Kuidas Lumia telefoni isikupärastada?

Avakuva isikupärastamine

 • Rakenduse avakuvale kinnitamiseks nipsake vasakule, puudutage pikalt rakendust ja puudutage valikut Kinnita avakuvale. Saate kinnitada ka kontakte ja veebisaite.
 • Paani teisaldamiseks puudutage seda pikalt, pukseerige see uude asukohta ja puudutage ekraani.
 • Paani suuruse muutmiseks puudutage seda pikalt ja puudutage nooleikooni.
 • Paani avakuvalt eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja puudutage kinnitamisikooni.

Taustfoto vahetamine

 • Lukustuskuval oleva foto muutmiseks nipsake avakuval vasakule, puudutage jaotises Taust valikuid Sätted > Lukustuskuva, puudutage loendit ja valige Foto > Muuda fotot, valige galeriist foto, suruge sisse ja välja suumimiseks sõrmi kokku ja lahku ning puudutage seejärel valikut Kärbi.
 • Fotode keskuse paanil taustfoto muutmiseks puudutage valikuid Fotod > > sätted. Lülitage valik Avakuva paanil kuvatakse sättele Üks foto. Puudutage valikut Vali foto, valige foto ja puudutage ikooni Valmis.

Tausta või rõhu värvi muutmine

 • Nipsake avakuval vasakule ja puudutage valikuid Sätted > Kujundus ja taust või Rõhu värv
 • Musta rõhu lubamiseks minge valikusse Sätted > Hõlbustus ning lülitage valik Suur kontrastsus sättele Sees. Pange tähele, et see säte peidab lukustuskuva tausta. Näete lukustuskuval olenevalt lukustuskuva sätetes valitud taustast kas valget või musta. Suure kontrastsuse režiim on vaikimisi välja lülitatud (Sätted > Hõlbustus > Suur kontrastsus).

Teatiste lisamine lukustuskuvale

 • Saate vabalt otsustada, milliste rakenduste teavitusi (nt vastamata kõned või uue sõnumid) soovite lukustuskuval näha. Nipsake avakuval vasakule, puudutage valikuid Sätted > Lukustuskuva, puudutage teatise pesa ja valige lisatav rakendus.

Teie helina ja telefoni helina muutmine

 • Nipsake avakuval vasakule, puudutage valikuid Sätted > Helinad + helid, valige muudetava helina või märguande tüüp ja heli.
 • Kui teil on arvutis mõni laul mp3-failina, saate selle helinaks määrata. Ühendage telefon arvutiga ja kasutage arvuti failihaldurit helinaks määratava laulu teisaldamiseks telefonis olevasse helinate kausta. Laulu helinaks määramiseks puudutage vaates Helinad + helid valikut Helin ning jaotises Kohandatud soovitud laulu. Saate laulu helinana kasutada, kui see pole kaitstud digitaalõiguste haldamise süsteemiga (DRM) ning selle maht on väiksem kui 30 MB. Arvutis peab olema operatsioonisüsteem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 või Windows 10.

Fondisuuruse muutmine

 • Nipsake avakuval vasakule, puudutage valikuid Sätted > Hõlbustus ja lohistage valiku Teksti suurus liugurit.

Kontaktide filtreerimine

 • Kui te ei soovi näha kontaktiloendis kõiki erinevate suhtlusvõrkude kontodelt pärit kontakte, puudutage valikuid Inimesed > > Sätted > Filtreeri minu kontaktiloendit ja valige kontod, mille kontakte soovite näha.

Sõnasoovituste väljalülitamine kirjutamise ajal

 • Kui te ei soovi, et telefon pakuks kirjutamise ajal automaatselt soovitusi, nipsake avakuval vasakule, puudutage valikuid Sätted > Klaviatuur, puudutage keele klaviatuuri ja tühjendage märkeruut Soovita teksti.
Atribuudid

Artikli ID: 12499 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 5

Tagasiside