Ühilduvuskontroll leiab Word 2013 või 2016 dokumendis elemendid, mida ei toetata või mis käituvad varasemates Wordi versioonides erinevalt. Mõned neist funktsioonidest muudetakse jäädavalt, kui teisendate dokumendi Word 2016 või 2013 vormingusse.

Ühilduvuskontrolli käivitamiseks klõpsake menüü Fail nuppu Teave, seejärel klõpsake nuppu Otsi probleeme ja käsku Kontrolli ühilduvust ning vaadake üle kõik jaotises Kokkuvõte loetletud ühilduvusprobleemid.

Funktsiooni kättesaadavus vastavas režiimis

Funktsioon

97–2003

2007

2010

2013 ja 2016

Veebivideo

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Office'i rakendused

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Korduva jaotise sisujuhtelemendid

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Kohandatud allmärkuseveerud

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Vaikimisi ahendatud pealkirjad

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Kommentaaride märkimine lõpuleviiduks

Punane X

Punane X

Punane X

Roheline märge

Uued nummerdusvormingud

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Uued kujundid ja tekstiväljad

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Tekstiefektid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Asetekst tabelites

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

OpenType'i funktsioonid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Autorite blokeerimine

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Uued WordArt-efektid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Uued sisujuhtelemendid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Word 2007 sisujuhtelemendid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Kujundused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Põhi-/vahefondid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Jälitatud teisaldused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Veerisetabelduskohad

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

SmartArti graafika

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Office 2007 diagrammid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Open XML-i manusobjektid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Koosteüksused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Bibliograafia ja tsitaadid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Võrrandid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Suhtelised tekstiväljad

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Roheline märge

Varasema versiooni WordArt

Roheline märge

Roheline märge

Punane X

Punane X

Varasema versiooni skemaatilised diagrammid

Roheline märge

Punane X

Punane X

Punane X

Varasema versiooni diagrammid

Roheline märge

Punane X

Punane X

Punane X


Lehe algusesse

Muudatused funktsioonide käitumises

Kommentaaride märkimine lõpuleviiduks

Kommentaaride lõpuleviiduks märkimine on võimalik ainult Word 2013 ja 2016 failivormingus. Kui kommentaari või vastust pole Wordi varasemas versioonis redigeeritud, kuvatakse kommentaar või vastus endisel kujul, kui fail avatakse taas versioonis Word 2013 või 2016.

Kommentaaride vastuste ilme pole samasugune nagu Wordi varasemates versioonides.

Koosteüksused

Koosteüksuste ja automaatteksti kirjed võivad kaotada osa teabest.

Versioonides Word 2016, 2013, 2010 ja 2007 kuvatakse mallide sisu koosteüksuste galeriis. Kui salvestate malli versiooni Word 97–2003 vormingus, teisendatakse koosteüksuste galerii sisu jäädavalt automaatteksti kirjeteks. Automaatteksti ei saa hiljem koosteüksusteks tagasi teisendada isegi siis, kui teisendate dokumendi Word 2013 või 2016 vormingusse.

Järgmiste koosteüksuste galerii sisu teisendatakse automaattekstiks.

 • Tabelid

 • Päised

 • Jalused

 • Leheküljenumbrid

 • Tekstiväljad

 • Võrrandid

 • Sisukord

 • Bibliograafiad

 • Vesimärgid

 • Kohandatud galeriid

Bibliograafiad ja tsitaadid

Tsitaadid ja bibliograafiad teisendatakse staatiliseks tekstiks ja neid ei värskendata enam automaatselt.

Versioonides Word 2013 ja 2016 värskendatakse tsitaate ja bibliograafiaid allika või dokumendilaadi muutmisel automaatselt.

Word 2016 või 2013 dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse tsitaadid ja bibliograafia staatiliseks tekstiks, mida ei värskendata automaatselt; tsitaatide ja bibliograafia allikad pole enam saadaval.

Kui teisendate dokumendi hiljem tagasi Word 2016 või 2013 vormingusse, ei värskendata tsitaate ja bibliograafiaid automaatselt. Tsitaatide ja bibliograafiate automaatseks värskendamiseks peate dokumendis looma uuesti allikad või kopeerima need dialoogiboksi Allikahaldur loendisse Praegune loend ning asendama seejärel staatilised tsitaadid ja bibliograafiad uutega.

Tsitaatide ja bibliograafia kohta leiate lisateavet spikriteemast Bibliograafia koostamine.

Sisujuhtelemendid

Sisujuhtelemendid teisendatakse staatiliseks sisuks.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse sisujuhtelemendid lihttekstiks ja kõik seotud atribuudid lähevad jäädavalt kaotsi isegi juhul, kui teisendate dokumendi hiljem Word 2016 või 2013 failivormingusse.

Näiteks kasutajad ei näe versioonis Word 97–2003 enam ripploendi üksusi. Lisaks sellele ei kehti enam alad, mida ei saa redigeerida või kustutada, ning kasutajad saavad juhtelementide sisu kustutada ja muuta.

Manusobjektid

Manusobjekt on loodud Office'i uuemas versioonis. Seda ei saa Wordi varasemates versioonides redigeerida.

Open XML-i manusobjekte saate teisendada nii, et Wordi varasemate versioonide kasutajad saaksid neid redigeerida.

Excel 2013 või 2016 manusobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Töölehe objekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft Excel 97–2003 tööleht.

Manustatud PowerPoint 2013 või 2016 slaidiobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Slaidiobjekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft PowerPoint 97–2003 slaid.

Manustatud PowerPoint 2013 või 2016 esitlusobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Esitlusobjekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft PowerPoint 97–2003 esitlus.

Word 2013 või 2016 manusobjektide teisendamine

Manusobjekte saate teisendada nii, et Wordi varasemate versioonide kasutajad saaksid neid redigeerida.

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Dokumendi tüüp ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake valimiseks dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft Word 97–2003 dokument.

Võrrandid

Võrrandid teisendatakse piltideks. Võrrandeid ei saa redigeerida enne dokumendi teisendamist uude failivormingusse. Võrrandites sisalduvad kommentaarid, lõpu- ja allmärkused lähevad salvestamisel püsivalt kaotsi.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse võrrandid piltideks, mida ei saa redigeerida. Kui teisendate dokumendi hiljem Word 2016 või 2013 failivormingusse ja võrrandipilte pole varasemas versioonis muudetud, muudetakse võrrandid tekstiks ja neid saab jälle redigeerida.

SmartArti graafika

SmartArt-pildid teisendatakse üksikobjektideks, mida ei saa Wordi varasemates versioonides redigeerida.

Kui salvestate dokumendi, mis sisaldab SmartArt-pilte Word 97–2003 vormingus, teisendatakse need staatilisteks piltideks. Pildil ei saa teksti redigeerida, selle paigutust muuta ega selle üldist ilmet muuta.

Dokumendi teisendamisel Word 2016 või 2013 vormingusse muudetakse graafika uuesti SmartArt-objektiks, kui varasemas versioonis pole pilte muudetud.

Veerisetabelduskohad

Joonduse tabeldusmärgid teisendatakse tavalisteks tabeldusmärkideks.

Versioonides Word 2016 ja 2013 kasutatakse joondamise tabeldusmärke dokumendi teksti paigutamiseks veeriste või dokumendi mõne ala suhtes ja nende asukoha reguleerimiseks veeriste muutmisel.

Dokumendi salvestamisel Word 97-2003 vormingus asendatakse joondamise tabelduskohad jäädavalt tavaliste tabelduskohtadega ning veeriste muutmisel ei saa nende asukohta automaatselt reguleerida. Kui joondamise tabelduskohti on kasutatud keeruka joondamise loomiseks, võivad tabelduskohad muuta asukohta ja seega ka kogu dokumendi ilmet.

Tekstiväljad

Tekstiväljade paigutus võib muutuda.

Tekstiväljadel joondatakse vertikaalselt keskjoondatud või allajoondatud tekst jäädavalt üles isegi siis, kui teisendate hiljem dokumendi Word 2016 või 2013 vormingusse.

Jälitatud teisaldused

Jälitatud teisaldused teisendatakse kustutamisteks ja lisamisteks.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus muudetakse jälitatud teisaldused jälitatud kustutamisteks ja lisamisteks. Kui teisendate dokumendi hiljem Word 2016 või 2013 vormingusse, siis jälitatud lisamisi ja kustutamisi jälitatud teisaldamisteks tagasi ei teisendata.

Uued nummerdusvormingud

Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).

Uute nummerdusvormingutega (0001, 0002, 0003, 0004, ...) vormindatud loendid teisendatakse standardseteks araabia numbritega (1, 2, 3, 4, ...) loenditeks.

Uued kujundid ja tekstiväljad

Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks.

Versioonides Word 2016 või 2013 loodud kujundeid ja tekstivälju saab vormindada mitmesuguste uute efektidega (nt kaldlõige ja ruumiline pööre), mis pole Wordi varasemates versioonides saadaval. Wordi varasemates versioonides teisendatakse need efektid neis versioonides saadaolevateks efektideks.

Tekstiefektid

Tekstiefektid eemaldatakse

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga.

Kui tekstiefektid on rakendatud kohandatud laadiga, kuvatakse need uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2016 või 2013.

Asetekst tabelites

Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.

Asetekst kuvatakse juhul, kui dokument asub veebis. Word 97–2003 vormingus eemaldatakse tabelite asetekst püsivalt.

Autorite blokeerimine

Kogu teave selle kohta, kus teised autorid seda dokumenti redigeerivad, eemaldatakse jäädavalt.

Autorite blokeeringud eemaldatakse kõigilt aladelt, millele need on rakendatud; redigeerimiseks on saadaval terve dokument.

WordArt

Tekstiefektid eemaldatakse.

WordArt-objektid teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Diagrammid ja skemaatilised diagrammid

Üks selle dokumendi diagrammidest võib sisaldada andmeid väljaspool valitud failivormingu ridade ja veergude piirmäära asuvates lahtrites. Veerust 256 (IV) ja reast 65 536 kaugemale sisestatud andmeid ei saa salvestada.

Osa diagramme ja skemaatilisi diagramme teisendatakse piltideks, mida ei saa muuta. Kui diagramm või skemaatiline diagramm põhineb andmetel, mis asuvad väljaspool Word 97–2003 toetatud ridu või veerge, lähevad need andmed kaotsi.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×