Seadme eest hoolitsemine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad hoida seadme töövõimet.

 • Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud võivad sisaldada mineraale, mis korrodeerivad elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage võimaluse korral aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
 • Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
 • Ärge hoidke seadet kõrge temperatuuri juures. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
 • Ärge hoidke seadet madala temperatuuri juures. Kui seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida niiskus ning see võib seadet kahjustada.
 • Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
 • Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioseadmetele kehtestatud normidega.
 • Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
 • Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
 • Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
 • Kui teie seadmel on eemaldatav aku, siis parima jõudluse tagamiseks lülitage seade aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
 • Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
 • Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.
 • Käsitsege kõvakettaid ettevaatlikult. Löögid, vibratsioon, raputamine, mahapillamine, äärmuslikud temperatuurid, niiskus ja vedelikud võivad kõvaketast kahjustada ning põhjustada andmete kadu või rikkumist.
 • Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks, et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda ja seade võib end välja lülitada. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
Atribuudid

Artikli ID: 11731 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside