Windowsi galeriis avatud konkursikutse ettepanekud on suletud

Teame, et need pole just kõige paremad uudised, kuid kahjuks on Windowsi isikupärastamise galerii üleskutse nüüd suletud. See tähendab, et me ei võta enam vastu teie imelise kunsti- või fotograafiasaadetisi. (Ja me juba tunneme sellest puudust.) Kas esitasite juba midagi? Lugege korduma kippuvaid küsimusi ja kasutustingimusi.

Kasutustingimused

 1. LITSENTS. Kui saadate oma foto, pildi või kunstiteose („pilt”) Microsoftile, siis annate Microsoftile (ning selle tütar- ja haruettevõtetele) globaalse, autoritasudeta, täielikult tasutud ja alalise litsentsi, mis lubab kasutada pilte Windowsi operatsioonisüsteemi toodete isikupärastamisteenustes ja -funktsioonides (nt Windowsi kujundused ja taustpildid) ning Microsofti veebisaitidel, Windowsi isikupärastamise galeriis ning isikupärastamisteenuste ja -funktsioonide turundus- ja reklaammaterjalides. Litsents lubab: a) pilti kopeerida, kasutada ja sellest tuletisi luua; b) esitada avalikult pildi koopiaid ja tuletisi; c) levitada ja litsentsida pildi koopiaid ja tuletisi Microsofti klientidele isiklikuks kasutamiseks („litsents”). Loobute tingimusteta pildiga seotud isiklikest õigustest ja seotud õigustest (globaalselt) ning õigusest uurida ja heaks kiita viisi, kuidas pilti kasutatakse, samuti lubate pilti muuta (sealhulgas seda täiendada ja selle elemente eemaldada) viisil, mis rikuks ilma teie nõusolekuta isiklikke õigusi või sarnaseid õigusi.
 2. KOHUSTUSTE PUUDUMINE. Microsoft ei ole kohustatud pilti ühelgi viisil kasutama ja võib igal ajal mis tahes põhjusel ja ka ilma põhjuseta pildi kasutamisest loobuda. Microsoft ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad pildi mittekasutamisest (või kasutamise lõpetamisest) ja määrab ainuisikuliselt koha, kus võib pilti kasutada.
 3. OMISTAMINE. Annate Microsoftile (ning selle tütar- ja sidusettevõtetele) õiguse kasutada oma nime, kuvandit, sarnasust või eelnimetatute kombinatsiooni näitamaks, et teie olete pildi autor (kokkuvõtlikult „omistamine”). Kui Microsoft, selle tütar- või sidusettevõtted kasutavad pilte, siis lisavad nad omistuse oma äranägemise järgi ja määravad pildi paigutuse, silmapaistvuse, vormingu ning kuvamise ja avaldamise aja.
 4. RAHALINE KOMPENSATSIOON PUUDUB. Kinnitate, et te ei oota pildi (ja mis tahes fotode või sisu omistuse) kasutamise või nende kasutustingimuste alusel Microsoftile (ja selle tütar- ja sidusettevõtetele) antud õiguste eest kompensatsiooni (rahalist ega muud).
 5. TAHTMATU KUVAMINE. Kui Microsoft kuvab või esitab pilti või avaldab selle Microsofti toote või veebisaidi osana, mida ei kirjeldata ülal jaotises 1 esitatud litsentsis, siis võite saata Microsoftile kirjaliku teatise ja Microsoft eemaldab pildi Microsofti tootest või veebisaidilt, kui see on äriliselt arukas. Nõustute sellega kui ainsa viisiga, kuidas pildi tahtmatu kuvamine teile korvatakse.
 6. ABI. Rakendate ja edastate Microsofti kulul meetmed ja teete muud toimingud, mida Microsoft võib mõistlikkuse piires taotleda, et kasutustingimuste järgi antud õigusi täiel määral kasutada.
 7. AVALIK TÄHELEPANU. Kumbki osapool ei anna teise osapoole eelneva nõusolekuta litsentsi või kasutustingimuste kohta teavet ajakirjandusele ega avalikkusele, v.a paragrahvides 1 ja 3 kirjeldatud juhtudel.
 8. GARANTIID. Garanteerite ja kinnitate järgmist: a) pildi autoriõigused kuuluvad teile; b) olete volitatud kasutustingimuste alusel õigusi ja litsentse edasi andma; c) pildi kasutustingimustega lubatud levitamine ja kasutamine ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalomandit, privaatsust, avalikku tähelepanu ega muid omandiõigusi, ei riku riigis, kus pilt loodi, kehtivaid seadusi, ükski isik ei pea seda heaks kiitma ja üle vaatama ja seda ei pea kellelegi kompenseerima; d) teile kuuluvad kõik pildi loomiseks vajalikud õigused pildil kujutatud isikute suhtes.
 9. LAHTIÜTLUSED, VÄLISTUSED, PIIRANGUD. Paragrahvi 8 järgi ei anna kumbki osapool ühtki garantiid (otsest, kaudset ega muud), mis on seotud selle toimivuse või muu kasutustingimustes kirjeldatuga, sealhulgas tiitlipäraseid õigusi ega kaudseid garantiisid turustatavuse, mitterikkumise ja teatud eesmärgiks sobivuse kohta. Kumbki osapool ei vastuta ühelgi juhul erikahjude, juhuslike, rahaliste ega tegevuse tulemusest johtuvate kahjude eest, mis on seotud pildi, omistuse või litsentsiga, isegi kui kahjud olid mõistlikkuse piires etteaimatavad. Kasutustingimuste alusel ei ületa Microsofti ning selle tütar- ja sidusettevõtete koguvastutus 500 USA dollarit.
 10. LÕPETAMINE, LÕPETAMISE TAGAJÄRG. Kumbki osapool võib litsentsi igal ajal lõpetada, teavitades teist osapoolt kirjalikult 60 päeva ette. Microsoft eemaldab avaldatud pildi pärast kirjaliku teate esitamisele järgneva 60-päevase perioodi lõppu niipea, kui see on äriliselt mõistlik. Jaotised 9, 10 ja 11 kehtivad ka pärast litsentsi lõppemist. Kahtluste vältimiseks kehtivad enne litsentsi aegumist või lõppemist Microsofti klientidele antud õigused pildi kohta ka pärast litsentsi aegumist või lõppemist.
 11. TEATIS. Kasutustingimuste järgi kehtivad kõikidele teatistele järgmised tingimused: i) teatised on kirjalikud; ii) teatised on inglise keeles (muude nõuete puudumisel); iii) teatised loetakse edasiantuks kättesaamisel; iv) teatised saadetakse meilitsi, kullerteenuse või sõnumitooja kaudu või tähitud posti teel (saatmistasu on ette makstud, kättesaamiskinnitus on nõutav); v) meil tuleb saata aadressile winpgal@microsoft.com või tavapostiga aadressile „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (koopia faksida allüksusele Legal ' Corporate Affairs numbril (425) 936-7329).
 12. KOHTUALLUVUS JA KOHTUPIDAMISKOHT. Kasutustingimused järgivad Washingtoni seadusi ja osapooled nõustuvad King County föderaal- või osariigi kohtualluvusega ja kohtumõistmiskohaga.

Korduma kippuvad küsimused

Siit leiate vastused küsimustele, mis on seotud kunstiteoste ja fotode edastamisega Windowsi galeriisse.

 
Mis juhtub, kui mu töö välja valitakse?
Kas teavitate mind?
Kas mind tunnustatakse?
Kas teose autoriõigused jäävad mulle?
Kas muudate mu pilti?
Mida te mu isikuandmetega teete?
Kas võin hiljem meelt muutes lasta oma foto või kunstiteose galeriist eemaldada?

Atribuudid

Artikli ID: 17776 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Tagasiside