MICROSOFTI KINKEKAARTIDE TINGIMUSED

See on teie ja Microsoft Corporationi (või teie elukohast olenevalt mõne tema sidusettevõtte) („meie”, „meile”, „me” või „Microsoft”) vaheline leping, milles on kirjeldatud teie võimalusi kinkekaartide lunastamiseks ja ostude sooritamiseks meile kuuluvates osalevates poodides (ühisnimetajaga „osalevad poed”), sealhulgas, kuid mitte ainult Windowsi poes, Windows Mobile’i poes ja Xboxi poes, kasutades selleks oma Microsofti kontot. Konto saldosid väljastab ja haldab Microsoft Corporation, Washington Corporation ja/või mõni tema sidusettevõte.

See leping sisaldab olulisi tingimusi meievahelise suhte kohta. Leping hõlmab ka Microsofti teenuselepet, mis sisaldab Microsofti kontot reguleerivaid tingimusi ja (ainult USA elanikele mõeldud) siduvat vahekohtu punkti ning ühishagi õiguste loovutamist, mis mõjutab teie õigusi mis tahes vaidluste lahendamisel Microsoftiga.

1. LEPINGU ULATUS JA TINGIMUSTE AKTSEPTEERIMINE

1.1 Milliseid teenuseid leping hõlmab? See leping reguleerib Microsofti konto kasutamist ostude sooritamisel Microsofti või volitatud kolmandate osapoolte osalevatest poodidest („kaup”), kasutades selleks ühilduvaid seadmeid. Asjakohaste seadustega lubatud ulatuses võime me ajutiselt või lõplikult, igal ajal, ilma vastutuseta ja selles lepingus kirjeldatud viisil lisada, eemaldada või peatada kättesaadavust, funktsioone, tehnilisi andmeid ja hindu, mis on seotud teie konto saldo või osalevates poodides saadaval oleva kaubaga.

1.2 Kuidas selle lepinguga nõustuda? Nõustute lepinguga, kui ostate kinkekaardi või -koodi, lunastate Microsofti kinkekaardi või -koodi oma Microsofti kontole või kasutate oma Microsofti kontol olevat raha ostude sooritamiseks Microsofti poes.

1.3 Kas Microsoft saab lepingut muuta pärast seda, kui olen sellega nõustunud? Aeg-ajalt võime selle lepingu mis tahes osale teavet juurde lisada, seda muuta või eemaldada. Kui muudame materiaalseid tingimusi, mis võivad ebasoodsalt mõjutada teie selles lepingus toodud õigusi, teavitame teid sellest teie Microsofti konto, meiliteatise või mõne muu mõistliku elektroonilise vahendi kaudu ette.

2. MICROSOFTI KONTOD

2.1 Kas mul peab olema Microsofti konto? Jah. Selleks et osalevatest poodidest oste sooritada, peab teil olema aktiivne Microsofti konto. Saate oma Microsofti kontole lunastada kinkekaarte, vaadata praegust konto saldot ja kontoga seotud kampaaniasaldode aegumiskuupäevi, osta kinkekaarte ning vaadata kinkekaartide ostuajalugu või värskendada isiklikke andmeid.

2.2 Kuidas Microsofti kontole raha lisada? Saate Microsofti kontole raha lisada, kui lunastate Microsofti kinkekaardi või -koodi. Konto saldole lisatakse pärast lunastamist kinkekaardi või -koodi koguväärtus. Lunastamiseks vajalikud lisajuhised on kaasas kaardi või koodiga. Kaardi või koodiga võivad kaasneda ka lisatingimused. Kui seadusega ei ole määratud teisiti, ei saa koode lunastada ega vahetada sularaha vastu ja need ei ole uuesti laaditavad. Kui elate mõnes Euroopa Liidu riigis, kus on seadusega ette nähtud järelemõtlemisaeg, võite lunastamata kinkekaardid 14 päeva jooksul alates kinkekaardi või -koodi ostukuupäevast tagastada ja saate kogu raha tagasi. Pange tähele, et juba lunastatud kaarte ja koode ei hüvitata. Kui ostate kinkekaardi muult kaupmehelt kui Microsoft, kehtivad kaupmehe tagastuspoliitikad. Microsoft ei vastuta selle eest, kui kinkekaart või kood varastatakse, läheb kaduma või seda kasutatakse ilma teie loata.

2.3 Kas esineb aegumiskuupäevi või tasusid? Kampaaniavälised saldod ei aegu. Teie kontol olevale mis tahes kampaaniasaldole kehtivad kampaania tingimustes esitatud aegumiskuupäevad. Konto saldo olemasoluga tasusid ei seondu, olenemata sellest, kas saldo on hangitud kampaania korras või mitte.

2.4 Kuidas osalevatest poodidest osta? Konto saldot saate kauba ostmiseks kasutada ainult osalevates poodides. Kõige esimesena arvatakse teie Microsofti kontolt maha kehtiv kampaaniasaldo (alustades lähimast aegumiskuupäevast). Kui teie Microsofti kontol ei ole tehingu lõpuleviimiseks piisavalt raha, peate puudujääva summa maksmiseks kasutama mõnda muud Microsofti kontol registreeritud makseviisi, tasuma kogu ostusumma konto saldo asemel muu makseviisiga või lisama oma Microsofti kontole krediiti.

Kui seadusega ei ole määratud teisiti, ei tohi te konto saldot kasutada teatud rakendusesiseste tellimuste või ostude eest tasumiseks ega raha või sarnaste maksevahendite (nt kinkekaardid) soetamiseks. Iga osalev pood võib kehtestada täiendavaid ostupiiranguid või erandeid. Kui seadusega ei ole määratud teisiti, ei anna Microsoft osalevatest poodidest ostetud kauba eest raha tagasi. Kui me nõustume kaupa tagasi võtma, kantakse teie Microsofti kontole sama summa, mille maksite tagastatud kauba ostmisel.

2.5 Kas Microsofti kontol oleva raha kasutamisele osalevates poodides esineb piiranguid? Kehtivad järgmised piirangud ja nõuded.

  • Microsofti kinkekaardi lunastamiseks Microsofti kontole ja selle raha kasutamiseks osalevates poodides võib vaja minna teatud riist- või tarkvara, sealhulgas Interneti-ühendust (võib kehtida ühendusaja tasu).

  • Teatud valuutas nimiväärtusi võib Microsofti kontole lisada ainult sellises jurisdiktsioonis, mis tunnistab antud valuutat ametliku vääringuga ja seda võib kasutada üksnes selles jurisdiktsioonis olevates osalevates poodides. Konto saldot ei saa teisendada ühest valuutast teise.

  • Konto saldot ei saa mujale üle kanda.

  • Microsofti kontole kinkekaartide lunastamisele ja tagasimaksete saamisele, selliselt saadud raha kasutamisele osalevates poodides ostude sooritamisel või kinkekaardi ostmisele ja saatmisele võivad kehtida täiendavad konto saldo piirangud, mille Microsoft määrab aeg-ajalt oma äranägemise järgi. Lisateabe saamiseks konto saldo lisapiirangute kohta külastage veebisaiti Microsofti kontol oleva raha kasutamise piirangud.

Pettuse või volitamata kasutamise vältimiseks võime piirata teie Microsofti konto saldo juurdepääsu või kasutamist või võime tehingu lõpuleviimiseks nõuda mõne muu makseviisi kasutamist.

3. PEATAMINE, LÕPETAMINE JA ÕIGUSTE ÄRAVÕTMINE

Kui te rikute selle lepingu tingimusi, võime võtta teie vastu tarvitusele sobivad abinõud, sealhulgas võime takistada või tühistada: juurdepääsu konto saldole, kinkekaartide ostmist või lunastamist, kauba ostmist või juurdepääsu teie Microsofti kontole. Teie kontol olev raha ei lähe peatamise ajal kaotsi, välja arvatud need kampaania väärtused, mis peatamise aja jooksul aeguvad. Me ei hüvita mitte mingil põhjusel teie Microsofti kontole ühtegi kampaania väärtust, mis aegub peatamise perioodi jooksul.

Kui me teie Microsofti konto sulgeme, tagastame teie järelejäänud saldo seadusega nõutud ulatuses. Me ei tagasta teie Microsofti kontole mitte ühtegi kampaaniasaldot ega lunastamata jäänud saldot. Nendele tagasimaksetele kehtivad teatud tingimused, mida Microsoft võib aeg-ajalt kehtestada.

Raha tagasimaksmise korral jätame endale õiguse pidada meile tekitatud kahjude katteks saldolt kinni mis tahes summa. Teatud tingimuste järgi, mida Microsoft võib aeg-ajalt kehtestada, tagastame me teile seadusega nõutud korras mis tahes kontol oleva järelejäänud saldo (välja arvatud mis tahes kampaaniasaldo), juhul kui te sulgete oma Microsofti konto vabatahtlikult, välja arvatud siis, kui me heas usus kahtlustame pettust või teie Microsofti konto väärkasutust – sellisel juhul ei pruugi te raha tagasi saada.

4. TEATISED OSAPOOLTELE

See leping on esitatud elektroonilises vormis. Võime teile elektroonilises vormis edastada teavet selle lepingu ja teie konto saldo kohta ning ka muud teavet, mida seadus kohustab meid edastama. Võime teavet edastada teie Microsofti kontol esitatud meiliaadressi teel või teatud Microsofti veebisaitidel. Meili teel edastatavad teated loetakse üleantuks ja vastuvõetuks vastava meilisõnumi saatmisel. Kui te ei nõustu teabe saamisega elektroonilisel kujul, peate konto saldo kasutamise lõpetama.

5. KLIENDITEENINDUS

Kui teil tekib küsimusi või vaidlusi seoses kinkekaartide ostudega, konto saldole juurdepääsemise ja selle kasutamisega, esineb probleeme konto saldoga ostetud kaubaga või soovite teada anda oma konto saldo volitamata kasutamisest, pöörduge Microsofti klienditoe poole.

Atribuudid

Artikli ID: 10562 – viimati läbi vaadatud: 23. aug 2016 – redaktsioon: 1

Tagasiside