Jutustaja täielikud juhised

Kehtib: Windows 10

Jutustaja on ekraanitekstide lugemise rakendus, mis on Windows 10 sisse ehitatud. Seega pole teil vaja midagi alla laadida ega installida. Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas Windowsi arvutis Jutustajat kasutada, et saaksite hakata rakendusi kasutama, veebi sirvima ja palju muud. 

Sisukorra all on jaotis selle kohta, mis on Jutustajas uut.

Märkus. See juhend on saadaval Wordi dokumendina ja PDF-failina (ainult inglise keeles). Saate laadida alla selle juhendi varasema versiooni Braille' kirjas (USA inglise keeles UEB-väline teise klassi Braille'i kiri). Täiendavate keelte või klasside hankimiseks võtke ühendust Answer Deskiga erivajadustega inimestele.

Kas soovite teada saada, kuidas kasutada funktsiooni Jutustaja asjade tegemiseks Office'i rakendustes (nt Outlook ja Word)? Tutvuge sellel lehel olevate artiklitega. Ekraanilugeri ja kiirklahvide kasutamine Office’i rakendustega.

Sisukord


Peatükk Mida see sisaldab?
Peatükk 1: jutustaja tutvustus Funktsiooni Jutustaja ülevaade (sh kuidas seda käivitada ja peatada).
Peatükk 2: Jutustaja põhitõed Kuidas ekraanil ringi liikida, rakendusi otsida ja avada, jutustajapoolse ettelugemise muutmine ja kõne kiiruse ning helitugevuse reguleerimine.
Peatükk 3: skannimisrežiimi kasutamine Kuidas kasutada skannimisrežiimi rakendustes, meilisõnumites ja veebis navigeerimiseks.
Peatükk 4: teksti lugemine Kuidas lugeda ja hankida teavet teksti kohta (nt fondi, teksti värv ja kirjavahemärgid).
Peatükk 5: navigeerimine Kuidas saada lisateavet rakenduse või lehe kohta, mida uurite Jutustaja vaadete abil.
Peatükk 6: Jutustaja kasutamine puutesisestusega Kuidas kasutada Jutustajat puutesisestusega (sh põhižestid).
Peatükk 7: Jutustaja kohandamine Kuidas muuta Jutustaja käivitamisviisi, kuidas määrata tagasiside hulka, mida kuulete tippimise ajal, muuta Jutustaja käske ja kasutada kolmanda osapoole kõnesünteesimootori (TTS) tarkvara.
Peatükk 8: Jutustaja kasutamine Braille’i ehk punktkirjaga Kuidas kasutada Jutustajat värskendatava Braille'i ehk punktkirja kuvaga.
Lisa A. Toetatud keeled ja hääled Toetatud keelte loend ja kõnesünteesimootori (TTS) saadaolevad hääled Jutustajas.
Lisa B. Jutustaja klaviatuurikäskude ja puutežestide loend Jutustaja klaviatuurikäskude ja puutežestide loend.
Lisa C. Toetatud Braille’i kuvad Jutustaja toetatud punktkirjakuvarite loend.
Lisa D. Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid

Mis on uut?


Jutustaja avaleht

Iga kord, kui lülitate Jutustaja sisse, viiakse teid esmalt Jutustaja avalehele – ühte kesksesse kohta, kust leiate kogu vajaliku teabe alates Jutustaja sätete muutmisest selle põhitõdede õppimiseni lühijuhendi abil. Lisaks läheb Jutustaja avaleht minimeerimisel läheb süsteemisalve, nii et te ei pea selle ümber liikumiseks vajutama klahvikombinatsiooni Alt + Tab, et eri akende vahel liikuda.

Lausehaaval lugemine

Jutustaja oskab nüüd ette lugeda järgmise, praeguse ja eelmise lause. Lausehaaval lugemine on saadaval nii klaviatuuri, puutesisestuse kui ka Braille' kirja kasutamisel.

„Lause“ on ka omaette Jutustaja vaade. Lausevaatesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Page up või Jutustaja + Page down. Seejärel vajutage eelmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + vasaknool ja järgmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + paremnool.

Neid uusi käske saate kasutada ka Braille' ekraanidel, vajutades käsusisestusrežiimis punkte 2-3-4 või 2-3-4-7. 

Uued paljusõnalisuse tasemed

Jutustaja pakub viit paljusõnalisuse taset, mis määravad ära selle, kui palju teavet te kuulete, kui Jutustaja loeb teksti (nt veebisaitidel) ette ja kui kasutate erinevaid juhtelemente. Iga tase on dokumenteeritud 4 . peatükis, kus kirjeldatakse lühidalt, millal seda sobib kasutada.

Skannimisrežiimi kasutamine oma lemmikbrauseris

Google Chrome'is ja Microsoft Edge'is lülitub skannimisrežiim ise automaatselt sisse.

Standardklaviatuuripaigutus

Tahtsime Jutustajaga tutvumise ja selle kasutamise teile hõlpsamaks muuta ja seega juurutasime standardklaviatuuripaigutuse. Värskendatud paigutus on sarnasem klaviatuuripaigutusega, mis võib teile muudest ekraanilugeritest tuttav olla.

Kui selles juhendis on kirjeldatud klaviatuurikäske, on need mõeldud uue standardklaviatuuri paigutuse jaoks. Mõned uued käsud sisaldavad Jutustaja lehekülje-, lõigu-, rea-, sõna- ja märgikäskude värskendusi. Märkate ka uusi käske nagu Narrator Find, linkide, pealkirjade ja orientiiride loend. Mõnede käskude jaoks saate nüüd kasutada numbriklahvistikku.

Kõiki uute ja värskendatud käskude kohta vt Lisa B. Jutustaja klaviatuurikäskude ja puutežestide loend Skannirežiimi käsud leiate siit: Peatükk 3: Skannimisrežiimi kasutamine

Märkus. Klaviatuuri vaikeväärtuseks saab standardpaigutus. Kui soovite seda muuta, avage Sätted   > Hõlbustus  > Jutustaja ja valige paigutus Pärand. Nüüd saate Jutustaja sätted avada ka, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + juhtklahv (Ctrl) + N. Jutustaja uued käsud pole saadaval pärandklaviatuuripaigutuses, kui pärandkäskude klahvivajutused on vastuolus Jutustaja uute funktsioonide omadega.
Jutustaja sätete avamine
 

Jutustaja klahv

Nüüd saate valida, millist muuteklahv soovite Jutustaja käskudes kasutada. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Saate mõlemaid klahve kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt "Jutustajaks". Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Värskendatud vaate vahetamise käsud

Vaate vahetamise käsud on nüüd vastendatud klahvidega Jutustaja + Page up ja Page down. Saate kasutada ka vaate vahetamist, kui vajutate klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + ülesnool ja allanool.

Skannirežiimi täiustused

Skannirežiimi esmase ja teisese toimingu käsud on muudetud. Esmase toimingu saab teostada, vajutades sisestusklahvi (Enter ) või tühikuklahvi. Teisese toimingu saab lõpule viia, kui lisate tõstuklahvi (Shift) igale nendest klahvidest (tõstuklahv (Shift) + sisestusklahv (Enter) või tõstuklahv (Shift) + tühikuklahv). Seda muudatust märkate olenemata valitud klaviatuuripaigutusest.

Teksti valiku lubamiseks on lisatud ka mitu uut skannimisrežiimi klaviatuurikäsku. Lisateavet nende kohta leiate siit: Peatükk 3: skannimisrežiimi kasutamine

Tagasiside saatmine


Teie tagasiside aitab Jutustajat paremaks muuta. Kui Jutustaja on sisse lülitatud, vajutage tagasisidekeskuse avamiseks ja Jutustaja kohta tagasiside saatmiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja + Alt + F Samuti saate jätta kommentaare veebisaidile Microsofti hõlbustusfunktsiooni kasutaja hääl. Kui soovite ka tehnilist tuge Jutustaja või muude Microsofti hõlbustustehnoloogiate kohta, võtke ühendust Microsoft Answer Deskiga erivajadustega inimestele.

Kui soovite saata Microsoftile täiendavaid diagnostika- ja jõudlusandmeid, vajutage Jutustaja sätete avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + juhtklahv (CTRL) + N, lülitage jaotises Aidake meil Jutustaja paremaks muuta sisse ümberlülitusklahv ja taaskäivitage Jutustaja.
Jutustaja sätete avamine