Selles lisas on loetletud Windowsi uusima versiooni klaviatuurikäsud ja puutežestid

Windowsi teiste kiirklahvide loetelu leiate teemast Windowsi kiirklahvid. Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi nägemiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid.

Jutustaja klahv

Nüüd saate ise valida, millist muuteklahvi Jutustaja käskudes kasutate. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka lisamisklahv on vaikimisi Jutustaja klahvid. Kumbagi klahvi saate kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt „Jutustajaks“. Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Märkus. Kui kasutate Jaapani 106 klahviga klaviatuuri, siis on sisestusklahv ja NonConvert vaikimisi teie Jutustaja klahvid.

Jutustaja klaviatuurikäsud

Jutustajal on kaks võimalikku klaviatuuripaigutust: standard- ja pärandpaigutus. All on toodud kummagi käsud. Skannimisrežiimi käskude kohta vt peatükki 3: skannimisrežiimi kasutamine.

Märkus.Pluss- (+) ja miinusmärki (–) sisaldavad käsklused viitavad füüsilisele klahvile ja ei vaja muuteklahvina tõstuklahvi (Shift) kasutamist. Kui seda pole selgesõnaliselt nimetatud, ei ole tõstuklahvi (Shift) võrdusmärgi ees vaja kasutada, et muuta see plussmärgiks, kuna sellisel juhul te sisestaksite plussmärgi. Ülal kasutatud Jutustaja hääletugevuse käskluses on sõnasõnaline käsklus Jutustaja + Ctrl + võrdusmärk (=), mitte Jutustaja + Ctrl + Shift + võrdusmärk (=).

Standardklaviatuuripaigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + Enter

Jutustaja käivitamine või peatamine

Jutustaja + paoklahv (Esc)

Jutustajast väljumine

Jutustaja + 1

Sisendõppe sisselülitamine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool
Jutustaja + leht alla
Ctrl + Jutustaja + allanool

Vaate vahetamine

Jutustaja + F1

Käsuloendi kuvamine

Jutustaja + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Ctrl + sisestusklahv (Enter)

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Jutustaja + F12

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine

Jutustaja + Ctrl + D

Kujutise kirjeldamine võrguteenust kasutades või lingi veebiallika kuvamine

Jutustaja + S

Veebilehe kokkuvõtte kuvamine

Jutustaja + kaks korda kiiresti S

Veebilehe kokkuvõtte ja populaarsete linkidega dialoogiboksi kuvamine

Jutustaja + Alt + F

Jutustajale tagasiside andmine

Jutustaja + Z

Jutustaja klahvi lukustamine

Jutustaja + Ctrl + F12

Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + 3

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Jutustaja + Alt + M

Hiirerežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + H

Outlooki veerupäiste ettelugemise sisse- või väljalülitamine

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl + Jutustaja + plussmärk (+)
Ctrl + Jutustaja + Lisa (numbriklahvistik)

Hääle helitugevuse suurendamine

Ctrl + Jutustaja + miinusmärk (-)
Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Hääle helitugevuse vähendamine

Jutustaja + plussmärk (+)

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Jutustaja + miinusmärk (–)

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Alt + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)
Alt + Jutustaja + miinusmärk (-)
Alt + Jutustaja + Lisa (numbriklahvistik)
Alt + Jutustaja + plussmärk (+)

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + V

Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine

Shift + Jutustaja + V

Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine

Jutustaja + 2

Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemine

Alt + Jutustaja + kaldkriips (/)

Loetava konteksti paljusõnalisuse sätted

Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemise järjekorra muutmine

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl

Lugemise peatamine

Jutustaja + tabeldusklahv (Tab)
Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine

Jutustaja + tabeldusklahv (Tab) kaks korda kiiresti
Jutustaja + 5 korda kiiresti (numbriklahvistik)
Jutustaja + K kaks korda kiiresti
Jutustaja + Ctrl + 5 kaks korda kiiresti (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + 0

Üksuse ettelugemine

Jutustaja + T

Akna pealkirja lugemine

Jutustaja + W

Akna lugemine

Jutustaja + X

Fraasi kordamine

Jutustaja + R

Kursorist alates ettelugemine

Ctrl + Jutustaja + R
Jutustaja + allanool

Dokumendi lugemise alustamine

Jutustaja + C

Dokumendi lugemine

Shift + Jutustaja + J
Jutustaja + Muuteklahv (Alt) + Avaleht

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Ctrl + Jutustaja + U

Eelmise lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + I

Praeguse lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + O

Järgmise lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + J

Eelmise lõigu lugemine

Ctrl + Jutustaja + K

Praeguse lõigu lugemine

Ctrl + Jutustaja + L

Järgmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + M

Eelmise lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + koma (,)

Praeguse lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + punkt (.)

Järgmise lause lugemine

Jutustaja + U

Eelmise rea ettelugemine

Jutustaja + I
Jutustaja + ülesnool

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + O

Järgmise rea ettelugemine

Jutustaja + J
Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmise sõna lugemine

Jutustaja + K
Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Praeguse sõna ettelugemine

Jutustaja + L
Ctrl + Jutustaja + paremnool

Järgmise sõna lugemine

Jutustaja + M

Eelmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + koma (,)
5 (numbriklahvistik)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + punkt (.)

Järgmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + F

Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine

Shift + Jutustaja + F

Vormindusteabe eelmise rühma lugemine

Jutustaja + B
Ctrl + Jutustaja + Avaleht

Teksti algusesse liikumine

Jutustaja + E
Ctrl + Jutustaja + Lõpp

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + Shift + allanool

Valiku ettelugemine

Jutustaja + Shift + kiiresti kaks korda allanool

Valiku õigekirja kontrollimine

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl + Alt + Home

Tabeli esimesele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + End

Tabeli viimasele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + paremnool

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + vasaknool

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + allanool

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + ülesnool

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + vasaknool

Praeguse rea päise lugemine

Ctrl + Shift + Alt + ülesnool

Praeguse veeru päise lugemine

Ctrl + Shift + Alt + paremnool

Praeguse rea lugemine

Ctrl + Shift + Alt + allanool

Praeguse veeru lugemine

Ctrl + Shift + Alt + Kaldkriips (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numbriklahvistik)

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Ctrl + Alt + Page up

Tabelilahtrile hüppamine

Ctrl + Alt + Page down

Lahtri sisusse hüppamine

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + tagasilükkeklahv

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Jutustaja + N

Peamisele orientiirile liikumine

Jutustaja + ava nurksulg ([)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + üksikjutumärk (')
Jutustaja + lisa (numbriklahvistik)

Fookuse viimine üksusele

Jutustaja + A

Lingitud üksusele hüppamine

Shift + Jutustaja + A

Märkmega sisule liikumine

Alt + Jutustaja + ülesnool

Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + paremnool

Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + vasaknool

Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + allanool

Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Jutustaja + F7

Linkide loend

Jutustaja + F5

Orientiiride loend

Jutustaja + F6

Pealkirjade loend

Jutustaja + Ctrl + F

Jutustaja otsing

Jutustaja + F3

Otsingu jätkamine edasisuunas

Jutustaja + Shift + F3

Otsingu jätkamine tagasisisuunas

Numbriklahvistiku käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + Alt + Home

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Ctrl + Jutustaja + Home

Teksti algusesse liikumine

Ctrl + Jutustaja + End

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine

Jutustaja + 5 korda kiiresti (numbriklahvistik)
Jutustaja + Ctrl + 5 kaks korda kiiresti (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + ülesnool

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + allanool

Dokumendi lugemise alustamine

Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmise sõna lugemine

Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Praeguse sõna ettelugemine

Ctrl +Jutustaja + paremnool

Järgmise sõna lugemine

5 (numbriklahvistik)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool

Vaate vahetamine

Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)

Fookuse viimine üksusele

Ctrl + Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)

Hääle helitugevuse suurendamine

Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)

Hääle helitugevuse vähendamine

Alt + Jutustaja + Lisa
Alt + Jutustaja + lahutamine

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Shift + Enter

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Pärandklaviatuuri paigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv + Ctrl + N

Jutustaja sätete avamine

Windowsi logoga klahv + Ctrl + Enter

Jutustaja käivitamine või peatamine

Jutustaja + paoklahv (Esc)

Jutustaja peatamine

Jutustaja + 1

Sisendõppe sisselülitamine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + üles- või allanool

Vaate vahetamine

Jutustaja + F1

Käsuloendi kuvamine

Jutustaja + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Shift + Enter

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Jutustaja + C

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine

Jutustaja + Shift + D

Pildi kirjeldamine võrguteenuse abil

Jutustaja + E
Jutustaja + Alt + F

Jutustajale tagasiside andmine

Jutustaja + Z

Jutustaja klahvi lukustamine

Jutustaja + Shift + F12

Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + X

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Jutustaja + numbrilukk (Num lock)

Hiirerežiimi sisse- või väljalülitamine

Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamine

Suurtäheluku sisse- või väljalülitamine

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Page Up

Hääle helitugevuse suurendamine

Jutustaja + Page Down

Hääle helitugevuse vähendamine

Jutustaja + plussmärk (+)
Jutustaja + lisa (numbriklahvistik)

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Jutustaja + miinusmärk (-)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Jutustaja + Alt + plussmärk (+)
Jutustaja + Alt + miinusmärk (-)
Jutustaja + Alt + Lisa (numbriklahvistik)
Jutustaja + alt + lahutamine (numbriklahvistik)

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + A
Jutustaja + Ctrl + plussmärk (+)
Jutustaja + Ctrl + Lisa (numbriklahvistik)

Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine

Jutustaja + Ctrl + miinusmärk (-)
Jutustaja + Ctrl + lahutamine (numbriklahvistik)

Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine

Jutustaja + F12

Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemine

Alt + Jutustaja + kaldkriips (/)

Loetava kontekstimahu (paljusõnalisuse sätte) muutmine

Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemise järjekorra muutmine

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl

Lugemise peatamine

Jutustaja + D

Üksuse lugemine

Jutustaja + S

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + 0 (null)

Üksuse ettelugemine

Jutustaja + T

Akna pealkirja lugemine

Jutustaja + W

Akna lugemine

Jutustaja + V

Fraasi kordamine

Jutustaja + R

Kursorist alates ettelugemine

Jutustaja + M

Dokumendi lugemise alustamine

Jutustaja + H

Dokumendi lugemine

Jutustaja + lõpunurksulg (])

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Jutustaja + Shift + U

Eelmise lehe lugemine

Jutustaja + Ctrl + U

Praeguse lehe lugemine

Jutustaja + U

Järgmise lehe lugemine

Jutustaja + Shift + I

Eelmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + I

Praeguse lõigu lugemine

Jutustaja + I

Järgmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + M

Eelmise lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + koma (,)

Praeguse lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + punkt (.)

Järgmise lause lugemine

Jutustaja + Shift + O

Eelmise rea ettelugemine

Jutustaja + Ctrl + O

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + O

Järgmise rea ettelugemine

Jutustaja + Shift + P

Eelmise sõna lugemine

Jutustaja + Ctrl + P

Praeguse sõna ettelugemine

Jutustaja + P

Järgmise sõna lugemine

Jutustaja + Shift + algusnurksulg ([)

Eelmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + Ctrl + algusnurksulg ([)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + algusnurksulg ([)

Järgmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + F

Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine

Shift + Jutustaja + F

Vormindusteabe eelmise rühma lugemine

Jutustaja + Y

Teksti algusesse liikumine

Jutustaja + B

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + J

Eelmise sõna lugemine

H (skannimisrežiimiga sisselülitatud)

Järgmisele pealkirjale hüppamine

Shift + H (skannimisrežiimiga sisselülitatud)

Eelmisele pealkirjale hüppamine

Jutustaja + L

Järgmisele lingile hüppamine

Jutustaja + Shift + L

Eelmisele lingile hüppamine

Jutustaja + Shift + allanool

Praeguse valiku lugemine

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + F3

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + Shift + F3

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + F4

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + Shift + F4

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + F10

Praeguse rea päise lugemine

Jutustaja + F9

Praeguse veeru päise lugemine

Jutustaja + F8

Praeguse rea lugemine

Jutustaja + F7

Praeguse veeru lugemine

Jutustaja + F5

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Jutustaja + F6

Tabelilahtrile hüppamine

Jutustaja + Shift + F6

Lahtri sisusse hüppamine

Jutustaja + K

Järgmisele tabelile hüppamine

Jutustaja + Shift + K

Eelmisele tabelile hüppamine

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + tagasilükkeklahv

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Jutustaja + N

Peamisele orientiirile liikumine

Jutustaja + G

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + tilde (~)

Fookuse viimine üksusele

Jutustaja + sisestusklahv (Insert)

Lingitud üksusele hüppamine

Jutustaja + Shift + sisestusklahv (Insert)

Märkmega sisule liikumine

Ctrl + Jutustaja + ülesnool

Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl +Jutustaja + paremnool

Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl + Jutustaja + allanool

Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Jutustaja + Q

Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine

Jutustaja puutežestid

Kasutatav puutežest

Selleks tehke järgmist

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti lugemine

Topeltpuudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala puudutamine

Põhitoimingu aktiveerimine

Kolmekordne puudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala topeltpuudutamine

Teisese toimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega vajutamine ja kahe sõrmega ekraani suvalise ala puudutamine

Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid

Ühe sõrmega vasakule või paremale libistamine

Liikumine järgmisele või eelmisele üksusele

Ühe sõrmega üles või alla libistamine

Vaate vahetamine

Ühekordne kahe sõrmega puudutamine

Jutustaja ettelugemise peatamine

Ühekordne kolme sõrmega puudutamine

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Ühekordne nelja sõrmega puudutamine

Praeguse üksuse kohta Jutustaja käskude kuvamine

Kahe sõrmega topeltpuudutamine

Kontekstimenüü kuvamine

Kolme sõrmega topeltpuudutamine

Tekstiatribuutide lugemine

Nelja sõrmega topeltpuudutamine

Otsimisrežiimi avamine

Nelja sõrmega kolm korda puudutamine

Jutustaja kõikide käskude kuvamine

Kahe sõrmega vasakule, paremale, üles või alla nipsamine

Paberirull

Kolme sõrmega vasakule või paremale nipsamine

Menüüdes edasi või tagasi liikumine

Kolme sõrmega üles nipsamine

Praeguse akna sisu lugemine

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Nelja sõrmega üles või alla nipsamine

Semantilise suumi sisse- või väljalülitamine, kui seda toetatakse

Nelja sõrmega vasakule või paremale nipsamine

Jutustaja kursori viimine üksuse algusse või lõppu

Järgmine: Lisa C. Toetatavad punktkirjakuvarid

Tagasi sisukorda

Selles lisas on loetletud Windowsi uusima versiooni klaviatuurikäsud ja puutežestid

Windowsi teiste kiirklahvide loetelu leiate teemast Windowsi kiirklahvid. Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi nägemiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid.

Jutustaja klahv

Nüüd saate ise valida, millist muuteklahvi Jutustaja käskudes kasutate. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka lisamisklahv on vaikimisi Jutustaja klahvid. Kumbagi klahvi saate kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt „Jutustajaks“. Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Märkus. Kui kasutate Jaapani 106 klahviga klaviatuuri, siis on sisestusklahv ja NonConvert vaikimisi teie Jutustaja klahvid.

Jutustaja klaviatuurikäsud

Jutustajal on kaks võimalikku klahvipaigutust: Standardneja Pärand. All on toodud kummagi käsud. Skannimisrežiimi käskude kohta vt peatükki 3: skannimisrežiimi kasutamine.

Märkus.Pluss- (+) ja miinusmärki (–) sisaldavad käsklused viitavad füüsilisele klahvile ja ei vaja muuteklahvina tõstuklahvi (Shift) kasutamist. Kui seda pole selgesõnaliselt nimetatud, ei ole tõstuklahvi (Shift) võrdusmärgi ees vaja kasutada, et muuta see plussmärgiks, kuna sellisel juhul te sisestaksite plussmärgi. Ülal kasutatud Jutustaja hääletugevuse käskluses on sõnasõnaline käsklus Jutustaja + Ctrl + võrdusmärk (=), mitte Jutustaja + Ctrl + Shift + võrdusmärk (=).

Standardklaviatuuripaigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + Enter

Jutustaja käivitamine või peatamine

Jutustaja + paoklahv (Esc)

Jutustajast väljumine

Jutustaja + 1

Sisendõppe sisselülitamine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool
Jutustaja + leht alla
Ctrl + Jutustaja + allanool

Vaate vahetamine

Jutustaja + F1

Käsuloendi kuvamine

Jutustaja + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Ctrl + sisestusklahv (Enter)

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Jutustaja + F12

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine

Jutustaja + Ctrl + D

Kujutise kirjeldamine võrguteenust kasutades või lingi veebiallika kuvamine

Jutustaja + S

Veebilehe kokkuvõtte kuvamine

Jutustaja + kaks korda kiiresti S

Veebilehe kokkuvõtte ja populaarsete linkidega dialoogiboksi kuvamine

Jutustaja + Alt + F

Jutustajale tagasiside andmine

Jutustaja + Z

Jutustaja klahvi lukustamine

Jutustaja + Ctrl + F12

Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + 3

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Jutustaja + Alt + M

Hiirerežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + H

Outlooki veerupäiste ettelugemise sisse- või väljalülitamine

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl + Jutustaja + plussmärk (+)
Ctrl + Jutustaja + Lisa (numbriklahvistik)

Hääle helitugevuse suurendamine

Ctrl + Jutustaja + miinusmärk (-)
Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Hääle helitugevuse vähendamine

Jutustaja + plussmärk (+)

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Jutustaja + miinusmärk (–)

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Alt + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)
Alt + Jutustaja + miinusmärk (-)
Alt + Jutustaja + Lisa (numbriklahvistik)
Alt + Jutustaja + plussmärk (+)

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + V

Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine

Shift + Jutustaja + V

Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine

Jutustaja + 2

Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemine

Alt + Jutustaja + kaldkriips (/)

Loetava konteksti paljusõnalisuse sätted

Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemise järjekorra muutmine

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl

Lugemise peatamine

Jutustaja + tabeldusklahv (Tab)
Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine

Jutustaja + tabeldusklahv (Tab) kaks korda kiiresti
Jutustaja + 5 korda kiiresti (numbriklahvistik)
Jutustaja + K kaks korda kiiresti
Jutustaja + Ctrl + 5 kaks korda kiiresti (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + 0

Üksuse ettelugemine

Jutustaja + T

Akna pealkirja lugemine

Jutustaja + W

Akna lugemine

Jutustaja + X

Fraasi kordamine

Jutustaja + R

Kursorist alates ettelugemine

Ctrl + Jutustaja + R
Jutustaja + allanool

Dokumendi lugemise alustamine

Jutustaja + C

Dokumendi lugemine

Shift + Jutustaja + J
Jutustaja + Muuteklahv (Alt) + Avaleht

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Ctrl + Jutustaja + U

Eelmise lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + I

Praeguse lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + O

Järgmise lehe lugemine

Ctrl + Jutustaja + J

Eelmise lõigu lugemine

Ctrl + Jutustaja + K

Praeguse lõigu lugemine

Ctrl + Jutustaja + L

Järgmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + M

Eelmise lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + koma (,)

Praeguse lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + punkt (.)

Järgmise lause lugemine

Jutustaja + U

Eelmise rea ettelugemine

Jutustaja + I
Jutustaja + ülesnool

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + O

Järgmise rea ettelugemine

Jutustaja + J
Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmise sõna lugemine

Jutustaja + K
Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Praeguse sõna ettelugemine

Jutustaja + L
Ctrl + Jutustaja + paremnool

Järgmise sõna lugemine

Jutustaja + M

Eelmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + koma (,)
5 (numbriklahvistik)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + punkt (.)

Järgmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + F

Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine

Shift + Jutustaja + F

Vormindusteabe eelmise rühma lugemine

Jutustaja + B
Ctrl + Jutustaja + Avaleht

Teksti algusesse liikumine

Jutustaja + E
Ctrl + Jutustaja + Lõpp

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + Shift + allanool

Valiku ettelugemine

Jutustaja + Shift + kiiresti kaks korda allanool

Valiku õigekirja kontrollimine

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl + Alt + Home

Tabeli esimesele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + End

Tabeli viimasele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + paremnool

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + vasaknool

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + allanool

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Alt + ülesnool

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + vasaknool

Praeguse rea päise lugemine

Ctrl + Shift + Alt + ülesnool

Praeguse veeru päise lugemine

Ctrl + Shift + Alt + paremnool

Praeguse rea lugemine

Ctrl + Shift + Alt + allanool

Praeguse veeru lugemine

Ctrl + Shift + Alt + Kaldkriips (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numbriklahvistik)

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Ctrl + Alt + Page up

Tabelilahtrile hüppamine

Ctrl + Alt + Page down

Lahtri sisusse hüppamine

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + tagasilükkeklahv

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Jutustaja + N

Peamisele orientiirile liikumine

Jutustaja + ava nurksulg ([)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + üksikjutumärk (')
Jutustaja + lisa (numbriklahvistik)

Fookuse viimine üksusele

Jutustaja + A

Lingitud üksusele hüppamine

Shift + Jutustaja + A

Märkmega sisule liikumine

Alt + Jutustaja + ülesnool

Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + paremnool

Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + vasaknool

Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Alt + Jutustaja + allanool

Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Jutustaja + F7

Linkide loend

Jutustaja + F5

Orientiiride loend

Jutustaja + F6

Pealkirjade loend

Jutustaja + Ctrl + F

Jutustaja otsing

Jutustaja + F3

Otsingu jätkamine edasisuunas

Jutustaja + Shift + F3

Otsingu jätkamine tagasisisuunas

Numbriklahvistiku käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + Alt + Home

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Ctrl + Jutustaja + Home

Teksti algusesse liikumine

Ctrl + Jutustaja + End

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine

Jutustaja + 5 korda kiiresti (numbriklahvistik)
Jutustaja + Ctrl + 5 kaks korda kiiresti (numbriklahvistik)

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + ülesnool

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + allanool

Dokumendi lugemise alustamine

Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmise sõna lugemine

Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)

Praeguse sõna ettelugemine

Ctrl +Jutustaja + paremnool

Järgmise sõna lugemine

5 (numbriklahvistik)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool

Vaate vahetamine

Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)

Fookuse viimine üksusele

Ctrl + Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)

Hääle helitugevuse suurendamine

Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)

Hääle helitugevuse vähendamine

Alt + Jutustaja + Lisa
Alt + Jutustaja + lahutamine

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Shift + Enter

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Pärandklaviatuuri paigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv + Ctrl + N

Jutustaja sätete avamine

Windowsi logoga klahv + Ctrl + Enter

Jutustaja käivitamine või peatamine

Jutustaja + paoklahv (Esc)

Jutustaja peatamine

Jutustaja + 1

Sisendõppe sisselülitamine

Jutustaja + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Jutustaja + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Jutustaja + üles- või allanool

Vaate vahetamine

Jutustaja + F1

Käsuloendi kuvamine

Jutustaja + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Jutustaja + sisestusklahv (Enter)

Põhitoimingu tegemine

Jutustaja + Shift + Enter

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Jutustaja + C

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine

Jutustaja + Shift + D

Pildi kirjeldamine võrguteenuse abil

Jutustaja + E
Jutustaja + Alt + F

Jutustajale tagasiside andmine

Jutustaja + Z

Jutustaja klahvi lukustamine

Jutustaja + Shift + F12

Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + X

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Jutustaja + numbrilukk (Num lock)

Hiirerežiimi sisse- või väljalülitamine

Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamine

Suurtäheluku sisse- või väljalülitamine

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Page Up

Hääle helitugevuse suurendamine

Jutustaja + Page Down

Hääle helitugevuse vähendamine

Jutustaja + plussmärk (+)
Jutustaja + lisa (numbriklahvistik)

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Jutustaja + miinusmärk (-)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistik)

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Jutustaja + Alt + plussmärk (+)
Jutustaja + Alt + miinusmärk (-)
Jutustaja + Alt + Lisa (numbriklahvistik)
Jutustaja + alt + lahutamine (numbriklahvistik)

Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine

Jutustaja + A
Jutustaja + Ctrl + plussmärk (+)
Jutustaja + Ctrl + Lisa (numbriklahvistik)

Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine

Jutustaja + Ctrl + miinusmärk (-)
Jutustaja + Ctrl + lahutamine (numbriklahvistik)

Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine

Jutustaja + F12

Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine

Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemine

Alt + Jutustaja + kaldkriips (/)

Loetava kontekstimahu (paljusõnalisuse sätte) muutmine

Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/)

Konteksti lugemise järjekorra muutmine

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Ctrl

Lugemise peatamine

Jutustaja + D

Üksuse lugemine

Jutustaja + S

Üksuse lugemine tähthaaval

Jutustaja + 0 (null)

Üksuse ettelugemine

Jutustaja + T

Akna pealkirja lugemine

Jutustaja + W

Akna lugemine

Jutustaja + V

Fraasi kordamine

Jutustaja + R

Kursorist alates ettelugemine

Jutustaja + M

Dokumendi lugemise alustamine

Jutustaja + H

Dokumendi lugemine

Jutustaja + lõpunurksulg (])

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Jutustaja + Shift + U

Eelmise lehe lugemine

Jutustaja + Ctrl + U

Praeguse lehe lugemine

Jutustaja + U

Järgmise lehe lugemine

Jutustaja + Shift + I

Eelmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + I

Praeguse lõigu lugemine

Jutustaja + I

Järgmise lõigu lugemine

Jutustaja + Ctrl + M

Eelmise lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + koma (,)

Praeguse lause lugemine

Jutustaja + Ctrl + punkt (.)

Järgmise lause lugemine

Jutustaja + Shift + O

Eelmise rea ettelugemine

Jutustaja + Ctrl + O

Praeguse rea ettelugemine

Jutustaja + O

Järgmise rea ettelugemine

Jutustaja + Shift + P

Eelmise sõna lugemine

Jutustaja + Ctrl + P

Praeguse sõna ettelugemine

Jutustaja + P

Järgmise sõna lugemine

Jutustaja + Shift + algusnurksulg ([)

Eelmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + Ctrl + algusnurksulg ([)

Praeguse tähemärgi lugemine

Jutustaja + algusnurksulg ([)

Järgmise tähemärgi lugemine

Jutustaja + F

Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine

Shift + Jutustaja + F

Vormindusteabe eelmise rühma lugemine

Jutustaja + Y

Teksti algusesse liikumine

Jutustaja + B

Teksti lõppu liikumine

Jutustaja + J

Eelmise sõna lugemine

H (skannimisrežiimiga sisselülitatud)

Järgmisele pealkirjale hüppamine

Shift + H (skannimisrežiimiga sisselülitatud)

Eelmisele pealkirjale hüppamine

Jutustaja + L

Järgmisele lingile hüppamine

Jutustaja + Shift + L

Eelmisele lingile hüppamine

Jutustaja + Shift + allanool

Praeguse valiku lugemine

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + F3

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + Shift + F3

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + F4

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + Shift + F4

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Jutustaja + F10

Praeguse rea päise lugemine

Jutustaja + F9

Praeguse veeru päise lugemine

Jutustaja + F8

Praeguse rea lugemine

Jutustaja + F7

Praeguse veeru lugemine

Jutustaja + F5

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Jutustaja + F6

Tabelilahtrile hüppamine

Jutustaja + Shift + F6

Lahtri sisusse hüppamine

Jutustaja + K

Järgmisele tabelile hüppamine

Jutustaja + Shift + K

Eelmisele tabelile hüppamine

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid

Selleks tehke järgmist

Jutustaja + Home

Aknas esimesele üksusele liikumine

Jutustaja + End

Aknas viimasele üksusele liikumine

Jutustaja + tagasilükkeklahv

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Jutustaja + N

Peamisele orientiirile liikumine

Jutustaja + G

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Jutustaja + tilde (~)

Fookuse viimine üksusele

Jutustaja + sisestusklahv (Insert)

Lingitud üksusele hüppamine

Jutustaja + Shift + sisestusklahv (Insert)

Märkmega sisule liikumine

Ctrl + Jutustaja + ülesnool

Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl +Jutustaja + paremnool

Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl + Jutustaja + vasaknool

Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Ctrl + Jutustaja + allanool

Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)

Jutustaja + Q

Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine

Jutustaja puutežestid

Kasutatav puutežest

Selleks tehke järgmist

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti lugemine

Topeltpuudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala puudutamine

Põhitoimingu aktiveerimine

Kolmekordne puudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala topeltpuudutamine

Teisese toimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega vajutamine ja kahe sõrmega ekraani suvalise ala puudutamine

Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid

Ühe sõrmega vasakule või paremale libistamine

Liikumine järgmisele või eelmisele üksusele

Ühe sõrmega üles või alla libistamine

Vaate vahetamine

Ühekordne kahe sõrmega puudutamine

Jutustaja ettelugemise peatamine

Ühekordne kolme sõrmega puudutamine

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Ühekordne nelja sõrmega puudutamine

Praeguse üksuse kohta Jutustaja käskude kuvamine

Kahe sõrmega topeltpuudutamine

Kontekstimenüü kuvamine

Kolme sõrmega topeltpuudutamine

Tekstiatribuutide lugemine

Nelja sõrmega topeltpuudutamine

Otsimisrežiimi avamine

Nelja sõrmega kolm korda puudutamine

Jutustaja kõikide käskude kuvamine

Kahe sõrmega vasakule, paremale, üles või alla nipsamine

Paberirull

Kolme sõrmega vasakule või paremale nipsamine

Menüüdes edasi või tagasi liikumine

Kolme sõrmega üles nipsamine

Praeguse akna sisu lugemine

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Nelja sõrmega üles või alla nipsamine

Semantilise suumi sisse- või väljalülitamine, kui seda toetatakse

Nelja sõrmega vasakule või paremale nipsamine

Jutustaja kursori viimine üksuse algusse või lõppu

Järgmine: Lisa C. Toetatavad punktkirjakuvarid

Tagasi sisukorda

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×