Mulldiagramm on punktdiagrammi variant, kus andmepunktid on asendatud mullidega ja mullide suurus tähistab andmete lisadimensiooni. Täpselt nagu punktdiagramm ei kasutata ka mulldiagrammis kategooriatelge: nii horisontaal- kui ka vertikaaltelg on väärtusteljed. Lisaks x- ja y-väärtustele on punktdiagrammil esitatud muutuja z (suuruse) väärtused.

Kui andmetel on kolm andmesarja, millest igaüks sisaldab väärtuste kogumit, tasub kasutada punktdiagrammi asemel mulldiagrammi. Mullide suurused määravad kolmanda andmesarja väärtused. Mulldiagramme kasutatakse sageli finantsandmete esitamiseks. Eri mullisuuruste abil saab visuaalselt rõhutada konkreetseid väärtusi.

Mulldiagrammi loomiseks korraldage andmed tulpadesse nii, et x-väärtused on loetletud esimeses reas või veerus ning vastavad y-väärtused ja mulli suuruse (z) väärtused on loetletud külgnevates ridades või veergudes. Näiteks saate andmed korraldada nii, nagu on kujutatud järgmisel joonisel.

Mulldiagramm

Selles mulldiagrammis kuvatakse toodete arv horisontaalteljel, müügisummad vertikaalteljel ja turuosa protsente tähistab mullide suurus.

Kaaluge mulldiagrammi kasutamist, kui andmed sisaldavad järgmist.

 • Kolm väärtust andmepunkti kohta    Iga mulli jaoks on nõutavad kolm väärtust. Need väärtused võivad olla töövihiku ridades või veergudes, aga nende järjekord peab olema järgmine: x-väärtus, y-väärtus ja seejärel z-väärtus.

 • Mitu andmesarja    Mitme andmesarja kandmine mulldiagrammi (mitu mullisarja) on sarnane mitme andmesarja kandmisega punktdiagrammi (mitu punktisarja). Punktdiagrammides kasutatakse x-väärtuste ja y-väärtuste kogumeid, mulldiagrammides aga x-väärtuste, y-väärtuste ja z-väärtuste kogumeid.

Mulldiagrammi loomisel saate soovi korral kuvada mullid tasapinnalisena või ruumilise efektiga.

Mulldiagramm või ruumilise efektiga mulldiagramm

Lehe algusse

Üksikasjaliku mulldiagrammi loomine

Vormindatud mulldiagramm

Kuidas lõime selle mulldiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase mulldiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mida soovite mulldiagrammi kanda.

  Töölehe näidisandmete kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  4. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Toodete arv

  Müük

  Turuosa protsent

  2

  5

  5 500 €

  3%

  3

  14

  12 200 €

  12%

  4

  20

  60 000 €

  33%

  5

  18

  24 400 €

  10%

  6

  22

  32 000 €

  42%

  Märkus.: Veenduge, et töölehel oleks vähemalt neli rida või veergu andmeid. Kui loote mulldiagrammi kolme või vähema andmeveeruga, ei kanta mulle diagrammi õigesti.

 2. Valige andmed, mille soovite mulldiagrammi kanda.

  Märkus.: Valikusse ei tohiks lisada rea- või veerupäiseid. Kui valite koos andmetega päiseid, võib diagramm anda valesid tulemeid.

 3. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nupu Punktdiagrammid olevat noolt.

  Valige punktdiagrammide noolenupp

 4. Valige ruumilise efekti ikooniga mull.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala. Kuvatakse Diagrammiriistad.

 6. Klõpsake menüü Diagrammiriistad alammenüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid soovitud diagrammilaadi.

 7. Kui diagrammil kuvatakse legend, klõpsake seda ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

 8. Diagrammi suuruse muutmiseks valige kujundi suurus menüü Vorming jaotise Suurus väljadel Kujundi kõrgus ja Kujundi laius ning seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Mulldiagrammis määrasime nii kujundi kõrguseks kui ka laiuseks 3.5".

  Jaotis Vorming

 9. Diagrammi tiitli vormindamiseks ja paigutamiseks diagrammis klõpsake diagrammiala ja tehke seejärel järgmist.

  1. Klõpsake diagrammis diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

   Tippisime oma mulldiagrammis tiitliks Valdkonna turuosa uuring.

  2. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit, valige Font ja seejärel sisestage soovitud suurus.

   Kasutasime oma mulldiagrammis suurust 12.

  3. Diagrammi tiitli joondamiseks diagrammi andmealaga klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel lohistage see soovitud asukohta.

 10. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake diagrammi diagrammiala ja seejärel tehke järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi kõrval olevat plussmärki.

  2. Valige Teljetiitlid ja seejärel Primaarne horisontaalne.

  3. Valige tekstiväli Teljetiitel ja seejärel sisestage tekst.

   Menüü Diagrammielemendid

   Tippisime oma mulldiagrammi teljetiitliks Toodete arv.

 11. Klõpsake vertikaaltelge või valige see diagrammielementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 13. Tehke jaotises Teljesuvandid järgmist.

  1. Tippige väljale Miinimum arv 0 (null).

  2. Tippige väljaleMaksimum soovitud arv.

   Kasutasime oma mulldiagrammis arvu 80000.

 14. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Arv.

 15. Tippige jaotise Arv väljale Kümnendkohad arv 0 (null) ja seejärel klõpsake paremas ülanurgas allanoolt ja valige Sule.

 16. Erilise vormindusefekti rakendamiseks diagrammi andmealale, diagrammialale, diagrammi tiitlile või diagrammi vertikaalteljele klõpsake konkreetset diagrammielementi või valige see diagrammielementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid) ja seejärel tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nupu Kujundiefektid kõrval olevat nuppu Rohkem.

  2. Klõpsake soovitud efekti.

   Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

 17. Kui soovite kasutada töövihiku vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake kujundust, mida soovite kasutada. (Kursoriga üle iga kujunduse, et näha eelvaadet selle kohta, kuidas kujundus diagrammile rakendades kuvatakse.)

Saate salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste sarnaste diagrammide alusena. Lisateavet leiate teemast Kohandatud diagrammi salvestamine mallina.

Lehe algusse

Üksikasjaliku mulldiagrammi loomine

Vormindatud mulldiagramm

Kuidas lõime selle mulldiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase mulldiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mida soovite mulldiagrammi kanda.

  Näidistöölehe kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  4. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Toodete arv

  Müük

  Turuosa protsent

  2

  5

  5 500 €

  3%

  3

  14

  12 200 €

  12%

  4

  20

  60 000 €

  33%

  5

  18

  24 400 €

  10%

  6

  22

  32 000 €

  42%

  Märkus.: Veenduge, et töölehel oleks vähemalt neli rida või veergu andmeid. Kui loote mulldiagrammi kolme või vähema andmeveeruga, ei kanta mulle diagrammi õigesti.

 2. Valige andmed, mille soovite mulldiagrammi kanda.

  Märkus.: Valikusse ei tohiks lisada rea- või veerupäiseid. Kui valite koos andmetega päiseid, võib diagramm anda valesid tulemeid.

 3. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Muud diagrammid.

  Exceli lindi pilt

 4. Valige Mulldiagramm > Ruumilise efektiga mulldiagramm.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Meie diagrammis on kasutusel Laad 29.

 7. Klõpsake diagrammil legendi ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

 8. Diagrammi suuruse muutmiseks valige kujundi suurus menüü Vorming jaotise Suurus väljadel Kujundi kõrgus ja Kujundi laius ning seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Mulldiagrammis määrasime nii kujundi kõrguseks kui ka laiuseks 3.5".

  Jaotis Vorming

 9. Diagrammi tiitli lisamiseks, vormindamiseks ja paigutamiseks diagrammis klõpsake diagrammiala ja tehke seejärel järgmist.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel ja seejärel valige Diagrammi kohale.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake diagrammis diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

   Tippisime oma mulldiagrammis tiitliks Valdkonna turuosa uuring.

  3. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus väljale Font.

   Kasutasime oma mulldiagrammis suurust 12.

  4. Diagrammi tiitli joondamiseks diagrammi andmealaga klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel lohistage see soovitud asukohta.

 10. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake diagrammi diagrammiala ja seejärel tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid ja seejärel valige Primaarse horisontaalse telje tiitel ning siis Tiitel telje alla.

  2. Klõpsake horisontaalse telje tiitlit, tippige soovitud tekst ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Tippisime oma mulldiagrammi teljetiitliks Toodete arv.

 11. Klõpsake vertikaaltelge või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 13. Tehke jaotises Teljesuvandid järgmist.

  1. Valige väljal Miinimum suvand Fikseeritud ja seejärel tippige väljale Fikseeritud arv 0 (null).

  2. Valige väljal Miinimum suvand Fikseeritud ja seejärel tippige väljale Fikseeritud soovitud arv.

   Kasutasime oma mulldiagrammis arvu 80000.

 14. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Arv.

 15. Tippige jaotise Arv väljale Kümnendkohad arv 0 (null) ja seejärel valige Sule.

 16. Erilise vormindusefekti rakendamiseks diagrammi andmealale, diagrammialale, diagrammi tiitlile või diagrammi vertikaalteljele klõpsake konkreetset diagrammielementi või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid) ja seejärel tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkem.

  2. Klõpsake soovitud efekti.

   Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

   Meie mulldiagrammis on diagrammi andmeala jaoks suvandit Vaevumärgatav efekt – rõhk 4, diagrammiala jaoks Tugev efekt – rõhk 4, diagrammi tiitli jaoks Vaevumärgatav efekt – rõhk 4 ja vertikaaltelje jaoks Tugev joon – rõhk 6.

 17. Kui soovite kasutada töövihiku vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Kasutasime oma mulldiagrammis kujundust Valukoda.

Lehe algusse

Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite salvestada mallina.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

  Näpunäide.: Kui te pole määranud muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ja mall muutub kättesaadavaks dialoogiboksi Diagrammi lisamine jaotises Mallid (menüüLisa, rühm Diagrammid, dialoogiboksi käiviti Viiktekst 1) ja dialoogiboks Diagrammitüübi muutmine(menüü Kujundus, rühm Tüüp,Diagrammitüübi muutmine).

  Lisateavet diagrammimalli rakendamise kohta leiate teemast Kohandatud diagrammi salvestamine mallina.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×