Võrguühenduse probleemide tõrkeotsing Internet Exploreris

Sissejuhatus

Artiklis kirjeldatakse võrguühenduse probleemide tõrkeotsingut Internet Exploreris.

Lisateave

1. samm. Microsofti automaatse tõrkeotsingu teenuse tööriistade kasutamine

Internet Exploreri peamiste võrguühendusprobleemide diagnoosimiseks ja parandamiseks võite esimese sammuna proovida Microsofti automaatse tõrkeotsingu teenuseid. Peaksite käivitama mõlemad tõrkeotsingud, et määratleda, kas probleem on lahendatud.
Windowsi tulemüüriteenuse probleemide automaatne diagnoosimine ja kõrvaldamineInternet Exploreri jõudluse, ohutuse ja turbe parandamine
Kui need automaatsed tõrkeotsijad suudavad teie probleemid lahendada, olete selle artikliga lõpetanud. Kui tõrkeotsijad teie ühendusprobleeme ei lahenda, jätkake 2. sammuga.

2. samm. Võrgudiagnostika tööriista kasutamine

Võrgudiagnostika tööriist on Windows Vista osa ja mõeldud testima võrguühendust tõrgete osas. Võrgudiagnostika tööriista saab kasutada ka võrguga seotud programmide korraliku töötamise kontrollimiseks. Selle tööriista kasutamiseks võrguühenduse probleemide tõrkeotsinguks toimige järgmiselt.
 1. Avage Internet Explorer ja proovige pääseda veebilehele, mis põhjustab võrguühenduse probleeme.
 2. Internet Exploreri tõrketeadet kuvaval lehel klõpsake lingil Ühendusprobleemide diagnoosimine.
Käivitub võrgudiagnostika tööriist. Kui tööriist on töö lõpetanud, esitab see ühe järgmistest tulemustest.
 • See ei leidnud probleeme.
 • See on tuvastanud probleemi. Lisaks esitab tööriist juhiseid järgnevate sammude kohta probleemi tõrkeotsinguks.
Kui te ei saa probleemi võrgudiagnostika tööriista abil lahendada, peate probleemi tõrkeotsingu käsitsi läbi viima. Selleks minge jaotisse „Probleemi tõrkeotsing käsitsi”.

3. samm. Probleemi tõrkeotsing käsitsi

1. meetod. Proovige teisi teadaolevalt töötavaid saite

Käivitage Internet Explorer ja sisestage brauseriakna ülaosas aadressiribale üks järgmistest aadressidest:Kui tipite ühe neist aadressidest aadressiribale ja võrguühendusega pole probleeme, siis soovitame pöörduda probleemse veebisaidi omaniku poole. Sait võib olla ajutiselt võrgust väljas või võib selle endaga probleeme olla.

Kuid kui tipite ühe neist aadressidest aadressiribale ja kogete probleeme võrguühendusega, siis võib esineda konflikt mõne muu süsteemi installitud tarkvaraga. Sellisel juhul jätkake 2. meetodiga.

2. meetod. Kontrollige võrguühendust

Veenduge, et arvutit Internetiga või koduvõrguga ühendavad kaablid on kindlalt ühendatud. Lisaks veenduge, et arvuti võrguseadmed on sisse lülitatud ja töötavad korralikult. Seejärel järgige võrguühenduse kontrollimiseks järgmisi samme vastavalt oma olukorrale.
1. samm. Kontrollige välise DSL-modemi, kaabelmodemi või sissehelistusmodemi ühenduvust.

Kui kasutate välismodemit, siis kontrollige järgmist.
 1. Veenduge, et modemit seinakontaktiga ühendav kaabel on kindlalt ühendatud. Kaabel on tõenäoliselt ühendatud telefonipesa või kaabliväljundiga.
 2. Veenduge, et arvutit modemiga ühendav kaabel on mõlemast otsast kindlalt ühendatud ja et kaabli mõlemas otsas olevad konnektorid on oma kohale klõpsanud, kui see on võrgukaabel. Võrgukaabel meenutab telefonikaablit, kuid võib olla paksem ja selle kummaski otsas olev konnektor on suurem.
 3. Kui välismodemit arvutiga ühendav kaabel on USB-kaabel, peate tegema mõned lisakontrollid. USB-kaablil on kummaski otsas erinevad konnektorid. Üks ots on lame ja ristkülikukujuline ning teises otsas on nelinurkne konnektor, mis on kahes nurgas nurgaga. USB-ühenduse kontrollimiseks proovige järgmist.
  1. Kui modem on arvutiga ühendatud USB-jaoturi abil, siis proovige sellest mööduda. USB-jaoturist saate mööduda, kui ühendate kaabli seadmest otse ühte arvuti USB-portidest.
  2. Kui modem on ühendatud ühte lauaarvuti esiküljel olevasse porti, siis proovige USB-kaabel ühendada selle asemel mõnda arvuti tagaküljel olevasse porti. Mõned arvutid ei taga esiküljel olevate USB-portide piisavat toidet. See võib tekitada probleeme modemi ühendusega.
2. samm. Kontrollige sisemodemi seadmeühendusi
Kui Internetiga ühenduse loomiseks kasutatav modem on arvuti sees, peaks modemiseadmest väljuma vaid üks kaabel. Veenduge, et modemit seinakontaktiga ühendav kaabel on mõlemas otsas kindlalt ühendatud. Kaabel on tõenäoliselt ühendatud telefonipesa või kaabliväljundiga.
3. samm. Kontrollige koduvõrgu ühenduvust
Kui teie arvuti loob Interneti-ühenduse koduvõrgu kaudu, siis soovitame kontrollida järgmises loendis toodud punkte oma olukorrale vastavalt.

4. meetod. Muud ühenduvusprobleemid või võrguga seotud probleemid

Üks võrguühenduvuse probleemide võimalikke põhjusi on see, et on probleeme võrgu või Interneti-ühendusega, mida kasutate võrku minekuks. Võite seda testida järgmiste tõrkeotsingu juhistega.
1. samm.Taaskäivitage modem või marsruuter
Mõnikord võib juhtuda, et Interneti-teenuse pakkujalt saadud IP-sätted või võrgu konfiguratsioon on valed või neid tuleb värskendada. Mõnikord on probleeme modemi ja ISP vahelise ühendusega. Modemi või marsruuteri sätete värskendamiseks peate seadme taaskäivitama. Seadme taaskäivitamine loob ka uue ühenduse Interneti-teenuse pakkujaga. Kasutage modemi taaskäivitamiseks ühte järgnevatest meetoditest sõltuvalt teie kasutatavast modemist.

Välismodem

Välismodemi taaskäivitamiseks toimige järgmiselt.
 1. Ühendage lahti kaabel, mis ühendab arvutit või marsruuterit modemiga. See võib olla USB-kaabel või võrgukaabel.
 2. Lülitage modem välja. Kui modemil pole toitelülitit, siis ühendage toitejuhe modemi tagaosast või seinakontaktist lahti.
 3. Oodake mõni minut, lülitage modem sisse, ühendage arvutist või marsruuterist tulev kaabel uuesti ja seejärel taaskäivitage arvuti.
 4. Et teada saada, kas Interneti-ühendus on olemas, testige ühendust uuesti.
Kui on endiselt probleeme võrguühendusega, jätkake 2. sammuga.

Sisemodem

Sisemodemi taaskäivitamiseks peate arvuti taaskäivitama. Kui pärast arvuti taaskäivitamist on endiselt probleeme võrguühendusega, jätkake 2. sammuga.
2. samm. Kontrollige tulemüüri või marsruuteri sätteid
Kui loote Interneti-ühenduse marsruuteriga, võib olla probleeme konfiguratsioonisätetega ja neid tuleb värskendada. Et teha kindlaks, kas võrguühenduse probleem on põhjustatud valest konfiguratsioonist või marsruuteri probleemist, võite marsruuterist mööduda ja ühendada arvuti otse modemiga.

Ettevaatust! Arvuti otse Internetiga ühendamine võib jätta selle haavatavaks rünnakutele. Arvuti kaitsmiseks rünnakute eest veenduge, et tulemüür on installitud ja arvutis lubatud. Teabe saamiseks Windows Vistale lisatud Windowsi tulemüüri kohta lugege jaotist „Windowsi tulemüür”.

Windowsi tulemüür

Windows Vista sisaldab tulemüüri, mida nimetatakse Windowsi tulemüüriks. Vaikimisi on Windowsi tulemüür lubatud. Kuid enne arvuti ühendamist Internetiga peate siiski veenduma, et Windowsi tulemüür on lubatud. Et veenduda, kas Windowsi tulemüür on lubatud, toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.
 2. Tippige juhtpaneeli ülemises parempoolses nurgas olevale otsinguväljale tekst turve.
 3. Kuvatavate otsingutulemuste hulgas klõpsake ikoonil või lingil Turbekeskus. Kuvatavas aknas näete nelja riba, mille nimed on Firewall (Tulemüür), Automatic updating (Automaatne värskendamine), Malware protection (Ründevara tõrje) ja Other security settings (Muud turbesätted).
 4. Klõpsake riba Firewall (Tulemüür) paremnoole nupul, et riba laiendada. Laiendatud ribal kuvatakse üks järgmisest kolmest suvandist.
  1. Kui tulemüüri riba on roheline, tähendab see, et tulemüür on lubatud.
  2. Kui tulemüüri riba on punane, võidakse kuvada teade, et Windowsi tulemüür on välja lülitatud. Windowsi tulemüüri sisselülitamiseks ja turbekeskuse tulemüüri riba roheliseks muutmiseks klõpsake nupul Turn on now (Lülita kohe sisse).
  3. Kui tulemüüri riba on punane ja teade kirjeldab probleemi teise tootja tulemüüriprogrammiga, soovitame ühendada arvuti võrgust lahti ja pöörduda selle tulemüüriprogrammi tarnija poole lisateabe saamiseks teise tootja tulemüüriprogrammi sisselülitamise kohta.
Lisateabe saamiseks Windows Vista Windowsi tulemüüri kohta külastage järgmisi „Windows Vista spikri ja juhendite” veebisaite. Pärast arvuti otse modemiga ühendamist testige Internet Explorerit. Kui pääsete nüüd veebisaitidele, millele enne puudus juurdepääs, siis pöörduge marsruuteri tootja poole abi saamiseks marsruuteri konfigureerimisel. Kui te ei pääse endiselt ühelegi veebisaidile, jätkake 3. sammuga.
3. samm. Kontrollige seadmete ühilduvust
Et modem või võrguadapter töötaks Windows Vistas korralikult, peab see olema Windows Vistaga ühilduv. Lisaks peavad sellel olema seadmedraiverid, mida Windows Vista saab kasutada seadmega suhtlemiseks. Et teha kindlaks, kas teie kasutatav modem või võrguadapter ühildub Windows Vistaga, peate kõigepealt tegema kindlaks, milline adapteri mudel teie arvutis on. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, tippige väljale Start Search (Käivita otsing) käsk device manager ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Klõpsake otsingutulemuste hulgas kuvataval kirjel Device Manager (Seadmehaldur).
 3. Laiendage otsitava seadme tüübi kirjet. Näiteks laiendage üksust Network adapters (Võrguadapterid).

  Märkus. Seadme konkreetne tüüp, mida peate otsima, sõltub arvuti Internetiga ühendamise viisist. Näiteks kui loote Interneti-ühenduse raadiovõrgu kaudu, peate otsima teavet raadiovõrgu adapteri kohta ja laiendama üksust Network adapters (Võrguadapterid).
 4. Märkige üles võrguadapterite all toodud kirjed.
 5. Käivitage teises arvutis Internet Explorer.
 6. Tippige järgmine aadress ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Otsige 4. sammus märgitud võrguadapterit. Sellel veebisaidil toodud teave ütleb teile, kas võrguadapter ühildub Windows Vistaga.
Kui te ei suuda teha kindlaks, millist tüüpi modem või võrguadapter teie arvutis on, või kui seade näitab, et tal on probleeme, siis soovitame pöörduda lõpptootja või riistvara tarnija poole, kellelt selle adapteri saite.

Teabe saamiseks riistvaratootjaga ühendust võtmise kohta külastage järgmist veebisaiti:Kui otsitav seade on sisemine DSL-modem või sisemine kaabelmodem, siis soovitame pöörduda Interneti-teenuse pakkuja poole, kellelt modemi saite. Mõned võimalikud probleemid, mis võivad esineda, on järgmised.
 • Modemit või võrguadapterit pole Seadmehalduris.
 • Modem või võrguadapter on loetletud kui Unknown Device (Tundmatu seade) või üldnimega nagu Ethernet Adapter (Etherneti-adapter) või PCI Simple Communications Controller (PCI lihtne sidekontroller).
 • Modem või võrguadapter on märgitud punase X-i või kollase hüüumärgiga.
Kui olete kindlaks teinud, et modem või võrguadapter ühildub Windows Vistaga ja installitud on uusimad seadmedraiverid, kuid teil on ikka probleeme võrguühendusega, siis jätkake 4. sammuga.
4. samm. Looge süsteemitaaste punkt ja lähtestage Winsocki protokoll
NB! Enne jaotises „Winsocki protokolli lähtestamine” toodud juhiste järgimist soovitame kasutada Windows Vista süsteemitaaste tööriista, et luua arvutis taastepunkt. Siis saate arvuti muudatuste tegemise eelsesse aega tagasi pöörata, juhul kui need muudatused tekitavad uusi probleeme.

Süsteemitaaste punkti loomine

Süsteemitaaste punkti loomiseks Süsteemitaaste abil toimige järgmiselt:
 1. Klõpsake nupul Start, paremklõpsake üksusel Computer (Arvuti) ja seejärel klõpsake üksusel Properties (Atribuudid).
 2. Klõpsake tööpaanis lingil System protection (Süsteemikaitse). Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või klõpsake nupul Continue (Jätka).
 3. Klõpsake dialoogiboksi System Properties (Süsteemiatribuudid) alumises parempoolses nurgas nupul Create (Loo).
 4. Dialoogiboksis System Protection (Süsteemikaitse) tippige väljale sobiv nimi. Näiteks tippige Arvuti enne võrgu muudatusi ja seejärel klõpsake nupul Create (Loo).
 5. Kohe pärast taastepunkti edukat loomist kuvatakse järgmine teade.
  The restore point was created successfully. (Taastepunkt on edukalt loodud.)
 6. Klõpsake kaks korda OK.
Winsocki protokolli lähtestamine

Võrguühenduse probleemide järgmine võimalik põhjus on arvuti Winsocki protokolli vale konfiguratsioon või rike. Seda protokolli kasutab Windows teiste arvutitega suhtlemiseks ja Internetis ressursside, näiteks e-posti ja veebisaitide juurde pääsemiseks. Kui Winsockiga on probleeme, ei pääse Windows Vista enam Internetti.

Ettevaatust! Winsocki protokolli konfiguratsiooni lähtestamine võib mõjutada kahjulikult programme, mis kasutavad Internetti või jälgivad seda, näiteks viirusetõrjeprogramme, tulemüüriprogramme ja puhverkliente. Kui pärast nende juhiste järgimist mõni programm enam korralikult ei tööta, võib selle funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik selle programmi desinstallimine ja uuesti installimine või programmi parandamine rakenduse installiprogrammi abil.

Pärast taastepunkti edukat loomist lähtestage Winsocki protokolli konfiguratsioon tagasi vaikesätetele. Kui soovite, et lähtestaksime Winsocki protokolli konfiguratsiooni teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite seda ise teha, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

5. meetod. Windows 7 automaatne tõrkeotsing

Windows 7 tõrkeotsijate kasutamine
Vaikimisi sisaldab Windows 7 uue installi puhul järgmisi Internet Exploreri tõrkeotsijaid.
 • Internet Exploreri jõudlus
 • Internet Exploreri turvalisus
Internet Exploreri tõrkeotsijate käivitamine
 1. Sulgege kõik programmid.
 2. Klõpsake nupul Start ja seejärel valikul Control Panel (Juhtpaneel).
 3. Jaotises System and Security (Süsteem ja turve) klõpsake käsul Find and Fix Problems (Probleemide otsimine ja kõrvaldamine).
 4. Klõpsake tööpaanil nupul View All (Kuva kõik).
 5. Klõpsake üksusel Internet Explorer Performance (Internet Exploreri jõudlus).
 6. Klõpsake uues aknas suvandil Edasi.
  Märkus.Tõrkeotsija töötab ja parandab automaatselt kõik tuvastatud probleemid.
 7. Klõpsake nupul Close (Sule).

Lahendage minu eest

Winsocki protokolli konfiguratsiooni automaatseks lähtestamiseks klõpsake lingil Lahenda see probleem. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.
Märkused
 • See paranduse lahendus ei tööta Windows 7 puhul. Kui töötate arvutis, mis käitab ükskõik millist Windows 7 versiooni, järgige eelmise jaotise 4. meetodi juhiseid.
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage Fix it-i lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.


Edasi minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.

Las ma lahendan ise

Selleks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja tippige väljale Start Search (Käivita otsing) käsk cmd.
 2. Paremklõpsake otsingutulemuste hulgas kuvataval kirjel cmd ja klõpsake käsul Run as administrator (Käivita administraatorina). Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või klõpsake nupul Continue (Jätka).
 3. Tippige käsuviibas järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER:
  netsh winsock reset
  Seejärel peaksite nägema järgmist sõnumit.
  Winsocki kataloog on edukalt lähtestatud. Lähtestamise lõpuleviimiseks peate arvuti taaskäivitama.
 4. Taaskäivitage arvuti.
Märkus. Kui 3. sammus mainitud teate asemel kuvatakse tõrketeade „Juurdepääs keelatud”, siis polnud käsuviip korralikult üles tõstetud. Sellisel juhul sulgege käsuviiba aken ja korrake samme 1 kuni 3. Veenduge, et rakendasite 2. sammu õigesti.


Kas see lahendas probleemi?

Testige Internet Explorerit uuesti, et kontrollida, kas võrguühenduse probleemid ilmnevad endiselt. Kui on endiselt probleeme võrguühendusega, kontrollige Hosts-faili sisu.

Faili Hosts sisu kontrollimine
TCP/IP kasutab faili Hosts konkreetse Interneti-aadressi seostamiseks IP-aadressiga. Kuigi sellel failil on palju legitiimseid kasutusvaldkondi, võib mõni ründetarkvara, näiteks ründevara ja nuhkvara kasutada seda faili kahtlastel eesmärkidel. Ründevara poolt Hosts-faili lisatud kirjete eesmärk on takistada teil juurdepääsu teatud veebisaitidele. Näiteks võidakse teil takistada juurdepääsu veebisaidile, kus saate värskendada viirusetõrje definitsioonifaile või laadida alla värskendusi. See võib ohustada arvuti turvalisust. Lisaks ei pääse te ühegi tööriista juurde, mida saaksite kasutada selle parandamiseks.

Märkus. Mõnel juhul võivad süsteemiadministraatorid lisada legitiimseid kirjeid või võite need kirjed lisada ise. Kui nimetate Hosts-faili ümber, siis selles failis olevad seosed enam ei tööta. Lisateabe saamiseks pöörduge süsteemiadministraatori või võrguadministraatori poole.

Et teha kindlaks, kas teie kogetavad võrguühenduse probleemid on põhjustatud Hosts-failis olevatest kirjetest, peate selle faili üles otsima ja seejärel ümber nimetama, et selles sisalduvaid kirjeid enam ei kasutataks.
Kui soovite, et lähtestaksime Hosts-faili tagasi vaikeolekusse teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite Hosts-faili ise vaikeolekusse lähtestada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.
Paranda see minu eest
Faili Hosts automaatselt vaikeolekusse lähtestamiseks klõpsake nupul või lingil Paranda. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.

Märkus. Viisard võib olla üksnes ingliskeelne, kuid automaatne lahendus toimib ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.

Märkus. Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage parandamise lahendus välkmäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotise „Kas see lahendas probleemi?” lõppu.

Las ma lahendan ise

Faili Hosts ise tagasi vaikeolekusse lähtestamiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start, tippige väljale Start Search (Käivita otsing) käsk drivers ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Klõpsake otsingutulemuste hulgas kuvataval kirjel drivers (draiverid). Kirje drivers (draiverid) kõrval olev ikoon on kaust.
 3. Kuvatakse aken, mille ülaosas aadressiribal on tee Windows > system32 > drivers. Topeltklõpsake kaustal etc.
 4. Otsige üles hosts-fail ja paremklõpsake sellel ning klõpsake käsul Rename (Nimeta ümber).
 5. Tippige nimi oldhosts ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kui kuvatakse järgmine tõrketeade, klõpsake nupul Continue (Jätka):
  You need to confirm this operation. (See toiming tuleb kinnitada.)
  Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või klõpsake nupul Continue (Jätka).
 6. Taaskäivitage arvuti, et muudatused jõustuksid.
 7. Testige Internet Explorerit.
Kontrollige, kas Winsocki protokolli konfiguratsioon ja fail HOSTS on lähtestatud. Kui on, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui Winsocki protokoll või HOSTS-fail pole lähtestatud, võite võtta ühendust tugiteenusega.
Atribuudid

Artikli ID: 936211 – viimati läbi vaadatud: 28. juuli 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside