Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni DAVERAGE valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Keskmistab loendi- või andmebaasi kirjeväljal (veerus) määratud tingimustele vastavad väärtused.

Süntaks

DAVERAGE(andmebaas;väli;kriteeriumid)

Funktsiooni DAVERAGE süntaksil on järgmised argumendid.

 • Andmebaas     – lahtrivahemik, mis moodustab loendi ehk andmebaasi. Andmebaas on seostatud andmete loend, milles seostatud teabe read on kirjed ja andmete veerud on väljad. Loendi esimene rida sisaldab veerusilte.

 • Väli     – osutab, millist veergu funktsioon kasutab. Sisestage veerusilt jutumärkides, nt "Vanus" või "Tootlus", või arvuna (ilma jutumärkideta), mis näitab veeru asendit loendis: 1 esimese veeru jaoks, 2 teise veeru jaoks jne.

 • Kriteeriumid     – lahtrivahemik, mis sisaldab määratud tingimusi. Kriteeriumiargumendina võite kasutada suvalist vahemikku, mis sisaldab vähemalt ühte veerusilti ja selle all vähemalt ühte lahtrit veerule tingimuste määramiseks.

Kommentaarid

 • Võite argumendina kriteeriumid kasutada suvalist vahemikku, mis sisaldab vähemalt ühte veerusilti ja selle all vähemalt ühte lahtrit veerule tingimuste määramiseks.

  Kui vahemik G1:G2 sisaldab näiteks lahtris G1 veerusilti "Sissetulek" ja lahtris G2 summat 10 000, võite vahemiku määratleda nimega "Otsitav tulu" ja kasutada seda nime andmebaasifunktsioonides kriteeriumide argumendina.

 • Kuigi kriteeriumivahemik võib paikneda töölehel suvalises kohas, ärge paigutage seda loendi alla. Kui lisate loendisse teavet, lisatakse uus teave vahetult loendi lõppu. Kui loendi all olev rida pole tühi, ei saa Excel uut teavet lisada.

 • Veenduge, et kriteeriumivahemik ei kattuks loendiga.

 • Andmebaasi kogu veeruga töötamiseks sisestage kriteeriumivahemiku veerusiltide alla tühi rida.

Näited

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Puu

Kõrgus

Vanus

Tootlus

Kasum

Kõrgus

=Õun

>10

<16

=Pirn

Puu

Kõrgus

Vanus

Tootlus

Kasum

Õun

18

20

14

105

Pirn

12

12

10

96

Kirss

13

14

9

105

Õun

14

15

10

75

Pirn

9

8

8

76,8

Õun

8

9

6

45

Valem

Kirjeldus

Tulem

=DAVERAGE(A4:E10; "Tootlus"; A1:B2)

Üle 10-meetriste õunapuude keskmine tootlus.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Kõigi andmebaasi puude keskmine vanus.

13

Kriteeriumide näited

 • Võrdusmärgi tippimine lahtrisse näitab, et soovite sisestada valemit. Võrdusmärki sisaldava teksti kuvamiseks pange tekst ja võrdusmärk jutumärkidesse:

  "=Parts"

  Samuti võite seda teha siis, kui sisestate avaldist (valemite, tehtemärkide ja teksti kombinatsiooni) ning soovite võrdusmärgi kuvada, mitte ei soovi, et Excel kasutaks seda arvutamiseks. Näide:

  =''= kirje ''

  Kirje  on otsitav tekst või väärtus. Näide.

Lahtrisse tipite kujul

Excel arvutab ja kuvab

="=Parts"

=Parts

="=3000"

=3000

Järgnevatest jaotistest leiate keerukate kriteeriumide näited.

Mitu kriteeriumi ühes veerus

Kahendloogika:     (Müügiesindaja = "Parts" VÕI Müügiesindaja = "Posti")

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad ühe veeru mitmele kriteeriumile, tippige kriteeriumid üksteise alla kriteeriumivahemiku eraldi ridadele.

Järgmises andmevahemikus (A6:C10) kuvab kriteeriumivahemik (B1:B3) read, mis sisaldavad veerus Müügiesindaja (A8:C10) väärtusi "Parts" või "Posti".

 

A

B

C

1

Tüüp

Müüja

Müük

2

=Parts

3

=Posti

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Mitu kriteeriumi mitmes veerus, kui kõik kriteeriumid peavad olema täidetud

Kahendloogika:     (Tüüp = "Aedvili" JA Müük > 1000)

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad mitme veeru mitmele kriteeriumile, tippige kõik kriteeriumid kriteeriumivahemiku samale reale.

Järgneva andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (A1:C2) kuvatakse kõik read, mis sisaldavad veerus Tüüp väärtust "Aedvili" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 1000 eurot (A9:C10).

 

A

B

C

1

Tüüp

Müüja

Müük

2

=Aedvili

>1000

3

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Mitu kriteeriumi mitmes veerus, kui üks kriteeriumitest peab olema täidetud

Kahendloogika:     (Tüüp = "Aedvili" VÕI Müügiesindaja = "Parts")

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad mitme veeru mitmele kriteeriumile, kui üks kriteeriumitest peab olema täidetud, tippige kriteeriumid kriteeriumivahemiku erinevatele ridadele.

Järgmise andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (A1:B3) kuvatakse kõik read, mis sisaldavad veerus Tüüp väärtust "Aedvili" või veerus Müügiesindaja väärtust "Parts" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Tüüp

Müüja

Müük

2

=Aedvili

3

=Parts

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Mitu kriteeriumikogumit, kui igas kogumis on kriteeriumid mitme veeru jaoks

Kahendloogika:     ( (Müügiesindaja = "Parts" JA Müük >3000) VÕI (Müügiesindaja = "Posti" JA Müük > 1500) )

Et leida ridu, mis vastavad mitmele kriteeriumikogumile, kus iga kogum sisaldab kriteeriumi mitmele veerule, tippige iga kriteeriumikogum eraldi reale.

Järgneva andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (B1:C3) kuvatakse read, mis sisaldavad veerus Müügiesindaja väärtust "Parts" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 3000 eurot või read, mis sisaldavad veerus Müügiesindaja väärtust "Posti" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 1500 eurot (A9:C10).

 

A

B

C

1

Tüüp

Müüja

Müük

2

=Parts

>3000

3

=Posti

>1500

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Mitu kriteeriumikogumit, kui igas kogumis on kriteeriumid ühe veeru jaoks

Kahendloogika:     ( (Müük > 6000 JA Müük < 6500 ) VÕI (Müük < 500) )

Kui soovite otsida ridu, kus igas kogumis on kriteerium ühe veeru jaoks, sisestage mitu sama päisega veergu.

Järgneva andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (C1:D3) kuvatakse read, mis sisaldavad veerus Müük väärtusi vahemikus 6000 kuni 6500 ja väärtusi, mis on väiksemad kui 500 (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Tüüp

Müüja

Müük

Müük

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Kriteeriumid osaliselt kattuvate märkidega tekstiväärtuste leidmiseks

Osaliselt kattuvate märkidega tekstväärtuste leidmiseks tehke ühte või mitut järgmistest.

 • Kui soovite leida veerus mõne kindla märgiga algavate tekstväärtustega ridu, tippige üks või mitu märki ilma võrdusmärgita (=). Näiteks kui tipite kriteeriumiks teksti Par, leiab Excel kriteeriumid "Parts," "Part" ja "Park".

 • Kasutage metamärki.

  Võrdluskriteeriumidena saab kasutada järgmisi metamärke.

Kasutage

kui soovite otsida

? (küsimärk)

Suvalist üksikut märki
(Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

* (tärn)

Suvalist arvu märke
(Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

~ (tilde), millele järgneb ?, * või ~

Küsimärki, tärni või tildet
(Nt leiab fy91~? väärtuse "fy91?")

Järgneva andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (A1:B3) kuvatakse read, mis algavad veerus Tüüp märkidega "Li" või read, mille teine märk veerus Müügiesindaja on "a" (A7:C9).

 

A

B

C

1

Tüüp

Müüja

Müük

2

Li

3

=?a*

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Kriteeriumid, mis luuakse valemi tulemina

Kriteeriumina saate kasutada valem arvutatud väärtust. Pidage meeles järgmist.

 • Valem peab andma tulemuseks väärtuse TRUE või FALSE.

 • Kuna kasutate valemit, sisestage valem tavalisel viisil; ärge tippige avaldist järgmisel kujul:

  =''= kirje ''

 • Ärge kasutage kriteeriumi sildiks veerusilti; jätke kriteeriumisilt tühjaks või kasutage silti, mis pole vahemikus veeru silt (allpool näidetes Kaalutletud keskmine ja Täpne vaste).

  Kui kasutate valemis lahtri suhtelise lahtriviite või vahemikunime asemel veerusilte, võib Excel kuvada kriteeriumilahtris veaväärtuse (nt #NAME? või #VALUE!). Võite neid vigu ignoreerida, sest need ei mõjuta loendi filtreerimist.

 • Kriteeriumis kasutatav valem peab kasutama suhtviide, et saaks viidata esimese rea vastavale lahtrile (allpool toodud näidetes vastavalt C7 ja A7).

 • Kõik muud valemis kasutatavad viited peavad olema absoluutviited.

Järgmistest alateemadest leiate näiteid valemi tulemina loodud kriteeriumide kohta.

Andmevahemiku kõigi väärtuste keskmisest kõrgemate väärtuste filtreerimine

Järgneva andmevahemiku (A6:D10) kriteeriumivahemikus (D1:D2) kuvatakse read, mille väärtus veerus Müük on kõigi müügiväärtuste keskmisest väärtusest kõrgem (C7:C10). Valemis viitab "C7" filtreeritud veeru (C) andmevahemiku esimesele reale (7).

 

A

B

C

D

1

Tüüp

Müüja

Müük

Arvutatud keskmine

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Teksti filtreerimine tõstutundliku otsingu abil

Andmevahemiku (A6:D10) kriteeriumivahemikus (D1:D2) kuvatakse read, mis sisaldavad veerus Tüüp väärtust "Aedvili"; selleks tehakse funktsiooni EXACT abil tõstutundlik otsing (A10:C10). Valemis viitab "A7" filtreeritud veeru (A) andmevahemiku esimesele reale (7).

 

A

B

C

D

1

Tüüp

Müüja

Müük

Täpne vaste

2

=EXACT(A7; "Aedvili")

3

4

5

6

Tüüp

Müüja

Müük

7

Joogid

Salmre

5122 €

8

Liha

Parts

450 €

9

Juurvili

Posti

6328 €

10

Juurvili

Parts

6544 €

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×