Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ACCRINT valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab perioodilisi intresse tootva väärtpaberi arvestatud intressi.

Süntaks

ACCRINT(väljastus, esimene_intress, tehing, määr, nom_väärt, sagedus, [alus], [arvutusviis])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni ACCRINT süntaks sisaldab järgmisi argumente.

 • Emissioon    – nõutav. Väärtpaberi emissiooni kuupäev.

 • Esimene_intress    – nõutav. Väärtpaberi esimese intressi kuupäev.

 • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

 • Määr – nõutav. Väärtpaberi aastane kupongiintressi määr.

 • Nominaalväärtus    – nõutav. Väärtpaberi nominaalväärtus. Kui jätate nominaalväärtuse tühjaks, kasutab funktsioon ACCRINT väärtust 1000 kr.

 • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

 • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

 • Arvutusviis    – valikuline. Loogikaväärtus, mis määrab kogunenud intressi arvutamise viisi, kui arvelduskuupäev on hilisem kui esimese intressi kuupäev. Väärtus TRUE (1) tagastab kogu emissioonist arvelduskuupäevani kogunenud intressi. Väärtus FALSE (0) tagastab kogunenud intressi alates esimese intressi kuupäevast kuni arvelduskuupäevani. Kui te väärtust ei sisesta, kasutatakse vaikeväärtust TRUE.

Kommentaarid

 • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

 • Emissioon, esimene_intress, tehing, sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.

 • Kui emissioon, first_interest või tehing ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ACCRINT #VALUE! #NUM!.

 • Kui määr ≤ 0 või kui nominaalväärtus ≤ 0, tagastab funktsioon ACCRINT #NUM! #NUM!.

 • Kui sagedus on mõni muu arv kui 1, 2 või 4, tagastab funktsioon ACCRINT #NUM! #NUM!.

 • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon ACCRINT #NUM! #NUM!.

 • Kui emissioon ≥ tehing, tagastab funktsioon ACCRINT #NUM! #NUM!.

 • Funktsiooni ACCRINT arvutatakse järgmiselt:

  Võrrand

  kus

  • Ai = arvestatud päevade arv ebastandardse pikkusega perioodi i-ndas arvestuslikus intressiperioodis.

  • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. Kui see arv sisaldab murdosa, ümardage see suuremaks täisarvuks.

  • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sisse jääva arvestusliku intressiperioodi normaalpikkus päevades.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

39508

Emissioonikuupäev

39691

Esimese intressi kuupäev

39569

Arvelduskuupäev

0,1

Kupongiintressi määr

1000

Nominaalväärtus

2

Sagedus on poolaastaline (vt eespool)

0

30/360 alus (vt eespool)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Riigivõlakirja arvestatud intress ülaltoodud tingimustel

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSE)

Arvestatud intress ülaltoodud tingimustel, v.a emissiooni kuupäev, mis on 5. märts 2008

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; TRUE)

Arvestatud intress ülaltoodud tingimustel, v.a see, et emissioonikuupäev on 5. aprill 2008 ning intress arvutatakse esimese intressi kuupäevast kuni arvelduskuupäevani.

7,2222222

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×