Aruande kirjeallika seadmine

Aruande kirjeallika seadmine

Aruande andmete allika valimiseks avage aruanne küljendivaates ja vajutage atribuudilehe avamiseks klahvikombinatsiooni ALT+ENTER. Kogu aruande valimiseks klõpsake aruandeobjekti vahekaardil olevat ruutu ja seejärel klõpsake atribuudi valimiseks atribuudilehe vahekaardil Andmed suvandit Kirjeallikas. Seejärel saate seada kirjeallika, valides loendist soovitud üksuse või klõpsates nuppu Koosta Nupu pilt . Avaneb päringu kujundusvaade, kus saate koostada kirjeallika sarnaselt päringuga.

Aruande kirjeallikas määratleb, milliseid teie andmebaasi välju saab aruandes kuvada. Relatsioonandmebaasis on seotud andmed tavaliselt jaotatud mitme tabeli vahel. Näiteks klienditeavet talletatakse ühes tabelis ja tellimuseteavet teises tabelis. Aruanded võimaldavad paindlikult neid andmeid kombineerida ja kuvada need soovitud viisil ning neid printimise jaoks optimeerida. Aruande kirjeallikate kohta leiate lisateavet sellest artiklist. Aruannete ülevaate leiate artiklist Accessi aruannete tutvustus.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad uut tüüpi andmebaasid. Lisateavet leiate teemast Accessi rakenduse loomine.

Selle artikli teemad

Kirjeallikate erinevad tüübid

Tabel

Kui kõik vajalikud väljad on ühes tabelis, saate kasutada seda aruande kirjeallikana. Kui vajalikud väljad sisalduvad kahes või enamas tabelis, peate veenduma, et tabeleid saab loogiliselt ühendada mingi ühise väärtuse põhjal, ja seejärel looma nimega päringu või manuspäringu, et kasutada seda kirjeallikana.

Nimega päring

Nimega päring – mida nimetatakse tavaliselt lihtsalt päringuks – on päring, mis on salvestatud andmebaasiobjektina. Nimega päringut saate kasutada mitme vormi või aruande kirjeallikana. Päringukujunduse muudatused mõjutavad aga kõiki vorme ja aruandeid, mis kasutavad seda kirjeallikana. Veelgi enam – nimega päringut on suhteliselt lihtne kustutada, see aga katkestab kõigi seda kasutavate vormide ja aruannete ühendused.

Manuspäring

Manuspäring on päring, mida talletatakse mõne muu objekti atribuudis Kirjeallikas. Kuna manuspäring pole eraldi objekt, on vähem tõenäoline, et aruanne katkestatakse selle päringu soovimatu kustutamise või muutmise tõttu. Manuspäringu loomine on soovitatav juhul, kui soovite, et päring oleks loodud ainult selle aruande jaoks (teisisõnu – te ei soovi jagada päringut ühegi muu objektiga).

Manuspäringud luuakse tööriistade Aruande kujundus, Tühi aruanne või Sildid kasutamisel automaatselt (neid tööriistu kirjeldatakse järgmises teemas). Manuspäringuid saab luua ka aruandeviisardi abil, eeldusel, et valite oma aruande jaoks andmeid mitmest tabelist. Kui valite andmeid ainult ühest tabelist, seob aruandeviisard selle aruande otse vastava tabeliga.

Saate luua manuspäringu ka kopeerides SQL-lause SQL-i vaates avatud nimega päringust ja kleepides selle siis aruande atribuuti Kirjeallikas. Nimega päringu avamiseks SQL-i vaates tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut ja klõpsake siis käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Vaade ja seejärel käsku Andmelehevaade.

Lehe algusse

Kirjeallikate loomine aruanderiistade abil

Aruande loomiseks Accessis klõpsake ühte menüü Loo jaotise Aruanded tööriistadest. Olenevalt tööriistade kasutusest loob igaüks ühe kolmest kirjeallikatüübist, mida kirjeldasime eelmises jaotises.

Järgmises tabelis kirjeldatakse, mida iga aruanderiist teeb ja millised kirjeallikatüübid vaikimisi luuakse.

Tööriist

Kirjeldus

Vaikekirjeallikatüüp

Aruanne

Aruanne luuakse tabelina, mis sisaldab kõiki andmeallika välju.

Tabel või nimega päring, mille peate valima navigeerimispaanil enne tööriista klõpsamist.

Aruande kujundus

Avab kujundusvaates tühja aruande, millele saate lisada soovitud välju ja juhtelemente.

Manuspäring, kui lohistate välju tööpaanilt Väljaloend aruandesse. Saate valida tabeli või nimega päringu ka atribuudilehe ripploendist Kirjeallikas.

Tühi aruanne

Avab küljendusvaates tühja aruande ja kuvab tööpaani Väljaloend. Väljade lohistamisel väljaloendist aruandesse loob Access manustatud päringu ja salvestab selle aruande atribuudis Kirjeallikas.

Manuspäring, kui lohistate välju väljaloendi tööpaanilt aruandesse. Saate valida tabeli või nimega päringu ka atribuudilehe ripploendist Kirjeallikas.

Aruandeviisard

Kuvab mitmeetapilise viisardi, mille abil saate määrata välju, rühmitamise/sortimise tasemeid ja küljendussuvandeid. Viisard loob aruande tehtud valikute alusel.

Manuspäring, kui valite väljad mitmest tabelist. Kui valite väljad vaid ühest tabelist, kasutab Access seda tabelit kirjeallikana.

Sildid

Kuvab viisardi, mis võimaldab valida standardseid või kohandatud sildisuurusi ja kuvatavaid välju ning nende sortimisviisi. Viisard loob tehtud valikute alusel sildiaruande.

Tabel või nimega päring, mille peate valima enne tööriista klõpsamist.

Märkus.: Tööriistad Aruande kujundus, Aruandeviisard ja Sildid loovad kõik nö klientaruandeid, mis ei ühildu veebiandmebaasidega. Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebiandmebaasi redigeerimine ja avaldamine SharePointis.

Lehe algusse

Kirjeallikatega töötamine

Kirjeallika teisendamine manuspäringuks

Tabeli või nimega päringuga seotud aruannet saab muuta nii, et see oleks seotud hoopis manuspäringuga. Nagu varem mainitud, on sedasi andmebaasi hõlpsam hallata, kuna aruanded on rohkem autonoomsed ja sõltuvad vähem muudest objektidest. Olenevalt teie praegusest kirjeallikatüübist tehke selle teisendamiseks manuspäringuks ühte järgmistest.

1. meetod. Nupu Koosta klõpsamine

Kui atribuut Kirjeallikas on tabelinimi, saate kiiresti luua manuspäringu, klõpsates atribuudiboksis Kirjeallikas nuppu Koosta.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 2. Paremklõpsake aruandes suvalist kohta ja seejärel klõpsake käsku Aruande atribuudid.

 3. Klõpsake vahekaardil Kõik atribuudiboksi Kirjeallikas ja seejärel nuppu Koosta Nupu pilt .

 4. Access küsib, kas soovite luua tabeli põhjal päringu. Jätkamiseks klõpsake nuppu Jah.

  Access avab päringukoosturi ja lisab tabeli, mis oli algselt atribuudis Juhtelemendi allikas.

 5. Väljade lisamiseks päringuruudustikku topeltklõpsake iga sellise välja nime, mida aruandesse soovite. Seda tuleb teha kõigi väljade puhul, mille aruandes kuvamist soovite.

 6. Väljade lisamiseks seotud tabelitest või päringutest tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu seadistus nuppu Kuva tabel.

  2. Valige dialoogiboksis Tabeli kuvamine lisatav tabel ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks klõpsake nuppu Valmis.

  4. Veenduge, et lisatavad tabelid ja päringud on ühendatud loogiliselt. Näiteks tabeli Klient väljal ID on tõenäoliselt ühendusjoon tabeli Tellimused väljaga Kliendi_ID. Ühendusejoonte loomiseks lohistage väljanimi ühest tabelist või päringust teise tabeli või päringu väljanimele.

   Päringute loomise kohta leiate lisateavet artiklist Sissejuhatus päringutesse.

  5. Väljade lisamiseks päringuruudustikku topeltklõpsake iga sellise välja nime, mida aruandesse soovite. Seda tuleb teha kõigi väljade puhul, mille aruandes kuvamist soovite.

 7. Päringu testimiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Vaade ja siis käsku Andmelehevaade.

  2. Kujundusvaatesse naasmiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Vaade ja siis käsku Kujundusvaade.

 8. Kui olete rahul, et päringu tagastatavad andmed on need, mida soovite aruandes kuvada, klõpsake menüü Kujundus jaotises Sulgemine nuppu Sule.

 9. Klõpsake SQL-lausesse tehtud muudatuste salvestamiseks ja atribuudi värskendamiseks nuppu Jah.

Märkus.: Kui uus päring ei sisalda kõiki aruandes kasutatud välju, küsib Access teilt iga puuduva välja parameetriväärtust. Saate aruande välja viite kustutada või kasutada puuduvate väljade lisamiseks päringusse teemas Manuspäringu redigeerimine kirjeldatud toiminguid.

2. meetod. Välja lisamine seotud tabelist väljaloendi abil

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 2. Kui tööpaan Väljaloend pole kuvatud, klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad.

 3. Kui väljaloendi ülaosas on kuvatud suvand Kuva kõik tabelid, klõpsake seda, et kuvada väljad seotud tabelites ja muudes tabelites.

 4. Laiendage tabel jaotises Seotud tabelites saadaolevad väljad ja lohistage üks selle tabeli väljadest aruandesse.

  Access muudab kirjeallika manuspäringuks, mis sisaldab teie lisatud välja. Saate jätkata sel viisil väljade lisamist või redigeerida manuspäringut, kasutades teemas Manuspäringu redigeerimine kirjeldatud toiminguid.

3. meetod. SQL-i kopeerimine ja kleepimine nimega päringust

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut, mis sisaldab kopeeritavat SQL-lauset, ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku SQL-i vaade.

 3. Kopeerige tekst SQL-paanile ja seejärel sulgege päring salvestamata.

 4. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, kuhu soovite manuspäringu lisada, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 5. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 6. Valige vahekaardil Kõik atribuudi Kirjeallikas tekst ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P, et kleepida SQL atribuudiboksi.

Märkus.: Kui uus päring ei sisalda kõiki aruandes kasutatud välju, küsib Access teilt iga puuduva välja parameetriväärtust. Saate aruande välja viite kustutada või kasutada puuduvate väljade lisamiseks päringusse teemas Manuspäringu redigeerimine kirjeldatud toiminguid.

4. meetod. SQL-i kopeerimine ja kleepimine teiselt vormilt või aruandest

Saate kopeerida manuspäringu otse ühe objekti atribuudist Kirjeallikas teise. Nii on juhul, kui teine vorm või aruanne sisaldab soovitud andmeid tagastavat manuspäringut, lihtne seda parajasti käsil olevas aruandes taaskasutada.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mis sisaldab kopeeritavat manustatud SQL-lauset, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 2. Paremklõpsake vormil või aruandes suvalist kohta ja seejärel klõpsake käsku Vormiatribuudid või Aruandeatribuudid.

 3. Valige vahekaardil Kõik atribuudiboksis Kirjeallikas kogu SQL-lause tekst ja seejärel vajutage selle kopeerimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 4. Sulgege vorm või aruanne salvestamata.

 5. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, kuhu soovite manuspäringu lisada, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 6. Paremklõpsake aruandes suvalist kohta ja seejärel klõpsake käsku Aruande atribuudid.

 7. Valige vahekaardil Kõik atribuudi Kirjeallikas tekst ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P, et kleepida SQL atribuuti.

Märkus.: Kui uus päring ei sisalda kõiki aruandes kasutatud välju, küsib Access teilt iga puuduva välja parameetriväärtust. Saate aruande välja viite kustutada või kasutada puuduvate väljade lisamiseks päringusse teemas Manuspäringu redigeerimine kirjeldatud toiminguid.

Manuspäringu redigeerimine

Andmebaasi kasvades peate võib-olla muutma aruande kirjeallikat (nt selleks, et lisada aruandesse rohkem välju). Kirjeallika avamiseks päringukoosturis tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, mis sisaldab redigeeritavat manuspäringut, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 2. Paremklõpsake aruandes suvalist kohta ja seejärel klõpsake käsku Aruande atribuudid.

 3. Klõpsake vahekaardil Kõik atribuudiboksi Kirjeallikas ja seejärel klõpsake nuppu Koosta Nupu pilt .

  Access avab päringu päringukoosturis.

 4. Redigeerige päringut vastavalt vajadusele ja seejärel klõpsake menüü Kujundus jaotises Sulgemine nuppu Sule.

 5. Muudatuste salvestamiseks ja atribuudi värskendamiseks klõpsake nuppu Jah.

  Access suleb päringukoosturi. Kõik päringukoosturis tehtud muudatused kajastuvad atribuudi Kirjeallikas SQL-lauses.

Päringute loomise kohta leiate lisateavet artiklist Sissejuhatus päringutesse.

Manuspäringu salvestamine nimega päringuna

Võimalik, et otsustate, et aruande kirjeallikaks olev manuspäring võib olla kasulik ka mõnel muul otstarbel. Sel juhul saate salvestada selle nimega päringuna, mis on siis saadaval kasutamiseks muudele objektidele.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, mis sisaldab manuspäringut, ja seejärel klõpsake käsku Paigutusvaade.

 2. Paremklõpsake aruandes suvalist kohta ja seejärel klõpsake käsku Aruande atribuudid.

 3. Klõpsake vahekaardil Kõik atribuudiboksi Kirjeallikas ja seejärel klõpsake nuppu Koosta Nupu pilt .

  Access avab päringu päringukoosturis.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Sulgemine nuppu Salvesta nimega.

 5. Tippige dialoogiboksi Nimega salvestamine ülemisele väljale päringu nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Access salvestab päringu navigeerimispaanil nimega päringuna.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Sulgemine nuppu Sule.

  Access küsib, kas soovite salvestada manuspäringusse tehtud muudatused, isegi juhul, kui te neid pole teinud. Enamasti peaksite lihtsalt klõpsama nuppu Ei, et sulgeda päringukoostur. Kui aga tegite muudatusi, mille kajastamist aruande manuspäringus soovite, klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×