Põhisisu juurde

Andmetüübi Suur arv kasutamine

Andmetüüp Suur arv talletab arvulisi mittevaluutaväärtusi ning ühildub ODBC-s andmetüübiga SQL_BIGINT. Selle andmetüübi abil saate tõhusalt arvutada suuri arve.

Andmetüübi Suur arv vahemik

Andmetüübi saate Accessi tabelisse lisada väljana. Samuti saate luua vastava andmetüübiga (nt SQL Serveri andmetüüp „bigint“ ehk „suur täisarv“) andmebaasi lingi või importida sealt väärtusi. Suure arvu andmetüübi kasutamiseks on vaja rakendust Access 2016 (16.0.7812 või uuem versioon).

Selle artikli teemad

Välja Suur arv lisamine tabelisse

Andmetüübiga SQL_BIGINT välise andmebaasi lingi loomine või andmebaasist importimine

Andmetüübi Suur arv toe mõju ülevaade

Tagasühilduvuse kaalutlused

Välja Suur arv lisamine tabelisse

Andmetüüp Suur arv (kaheksa baiti) annab teile palju suurema arvutusvahemiku kui andmetüüp Arv (neli baiti). Näiteks on andmetüübi Arv vahemik -2^31 kuni 2^31-1, kuid andmetüübi Suur arv vahemik on -2^63 kuni 2^63-1. Lisateavet leiate teemast Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus.

Kui lisate tabelisse välja Suur arv ning salvestate tabelikujunduse, oletegi lubanud andmetüübi Suur arv ning andmebaas ei ühildu enam Accessi varasemate versioonidega. Enne tabelikujunduse salvestamist kuvatakse teile hoiatusteade, mis küsib, kas soovite säilitada andmebaasi ühilduvuse. Lisateavet leiate teemast Tagasiühilduvuse kaalutlused.

Lehe algusse

Andmetüübiga SQL_BIGINT välise andmebaasi lingi loomine või andmebaasist importimine

Andmetüübi Suur arv abil saate hõlpsalt töötada lingitud või imporditud andmetega (nt SQL Serveri andmebaas, mis kasutab andmetüüpi „suur täisarv“). Enne kui Accessi lisati andmetüübi Suur arv tugi, teisendas see vastava andmetüübi andmetüübiks Lühitekst.

Kui andmetüüp Suur arv on linkimis- ja importimistoimingute jaoks lubatud, saate luua lingi väliste andmeallikatega ning sealt andmeid importida ODBC-draiveri abil, mis toetab andmetüüpi SQL_BIGINT, sh sellel andmetüübil põhinevat primaarvõtit. Näiteks saate Windowsi installitud ODBC-draiveri abil luua ühenduse nende andmeallikatega või muude Access 2016 failivormingus (.accdb) olevate andmebaasidega, millel on andmetüübiga Suur arv väljad.

Andmetüübi Suur arv lubamine

Vaikimisi pole andmetüüp Suur arv linkimis- ja importimistoimingute jaoks lubatud. Kuid toe saate spetsiaalselt lubada, kui valite Accessi suvandi Toeta lingitud/imporditud tabelites andmetüüpi „suur täisarv“. Kui proovite seda suvandit valida, ent peate säilitama andmebaasi ühilduvuse, võtke arvesse kuvatavat hoiatusteadet. Kui suvand on valitud, ei ühildu andmebaas enam Accessi varasemate versioonidega.

Lisateavet leiate teemadest Praeguse andmebaasi kasutajasuvandite seadmine ja Tagasiühilduvuse kaalutlused.

Olemasolevaid tabeleid ei teisendata automaatselt

Andmetüübi Suur arv lubamine ei muuda automaatselt olemasolevate tabelite andmetüüpi. Võib juhtuda, et olete varem loonud andmeallika lingi või importinud andmeallikast andmeid ODBC-draiveri abil, mis toetab andmetüüpi SQL_BIGINT (nt SQL Serveri andmetüüp „suur täisarv“). Mõlemal juhul teisendas Access välja andmetüübiks Lühitekst. Andmetüübi vahetamiseks andmetüübi Suur arv vastu tehke järgmist.

Lingitud tabel.    Lubage suure täisarvu toe suvand ja siis värskendage lingitud tabeleid funktsiooni Lingitud tabelite haldur abil (Valige Välisandmed > Lingitud tabelite haldur, valige soovitud tabelid ja siis valige OK). Sellega teisendatakse veeru andmetüüp Lühitekst andmetüübiks Suur arv.

Imporditud tabel.    Asendage välja andmetüüp Lühitekst andmetüübiga Suur arv (avage tabel kujundusvaates, valige väli veerus Andmetüüp, valige andmeallikate loendist väärtus Suur arv ja salvestage muudatused).

Lehe algusse

Andmetüübi Suur arv toe mõju ülevaade

Enne andmetüübi Suur arv kasutamist on oluline et teaksite, kuidas see võib mõjutada teie Accessi andmebaase.

Access 2007–2016 failivormingu (.accdb) tembeldamine Access 2016 vormingusse

Kokkuvõttes on andmetüübi Suur arv lubamiseks kaks võimalust: lisades kohalikku tabelisse välja, mille andmetüüp on Suur arv, või valides Accessi suvandi Toeta lingitud/imporditud tabelites andmetüüpi „suur täisarv“. Ükskõik, kummal moel andmetüübi Suur arv lisate, on muudatus andmebaasis püsiv ja seda ei saa tagasi võtta. Mõlemal juhul kuvatakse Accessis enne muudatuse tegemist hoiatusteade.

Andmetüübi Suur arv lubamise korral tembeldatakse Access 2007–2016 failivorming (.accdb) taustal Access 2016 vorminguks. Andmebaasi failivormingu tembeldamine tähendab seda, et olete teinud failivormingus teatud muudatused ja andmebaasi versiooni suurendatakse, kuid muul juhul jääb failivorming samaks. Kui proovite avada andmebaasi rakenduses Access 2013 või Access 2016, loeb Access templi järgmiselt.

 • Kui andmebaasi versioon on varasem kui 16.7, pole andmetüüp Suur arv lubatud ja saate andmebaasi avada.

 • Kui andmebaasi versioon on 16.7 või uuem, on andmetüüp Suur arv lubatud ning saate andmebaasi avada ainult rakenduses Access 2016.

Andmetüübi Suur arv tugi eri tooteversioonide jaoks

Järgmises tabelis on kokkuvõte võimalikest olukordadest, mis võivad tekkida, kui kasutate andmetüüpi Suur arv eri tooteversioonides. Võtke arvesse, et andmetüüp lubatakse siis, kui lisate andmetüübi Suur arv tabelisse ja salvestate kujunduse või valite linkimise ja importimise suvandi.

Näpunäide.: Lisateave toote versiooninumbri kuvamise kohta leiate teemast Millist Office’i versiooni ma kasutan?

Andmetüübi Suur arv olek

Toote versioon: Access 2013 ja Access 2016 versiooninumber, mis on väiksem kui 16.0.7812

Toote versioon: Access 2016 versiooninumber 16.0.7812 või kõrgem

Lubatud

Andmebaasi ei saa avada ja teile kuvatakse spikrilingiga tõrketeade.

Selle probleemi lahendamiseks lugege teemat „Andmetüübi Suur arv toe eemaldamine Access 2007–2016 failivormingus andmebaasilt“

Saate andmebaasi avada.

Andmetüübiga Suur arv määratletud kohalikke tabelivälju käsitletakse suurte arvudena.

Saate lingitud tabeleid värskendada. Kui veergude andmetüüp oli varem Lühitekst, siis teisendatakse see automaatset andmetüübiks Suur arv.

Pole lubatud

Saate andmebaasi avada.

Saate lingitud tabeleid värskendada. Kui lingitud tabelis olevad veerud põhinevad andmetüübil Suur täisarv ja andmetüüp teisendati andmetüübiks Lühitekst, jäävad sätted samasuguseks.

Andmebaasifaili versioon jääb samaks.

Saate andmebaasi avada.

Saate lingitud tabeleid värskendada. Kui lingitud tabelis olevad veerud põhinevad andmetüübil Suur täisarv ja andmetüüp teisendati andmetüübiks Lühitekst, jäävad sätted samasuguseks.

Andmebaasifaili versioon jääb samaks.

Märkus.: Andmetüüpi Suur arv ei toetata mingil juhul 2007–2016 failivormingust varasemate Accessi failivormingute (.mdb) korral.

Saate määratleda, kas andmetüüp Suur arv on Accessi andmebaasi puhul lubatud.

Võib juhtuda, et soovite pärida Accessi andmebaasi ja tahate määratleda, kas andmetüüp Suur arv on lubatud. Tehke järgmist.

Uurige tiitliriba   Kui andmebaas on tembeldatud, on tiitliribal tekst <andmebaasi nimi> (Access 2016). Vastasel korral on seal tekst <andmebaasi nimi> (Access 2007–2016).

Uurige programmiteavet. Vaadake praeguse andmebaasi versiooninumbrit. Visual Basicu vahetu akna kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+G, sisestage ?CurrentDb().Version ja vajutage sisestusklahvi Enter. Kui kuvatav väärtus on väiksem kui 16.7, pole tugi lubatud. Kui kuvatav väärtus on 16.7 või suurem, siis on tugi lubatud.

Lehe algusse

Tagasühilduvuse kaalutlused

Kui soovite säilitada tagasiühilduvuse eri failivormingutega, on oluline, et tunneksite oma andmebaasikeskkonda. Lisateavet kõigi Accessi failivormingute kohta leiate teemast Millist Accessi failivormingut kasutada?

Teil on kolm võimalust.

Saate säilitada oma praeguse ühisandmebaasi failivormingu keskkonna.

Kui soovite säilitada ühisandmebaasi failivormingu keskkonna andmebaaside korral, mille failivorming on Access 2007–2016 (.accdb) või mõni varasem failivorming (.mdb), tehke järgmist.

Saate Access 2007–2016 failivormingus andmebaasile lisada andmetüübi Suur arv toe.

Andmetüübi Suur arv toe lisamiseks Access 2007–2016 failivormingus (.accdb) andmebaasile tehke järgmist.

 1. Avage andmebaas rakenduses Access 2016 (16.0.7812 või uuem).

 2. Lubage andmetüüp Suur arv linkimis- ja importimistoimingute jaoks. Lisateavet leiate teemast Andmete andmebaasis kuvamise ja talletamise sätete valimine.

 3. Värskendage lingitud tabeleid funktsiooni Lingitud tabelite haldur abil (Valige Välisandmed > Lingitud tabelite haldur, valige soovitud tabelid ja siis valige OK).

  VÕI

  Lisage tabelisse väli, millel on andmetüüp Suur arv, ja salvestage tabeli kujundus.

Selle tulemusel teisendatakse väljade andmetüüp Lühitekst andmetüübiks Suur arv.

Saate Access 2016 failivormingus andmebaasilt eemaldada andmetüübi Suur arv toe.

Andmebaasi ei saa avada Access 2016 failivormingus nende Accessi versioonide kaudu, mis on varasemad kui Access 2016. Selle probleemi lahendamiseks tehke järgmist.

 1. Looge uus andmebaas 2007–2016 failivormingus ja veenduge, et andmetüübi Suur arv tugi linkimis- ja importimistoimingute jaoks poleks lubatud. Lisateavet leiate teemast Praeguse andmebaasi kasutajasuvandite seadmine.

 2. Importige objektid algsest andmebaasist uude andmebaasi.

 3. Looge uues andmebaasis algsest andmebaasist pärit tabelite link.

Selle tulemusel teisendatakse andmetüübiga Suur arv väljad andmetüübiga Lühitekst väljadeks ning uuel andmebaasil on tagasiühilduvus kõigi Access 2007–2016 failivormingutega (.accdb).

Lehe algusse

Vt ka

Saate valida kas Office’i 64- või 32-bitise versiooni.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×