Teave digitaalõiguste halduse kohta

Seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigused võivad piirata fotode, muusika ja muu sisu kopeerimist, muutmist ning edasisaatmist.

Digitaalõiguste halduse kaitsega (DRM-kaitsega) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga PlayReady kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Kui seadmes on PlayReady- või WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid kahjustuvad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.

Atribuudid

Artikli ID: 11736 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside