Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni COUPDAYBS valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Funktsioon COUPDAYBS tagastab päevade arvu intressiperioodi algusest tehingupäevani.

Süntaks

COUPDAYBS(tehing; tähtaeg; sagedus; [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni COUPDAYBS süntaksil on järgmised argumendid.

 • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

 • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

 • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

 • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

 • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

 • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Emissioonikuupäev oleks 1. jaanuar 2008, arvelduskuupäev oleks 1. juuli 2008 ja tähtaeg oleks 1. jaanuar 2038, 30 aastat pärast 1. jaanuari 2008, emissioonikuupäev.

 • Kõigil argumentidel kärbitakse murdosa.

 • Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon COUPDAYBS #VALUE! #NUM!.

 • Kui sagedus on mõni muu arv kui 1, 2 või 4, tagastab funktsioon COUPDAYBS #NUM! #NUM!.

 • Kui alus on < 0 või kui > 4, tagastab funktsioon COUPDAYBS #NUM! #NUM!.

 • Kui ≥ tähtaeg, tagastab FUNKTSIOON COUPDAYBS #NUM! #NUM!.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

25.jaan.11

Arvelduskuupäev

15.nov.11

Lunastamiskuupäev

2

Pooleaastane kupong (vt ülal)

1

Tegelik/tegelik alus (vt ülal)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=COUPDAYBS(A2;A3;A4;A5)

Päevade arv ülaltoodud andmetega võlakirja intressiperioodi algusest tehingupäevani.

71

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×