Χρησιμοποιήστε τον Μεγεθυντικό φακό, για να κάνετε πιο ευδιάκριτα τα περιεχόμενα της οθόνης

Μια ομάδα ατόμων που εξετάζουν μια οθόνη μεγεθυμένου υπολογιστή

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού στα Windows 10

Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει ένα μέρος ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να βλέπετε καλύτερα τις λέξεις και τις εικόνες. 

Αναπτύξτε οποιεσδήποτε ή όλες τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Μεγεθυντικό φακό. 

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε το κουμπί Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + σύμβολο συν (+) . Για να απενεργοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε το κουμπί Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + ESC .  

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Ο Μεγεθυντικός φακός > ενεργοποιεί τον μεγεθυντικό φακό.  

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Μεγεθυντικός φακός   και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αλλαγή επιπέδου ζουμ για να επιλέξετε το μέγεθος του Μεγεθυντικού φακού που μεγεθύνει την οθόνη όταν την ενεργοποιήσετε.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tabμέχρι να ακούσετε τη φράση "Σμίκρυνση, κουμπί" ή "Μεγέθυνση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να προσαρμόσετε το επίπεδο ζουμ ανάλογα. Ο Αφηγητής εκφωνεί τη νέα τιμή.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab ή το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των κουμπιών και να προσαρμόσετε την τιμή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Ο Μεγεθυντικός φακός και ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού " Αλλαγή προσαύξησης ζουμ " και επιλέξτε πόσο αλλάζει το επίπεδο μεγέθυνσης οθόνης όταν κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση με το μεγεθυντικό φακό.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tabμέχρι να ακούσετε τη φράση "Αλλαγή διαβαθμίσεων ζουμ" και έπειτα την τρέχουσα τιμή.

 3. Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter για να το επιλέξετε και να κλείσετε το μενού.

Εάν γνωρίζετε ότι ο υπολογιστής σας συχνά θα χρησιμοποιείται από άτομα με προβλήματα όρασης, μπορεί να είναι χρήσιμο να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του Μεγεθυντικού φακού.  

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Μεγεθυντικό φακό και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Έναρξη του Μεγεθυντικού φακού μετά την είσοδο και έναρξη του μεγεθυντικού φακού πριν από την είσοδο για όλους , σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκκίνηση του Μεγεθυντικού φακού μετά την είσοδο" ή "Εκκίνηση του Μεγεθυντικού φακού πριν από την είσοδο για όλους τους χρήστες", ακολουθούμενη από τη φράση "μη επιλεγμένο" ή "επιλεγμένο".

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Η στρογγυλοποίηση των άκρων είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να πειραματιστείτε για να δείτε εάν έχει καλύτερα αποτελέσματα για εσάς ή όχι.  

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Ο Μεγεθυντικός φακός και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου εξομάλυνση των άκρων των εικόνων και του κειμένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "στρογγυλεμένες άκρες των εικόνων και του κειμένου", ακολουθούμενη από τη φράση "μη επιλεγμένο" ή "επιλεγμένο".

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή.

Τα ανεστραμμένα χρώματα μπορεί να μειώσουν την καταπόνηση των ματιών ή να κάνουν το κείμενο πιο ευανάγνωστο για ορισμένους χρήστες.    

Για να αντιστρέψετε τα χρώματα της οθόνης κατά την ενεργοποίηση του Μεγεθυντικού φακού, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + I. Το μαύρο χρώμα μετατρέπεται σε λευκό και το αντίστροφο και άλλα χρώματα αλλάζουν ανάλογα με το χρώμα.  

Για να επαναφέρετε τα χρώματα στα κανονικά, πατήστε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + I.  

  Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για εναλλαγή μεταξύ των προβολών του Μεγεθυντικού φακού:  

 • Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + F.

 • Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή αγκύρωσης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + D.

 • Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή φακού, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + L.

Για να μετακινηθείτε κυκλικά μεταξύ των προβολών, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl Alt M. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να συγκρίνετε γρήγορα τις προβολές και να δείτε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς σε κάθε περίπτωση.  

Για να εμφανίσετε προσωρινά ολόκληρη την οθόνη όταν κάνετε μεγέθυνση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl Alt πλήκτρο διαστήματος.  

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο περιήγησης στα Windows, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Μεγεθυντικού φακού, έτσι ώστε να ακολουθεί μόνο τον δρομέα του Αφηγητή, για παράδειγμα. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να πειραματιστείτε για να δείτε τι σας εξυπηρετεί καλύτερα.  

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Μεγεθυντικός φακός και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου του δείκτη του ποντικιού, της εστίασης πληκτρολογίου, του δρομέα κειμένου και του δρομέα του Αφηγητή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό θέλετε.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δείκτης ποντικού", "Εστίαση πληκτρολογίου", "Δρομέας κειμένου" και "Δρομέας Αφηγητή", ακολουθούμενη από τη φράση "μη επιλεγμένο" ή "επιλεγμένο".

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > > διευκόλυνσης πρόσβασης  Μεγεθυντικός φακός , ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Κρατήστε το δείκτη του ποντικιού ή Διατηρήστε το αναπτυσσόμενο μενού δρομέα κειμένου και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Μεγεθυντικός φακός όταν ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται γύρω από την οθόνη. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να πειραματιστείτε για να ποιος συνδυασμός σάς εξυπηρετεί καλύτερα.  

Εάν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή και πληκτρολόγιο:  

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows   + Ctrl M  για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων του Μεγεθυντικού φακού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "διατήρηση του δείκτη του ποντικιού" ή "διατήρηση του δρομέα κειμένου" ακολουθούμενο από την τρέχουσα τιμή.

 3. Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε την επιλογή δείκτη ή δρομέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter για να την επιλέξετε και να κλείσετε το μενού.

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Για να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο ο Μεγεθυντικός φακός μπορεί να εκφωνήσει κείμενο από την οθόνη σας, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του μεγεθυντικού φακού.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Μεγεθυντικού φακού με μια οθόνη αφής:

 • Για να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση, πατήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) στις γωνίες της οθόνης.

 • Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων της οθόνης στην προβολή πλήρους οθόνης.

 • Για να κάνετε άμεση σμίκρυνση και να δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη, πατήστε με ένα δάχτυλο στα αντίθετα περιθώρια της οθόνης ταυτόχρονα.

 • Για να κλείσετε τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο .

Άνοιγμα ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ο Μεγεθυντικός φακός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μεγεθύνει ένα μέρος της οθόνης ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να βλέπετε καλύτερα τις λέξεις και τις εικόνες. Διατίθεται με ορισμένες διαφορετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε όπως σας βολεύει καλύτερα.

Χρήση Μεγεθυντικού φακού

Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τον Μεγεθυντικό φακό γρήγορα, ώστε να είναι διαθέσιμος όταν τον χρειάζεστε και να μην σας εμποδίζει όταν δεν τον χρειάζεστε.

Για να ανοίξετε τον Μεγεθυντικό φακό από το πληκτρολόγιο

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + "+" (σύμβολο συν).

 2. Ο Μεγεθυντικός φακός θα ανοίξει σε προβολή πλήρους οθόνης, εκτός και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε τον Μεγεθυντικό μέσω αφής ή με το ποντίκι

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.

 2. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε τον δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεγεθυντικός φακός και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό κάτω από το στοιχείο Μεγεθυντικός φακός για να τον ενεργοποιήσετε.

 4. Ο Μεγεθυντικός φακός θα ανοίξει σε προβολή πλήρους οθόνης, εκτός και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να κλείσετε τον Μεγεθυντικό φακό

Για να κλείσετε γρήγορα τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και έπειτα να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Σημειώσεις: 

 • Αν θέλετε να έχετε πάντα άμεσα διαθέσιμο τον Μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να τον καρφιτσώσετε στην οθόνη Έναρξης ή στη γραμμή εργασιών.               

 • Κάποιοι θέλουν να αλλάξουν την ευκρίνεια ή το μέγεθος των λέξεων και των εικόνων στην οθόνη. Αν αυτό είναι που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να μεγεθύνετε μια σελίδα ή να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης της οθόνης σας, ανατρέξτε στο θέμα Αποκτήστε τη βέλτιστη εικόνα στην οθόνη σας.

Αλλαγή προβολών Μεγεθυντικού φακού

Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το πώς σας αρέσει να εργάζεστε: πλήρης οθόνη, φακός και αγκύρωση. Δοκιμάστε τις όλες, για να δείτε ποια προτιμάτε.

 • Πλήρης οθόνη. Σε αυτήν την προβολή, μεγεθύνεται ολόκληρη η οθόνη. Μάλλον δεν θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την οθόνη ταυτόχρονα όταν μεγεθύνεται, αλλά καθώς μετακινήστε στην οθόνη, μπορείτε να δείτε τα πάντα. Αν έχετε οθόνη αφής, ο Μεγεθυντικός φακός θα προβάλλει λευκά περιθώρια γύρω από την άκρη της οθόνης σας. Σύρετε το δάχτυλό σας ή το ποντίκι στα περιθώρια, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

 • Φακός. Σε αυτήν την προβολή, όταν μετακινείστε στην οθόνη, είναι σαν να μετακινείτε τον Μεγεθυντικό φακό.

 • Αγκυρωμένη. Η αγκυρωμένη προβολή λειτουργεί στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Σε αυτήν την προβολή, ο Μεγεθυντικός φακός είναι αγκυρωμένος σε ένα τμήμα της οθόνης. Καθώς μετακινείστε στην οθόνη, τα διάφορα τμήματά της εμφανίζονται μεγεθυμένα στην περιοχή αγκύρωσης, παρόλο που το κύριο τμήμα της οθόνης παραμένει απαράλλακτο.

Προσαρμογή του Μεγεθυντικού φακού

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του Μεγεθυντικού φακού. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ζουμ (Κουμπί "μεγέθυνση" και Κουμπί σμίκρυνσης) για να αλλάξετε το μέγεθος του Μεγεθυντικού φακού που μεγεθύνει την οθόνη σας. Ένας άλλος γρήγορος τρόπος για μεγέθυνση και σμίκρυνση είναι να πατήσετε Windows  + το σύμβολο "συν" και Windows  + το σύμβολο "πλην" στο πληκτρολόγιό σας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το κουμπί επιλογές μεγεθυντικού φακού Κουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού" για να αλλάξετε τον μεγεθυντικό φακό.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Μεγεθυντικός φακός στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεγεθυντικός φακός.

 3. Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας των Windows και κάντε κλικ στον Μεγεθυντικό φακό .

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογέςΚουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού".

 5. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα ποσοστό προσαύξησης ζουμ. Το ποσοστό που επιλέγετε εδώ θα είναι η αύξηση κατά την οποία ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει την οθόνη όταν πατήσετε το κουμπί "μεγέθυνση" Κουμπί "μεγέθυνση".

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αντιστροφής χρωμάτων για αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης. Ορισμένες φορές, η αντιστροφή χρωμάτων διευκολύνει την ανάγνωση του κειμένου.

  • Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για καθορισμό του τρόπου εστίασης του Μεγεθυντικού φακού. Ο Μεγεθυντικός φακός μπορεί να ακολουθεί το ποντίκι σας, το σημείο εισαγωγής ή το πληκτρολόγιο.

Σημείωση:  Όταν ανοίγετε τον Μεγεθυντικό φακό, εμφανίζεται για λίγο η γραμμή εργαλείων του. Σύντομα εξαφανίζεται, αλλά μπορείτε να την εμφανίζετε ξανά, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού  στην οθόνη σας ή στο εικονίδιο του Μεγεθυντικού φακού στη γραμμή εργασιών.

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού με αφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό με μια οθόνη αφής για να κάνετε διάφορες εργασίες:

 • Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση πατώντας στις γωνίες.

 • Σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

 • Βγείτε από τον Μεγεθυντικό φακό πατώντας στο "X".

 • Δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη πατώντας με δύο δάχτυλα σε αντίθετα περιθώρια.

Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει διάφορα τμήματα της οθόνης και αποτελεί μέρος του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης. Για να τον ανοίξετε γρήγορα, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Μεγεθυντικός φακός.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, με την οποία ρυθμίζεται η καθαρότητα, το μέγεθος και η ποσότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή της ανάλυσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να αποκτήσετε τη βέλτιστη εικόνα στην οθόνη σας.

Σημειώσεις: 

 • Αν θέλετε να έχετε πάντα άμεσα διαθέσιμο τον Μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να τον καρφιτσώσετε στη γραμμή εργασιών.     

 • Για να τερματίσετε τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + ESC.

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες Μεγεθυντικού φακού:

 • Λειτουργία πλήρους οθόνης. Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, μεγεθύνεται ολόκληρη η οθόνη σας. Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας και το επίπεδο ζουμ που θα επιλέξετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλο το περιεχόμενο της οθόνης ταυτόχρονα.

 • Λειτουργία φακού. Στη λειτουργία φακού, μεγεθύνεται η περιοχή γύρω από το δείκτη του ποντικιού. Όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού, η περιοχή της οθόνης που είναι έχει μεγεθυνθεί μετακινείται μαζί του.

 • Λειτουργία αγκύρωσης. Στη λειτουργία αγκύρωσης, μεγεθύνεται μόνο ένα τμήμα της οθόνης, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια εργασίας παραμένει αμετάβλητη. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε την περιοχή της οθόνης που θα μεγεθυνθεί.

Σημείωση: Η λειτουργία πλήρους οθόνης και η λειτουργία φακού είναι διαθέσιμες μόνο ως μέρος της εμπειρίας Aero. Αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει Aero ή αν δεν χρησιμοποιείτε ένα θέμα Aero, ο μεγεθυντικός φακός θα λειτουργεί μόνο σε αγκύρωση.

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς να κάνετε τα στοιχεία στην οθόνη να εμφανίζονται μεγαλύτερα (1:56)

Για να μεγεθύνετε τα στοιχεία στην οθόνη

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Στο μενού Προβολές, κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο τμήμα της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.

Σημειώσεις: 

 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, μπορείτε να κάνετε γρήγορα προεπισκόπηση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας κάνοντας κλικ στο μενού Προβολές και, στη συνέχεια, στην επιλογή Πλήρης οθόνη προεπισκόπησης.

 • Για μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον μεγεθυντικό φακό, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογέςΚουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού"και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:

Επιλογή

Περιγραφή

Παρακολούθηση του δείκτη ποντικιού

Εμφανίζεται η περιοχή γύρω από το δείκτη του ποντικιού στο παράθυρο του Μεγεθυντικού φακού. Όταν ορίσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε να μετακινείται το παράθυρο του Μεγεθυντικού φακού όταν πλησιάζει ο δείκτης του ποντικιού ή όταν ο δείκτης του ποντικιού χτυπήσει στην άκρη του παραθύρου του Μεγεθυντικού φακού.

Παρακολούθηση εστίασης πληκτρολόγησης

Εμφανίζει την περιοχή γύρω από το δείκτη του ποντικιού, όταν πατάτε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα με τα βέλη.

Να παρακολουθεί ο Μεγεθυντικός φακός το σημείο εισαγωγής κειμένου

Εμφανίζεται η περιοχή γύρω από το κείμενο που πληκτρολογείτε.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Μεγέθυνση

Κάντε κλικ στην επιλογή μεγέθυνσηΚουμπί "μεγέθυνση" ή πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + σύμβολο συν

Σμίκρυνση

Κάντε κλικ στην επιλογή σμίκρυνσηΚουμπί σμίκρυνσης ή πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + σύμβολο μείον

Η προσαύξηση ζουμ καθορίζει πόσο γρήγορα ο Μεγεθυντικός φακός κάνει μεγέθυνση και σμίκρυνση.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογέςΚουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού"και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αύξηση ζουμ. Μετακινώντας το ρυθμιστικό προς τα αριστερά, ο Μεγεθυντικός φακός κάνει ζουμ πιο αργά, με μικρότερες αλλαγές μεταξύ των επιπέδων ζουμ. Μετακινώντας το ρυθμιστικό προς τα δεξιά, ο Μεγεθυντικός φακός κάνει ζουμ πιο γρήγορα, με μεγαλύτερες αλλαγές μεταξύ των επιπέδων ζουμ.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φακού, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του Μεγεθυντικού φακού.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογέςΚουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού"και, στη συνέχεια, στην περιοχή μέγεθος φακού μεγεθυντικούφακού, μετακινήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το μέγεθος του φακού του Μεγεθυντικού φακού. Το μέγεθος του φακού αλλάζει αμέσως. Ρυθμίστε το επίπεδο έως ότου είναι κατάλληλο για εσάς.

Σημειώσεις: 

 • Για να εμφανίζονται οι επιλογές μεγέθους του φακού, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φακού.

 • Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το μέγεθος του φακού, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + R και, στη συνέχεια, μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω και κάτω για να αλλάξετε το ύψος και αριστερά και δεξιά για να αλλάξετε το πλάτος.

Η ενεργοποίηση της αντιστροφής χρωμάτων αυξάνει την αντίθεση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης, γεγονός που σας διευκολύνει να βλέπετε καλύτερα την οθόνη.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογέςΚουμπί "επιλογές μεγεθυντικού φακού"και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αντιστροφής χρωμάτων .

Όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον Μεγεθυντικό φακό, η γραμμή εργαλείων του εξαφανίζεται για να μην σας ενοχλεί, αλλά μπορείτε να την εμφανίσετε ξανά.

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ

 2. Μόλις ανοίξει ο Μεγεθυντικός φακός, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Μεγεθυντικού φακού στην οθόνη  ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Μεγεθυντικού φακού στη γραμμή εργασιών.

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×