1-2-3-4 ή 1-2-3-4-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη παράγραφο

1-2-5 ή 1-2-5-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη επικεφαλίδα

2-3-4-5 ή 2-3-4-5-7

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα

1-3 ή 1-3-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σύνδεση

2-4 ή 2-4-7

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

1-4-5 ή 1-4-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο

1-2-4 ή 1-2-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο φόρμας

1-2 ή 1-2-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί

1-4 ή 1-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

1-5 ή 1-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο επεξεργασίας

1-2-3-5 ή 1-2-3-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί επιλογής

1-3-4-6 ή 1-3-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

1-6 ή 1-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 1

1-2-6 ή 1-2-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 2

1-4-6 ή 1-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 3

1-4-5-6 ή 1-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 4

1-5-6 ή 1-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 5

1-2-4-6 ή 1-2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 6

1-2-4-5-6 ή 1-2-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 7

1-2-5-6 ή 1-2-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 8

2-4-6 ή 2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 9

Διάστημα + 1-2-3

Ενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου, πατήστε δύο φορές για απενεργοποίηση

2-3-4 ή 2-3-4-7

Ανάγνωση κατά πρόταση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 4-5

Πλήκτρο Tab

Διάστημα + 1-2

Πλήκτρα Shift + Tab

Διάστημα + 2-3-4-5

Πλήκτρο Alt + Tab

Διάστημα + 2-4-5-6

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 1-2-3-5

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + πλήκτρο Tab

Πλήκτρο διαστήματος + πλήκτρο δρομολόγησης 1 έως 12

Πλήκτρα F1 έως F12

7

Πλήκτρο Backspace

8

Πλήκτρο Enter

Διάστημα + 2-6

Πλήκτρο Escape

Διάστημα + 3

Αριστερό πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 6

Δεξί πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 1

Επάνω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 4

Κάτω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 2-3

Πλήκτρο Page up

Διάστημα + 5-6

Πλήκτρο Page down

Διάστημα + 2

Πλήκτρο Home

Διάστημα + 5

Πλήκτρο End

Διάστημα + 3-5

Πλήκτρο Insert

Διάστημα + 2-5-6

Πλήκτρο Delete

Οι ακόλουθες εντολές σάς επιτρέπουν να εισαγάγετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο τροποποίησης και έπειτα ένα άλλο γράμμα ή πλήκτρο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 1-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 2-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Alt

Διάστημα + 3-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl

Διάστημα + 4-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift

Διάστημα + 5-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο AltGr

Διάστημα + 6-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αφηγητής

Διάστημα + 7-8

Απελευθερώστε όλα τα πλήκτρα τροποποίησης

Χρήση δρομέων αφής στην οθόνη Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει δρομείς αφής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες ενέργειες.

Εργασία με στοιχεία αλληλεπίδρασης

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο, πατήστε οποιονδήποτε δρομέα αφής πάνω από αυτό το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε την κύρια ενέργειά του. Πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε τη δευτερεύουσα ενέργειά του, αν υπάρχει.

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται δεν είναι κείμενο, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εμφανιστεί ένα μενού περιβάλλοντος, αν υπάρχει.

Επεξεργασία κειμένου

Κατά την επεξεργασία κειμένου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές δρομέα αφής:

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από το αντίστοιχο κελί. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τον δρομέα αφής πάνω από ένα κελί που αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα ή το προηγούμενο πλήκτρο τροποποίησης (όπως έναν κεφαλαίο χαρακτήρα ή έναν αριθμό). Η αναπαράσταση του σημείου εισαγωγής (δρομέα) θα βρίσκεται στο κελί μετά το πλήκτρο τροποποίησης.

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου στον τελευταίο χαρακτήρα στην οθόνη, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από ένα κενό κελί στην άκρη της οθόνης.

 • Για να εκτελέσετε μια δευτερεύουσα ενέργεια, πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής σε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα.

 • Για να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το χαρακτήρα που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο των δύο μη διαδοχικών δρομέων αφής.

Σημείωση: Ορισμένες οθόνες δεν υποστηρίζουν το ταυτόχρονο πάτημα δύο δρομέων αφής. Επομένως, υπάρχουν πρόσθετες εντολές για κάθε οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες βασικές εντολές για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Επόμενο: Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ στον υπολογιστή, τον τρόπο πλοήγησης στον υπολογιστή και τον τρόπο ανάγνωσης κειμένου.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει οθόνες Μπράιγ από πολλούς κατασκευαστές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων βασικών εντολών για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εγκατάσταση της δυνατότητας Μπράιγ

Ο Αφηγητής λειτουργεί με οθόνες Μπράιγ που χρησιμοποιούν θύρα USB ή σειριακή θύρα. Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή, κατεβάστε και εγκαταστήστε τη δυνατότητα Μπράιγ:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Ctrl + N για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

 2. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε Λήψη και εγκατάσταση συστήματος Μπράιγ. (Αυτό θα διαρκέσει λίγη ώρα. Windows θα σας ρωτήσει επίσης αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να επιτρέψετε στο Windows να κάνει αλλαγές στον υπολογιστή σας.)

 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη και η εγκατάσταση, επιλέξτε Ενεργοποίηση μπράιγ .

 4. Στη συνέχεια, προσθέστε την οθόνη Μπράιγ σας. Επιλέξτε Προσθήκη οθόνης Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ και τον τύπο σύνδεσης (θύρα USB ή σειριακή θύρα).

Χρήση της οθόνης Μπράιγ με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την οθόνη Μπράιγ με ένα άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή αν ο Αφηγητής δεν λειτουργεί αμέσως με την οθόνη Μπράιγ, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιεί Windows χρησιμοποιεί για την επικοινωνία με την οθόνη σας. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή και ενεργοποιήστε μια επιλογή στην περιοχή Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης οθόνης Μπράιγ. Το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται από τον Αφηγητή φέρει την ένδειξη "(Narrator)" (Αφηγητής).

Σημείωση: Θα χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης, μόνο αν είναι εγκατεστημένο ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη Μπράιγ. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ.

Κατάργηση εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ

Για να καταργήσετε τη δυνατότητα Μπράιγ του Αφηγητή από τον υπολογιστή σας:

 1. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + I, για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Εφαρμογές, Εφαρμογές και δυνατότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προαιρετικές δυνατότητες.

 3. Επιλέξτε Προσβασιμότητα - Υποστήριξη Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μπράιγ

Διαχειριστείτε τις προτιμήσεις Μπράιγ στις ρυθμίσεις του Αφηγητή. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 • Γλώσσα εισόδου και εξόδου

 • Τύπος πίνακα για είσοδο και έξοδο (βαθμίδα 1, βαθμίδα 2 ή μπράιγ υπολογιστή 8 κουκκίδων)

 • Χρονικό όριο ειδοποιήσεων

 • Πώς εμφανίζεται ο δρομέας και αν θέλετε να αναβοσβήνει ο δρομέας στην οθόνη μπράιγ

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ προτού συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Χρήση τρεχουσών ρυθμίσεων πριν από την είσοδο αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.

Βασικές εντολές Αφηγητή

Οι περισσότερες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζουν 12 εντολές του Αφηγητή για την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με εφαρμογές. Επίσης, στις υποστηριζόμενες οθόνες με πληκτρολόγιο Μπράιγ, το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή κειμένου ή την εκτέλεση γνώριμων εντολών λειτουργίας σάρωσης ενός γράμματος. Αυτές οι 12 βασικές εντολές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση: Για να κλείσετε γρήγορα ένα μήνυμα ή μια ειδοποίηση flash χρησιμοποιώντας μια οθόνη Μπράιγ, μετακινήστε το μήκος του μηνύματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα flash, μπορείτε να το κάνετε αυτό στις "Ρυθμίσεις".

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τόσο το κλειδί Caps lock όσο και το κλειδί Insert χρησιμεύουν ως κλειδί Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στο Κεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητή ή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Εντολή Αφηγητή

Αντιστοιχία στο πληκτρολόγιο

Περιγραφή

Κύρια ενέργεια

Αφηγητής + Enter

Συχνά περιγράφεται ως "κλικ".

Δευτερεύουσα ενέργεια

Shift + Enter στη λειτουργία σάρωσης

Συχνά περιγράφεται ως "επιλογή" ή "ανάπτυξη", ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου.

Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος

Shift + F10

Εμφανίζει ένα μενού με πρόσθετες ενέργειες.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δ/Υ

Εμφανίζει το επόμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στο τέλος, μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο Μπράιγ.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Δ/Υ

Εμφανίζει το προηγούμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στην αρχή, μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ.

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Δεξιά

Εμφανίζει το επόμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Αριστερά

Εμφανίζει το προηγούμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Αρχή Μπράιγ*

Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην αρχή της γραμμής.

Τέλος Μπράιγ*

End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στο τέλος της γραμμής.

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην πρώτη γραμμή.

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην τελευταία γραμμή.

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Αφηγητής + Page Up/Page Down

Εκτελέστε αυτή την εντολή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο Μπράιγ, για να επιλέξετε μια νέα λειτουργία περιήγησης και εκτελέστε μια κύρια ενέργεια για να επιλέξετε τη νέα λειτουργία.

Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές επόμενο, προηγούμενο, αρχή, τέλος, πρώτο και τελευταίο στοιχείο Μπράιγ αλλάζουν με την τρέχουσα λειτουργίας περιήγησης. Για παράδειγμα, στη λειτουργία περιήγησης παραγράφου:

 • Η εντολή Επόμενο/προηγούμενο θα οδηγεί στην επόμενη/προηγούμενη παράγραφο

 • Η εντολή Αρχική/τέλος θα οδηγεί στην αρχή/στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

 • Η εντολή Πρώτο/τελευταίο θα οδηγεί στην πρώτη/τελευταία παράγραφο.

Μπορείτε να βρείτε την αντιστοίχιση για μια συγκεκριμένη οθόνη Μπράιγ στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εντολές πληκτρολογίου Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει πληκτρολόγιο Μπράιγ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε κείμενο ή τις ακόλουθες εντολές. Η εντολή για την εναλλαγή του πληκτρολογίου είναι Διάστημα + Κουκκίδες 1-3.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εντολή Αφηγητή

1-2-3-4 ή 1-2-3-4-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη παράγραφο

1-2-5 ή 1-2-5-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη επικεφαλίδα

2-3-4-5 ή 2-3-4-5-7

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα

1-3 ή 1-3-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σύνδεση

2-4 ή 2-4-7

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

1-4-5 ή 1-4-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο

1-2-4 ή 1-2-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο φόρμας

1-2 ή 1-2-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί

1-4 ή 1-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

1-5 ή 1-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο επεξεργασίας

1-2-3-5 ή 1-2-3-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί επιλογής

1-3-4-6 ή 1-3-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

1-6 ή 1-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 1

1-2-6 ή 1-2-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 2

1-4-6 ή 1-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 3

1-4-5-6 ή 1-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 4

1-5-6 ή 1-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 5

1-2-4-6 ή 1-2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 6

1-2-4-5-6 ή 1-2-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 7

1-2-5-6 ή 1-2-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 8

2-4-6 ή 2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 9

Διάστημα + 1-2-3

Ενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου, πατήστε δύο φορές για απενεργοποίηση

2-3-4 ή 2-3-4-7

Ανάγνωση κατά πρόταση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 4-5

Πλήκτρο Tab

Διάστημα + 1-2

Πλήκτρα Shift + Tab

Διάστημα + 2-3-4-5

Πλήκτρο Alt + Tab

Διάστημα + 2-4-5-6

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 1-2-3-5

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + πλήκτρο Tab

Πλήκτρο διαστήματος + πλήκτρο δρομολόγησης 1 έως 12

Πλήκτρα F1 έως F12

7

Πλήκτρο Backspace

8

Πλήκτρο Enter

Διάστημα + 2-6

Πλήκτρο Escape

Διάστημα + 3

Αριστερό πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 6

Δεξί πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 1

Επάνω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 4

Κάτω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 2-3

Πλήκτρο Page up

Διάστημα + 5-6

Πλήκτρο Page down

Διάστημα + 2

Πλήκτρο Home

Διάστημα + 5

Πλήκτρο End

Διάστημα + 3-5

Πλήκτρο Insert

Διάστημα + 2-5-6

Πλήκτρο Delete

Οι ακόλουθες εντολές σάς επιτρέπουν να εισαγάγετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο τροποποίησης και έπειτα ένα άλλο γράμμα ή πλήκτρο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 1-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 2-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Alt

Διάστημα + 3-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl

Διάστημα + 4-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift

Διάστημα + 5-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο AltGr

Διάστημα + 6-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αφηγητής

Διάστημα + 7-8

Απελευθερώστε όλα τα πλήκτρα τροποποίησης

Χρήση δρομέων αφής στην οθόνη Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει δρομείς αφής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες ενέργειες.

Εργασία με στοιχεία αλληλεπίδρασης

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο, πατήστε οποιονδήποτε δρομέα αφής πάνω από αυτό το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε την κύρια ενέργειά του. Πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε τη δευτερεύουσα ενέργειά του, αν υπάρχει.

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται δεν είναι κείμενο, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εμφανιστεί ένα μενού περιβάλλοντος, αν υπάρχει.

Επεξεργασία κειμένου

Κατά την επεξεργασία κειμένου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές δρομέα αφής:

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από το αντίστοιχο κελί. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τον δρομέα αφής πάνω από ένα κελί που αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα ή το προηγούμενο πλήκτρο τροποποίησης (όπως έναν κεφαλαίο χαρακτήρα ή έναν αριθμό). Η αναπαράσταση του σημείου εισαγωγής (δρομέα) θα βρίσκεται στο κελί μετά το πλήκτρο τροποποίησης.

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου στον τελευταίο χαρακτήρα στην οθόνη, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από ένα κενό κελί στην άκρη της οθόνης.

 • Για να εκτελέσετε μια δευτερεύουσα ενέργεια, πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής σε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα.

 • Για να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το χαρακτήρα που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο των δύο μη διαδοχικών δρομέων αφής.

Σημείωση: Ορισμένες οθόνες δεν υποστηρίζουν το ταυτόχρονο πάτημα δύο δρομέων αφής. Επομένως, υπάρχουν πρόσθετες εντολές για κάθε οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες βασικές εντολές για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Επόμενο: Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×