Kiirklahvid on klahvikombinatsioonid või klahvid, mis võimaldavad teha toiminguid, mida tavaliselt tehakse hiirega.

Järgmised on levinumad kiirklahvid, mida saab kasutada paljudes Windows 10 arvutites leiduvates Microsofti rakendustes. Muu hulgas hõlmab see järgmiste rakenduste kiirklahve:

Paljudes neist rakendustest kuvatakse kiirklahvid ka kohtspikrina, kui viite hiirekursori vastava nupu kohale. Teistes rakendustes kuvatakse saadaolevad kiirklahvid klahvikombinatsiooni Alt või F10 vajutamisel. Kui täht on menüüs allakriipsutatud, vajutage selle menüü-üksuse valimise asemel klahvi Altja allakriipsutatud täheklahvi. Näiteks Paintis uue pildi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N.  

Märkus.: Kui kasutate puuteklaviatuuri, peate vajutama kiirklahvide kuvamiseks juhtklahvi (Ctrl).

Kalkulaatori kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Alt + 1

Standardrežiimi aktiveerimine

Alt + 2

Teadusliku režiimi aktiveerimine

Alt + 3

Graafilise režiimi aktiveerimine

Alt + 4

Programmeerimisrežiimi aktiveerimine

Alt + 5

Kuupäevaarvutuse režiimi aktiveerimine

Ctrl + M

Mällu salvestamine, standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

Ctrl + P

Mällu lisamine, standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

Ctrl + Q

Mälust eraldamine, standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

Ctrl + R

Mälust uuesti kuvamine, standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

Ctrl + L

Mälu tühjendamine

Kustutada

Praeguse sisestuse kustutamine (valige CE)

Esc

Sisestuse täielik tühjendamine (C valimine)

Tabeldusklahv (Tab)

Järgmisele kasutajaliidese üksusele liikumine ja selle fokusseerimine

Tühikuklahv

Fookuses oleva kasutajaliidese üksuse valimine

Sisestusklahv (Enter)

Valige = standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

F9

Valige +/- standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

R

Valige 1/x standardrežiimis ja teaduslikus režiimis

@

Valige 2√x standardrežiimis ja teaduslikus režiimis

%

Valige standardrežiimis, teaduslikus režiimis ja programmeerimisrežiimis

Ctrl + H

Kui ajaloo nupp on nähtav, vali ajaloo nupu standardrežiimis ja teaduslikus režiimis

Ülesnool

Ajalooloendis, mäluloendis ja menüü-üksustes üles liikumine

Allanool

Ajalooloendis, mäluloendis ja menüü-üksustes alla liikumine

Ctrl + Shift + D

Ajaloo tühjendamine

F3

Valige DEG teaduslikus režiimis

F4

Valige RAD teaduslikus režiimis

F5

Valige GRAD teaduslikus režiimis

G

2x valimineteaduslikus režiimis

Ctrl + G

10xvalimineteaduslikus režiimis

S

10xvalimineteaduslikus režiimis

Shift + S

Valige teaduslikusrežiimis sin -1

Ctrl + S

Valige sinh teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + S

Valige teaduslikusrežiimis sinh -1 

T

Valige tan teaduslikus režiimis

Shift + T

Valigepäevitus -1 teaduslikus režiimis

Ctrl + T

Valige tanh teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + T

Valige tanh-1 teaduslikus režiimis

O

Valige cos teaduslikus režiimis

Shift + O

Vali cos-1 teaduslikus režiimis

Ctrl + O

Valige cosh teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + O

Cosh-1 valimine teaduslikus režiimis

U

Valige sec teaduslikus režiimis

Shift + U

Valige sec-1 teaduslikus režiimis

Ctrl + U

Vaige sech teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + U

Valige teaduslikusrežiimis sech -1 

I

Valige csc teaduslikus režiimis

Shift + I

Valige csc-1 teaduslikus režiimis

Ctrl + I

Valige csch teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + I

Valige csch-1 teaduslikus režiimis

J

Valige cot teaduslikus režiimis

Shift + J

Valige väli–1 teaduslikus režiimis

Ctrl + J

Valige coth teaduslikus režiimis

Ctrl + Shift + J

Coth-1 valimine teaduslikus režiimis

Ctrl + Y

Valigey√x teaduslikus režiimis

Shift + \

Valige |x| teaduslikus režiimis

[

Valige ⌊x⌋  teaduslikus režiimis

]

Valige ⌈x⌉ teaduslikus režiimis

L

Valige log teaduslikus režiimis

Shift + L

Logi valimineyx teaduslikus režiimis

M

Valige dms teaduslikus režiimis

N

Valige ln teaduslikus režiimis

Ctrl + N

Valige ex teaduslikus režiimis

P

Valige Pi teaduslikus režiimis

Q

Valige x2 standardrežiimis ja teaduslikus režiimis

V

Lülitab nupu F-E sisse/väljateaduslikus režiimis

X

Valige exp teaduslikus režiimis

Y, ^

Valige xy teaduslikus režiimis

#

Valige x3 teaduslikus režiimis

!

Valige n!teaduslikus režiimis

%

Valige mod teaduslikus režiimis

Ctrl + + numbriklahvistikul

Graafilises vaates graafiku sisse suumimine

Ctrl + - numbriklahvistikul

Graafilises vaates graafiku välja suumimine

F2

Suvandi DWORD valimine programmeerimisrežiimis

F3

Suvandi WORD valimine programmeerimisrežiimis

F4

Suvandi BYTE valimine programmeerimisrežiimis

F5

Suvandi HEX valimine programmeerimisrežiimis

F6

Suvandi DEC valimine programmeerimisrežiimis

F7

Suvandi OCT valimine programmeerimisrežiimis

F8

Suvandi BIN valimine programmeerimisrežiimis

F12

Suvandi QWORD valimine programmeerimisrežiimis

A-F

Valige programmeerimisrežiimis tähed A–F , kui HEX on valitud

Shift + ,

Valige programmeerimisrežiimis RoL, kui bitthaaval vahetus on määratud kummalegi ringsele vahetusele

Shift + .

Valige programmeerimisrežiimis RoR, kui bitthaaval vahetus on määratud kummalegi ringsele vahetusele

Shift + ,

Valige programmeerimisrežiimis Lsh, kui bitthaaval vahetus on määratud aritmeetilisele või loogilisele vahetusele

Shift + .

Valige programmeerimisrežiimis Rsh, kui bitthaaval vahetus on määratud aritmeetilisele või loogilisele vahetusele

%

Valige % programmeerimisrežiimis

|

Valige OR programmeerimisrežiimis

^

Valige XOR programmeerimisrežiimis

\

Valige NOR programmeerimisrežiimis

~

Valige NOT programmeerimisrežiimis

&

Vaige AND programmeerimisrežiimis

.

Valige NAND programmeerimisrežiimis

Mänguriba kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Windows logoga klahv + G

Mänguriba avamine, kui mäng on avatud

Windowsi logoga klahv  + Alt + G

Viimase 30 sekundi salvestamine

Windowsi logoga klahv  + Alt + R

Salvestamise alustamine või lõpetamine

Windowsi logoga klahv  + Alt + Print Screen

Mängust kuvatõmmise tegemine

Windowsi logoga klahv  + Alt + T

Salvestamise taimeri kuvamine või peitmine

Windowsi logoga klahv  + Alt + M

Mikrofoni sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv  + Alt + B

Leviedastuse alustamine või lõpetamine

Windowsi logoga klahv  + Alt + W

Kaamera näitamine leviedastuse ajal

Groove'i kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + P

Esitamine või paus

Ctrl + F

Järgmise laulu esitamine

Ctrl + B

Praeguse laulu uuesti alustamine või eelmise laulu esitamine

F9

Helitugevuse suurendamine

F8

Helitugevuse vähendamine

F7

Heli vaigistamine

Ctrl + sisestusklahv (Enter)

Üksuse valimine ja valikurežiimi sisenemine

Ctrl + A

Kõige valimine

Kustutada

Valitud üksus(t)e kustutamine

Ctrl + Shift + P

Valitud üksus(t)e esitamine

Ctrl + T

Korduse sisse- või väljalülitamine

Ctrl + H

Juhuesituse sisse- või väljalülitamine

Ctrl + Q

Otsing

Kaardirakenduse kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Nooleklahvid

Kaardi liigutamine soovitud suunas

Ctrl + pluss- või miinusklahv (+ või –)

Sisse- või väljasuumimine

Ctrl + vasak- või paremnooleklahv

Pööramine

Ctrl + üles- või allanooleklahv

Kallutamine

Klahvid + ja -

Linnade 3D-vaates sisse- või väljasuumimine

Page Up või Page Down

Linnade 3D-vaates kaugemale või lähemale liikumine

Ctrl + Y

Aerovaate ja teevaate vaheldumisi aktiveerimine

Ctrl + Home

Praeguse asukoha paigutamine kaardi keskele

Ctrl + D

Juhiste hankimine

Ctrl + F

Otsing

Ctrl + M

Aktiivse vahekaardi minimeerimine

Ctrl + P

Printimine

Ctrl + T

Liikluse kuvamine või peitmine

Tagasilükkeklahv

Mine tagasi

Ctrl + H

Ühiskasutus

Ctrl + L

Fookuse kaardile viimine

Ctrl + W

Aktiivse vahekaardi sulgemine

Ctrl + tabeldusklahv (Tab)

Järgmisele vahekaardile liikumine

Ctrl + Shift + Tab

Eelmisele vahekaardile liikumine

Ctrl + S

Streetside’i vaate kuvamine või peitmine

Ctrl + C

Lõikelauale kopeerimine

Rakenduse Filmid ja telesaated kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Alt + sisestusklahv (Enter)

Täisekraanil esitamine

Esc

Täisekraani sulgemine

Sisestusklahv (Enter)

Fookuses oleva üksuse valimine

Tühikuklahv

või

Ctrl + P

Esitamine või peatamine (kui video on fookuses)

Alt + vasaknooleklahv

või

Windowsi logoga klahv + tagasilükkeklahv 

Mine tagasi

Ctrl + T

Kordamise sisse- või väljalülitamine

F7

Heli vaigistamine

F8

Helitugevuse vähendamine

F9

Helitugevuse suurendamine

Rakenduse Paint kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F11

Pildi kuvamine täisekraanrežiimis

F12

Pildi salvestamine uue failina

Ctrl + A

Kogu pildi valimine

Ctrl + B

Valitud teksti paksuks tegemine

Ctrl + C

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl + E

Dialoogiboksi Atribuudidavamine

Ctrl + G

Ruudustiku kuvamine või peitmine

Ctrl + I

Valitud teksti seadmine kursiivi

Ctrl + N

Uue pildi loomine

Ctrl + O

Olemasoleva pildi avamine

Ctrl + P

Pildi printimine

Ctrl + R

Joonlaua kuvamine või peitmine

Ctrl + S

Pildi muudatuste salvestamine

Ctrl + U

Valitud teksti allajoonimine

Ctrl + V

Valiku kleepimine lõikelaualt

Ctrl + W

Dialoogiboksi Suuruse muutmine ja kallutus avamine

Ctrl + X

Valiku lõikamine

Ctrl + Y

Muudatuse uuesti tegemine

Ctrl + Z

Muudatuse tagasivõtmine

Ctrl + plussmärk (+)

Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra

Ctrl + miinusmärk (–)

Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra

Ctrl + Page Up

Sissesuumimine

Ctrl + Page Down

Väljasuumimine

Alt + F4

Pildi ja selle Painti akna sulgemine

Paremnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale

Vasaknool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule

Allanool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla

Ülesnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles

Shift + F10

Kontekstimenüü kuvamine

Rakenduse Paint 3D kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + 0 või numbriklahvistiku nupp 0

Suumi lähtestamine

Ctrl + 3

Vaate vahetamine

Ctrl + A

Tööruumi kõikide 3D üksuste valimine; korrake käsku, et lülitada kõikide 2D üksuste valimisele

Ctrl + B

Valitud teksti paksuks tegemine

Ctrl + C

Valitud üksuse kopeerimine

Ctrl + Sisestusklahv (Insert)

Valitud üksuse kopeerimine

Ctrl + Shift + C

Kuvatõmmise tegemine

Ctrl + E

Lõuendi atribuutide näitamine

Ctrl + Shift + E

3D-perspektiivi kuvamine või peitmine

Ctrl + G

Objektide rühmitamine

Ctrl + Shift + G

Objektide rühmitamise tühistamine

I

Pipeti sisselülitamine

Ctrl + I

Valitud teksti seadmine kursiivi

M

Külgmenüü laiendamine või minimeerimine

Ctrl + N

Uue pildi või faili loomine

Ctrl + O

Olemasoleva pildi või faili avamine

Ctrl + P

2D-na printimine

Ctrl + S

Salvestamine

Ctrl + Shift + S

Salvesta nimega

Ctrl + U

Valitud teksti allajoonimine

Ctrl + V

Valitud üksuse kleepimine

Shift + sisestusklahv (Insert)

Valitud üksuse kleepimine

Ctrl + W

Lõuendi valimine

Ctrl + Shift + W

Lõuendi kuvamine või peitmine

Ctrl + X

Valitud üksuse lõikamine

Shift + kustutusklahv (Delete)

Valitud üksuse lõikamine

Ctrl + Shift + X

2D kärpimine

Ctrl + Y

Toimingu uuesti tegemine

Ctrl + Z

Toimingu tagasivõtmine

Paoklahv

Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine

Avaleht

Vaate lähtestamine

PgUp

Sissesuumimine

Ctrl + PgUp

Sissesuumimine

PgDn

Väljasuumimine

Ctrl + PgDn

Väljasuumimine

Ctrl + hiireratas

Sisse- või väljasuumimine

Ctrl + vasaknool

Orbiidil vasakule pööramine

Ctrl + paremnool

Orbiidil paremale pööramine

Ctrl + ülesnool

Orbiidil üles pööramine

Ctrl + allanool

Orbiidil alla pööramine

Alt + vasaknool

Vasakule liikumine

Alt + paremnool

Paremale liikumine

Alt + ülesnool

Üles liikumine

Alt + allanool 

Alla liikumine

Ctrl + miinusmärk (–) või [

Pintsli suuruse vähendamine

Ctrl + plussmärk (+) või ]

Pintsli suuruse suurendamine

Paremnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale

Vasaknool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule

Allanool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla

Ülesnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles

Alt + F4

Programmi sulgemine

F6

Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine

F10

Menüüriba aktiveerimine rakenduses

Shift + F10

Kontekstimenüü kuvamine

F11

Pildi kuvamine täisekraanrežiimis

F12

Pildi salvestamine uue failina

Rakenduse Fotod kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Tühikuklahv (kogumis)

Üksuse valimine ja valikurežiimi sisenemine

Sisestusklahv Enter (valikurežiimist)

Üksuse valimine valikurežiimis

Tühikuklahv (foto vaatamisel)

Käskude kuvamine või peitmine

Tühikuklahv (video vaatamisel)

Video mängimine või peatamine

Nooleklahvid (kogumis)

Üles, alla, vasakule või paremale kerimine

Vasak või parem nooleklahv (üksikus üksuses või slaidiseansis)

Järgmise või eelmise üksuse kuvamine

Nooleklahvid (suurendatud fotol)

Fotos liikumine

Ctrl + plussmärk (+) või miinusmärk (–)

Sisse- või väljasuumimine foto vaatamisel

Ctrl + 0

Foto suumi lähtestamine

Esc

Eelmisele kuvale naasmine

Ctrl + S

Salvestamine

Ctrl + P

Printimine

Ctrl + C

Kopeeri

Ctrl + R (vaatamisel või redigeerimisel)

Foto pööramine

E (foto vaatamisel)

Foto täiustamine

Ctrl + Z (redigeerimisel)

Muudatuste tagasivõtmine

Ctrl + Y (redigeerimisel)

Muudatuste uuesti tegemine

Ctrl + / (redigeerimisel)

Originaali vaatamine

Shift + nooleklahvid

Kärbitud või valikulise fookusala suuruse muutmine

Ctrl + nooleklahvid

Kärbitud või valikulise fookusala liigutamine

F5 (üksuse vaatamisel)

Slaidiseansi käivitamine

Alt + sisestusklahv (Enter)

Faili info vaatamine

Ctrl + L

Lukustuskuvaks määramine

Ctrl + N (albumivaates)

Uue albumi loomine

Ctrl + R (albumivaates)

Albumi eemaldamine

Ctrl + D

Valitud üksuste albumisse lisamine

Ctrl + U

Valitud üksuste albumist eemaldamine

Kõnesalvesti kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + R

Uue salvestise alustamine

Ctrl + M

Salvestisse uue markeri lisamine

Kustutada

Valitud salvestise kustutamine

Tühikuklahv

Esitamine või paus

Tagasilükkeklahv

Mine tagasi

F2

Salvestise ümbernimetamine

Parem- või vasaknooleklahv

Salvestise esitamise ajal edasi või tagasi liikumine

Tõstuklahv (Shift) + parem- või vasaknool

Veel rohkem edasi või tagasi liikumine

Avaleht

Salvestise algusse liikumine

End

Salvestise lõppu liikumine

Rakenduse WordPad kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F3

Otsitava teksti järgmise esinemiskorra otsimine dialoogiboksisOtsing

F12

Dokumendi salvestamine uue failina

Ctrl + 1

Ühekordse reasammu seadmine

Ctrl + 2

Kahekordse reasammu seadmine

Ctrl + 5

Pooleteistkordse reasammu seadmine

Ctrl + A

Kõige valimine

Ctrl + B

Valitud teksti paksuks tegemine

Ctrl + C

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl + D

Microsoft Painti joonistuse lisamine

Ctrl + E

Teksti joondamine keskele

Ctrl + F

Dokumendist teksti otsimine

Ctrl + H

Dokumendis teksti asendamine

Ctrl + I

Valitud teksti seadmine kursiivi

Ctrl + J

Teksti rööpjoondamine

Ctrl + L

Teksti joondamine vasakule

Ctrl + N

Uue dokumendi loomine

Ctrl + O

Olemasoleva dokumendi avamine

Ctrl + P

Dokumendi printimine

Ctrl + R

Teksti joondamine paremale

Ctrl + S

Dokumendi muudatuste salvestamine

Ctrl + U

Valitud teksti allajoonimine

Ctrl + V

Valiku kleepimine lõikelaualt

Ctrl + X

Valiku lõikamine

Ctrl + Y

Muudatuse uuesti tegemine

Ctrl + Z

Muudatuse tagasivõtmine

Ctrl + võrdusmärk (=)

Valitud teksti allindeksiks tegemine

Ctrl + Shift + võrdusmärk (=)

Valitud teksti ülaindeksiks tegemine

Ctrl + Shift + suurem kui (>)

Fondisuuruse suurendamine

Ctrl + Shift + väiksem kui (<)

Fondisuuruse vähendamine

Ctrl + Shift + A

Kõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks

Ctrl + Shift + L

Täpi laadi muutmine

Ctrl + vasaknool

Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule

Ctrl + paremnool

Kursori viimine ühe sõna võrra paremale

Ctrl + ülesnool

Kursori viimine eelmisele reale

Ctrl + allanool

Kursori viimine järgmisele reale

Ctrl + Home

Dokumendi algusesse hüppamine

Ctrl + End

Dokumendi lõppu hüppamine

Ctrl + Page Up

Ühe lehe võrra üles liikumine

Ctrl + Page Down

Ühe lehe võrra alla liikumine

Ctrl + kustutusklahv

Järgmise sõna kustutamine

Alt + F4

WordPadi sulgemine

Shift + F10

Kontekstimenüü kuvamine

Täiendavad kiirklahvid

Operatsioonisüsteemis Windows 8.1 saab kasutada järgmisi kiirklahve.

Kalkulaatori kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalkulaatoriga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F1

Kalkulaatori spikri avamine

F2

Arvutuste ajaloo muutmine

Alt + 1

Standardrežiimi aktiveerimine

Alt + 2

Teadusliku režiimi aktiveerimine

Alt + 3

Programmeerimisrežiimi aktiveerimine

Alt + 4

Statistikarežiimi aktiveerimine

Alt + C

Kuupäevaarvutuste avamine

Ctrl + E

Kuupäevaarvutuste avamine

Ctrl + H

Arvutamisajaloo sisse- või väljalülitamine

Ctrl + L

Nupu MC vajutamine

Ctrl + M

Nupu MS vajutamine

Ctrl + P

Nupu M+ vajutamine

Ctrl + Q

Nupu M- vajutamine

Ctrl + R

Nupu MR vajutamine

Ctrl + U

Ühikuteisenduse avamine

Ctrl + Shift + D

Arvutuste ajaloo kustutamine

F9

Nupu +/– vajutamine

R

Nupu 1/× vajutamine

@

Ruutjuurenupu vajutamine

Kustutusklahv (Del)

Nupu CE vajutamine

Ülesnool

Arvutuste ajaloos ülespoole liikumine

Allanool

Arvutuste ajaloos allapoole liikumine

Esc

Nupu C vajutamine või arvutusajaloo redigeerimise peatamine

Sisestusklahv (Enter)

Uuestiarvutamine pärast arvutuste ajaloo muutmist

F3

Valiku Kraadid valimine teaduslikus režiimis

F4

Valiku Radiaanid valimine teaduslikus režiimis

F5

Valiku Goonid valimine teaduslikus režiimis

Ctrl + B

Nupu 3√x vajutamine teaduslikus režiimis

Ctrl + G

Nupu 10x vajutamine teaduslikus režiimis

Ctrl + O

Nupu cosh vajutamine teaduslikus režiimis

Ctrl + S

Nupu sinh vajutamine teaduslikus režiimis

Ctrl + T

Nupu tanh vajutamine teaduslikus režiimis

Ctrl + Y

Nupu y√x vajutamine teaduslikus režiimis

D

Nupu Mod vajutamine teaduslikus režiimis

I

Nupu Inv vajutamine teaduslikus režiimis

L

Nupu log vajutamine teaduslikus režiimis

M

Nupu dms vajutamine teaduslikus režiimis

N

Nupu ln vajutamine teaduslikus režiimis

O

Nupu cos vajutamine teaduslikus režiimis

P

Nupu pi vajutamine teaduslikus režiimis

Q

Nupu x^2 vajutamine teaduslikus režiimis

S

Nupu sin vajutamine teaduslikus režiimis

T

Nupu tan vajutamine teaduslikus režiimis

V

Nupu F-E vajutamine teaduslikus režiimis

X

Nupu Exp vajutamine teaduslikus režiimis

Y

Nupu x^y vajutamine teaduslikus režiimis

#

Nupu x^3 vajutamine teaduslikus režiimis

;

Nupu Int vajutamine teaduslikus režiimis

!

Vajutage klahvi n! nupp teaduslikus režiimis

F2

Suvandi Dword valimine programmeerimisrežiimis

F3

Suvandi Word valimine programmeerimisrežiimis

F4

Suvandi Byte valimine programmeerimisrežiimis

F5

Suvandi Hex valimine programmeerimisrežiimis

F6

Suvandi Dec valimine programmeerimisrežiimis

F7

Suvandi Oct valimine programmeerimisrežiimis

F8

Suvandi Bin valimine programmeerimisrežiimis

F12

Suvandi Qword valimine programmeerimisrežiimis

A-F

Nuppude A–F vajutamine programmeerimisrežiimis

J

Nupu RoL vajutamine programmeerimisrežiimis

K

Nupu RoR vajutamine programmeerimisrežiimis

<

Nupu Lsh vajutamine programmeerimisrežiimis

>

Nupu Rsh vajutamine programmeerimisrežiimis

%

Nupu Mod vajutamine programmeerimisrežiimis

|

Nupu Or vajutamine programmeerimisrežiimis

&

Nupu And vajutamine programmeerimisrežiimis

Tühikuklahv

Biti väärtuse ümberlülitamine programmeerimisrežiimis

A

Nupu Keskmine vajutamine statistikarežiimis

Ctrl + A

Nupu Ruutude keskmine vajutamine statistikarežiimis

S

Nupu Sum vajutamine statistikarežiimis

Ctrl + S

Nupu Sum Sq vajutamine statistikarežiimis

T

Nupu S.D. vajutamine statistikarežiimis

Ctrl + T

Nupu Inv S.D. vajutamine statistikarežiimis

D

Nupu CAD vajutamine statistikarežiimis

Kalendri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalendrirakendusega töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl+1 või Ctrl+D

Päevavaate kuvamine

Ctrl+2 või Ctrl+O

Töönädalavaate kuvamine

Ctrl+3 või Ctrl+W

Nädalavaate kuvamine

Ctrl+4 või Ctrl+M

Kuuvaate kuvamine

Ctrl + T või klahv Home

Praeguse kuupäeva avamine

Page up

Kuuvaates eelmisele kuule minek

Nädalavaates eelmisele nädalale minemine

Päevavaates eelmisele kahele päevale minemine    

Ctrl + H

Kuuvaates eelmisele kuule minek

Nädalavaates eelmisele nädalale minemine

Päevavaates eelmisele kahele päevale minemine    

Page down

Kuuvaates eelmisele kuule minek

Nädalavaates eelmisele nädalale minemine

Päevavaates eelmisele kahele päevale minemine    

Ctrl + J

Kuuvaates eelmisele kuule minek

Nädalavaates eelmisele nädalale minemine

Päevavaates eelmisele kahele päevale minemine    

Paremnool

Vaates järgmisele päevale liikumine

Vasaknool

Vaates eelmisele päevale liikumine

Allanool

Vaates järgmisele tunnile liikumine

Ülesnool

Vaates eelmisele tunnile liikumine

Esc

Mine tagasi

Ctrl + S

Sündmuse salvestamine või saatmine

Ctrl + P, valimine üles- ja allanooltega

Sündmusele vastamine

Ctrl + D

Sündmuse kustutamine

Meilirakenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve meilirakendusega töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + R

Vastamine

Ctrl + Shift + R

Kõigile vastamine

Ctrl + F

Edasi

Ctrl + M

Üksuse teisaldamine mõnda teise kausta

Ctrl + J

Sõnumi vaheldumisi rämpspostiks ja mitte-rämpspostiks märkimine

Ctrl + Shift + U

Ainult lugemata sõnumite kuvamine

Ctrl + Shift + A

Kõigi sõnumite kuvamine

Ctrl + Shift + E

Kaustasuvandite kuvamine

Ctrl + U

Lugemata märkimine

Ctrl + Q

Loetuks märkimine

Ctrl + A

Kõigi sõnumite valimine

Insert

Vaheldumisi sõnumite lipuga märkimine ja neilt lipu eemaldamine

Ctrl + N

Uus sõnum

F5

Sünkroonimine

Alt + B

Nupu Salakoopia aktiveerimine

Alt + C

Fookuse panemine cc-nupule

Aktsepteeri

Alt + D

Keeldumine

Alt + T

Fookuse panemine nupule To

Ebalev

Alt + V

Kutse kalendris avamine

Alt + S

Sõnumi saatmine

Alt + i

Manuse lisamine

Ctrl + Shift + F

Fondi valimine

Ctrl + tühikuklahv

Vormingu tühjendamine

Ctrl + Y

Uuesti tegemine

F4

Uuesti tegemine

Ctrl + [

Fondisuuruse ühe punkti võrra suurendamine

Ctrl + ]

Fondisuuruse ühe punkti võrra vähendamine

Ctrl + Shift + ,

Fondisuuruse suurendamine

Ctrl + K

Lingi lisamine

Ctrl + E

Keskele

Ctrl + L

Vasakule

Ctrl + R

Paremale

Ctrl + Shift + L

Täpploend

Ctrl + M

Taande lisamine teksti valimisel

Ctrl + Shift + M

Taane vasakule

Tabeldusklahv või Shift + tabeldusklahv

Taane paremale/vasakule, kui tekst on valitud või fookus on loendis

Ctrl + '

Diakriitik

Ctrl + ,

Sedii

Ctrl + Shift + 6

Tsirkumfleks

Ctrl + Shift + ;

Treema

Ctrl + `

Graavis

Ctrl + Shift + 7

Ligatuur

Ctrl + Shift + 2

Ring

Ctrl + /

Ettepoole suunatud kaldkriipsuga rõhumärk

Ctrl + Shift + `

Tilde

Alt + Ctrl + Shift + 1

Pööratud hüüumärk

Alt + Ctrl + Shift + /

Pööratud küsimärk

Rakenduse Inimesed kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab rakenduse Inimesed kiirklahve.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + N

Kontakti lisamine

Ctrl + S

Muudatuste salvestamine

Kustutada

Kontakti kustutamine

Ctrl + F

Kontakti lemmikuks muutmine

Ctrl + Shift + 1

Kontakti lisamine avakuvale

Esc

Mine tagasi

Avaleht

Kontaktiloendi algusse liikumine

Page down

Kontaktiloendis edasi liikumine

Page up

Kontaktiloendis tagasi liikumine

End

Kontaktiloendi lõppu liikumine

Sõnumside kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve sõnumside rakendusega töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + N

Uue vestluse alustamine

Ctrl + N

Inimeste valimine

Ctrl + E

Emotikoni valimine

Ctrl + >

Järgmine vestlus

Ctrl + <

Eelmine vestlus

Rakenduse Paint kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab otseteid rakendusega Paint töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F1

Programmi Paint spikri avamine

F11

Pildi kuvamine täisekraanrežiimis

F12

Pildi salvestamine uue failina

Ctrl + A

Kogu pildi valimine

Ctrl + B

Valitud teksti paksuks tegemine

Ctrl + C

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl + E

Dialoogiboksi Atribuudid avamine

Ctrl + G

Ruudustiku kuvamine või peitmine

Ctrl + I

Valitud teksti seadmine kursiivi

Ctrl + N

Uue pildi loomine

Ctrl + O

Olemasoleva pildi avamine

Ctrl + P

Pildi printimine

Ctrl + R

Joonlaua kuvamine või peitmine

Ctrl + S

Pildi muudatuste salvestamine

Ctrl + U

Valitud teksti allajoonimine

Ctrl + V

Valiku kleepimine lõikelaualt

Ctrl + W

Dialoogiboksi Suuruse muutmine ja kallutus avamine

Ctrl + X

Valiku lõikamine

Ctrl + Y

Muudatuse uuesti tegemine

Ctrl + Z

Muudatuse tagasivõtmine

Ctrl + plussmärk (+)

Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra

Ctrl + miinusmärk (–)

Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra

Ctrl + Page Up

Sissesuumimine

Ctrl + Page Down

Väljasuumimine

Alt (või F10)

Klahvispikrite kuvamine

Alt + F4

Pildi ja selle Painti akna sulgemine

Paremnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale

Vasaknool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule

Allanool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla

Ülesnool

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles

Shift + F10

Praeguse kiirmenüü kuvamine

Rakenduse Reader kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid rakendusega Lugeja töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F8

Kahelehelise paigutuse kasutamine

Ctrl + R

Faili pööramine 90 kraadi päripäeva

Ctrl + F

Failist teksti otsimine

F7

Klaviatuuri valikurežiimi kasutamine

Ctrl + P

Faili printimine

Ctrl + O

Faili avamine

Ctrl + W

Faili sulgemine

Ctrl + M

Rakenduse Lugeja avaleht

Kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + Alt + Home

Rakenduseribade vahetamine kaugarvuti ja kohaliku arvuti vahel

Ctrl + Alt + vasaknool

Vaatega eelmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Ctrl + Alt + paremnool

Vaatega järgmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Ctrl + Alt + ülesnool

Vaatega esimesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Ctrl + Alt + allanool

Vaatega viimasesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Rakenduse OneDrive kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve rakendusega OneDrive töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ctrl + A

Kõige valimine

Ctrl + Alt + 1

Vaate muutmine (üksikasjad/pisipildid)

Ctrl + U

Üleslaadimine

Ctrl + Shift + N

Uus kaust

Esc

Valiku tühjendamine

Ctrl + O

Avamine programmiga

Ctrl + Alt + O

Kausta vaatamine

Ctrl + Shift + V

Kopeeri

Ctrl + Shift + Y

Teisaldamine

Ctrl + S

Allalaadimine

Alt + ülesnool

Ülespoole liikumine

F2

Ümbernimetamine

F5

Värskenda

Windows Journali kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid Windows Journaliga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F1

Päeviku spikri avamine

F5

Märkmeloendi värskendamine

F6

Märkmeloendi ja märkme vahel liikumine

F11

Märkme kuvamine täisekraanrežiimis

Ctrl + A

Kõigi lehekülje üksuste valimine

Ctrl + C

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl + F

Failist teksti otsimine

Ctrl + G

Leheküljele liikumine

Ctrl + N

Uue märkme loomine

Ctrl + O

Viimati kasutatud märkme avamine

Ctrl + P

Märkme printimine

Ctrl + S

Märkme muudatuste salvestamine

Ctrl + V

Valiku kleepimine lõikelaualt

Ctrl + X

Valiku lõikamine

Ctrl + Y

Muudatuse uuesti tegemine

Ctrl + Z

Muudatuse tagasivõtmine

Alt + F4

Märkme ja selle päevikuakna sulgemine

Ctrl + Shift + C

Märkmeloendis veerupäiste kiirmenüü kuvamine

Ctrl + Shift + V

Märkme teisaldamine kindlasse kausta

Rakenduse WordPad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud otseteed WordPadiga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

F1

WordPadi spikri avamine

F3

Otsitava teksti järgmise esinemiskorra otsimine dialoogiboksis otsi

F10

Klahvispikrite kuvamine

F12

Dokumendi salvestamine uue failina

Ctrl + 1

Ühekordse reasammu seadmine

Ctrl + 2

Kahekordse reasammu seadmine

Ctrl + 5

Pooleteistkordse reasammu seadmine

Ctrl + A

Kogu dokumendi valimine

Ctrl + B

Valitud teksti paksuks tegemine

Ctrl + C

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl + D

Microsoft Painti joonistuse lisamine

Ctrl + E

Teksti joondamine keskele

Ctrl + F

Dokumendist teksti otsimine

Ctrl + H

Dokumendis teksti asendamine

Ctrl + I

Valitud teksti seadmine kursiivi

Ctrl + J

Teksti rööpjoondamine

Ctrl + L

Teksti joondamine vasakule

Ctrl + N

Uue dokumendi loomine

Ctrl + O

Olemasoleva dokumendi avamine

Ctrl + P

Dokumendi printimine

Ctrl + R

Teksti joondamine paremale

Ctrl + S

Dokumendi muudatuste salvestamine

Ctrl + U

Dokumendi muudatuste salvestamine

Ctrl + V

Valiku kleepimine lõikelaualt

Ctrl + X

Valiku lõikamine

Ctrl + Y

Muudatuse uuesti tegemine

Ctrl + Z

Muudatuse tagasivõtmine

Ctrl + =

Valitud teksti allindeksiks tegemine

Ctrl + Shift + =

Valitud teksti ülaindeksiks tegemine

Ctrl + Shift + >

Fondisuuruse suurendamine

Ctrl + Shift + <

Fondisuuruse vähendamine

Ctrl + Shift + A

Kõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks

Ctrl + Shift + L

Täpi laadi muutmine

Ctrl + vasaknool

Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule

Ctrl + paremnool

Kursori viimine ühe sõna võrra paremale

Ctrl + ülesnool

Kursori viimine eelmisele reale

Ctrl + allanool

Kursori viimine järgmisele reale

Ctrl + Home

Dokumendi algusesse hüppamine

Ctrl + End

Dokumendi lõppu hüppamine

Ctrl + Page Up

Ühe lehe võrra üles liikumine

Ctrl + Page Down

Ühe lehe võrra alla liikumine

Ctrl + kustutusklahv

Järgmise sõna kustutamine

Alt + F4

WordPadi sulgemine

Shift + F10

Praeguse kiirmenüü kuvamine

Täiendavad kiirklahvid

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×