Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ στον υπολογιστή, τον τρόπο πλοήγησης στον υπολογιστή και τον τρόπο ανάγνωσης κειμένου.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει οθόνες Μπράιγ από πολλούς κατασκευαστές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οθόνες Μπράιγ που υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εντολών πλήκτρων για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Α: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εγκατάσταση της δυνατότητας Μπράιγ

Ο Αφηγητής λειτουργεί με οθόνες Μπράιγ που χρησιμοποιούν θύρα USB ή σειριακή θύρα. Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή, κατεβάστε και εγκαταστήστε τη δυνατότητα Μπράιγ:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Ctrl + N για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

 2. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε Λήψη και εγκατάσταση συστήματος Μπράιγ. (Αυτό θα διαρκέσει λίγη ώρα. Τα Windows θα σας ρωτήσουν επίσης αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να επιτρέψετε στα Windows να κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή σας.)

 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη και η εγκατάσταση, επιλέξτε Ενεργοποίηση Μπράιγ.

 4. Στη συνέχεια, προσθέστε την οθόνη Μπράιγ σας. Επιλέξτε Προσθήκη οθόνης Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ και τον τύπο σύνδεσης (USB ή σειριακή θύρα).

Χρήση της οθόνης Μπράιγ με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την οθόνη Μπράιγ με κάποιο άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή αν ο Αφηγητής δεν λειτουργήσει αμέσως με την οθόνη Μπράιγ, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιούν τα Windows για να επικοινωνούν με την οθόνη σας. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή και ορίστε μια επιλογή στην περιοχή Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης οθόνης Μπράιγ. Το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται από τον Αφηγητή φέρει την ένδειξη "(Narrator)" (Αφηγητής).

Σημείωση: Θα χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης, μόνο αν είναι εγκατεστημένο ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη Μπράιγ. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ.

Κατάργηση εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ

Για να καταργήσετε τη δυνατότητα Μπράιγ του Αφηγητή από τον υπολογιστή σας:

 1. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + I, για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Εφαρμογές, Εφαρμογές και δυνατότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προαιρετικές δυνατότητες.

 3. Επιλέξτε Προσβασιμότητα - Υποστήριξη Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μπράιγ

Διαχειριστείτε τις προτιμήσεις Μπράιγ στις ρυθμίσεις του Αφηγητή. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 • Γλώσσα εισόδου και εξόδου

 • Τύπος πίνακα για είσοδο και έξοδο (βαθμίδα 1, βαθμίδα 2 ή μπράιγ υπολογιστή 8 κουκκίδων)

 • Χρονικό όριο ειδοποιήσεων

 • Πώς εμφανίζεται ο δρομέας και αν θέλετε να αναβοσβήνει ο δρομέας στην οθόνη μπράιγ

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ προτού συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Χρήση τρεχουσών ρυθμίσεων πριν από την είσοδο αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.

Βασικές εντολές Αφηγητή

Οι περισσότερες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζουν 12 εντολές του Αφηγητή για την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με εφαρμογές. Επίσης, στις υποστηριζόμενες οθόνες με πληκτρολόγιο Μπράιγ, το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή κειμένου ή την εκτέλεση γνώριμων εντολών λειτουργίας σάρωσης ενός γράμματος. Αυτές οι 12 βασικές εντολές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση: Για να κλείσετε γρήγορα ένα μήνυμα ή μια ειδοποίηση flash χρησιμοποιώντας μια οθόνη Μπράιγ, μετακινήστε το μήκος του μηνύματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα flash, μπορείτε να το κάνετε αυτό στις "Ρυθμίσεις".

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στοΚεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητήή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Εντολή Αφηγητή

Αντιστοιχία στο πληκτρολόγιο

Περιγραφή

Κύρια ενέργεια

Αφηγητής + Enter

Συχνά περιγράφεται ως "κλικ".

Δευτερεύουσα ενέργεια

Shift + Enter στη λειτουργία σάρωσης

Συχνά περιγράφεται ως "επιλογή" ή "ανάπτυξη", ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου.

Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος

Shift + F10

Εμφανίζει ένα μενού με πρόσθετες ενέργειες.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δ/Υ

Εμφανίζει το επόμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στο τέλος, μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο Μπράιγ.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Δ/Υ

Εμφανίζει το προηγούμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στην αρχή, μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ.

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Δεξιά

Εμφανίζει το επόμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Αριστερά

Εμφανίζει το προηγούμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Αρχή Μπράιγ*

Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην αρχή της γραμμής.

Τέλος Μπράιγ*

End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στο τέλος της γραμμής.

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην πρώτη γραμμή.

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην τελευταία γραμμή.

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Αφηγητής + Page Up/Page Down

Εκτελέστε αυτή την εντολή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο Μπράιγ, για να επιλέξετε μια νέα λειτουργία περιήγησης και εκτελέστε μια κύρια ενέργεια για να επιλέξετε τη νέα λειτουργία.

Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές επόμενο, προηγούμενο, αρχή, τέλος, πρώτο και τελευταίο στοιχείο Μπράιγ αλλάζουν με την τρέχουσα λειτουργίας περιήγησης. Για παράδειγμα, στη λειτουργία περιήγησης παραγράφου:

 • Η εντολή Επόμενο/προηγούμενο θα οδηγεί στην επόμενη/προηγούμενη παράγραφο

 • Η εντολή Αρχική/τέλος θα οδηγεί στην αρχή/στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

 • Η εντολή Πρώτο/τελευταίο θα οδηγεί στην πρώτη/τελευταία παράγραφο.

Μπορείτε να βρείτε την αντιστοίχιση για μια συγκεκριμένη οθόνη Μπράιγ στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εντολές πληκτρολογίου Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει πληκτρολόγιο Μπράιγ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε κείμενο ή τις ακόλουθες εντολές. Η εντολή για την εναλλαγή του πληκτρολογίου είναι Διάστημα + Κουκκίδες 1-3.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εντολή Αφηγητή

1-2-3-4 ή 1-2-3-4-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη παράγραφο

1-2-5 ή 1-2-5-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη επικεφαλίδα

2-3-4-5 ή 2-3-4-5-7

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα

1-3 ή 1-3-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σύνδεση

2-4 ή 2-4-7

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

1-4-5 ή 1-4-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο

1-2-4 ή 1-2-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο φόρμας

1-2 ή 1-2-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί

1-4 ή 1-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

1-5 ή 1-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο επεξεργασίας

1-2-3-5 ή 1-2-3-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί επιλογής

1-3-4-6 ή 1-3-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

1-6 ή 1-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 1

1-2-6 ή 1-2-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 2

1-4-6 ή 1-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 3

1-4-5-6 ή 1-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 4

1-5-6 ή 1-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 5

1-2-4-6 ή 1-2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 6

1-2-4-5-6 ή 1-2-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 7

1-2-5-6 ή 1-2-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 8

2-4-6 ή 2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 9

Διάστημα + 1-2-3

Ενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου, πατήστε δύο φορές για απενεργοποίηση

2-3-4 ή 2-3-4-7

Ανάγνωση κατά πρόταση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 4-5

Πλήκτρο Tab

Διάστημα + 1-2

Πλήκτρα Shift + Tab

Διάστημα + 2-3-4-5

Πλήκτρο Alt + Tab

Διάστημα + 2-4-5-6

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 1-2-3-5

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + πλήκτρο Tab

Πλήκτρο διαστήματος + πλήκτρο δρομολόγησης 1 έως 12

Πλήκτρα F1 έως F12

7

Πλήκτρο Backspace

8

Πλήκτρο Enter

Διάστημα + 2-6

Πλήκτρο Escape

Διάστημα + 3

Αριστερό πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 6

Δεξί πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 1

Επάνω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 4

Κάτω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 2-3

Πλήκτρο Page up

Διάστημα + 5-6

Πλήκτρο Page down

Διάστημα + 2

Πλήκτρο Home

Διάστημα + 5

Πλήκτρο End

Διάστημα + 3-5

Πλήκτρο Insert

Διάστημα + 2-5-6

Πλήκτρο Delete

Οι ακόλουθες εντολές σάς επιτρέπουν να εισαγάγετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο τροποποίησης και έπειτα ένα άλλο γράμμα ή πλήκτρο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 1-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 2-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Alt

Διάστημα + 3-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl

Διάστημα + 4-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift

Διάστημα + 5-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο AltGr

Διάστημα + 6-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αφηγητής

Διάστημα + 7-8

Απελευθερώστε όλα τα πλήκτρα τροποποίησης

Χρήση δρομέων αφής στην οθόνη Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει δρομείς αφής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες ενέργειες.

Εργασία με στοιχεία αλληλεπίδρασης

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο, πατήστε οποιονδήποτε δρομέα αφής πάνω από αυτό το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε την κύρια ενέργειά του. Πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε τη δευτερεύουσα ενέργειά του, αν υπάρχει.

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται δεν είναι κείμενο, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εμφανιστεί ένα μενού περιβάλλοντος, αν υπάρχει.

Επεξεργασία κειμένου

Κατά την επεξεργασία κειμένου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές δρομέα αφής:

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από το αντίστοιχο κελί. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τον δρομέα αφής πάνω από ένα κελί που αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα ή το προηγούμενο πλήκτρο τροποποίησης (όπως έναν κεφαλαίο χαρακτήρα ή έναν αριθμό). Η αναπαράσταση του σημείου εισαγωγής (δρομέα) θα βρίσκεται στο κελί μετά το πλήκτρο τροποποίησης.

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου στον τελευταίο χαρακτήρα στην οθόνη, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από ένα κενό κελί στην άκρη της οθόνης.

 • Για να εκτελέσετε μια δευτερεύουσα ενέργεια, πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής σε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα.

 • Για να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το χαρακτήρα που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο των δύο μη διαδοχικών δρομέων αφής.

Σημείωση: Ορισμένες οθόνες δεν υποστηρίζουν το ταυτόχρονο πάτημα δύο δρομέων αφής. Επομένως, υπάρχουν πρόσθετες εντολές για κάθε οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες εντολές πλήκτρων για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποιημένο Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Επόμενο: Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας οθόνης Μπράιγ με τον Αφηγητή. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ στον υπολογιστή, τον τρόπο πλοήγησης στον υπολογιστή και τον τρόπο ανάγνωσης κειμένου.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει οθόνες Μπράιγ από πολλούς κατασκευαστές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οθόνες Μπράιγ που υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εντολών πλήκτρων για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Α: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εγκατάσταση της δυνατότητας Μπράιγ

Ο Αφηγητής λειτουργεί με οθόνες Μπράιγ που χρησιμοποιούν θύρα USB ή σειριακή θύρα. Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή, κατεβάστε και εγκαταστήστε τη δυνατότητα Μπράιγ:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Ctrl + N για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

 2. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε Λήψη και εγκατάσταση συστήματος Μπράιγ. (Αυτό θα διαρκέσει λίγη ώρα. Τα Windows θα σας ρωτήσουν επίσης αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να επιτρέψετε στα Windows να κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή σας.)

 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη και η εγκατάσταση, επιλέξτε Ενεργοποίηση Μπράιγ .

 4. Στη συνέχεια, προσθέστε την οθόνη Μπράιγ σας. Επιλέξτε Προσθήκη οθόνης Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ και τον τύπο σύνδεσης (USB ή σειριακή θύρα).

Χρήση της οθόνης Μπράιγ με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την οθόνη Μπράιγ με κάποιο άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή αν ο Αφηγητής δεν λειτουργήσει αμέσως με την οθόνη Μπράιγ, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιούν τα Windows για να επικοινωνούν με την οθόνη σας. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή και ορίστε μια επιλογή στην περιοχή Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης οθόνης Μπράιγ. Το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται από τον Αφηγητή φέρει την ένδειξη "(Narrator)" (Αφηγητής).

Σημείωση: Θα χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης, μόνο αν είναι εγκατεστημένο ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη Μπράιγ. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της οθόνης Μπράιγ.

Κατάργηση εγκατάστασης της δυνατότητας Μπράιγ

Για να καταργήσετε τη δυνατότητα Μπράιγ του Αφηγητή από τον υπολογιστή σας:

 1. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + I, για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Εφαρμογές, Εφαρμογές και δυνατότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προαιρετικές δυνατότητες.

 3. Επιλέξτε Προσβασιμότητα - Υποστήριξη Μπράιγ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μπράιγ

Διαχειριστείτε τις προτιμήσεις Μπράιγ στις ρυθμίσεις του Αφηγητή. Στην περιοχή Χρήση Μπράιγ, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 • Γλώσσα εισόδου και εξόδου

 • Τύπος πίνακα για είσοδο και έξοδο (βαθμίδα 1, βαθμίδα 2 ή μπράιγ υπολογιστή 8 κουκκίδων)

 • Χρονικό όριο ειδοποιήσεων

 • Πώς εμφανίζεται ο δρομέας και αν θέλετε να αναβοσβήνει ο δρομέας στην οθόνη μπράιγ

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ προτού συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Χρήση τρεχουσών ρυθμίσεων πριν από την είσοδο αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.

Βασικές εντολές Αφηγητή

Οι περισσότερες οθόνες Μπράιγ υποστηρίζουν 12 εντολές του Αφηγητή για την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με εφαρμογές. Επίσης, στις υποστηριζόμενες οθόνες με πληκτρολόγιο Μπράιγ, το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή κειμένου ή την εκτέλεση γνώριμων εντολών λειτουργίας σάρωσης ενός γράμματος. Αυτές οι 12 βασικές εντολές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση: Για να κλείσετε γρήγορα ένα μήνυμα ή μια ειδοποίηση flash χρησιμοποιώντας μια οθόνη Μπράιγ, μετακινήστε το μήκος του μηνύματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα flash, μπορείτε να το κάνετε αυτό στις "Ρυθμίσεις".

Συμβουλή: Το πλήκτρο Αφηγητή είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης στις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητή από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο Αφηγητή, μεταβείτε στο Κεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία του Αφηγητή ή Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Εντολή Αφηγητή

Αντιστοιχία στο πληκτρολόγιο

Περιγραφή

Κύρια ενέργεια

Αφηγητής + Enter

Συχνά περιγράφεται ως "κλικ".

Δευτερεύουσα ενέργεια

Shift + Enter στη λειτουργία σάρωσης

Συχνά περιγράφεται ως "επιλογή" ή "ανάπτυξη", ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου.

Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος

Shift + F10

Εμφανίζει ένα μενού με πρόσθετες ενέργειες.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δ/Υ

Εμφανίζει το επόμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στο τέλος, μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο Μπράιγ.

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Δ/Υ

Εμφανίζει το προηγούμενο σύνολο χαρακτήρων από την τρέχουσα γραμμή. Στην αρχή, μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ.

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Δεξιά

Εμφανίζει το επόμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ*

Αφηγητής + Αριστερά

Εμφανίζει το προηγούμενο στοιχείο στην τρέχουσα λειτουργία περιήγησης.

Αρχή Μπράιγ*

Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην αρχή της γραμμής.

Τέλος Μπράιγ*

End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στο τέλος της γραμμής.

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + Home στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην πρώτη γραμμή.

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ*

Ctrl + End στη λειτουργία σάρωσης

Μεταβαίνει στην τελευταία γραμμή.

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Αφηγητής + Page Up/Page Down

Εκτελέστε αυτή την εντολή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο Μπράιγ, για να επιλέξετε μια νέα λειτουργία περιήγησης και εκτελέστε μια κύρια ενέργεια για να επιλέξετε τη νέα λειτουργία.

Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές επόμενο, προηγούμενο, αρχή, τέλος, πρώτο και τελευταίο στοιχείο Μπράιγ αλλάζουν με την τρέχουσα λειτουργίας περιήγησης. Για παράδειγμα, στη λειτουργία περιήγησης παραγράφου:

 • Η εντολή Επόμενο/προηγούμενο θα οδηγεί στην επόμενη/προηγούμενη παράγραφο

 • Η εντολή Αρχική/τέλος θα οδηγεί στην αρχή/στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

 • Η εντολή Πρώτο/τελευταίο θα οδηγεί στην πρώτη/τελευταία παράγραφο.

Μπορείτε να βρείτε την αντιστοίχιση για μια συγκεκριμένη οθόνη Μπράιγ στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εντολές πληκτρολογίου Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει πληκτρολόγιο Μπράιγ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε κείμενο ή τις ακόλουθες εντολές. Η εντολή για την εναλλαγή του πληκτρολογίου είναι Διάστημα + Κουκκίδες 1-3.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εντολή Αφηγητή

1-2-3-4 ή 1-2-3-4-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη παράγραφο

1-2-5 ή 1-2-5-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη επικεφαλίδα

2-3-4-5 ή 2-3-4-5-7

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα

1-3 ή 1-3-7

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σύνδεση

2-4 ή 2-4-7

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

1-4-5 ή 1-4-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο

1-2-4 ή 1-2-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο φόρμας

1-2 ή 1-2-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί

1-4 ή 1-4-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο

1-5 ή 1-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο επεξεργασίας

1-2-3-5 ή 1-2-3-5-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κουμπί επιλογής

1-3-4-6 ή 1-3-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου

1-6 ή 1-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 1

1-2-6 ή 1-2-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 2

1-4-6 ή 1-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 3

1-4-5-6 ή 1-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 4

1-5-6 ή 1-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 5

1-2-4-6 ή 1-2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 6

1-2-4-5-6 ή 1-2-4-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 7

1-2-5-6 ή 1-2-5-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 8

2-4-6 ή 2-4-6-7

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο επίπεδο κεφαλίδας 9

Διάστημα + 1-2-3

Ενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου, πατήστε δύο φορές για απενεργοποίηση

2-3-4 ή 2-3-4-7

Ανάγνωση κατά πρόταση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 4-5

Πλήκτρο Tab

Διάστημα + 1-2

Πλήκτρα Shift + Tab

Διάστημα + 2-3-4-5

Πλήκτρο Alt + Tab

Διάστημα + 2-4-5-6

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 1-2-3-5

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + πλήκτρο Tab

Πλήκτρο διαστήματος + πλήκτρο δρομολόγησης 1 έως 12

Πλήκτρα F1 έως F12

7

Πλήκτρο Backspace

8

Πλήκτρο Enter

Διάστημα + 2-6

Πλήκτρο Escape

Διάστημα + 3

Αριστερό πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 6

Δεξί πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 1

Επάνω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 4

Κάτω πλήκτρο δρομέα

Διάστημα + 2-3

Πλήκτρο Page up

Διάστημα + 5-6

Πλήκτρο Page down

Διάστημα + 2

Πλήκτρο Home

Διάστημα + 5

Πλήκτρο End

Διάστημα + 3-5

Πλήκτρο Insert

Διάστημα + 2-5-6

Πλήκτρο Delete

Οι ακόλουθες εντολές σάς επιτρέπουν να εισαγάγετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο τροποποίησης και έπειτα ένα άλλο γράμμα ή πλήκτρο.

Κουκκίδες Μπράιγ

Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

Διάστημα + 1-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows 

Διάστημα + 2-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Alt

Διάστημα + 3-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl

Διάστημα + 4-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift

Διάστημα + 5-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο AltGr

Διάστημα + 6-8

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αφηγητής

Διάστημα + 7-8

Απελευθερώστε όλα τα πλήκτρα τροποποίησης

Χρήση δρομέων αφής στην οθόνη Μπράιγ

Αν η οθόνη Μπράιγ διαθέτει δρομείς αφής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες ενέργειες.

Εργασία με στοιχεία αλληλεπίδρασης

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο, πατήστε οποιονδήποτε δρομέα αφής πάνω από αυτό το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε την κύρια ενέργειά του. Πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εκτελέσετε τη δευτερεύουσα ενέργειά του, αν υπάρχει.

Όταν το περιεχόμενο που εμφανίζεται δεν είναι κείμενο, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το περιεχόμενο, για να εμφανιστεί ένα μενού περιβάλλοντος, αν υπάρχει.

Επεξεργασία κειμένου

Κατά την επεξεργασία κειμένου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές δρομέα αφής:

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από το αντίστοιχο κελί. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τον δρομέα αφής πάνω από ένα κελί που αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα ή το προηγούμενο πλήκτρο τροποποίησης (όπως έναν κεφαλαίο χαρακτήρα ή έναν αριθμό). Η αναπαράσταση του σημείου εισαγωγής (δρομέα) θα βρίσκεται στο κελί μετά το πλήκτρο τροποποίησης.

 • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου στον τελευταίο χαρακτήρα στην οθόνη, πατήστε το δρομέα αφής πάνω από ένα κενό κελί στην άκρη της οθόνης.

 • Για να εκτελέσετε μια δευτερεύουσα ενέργεια, πατήστε δύο διαδοχικούς δρομείς αφής σε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα.

 • Για να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο μη διαδοχικούς δρομείς αφής πάνω από το χαρακτήρα που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο των δύο μη διαδοχικών δρομέων αφής.

Σημείωση: Ορισμένες οθόνες δεν υποστηρίζουν το ταυτόχρονο πάτημα δύο δρομέων αφής. Επομένως, υπάρχουν πρόσθετες εντολές για κάθε οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες εντολές πλήκτρων για κάθε οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποιημένο Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Επόμενο: Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×