Klaviatuuri kasutamine

Kehtib: Windows 8.1

Nii kirja kirjutamisel kui ka numbritega arvutamisel saab arvutisse teavet sisestada peamiselt klaviatuuri kasutades. Kuid kas teadsite, et saate klaviatuuri kasutada ka arvuti juhtimiseks? Mõne lihtsa klaviatuurikäsu õppimine (juhised arvutile) aitab teil tõhusamalt töötada.

Kuidas on klahvid korraldatud?

Klaviatuuri klahve saab jagada mitmesse rühma funktsiooni alusel.

 • Tippimisklahvid (tärgid). Need klahvid hõlmavad samu tähe-, numbri-, kirjavahemärgi- ja sümboliklahve, mis on tavapärasel kirjutusmasinal.
 • Juhtklahvid. Neid klahve kasutatakse üksi või koos muude klahvidega teatud toimingute tegemiseks. Kõige sagedamini kasutatavad juhtklahvid on Ctrl, Alt, Windowsi logoga klahv
  Picture of the Windows logo key
  ja Esc.
 • Funktsiooniklahvid. Funktsiooniklahve kasutatakse teatud toimingute tegemiseks. Nendel on sildid F1, F2, F3 ja nii edasi, kuni sildini F12. Nende klahvide funktsionaalsus erineb programmiti.
 • Navigeerimisklahvid. Neid klahve kasutatakse dokumentides või veebilehtedel ringi liikumiseks ja teksti redigeerimiseks. Need hõlmavad nooleklahve ning klahve Home, End, Page Up, Page Down ja lisamisklahvi Insert.
 • Numbriklahvistik. Numbriklahvistik on käepärane numbrite kiireks sisestamiseks. Klahvid on rühmitatud plokki, nagu tavaline kalkulaator või lisamisseade.
Järgmisel pildil on näha, kuidas need klahvid on paigutatud tavalisel klaviatuuril. Teie klahvipaigutus võib olla erinev.

Picture of keyboard showing types of keys
 


Teksti tippimine

Iga kord, kui teil on vaja tippida midagi programmi, meilisõnumisse või tekstiväljale, näete vilkuvat vertikaalset joont (
Picture of the cursor
), mida nimetatakse kursoriks või sisestuspunktiks. See näitab, kus teie tipitav tekst algab. Saate kursorit liigutada, klõpsates hiirega soovitud kohta või kasutades navigeerimisklahve (vt käesoleva artikli jaotist Navigeerimisklahvide kasutamine).

Peale tähtede, numbrite, kirjavahemärkide ja sümbolite hõlmavad tippimisklahvid ka tõstuklahvi, suurtähelukku, tabeldusklahvi, sisestusklahvi, tühikuklahvi ja tagasilükkeklahvi.


Klahvi nimi Kuidas seda kasutada?

Tõstuklahv

Vajutage tõstuklahvi koos tähega suurtähe tippimiseks. Vajutage tõstuklahvi koos muu klahviga klahvi ülemisel osal kuvatava sümboli tippimiseks.

Suurtähelukk

Vajutage ühe korra suurtähelukku kõikide tähtede suurtähtedena tippimiseks. Vajutage uuesti suurtähelukku selle funktsiooni välja lülitamiseks. Teie klaviatuuril võib olla tuli, mis näitab, kas suurtähelukk on sisse lülitatud.

Tabeldusklahv

Vajutage tabeldusklahvi kursori mitme tühiku võrra edasi liigutamiseks. Saate vajutada tabeldusklahvi ka vormi järgmisele tekstiväljale liikumiseks.

Sisestusklahv

Vajutage sisestusklahvi kursori liigutamiseks järgmise rea algusesse. Dialoogiboksis vajutage sisestusklahvi esile tõstetud nupu valimiseks.

Tühikuklahv

Vajutage tühikuklahvi kursori ühe tühiku võrra edasi liigutamiseks.

Tagasilükkeklahv

Vajutage tagasilükkeklahvi kursori ees oleva tähemärgi või valitud teksti kustutamiseks.


Kiirklahvide kasutamine

Kiirklahvid võimaldavad klaviatuuri abil toiminguid teha. Neid nimetatakse kiirklahvideks, sest need aitavad kiiremini töötada. Tegelikult saab peaaegu igat hiirega tehtavat toimingut teha kiiremini klaviatuuril ühte või mitut klahvi kasutades.

Spikriteemade puhul näitab plussmärk (+) kahe või rohkema klahvi vahel, et neid klahve peab vajutama koos. Näiteks Ctrl + A tähendab, et vajutage pikalt klahvi Ctrl ja seejärel klahvi A. Ctrl + tõstuklahv + A tähendab, et vajutage pikalt klahve Ctrl ja tõstuklahv ning vajutage siis klahvi A.


Programmiotseteede otsimine

Klaviatuuri abil saate teha asju enamikus programmides. Avage menüü, et vaadata, millistel käskudel on kiirklahvid. Otseteed (kui need on saadaval) kuvatakse menüü-üksuste kõrval.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Kiirklahvid kuvatakse menüü-üksuste kõrval.


Menüüde, käskude ja suvandite valimine

Saate avada menüüsid ja valida käske ning muid suvandeid, kasutades klaviatuuri. Allakriipsutatud tähtedega menüüdega programmis vajutage klahvi Alt ja allakriipsutatud tähte vastava menüü avamiseks. Vajutage selle käsu valimiseks menüüs allakriipsutatud tähte. Linti kasutavate programmide puhul, nagu Paint ja WordPad, katab klahvi Alt vajutamine vajutatava tähe üle (mitte ei kriipsuta seda alla).

Picture of the Paint menu showing underlined letters in menu commands
 
Vajutage menüü Fail avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + F, seejärel vajutage klahvi P käsu Prindi valimiseks.

See nipp toimib ka dialoogiboksides. Iga kord, kui näete dialoogiboksi suvandile lisatud allakriipsutatud tähte, tähendab see, et selle suvandi valimiseks saate vajutada klahvi Alt ja seda tähte.

Kasulikud otseteed

Järgmises tabelis on loetletud mõned kõige kasulikumad kiirklahvid. Üksikasjalikuma loendi leiate jaotisest Kiirklahvid.
Klahvikombinatsioon Tegevus

Windowsi logoga klahv

Picture of the Windows logo key
 

Menüü Start avamine

Alt + tabeldusklahv

Avatud programmide või akende vahetamine

Alt + F4

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest programmist väljumine

Ctrl + S

Praeguse faili või dokumendi salvestamine (töötab enamikus programmides)

Ctrl + C

Valitud üksuse kopeerimine

Ctrl + X

Valitud üksuse lõikamine

Ctrl + V

Valitud üksuse kleepimine

Ctrl + Z

Toimingu tagasivõtmine

Ctrl + A

Kõikide dokumendis või aknas olevate üksuste valimine

F1

Programmi või Windowsi spikri kuvamine

Windowsi logoga klahv

Picture of the Windows logo key
 + F1

Windowsi spikri ja toe kuvamine

Esc

Praeguse toimingu tühistamine
Rakenduse klahv Avage programmi valikuga seotud käsumenüü. Vastab valiku paremklõpsamisele.

Navigeerimisklahvide kasutamine

Navigeerimisklahvid võimaldavad kursorit liigutada, dokumentides ja veebilehtedel liikuda ja teksti redigeerida. Järgmises tabelis on loetletud mõni nende klahvide tavaline funktsioon.


Klahvikombinatsioon Tegevus

Vasaknool, paremnool, ülesnool või allanool

Kursori või valitud üksuse liigutamine ühe tühiku või rea võrra noole suunas või veebilehe kerimine noole suunas

Home-klahv

Kursori viimine rea lõppu või veebilehe algusse liikumine

End

Kursori viimine rea lõppu või veebilehe lõppu liikumine

Ctrl + Home

Dokumendi algusesse hüppamine

Ctrl + End

Dokumendi lõppu hüppamine

Page Up

Kursori või lehe ekraani võrra ülespoole liigutamine

Page Down

Kursori või lehe ekraani võrra allapoole liigutamine

Kustutusklahv

Kursori järel oleva tähemärgi või valitud teksti kustutamine; Windowsis valitud üksuse kustutamine ja selle prügikasti viimine

Insert

Sisestusrežiimi sisse- või väljalülitamine. Kui sisestusrežiim on sisse lülitatud, sisestatakse tipitav tekst kursori juurde. Kui sisestusrežiim on välja lülitatud, asendab tipitav tekst olemasolevad tähemärgid.


Numbriklahvistiku kasutamine

Numbriklahvistik korraldab numbrid 0 kuni 9, aritmeetilised operaatorid + (liitmine), - (lahutamine), * (korrutamine) ja / (jagamine) ning komakoha selliselt, nagu need on kalkulaatoril või lisamisseadmel. Need tähemärgid on mujal klaviatuuril loomulikult topelt, kuid klaviatuuri paigutus võimaldab teil kiiresti sisestada numbrilisi andmeid või matemaatilisi toiminguid ühe käega.

Picture of numeric keypad
 
Numbriklahvistik

Numbriklahvistikuga numbrite sisestamiseks vajutage numbrilukku Num Lock. Enamikul klaviatuuridel on tuli, mis näitab, kas Num Lock on sisse või välja lülitatud. Kui Num Lock on välja lülitatud, toimib numbriklahvistik teise navigeerimisklaviatuurina (need funktsioonid on trükitud klahvidele numbrite või sümbolite kõrvale).

Saate numbriklahvistikku kasutada kalkulaatoriga lihtsate arvutuste tegemiseks.

Kolm veidrat klahvi

Siiani oleme käsitlenud peaaegu kõiki klahve, mida tõenäoliselt kasutate. Kuid tõelise uudishimu rahuldamiseks uurime kolme kõige salapärasemat klahvi klaviatuuril: PrtScn, Scroll Lock ja Pause/Break.

PrtScn (või Print Screen)

Kaua aega tagasi tegi see klahv tõepoolest seda, millele selle nimi viitab – see saatis ekraanil kuvatava teksti printerisse. Tänapäeval jäädvustab klahvi PrtScn vajutamine kogu ekraani tõmmise (kuvatõmmise) ja kopeerib selle arvuti mälus olevale lõikelauale. Sealt saate kleepida (klahvikombinatsioon Ctrl + V) selle Microsoft Painti või muusse programmi ja selle soovi korral selle programmi kaudu printida.

Veelgi salapärasem on klahv SYS RQ, mis jagab mõnel klaviatuuril klahvi klahviga PrtScn. Ajalooliselt loodi SYS RQ süsteemi taotlusena, kuid see käsk ei ole Windowsis lubatud.

ScrLk (või Scroll Lock)

Enamikus programmides ei ole klahvi Scroll Lock vajutamisel mingit mõju. Mõne programmi puhul muudab klahvi Scroll Lock vajutamine nooleklahvide ning klahvide Page Up ja Page Down funktsiooni; nende klahvide vajutamine põhjustab dokumendi kerimist ilma kursori või valiku asukohta muutmata. Teie klaviatuuril võib olla tuli, mis näitab, kas Scroll Lock on sisse lülitatud.

Pause/Break

Seda klahvi kasutatakse harva. Mõnes vanemas programmis peatab selle klahvi vajutamine programmi või koos klahviga Ctrl vajutamine peatab selle käitamise.

Muud klahvid

Mõnel tänapäevasel klaviatuuril on kaasas kiirklahvid või nupud, mis annavad kiire, ühe vajutamisega juurdepääsu programmidele, failidele või käskudele. Teistel mudelitel on helitugevuse juhtelemendid, kerimisrattad, suumimisrattad ja muud vidinad. Nende funktsioonide kohta leiate lisateavet klaviatuuri või arvutiga kaasas olnud teabest või tootja veebisaidilt.

Nõuandeid klaviatuuri turvaliseks kasutamiseks

Klaviatuuri õigesti kasutamine aitab vältida randmete, käte ja käsivarte valu ja vigastusi, eriti siis, kui kasutate arvutit pikka aega. Siin on mõni nõuanne, mis aitab täiustada klaviatuuri kasutamist.

 • Paigutage klaviatuur küünarnukiga samale tasemele. Käsivarte ülaosad võiksid olla lõdvestunult külgedel.
 • Asetage klaviatuur otse enda ette. Kui teie klaviatuuril on numbriklahvistik, saate kasutada tühikuklahvi keskpunktina.
 • Tippige nii, et teie käed ja randmed hõljuvad klaviatuuri kohal, nii et saate sõrmede sirutamise asemel kasutada kogu käsivart kaugemate klahvideni ulatumiseks.
 • Vältige pihkude või randmete mis tahes tüüpi pinnale toetamist tippimise ajal. Kui klaviatuuril on pihkude toetamise koht, kasutage seda ainult tippimise vahelistel pausidel.
 • Tippimise ajal kasutage kerget puudutust ja hoidke oma randmed otse.
 • Kui te ei tipi, lõdvestage käsivarsi ja käsi.
 • Tehke arvuti kasutamisel iga 15 kuni 20 minuti järel lühikesi pause.