Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

You cannot synchronize an OU that has the same name as its parent domain in SharePoint Server 2010

SYMPTOMS
Consider the following scenario. You try to create a synchronization connection to a domain in Microsoft SharePoint Server 2010. The domain contains an organizational unit (OU) that has the same name as the domain. In this scenario, when you populate the containers in the tree control, the OU node cannot be expanded or selected. In this instance, the OU that has the same name as the domain cannot be synchronized.

RESOLUTION
To resolve this issue, apply the following updates:
2276342 Description of the SharePoint Server 2010 hotfix package (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): August 31, 2010

STATUS
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2300488 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/26/2010 03:35:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbqfe kbprb KB2300488
Σχόλια