Selles artiklis kirjeldatakse Excelis arvude kuvamist protsentidena ja antakse ülevaade mitmest töölehel protsentide arvutamise põhimeetodist.

Selle artikli teemad

Protsentide kasutamine Excelis

Ehkki arvude vormindamine protsentidena on väga lihtne, võivad tulemused vormingu rakendamise järel erineda sõltuvalt sellest, kas arvud on teie töövihikus juba olemas või mitte.

 • Arve sisaldavate lahtrite vormindamine.    Kui rakendate protsendivormingu töövihikus juba leiduvatele arvudele, korrutab Excel need arvud protsentideks teisendamiseks sajaga. Kui lahter sisaldab näiteks arvu 10, korrutab Excel selle arvu sajaga, mis tähendab, et pärast protsendivormingu rakendamist kuvatakse lahtris 1000,00%. See ei pruugi olla see, mida ootasite. Protsentide õigeks kuvamiseks veenduge enne protsendivormingu rakendamist arvudele, et need arvud oleksid arvutatud protsentidena ning kuvatud kümnendkujul. Protsendi arvutamiseks kasutatakse võrrandit summa / kogusumma = protsent. Kui lahter sisaldab näiteks valemit =10/100, on selle arvutuse tulem 0,1. Kui seejärel vormindate arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti ehk kujul 10%. Protsendi arvutamise kohta leiate lisateavet teemast Protsentide arvutamise näited.

 • Tühjade lahtrite vormindamine    Kui rakendate lahtritele vormingu Protsent ja tipite seejärel arvud lahtritesse, on käitumine teistsugune. Arvud, mis on võrdsed ja suuremad kui 1, teisendatakse vaikimisi protsentideks; ja arvud, mis on väiksemad kui 1, korrutatakse 100-ga, et teisendada need protsendiks. Näiteks kui tipite 10 või 0,1, on tulemuseks 10,00%. (Kui te ei soovi pärast koma kahte nulli kuvada, on neist lihtne lahti saada, nagu on selgitatud järgmises protseduuris.)

Lehe algusse

Arvude kuvamine protsentidena

Valitud lahtritele protsendivormingu kiireks rakendamiseks klõpsake Nupu pilt menüü Avaleht jaotises Arv nuppu Protsendilaad või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+%. Kui soovite vormingu üle rohkem kontrolli või soovite muuta muid valiku vormindusaspekte, võite toimida järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arv kõrval olevat ikooni dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 2. Klõpsake dialoogiboksi Lahtrite vormindamine väljal Kategooria väärtust Protsentiil.

  Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kategooria Protsent

 3. Sisestage väljale Kohti pärast koma kuvatavate kümnendkohtade arv. Kui soovite näiteks kuvada protsendid kujul 10%, mitte 10,00%, sisestage väljale Kohti pärast koma arv 0.

Lehe algusse

Protsentide kuvamise näpunäited

 • Valitud lahtrites arvuvormingu lähtestamiseks klõpsake väljal Kategooria väärtust Üldine. Lahtrites, millele on rakendatud vorming Üldine, pole kindlat arvuvormingut määratud.

 • Kui soovite negatiivseid protsente paremini esile tõsta (nt punases kirjas kuvada), saate luua kohandatud arvuvormingu (dialoogiboks Lahtrite vormindamine, vahekaart Arv, kategooria Kohandatud). Vorming peaks välja nägema umbes järgmine: 0,00%;[Punane]-0,00%. Selle vormingu rakendamisel lahtritele kuvatakse positiivsed protsendid vaiketekstivärviga ja negatiivsed protsendid punases kirjas. Semikoolonile järgnev osa tähistab negatiivsele väärtusele rakendatavat vormingut.

  Kohandatud arvuvorming

  Soovi korral saate negatiivsed protsendid kuvada ka sulgudes, luues umbes järgmise kohandatud vormingu: 0,00%_);(0,00%). Kohandatud vormingute loomise kohta leiate lisateavet teemast Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine.

 • Negatiivsete protsentide kuvamist töövihikus saate kohandada ka tingimusvormingu abil (menüü Avaleht, jaotis Laadid, Tingimusvorming). Loodav tingimusvormingu reegel peaks sarnanema järgmises näites kujutatud reegliga. See konkreetne reegel juhendab Excelit rakendama lahtrile teatud vormingu (punase teksti) juhul, kui lahtris olev väärtus on väiksem kui null. Tingimusvormingu kohta leiate lisateavet teemast Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine või tühistamine.

  Tingimusvormingu reegel, mille rakendamisel kuvatakse nullist väiksemad arvud punases kirjas

Lehe algusse

Protsentide arvutamise näited

Selles lõigus on kirjeldatud lihtsamaid võtteid protsendi arvutamiseks.

1. näide: arvu suurendamine või vähendamine teatud protsendi võrra

Stsenaarium    Kui kulutate iga nädal keskmiselt 25 $ toidule ja soovite iganädalasi toidukulusid vähendada 25% võrra, siis kui palju saate kulutada? Või kui soovite suurendada oma iganädalast toiduraha 25 $ võrra 25% võrra, siis milline on teie uus nädalaraha?

Kui B2 on summa, mille kulutate toidule, ja C2 on protsent, mille võrra soovite seda summat vähendada, saate lahtrisse D2 sisestada valemi =B2*(1-C2). Valem annab järgmise tulemi:

Protsendi arvutamise valemi näide

Selles valemis tähistab 1 väärtust 100%. Kui soovite summat teatud protsendi võrra suurendada, tuleks lahtrisse D2 sisestada valem =B2*(1+C2).

Protsendi arvutamise valemi näide

Lehe algusse

2. näide: summa arvutamine protsendi põhjal

Stsenaarium.    Kui ostate näiteks arvuti, mis maksab 800 eurot ja kohalik müügimaks on 8,9%, kui palju peate siis maksma müügimaksu? Selles näites tuleb 800-st leida 8,9%.

Kui B2 on hind ja C2 on müügimaks, võite lahtrisse D2 tippida valemi =B2*C2, nagu on joonisel kujutatud.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel korrutatakse omavahel 800 ja 0,089 (protsendina väljendatud arv kümnendkujul), et leida müügimaks, mille peate tasuma.

Lehe algusse

3. näide: protsendi arvutamine kahe summa põhjal

Stsenaarium    Näiteks kui õppur on testil 50-st õigesti 42 punkti saanud, siis milline on õigete vastuste protsent?

Kui selles stsenaariumis tähistab lahtrisse B2 sisestatud arv õigesti vastatud küsimusi ja lahtris C2 on kõigi küsimuste arv kokku, võite hindamise aluseks võetava õigete vastuste protsendi arvutamiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =B2/C2.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse 42 õigete vastuste protsendi leidmiseks 50-ga. (Siintoodud näites on hinne vormindatud protsendina ilma komakohti kuvamata..)

Lehe algusse

4. näide: summa arvutamine mõne muu summa ja protsendi põhjal

Stsenaarium.    Oletagem, et pluusi müügihind on 15 eurot, mis on alghinnast 25% madalam. Milline on alghind? Selles näites tuleb leida arv, millest 75% on 15.

Kui lahtris B2 on müügihind ja lahtris C2 on 0,75 (100% miinus 25% allahindlus, kümnendkujul), võite alghinna leidmiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =B2/C2.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse müügihind alghinna leidmiseks alghinnast tasutud protsendiga.

Lehe algusse

5. näide: kahe arvu vahelise erinevuse arvutamine ja protsendina kuvamine

Stsenaarium.    Oletagem, et teie osakonna sissetulek oli novembris 2342 eurot ja detsembris 2500 eurot. Milline on kahe kuu sissetuleku vaheline erinevus protsentides? Selle ülesande lahendamiseks kasutage ühes valemis lahutamis- ja jagamismärke (- ja /).

Kui lahtris B2 on novembri sissetulek ja lahtris C2 on detsembri sissetulek, saate vahe leidmiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =(C2-B2)/(B2).

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse teise ja esimese arvu vahe esimese arvu väärtusega, et leida muutus protsentides. (Siintoodud näites on vahe vormindatud kahe kümnendkohaga protsendina.)

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×