Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni DCOUNTA valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Loendab loendi või andmebaasi kirjeväljal (veerus) mittetühje lahtreid, mis vastavad määratud tingimustele.

Argument väli pole kohustuslik. Kui see puudub, loendab funktsioon DCOUNTA andmebaasis kõik tingimustele vastavad kirjed.

Süntaks

DCOUNTA(andmebaas, väli, kriteeriumid)

Funktsiooni DCOUNTA süntaks sisaldab järgmisi argumente.

 • Andmebaas    – nõutav. Lahtrivahemik, mis moodustab loendi või andmebaasi. Andmebaas on seostatud andmete loend, kus seostatud teabe read on kirjed ja andmete veerud on väljad. Loendi esimene rida sisaldab veerusilte.

 • Väli    – valikuline. Osutab, millist veergu funktsioon kasutab. Sisestage veerusilt jutumärkides, nt "Vanus" või "Tootlus", või arvuna (ilma jutumärkideta), mis näitab veeru asendit loendis: 1 esimese veeru jaoks, 2 teise veeru jaoks jne.

 • Kriteeriumid    – nõutav. Lahtrivahemik, mis sisaldab määratud tingimusi. Kriteeriumiargumendina võite kasutada suvalist vahemikku, mis sisaldab vähemalt ühte veerusilti ja selle all vähemalt ühte lahtrit veerule tingimuste määramiseks.

Kommentaarid

 • Võite argumendina kriteeriumid kasutada suvalist vahemikku, mis sisaldab vähemalt ühte veerusilti ja selle all vähemalt ühte lahtrit veerule tingimuste määramiseks.

  Näiteks kui vahemik G1:G2 sisaldab lahtris G1 veerusilti Sissetulek ja lahtris G2 summat 10 000, võite määratleda vahemiku nimega Otsitav tulu ja kasutada seda nime kriteeriumi argumendina andmebaasifunktsioonides.

 • Kuigi kriteeriumivahemik võib paikneda töölehel suvalises kohas, ärge paigutage seda loendi alla. Kui lisate loendisse teavet, lisatakse uus teave vahetult loendi lõppu. Kui loendi all olev rida pole tühi, ei saa Excel uut teavet lisada.

 • Veenduge, et kriteeriumivahemik ei kattu loendiga.

 • Andmebaasi kogu veeruga töötamiseks sisestage kriteeriumivahemiku veerusiltide alla tühi rida.

Näited

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta. Kui kopeerite mõne järgmise näite Excelisse, valige kindlasti kõik selle tabeli lahtrid, ka ülemises vasakpoolses nurgas asuv lahter.

Puu

Kõrgus

Vanus

Tootlus

Kasum

Kõrgus

="=Õun"

>10

<16

="=Pirn"

Puu

Kõrgus

Vanus

Tootlus

Kasum

Õun

18

20

14

105,0

Pirn

12

12

10

96,0

Kirss

13

14

9

105,0

Õun

14

15

10

75,0

Pirn

9

8

8

76,8

Õun

8

9

6

45,0

Valem

Kirjeldus

Tulem

=DCOUNTA(A4:E10; "Kasum"; A1:F2)

Loendab read (1), mis sisaldavad veerus A kirjet "Õun" ning kus kõrgus on >10 ja <16. Neile kolmele tingimusele vastab üksnes rida 8.

1

Kriteeriumide näited

 • Kui sisestate lahtrisse väärtuse =tekst, tõlgendab Excel seda valemina ja proovib seda arvutada. Väärtuse =tekst sisestamiseks nii, et Excel ei prooviks seda arvutada, kasutage järgmist süntaksit:

  =''= kirje ''

  Kirje  on otsitav tekst või väärtus. Näide.

Lahtrisse tipite kujul

Excel arvutab ja kuvab

="=Parts"

=Parts

="=3000"

=3000

 • Tekstandmete filtreerimisel ei erista Excel suur- ja väiketähti. Sellegipoolest saate valemi abil teha ka tõstutundliku otsingu.

Järgnevatest jaotistest leiate keerukate kriteeriumide näited.

Mitu kriteeriumi ühes veerus

Kahendloogika:     (Müügiesindaja = "Parts" VÕI Müügiesindaja = "Posti")

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad ühe veeru mitmele kriteeriumile, tippige kriteeriumid üksteise alla kriteeriumivahemiku eraldi ridadele.

Järgnevas andmevahemikus (A6:C10) kasutatakse kriteeriumivahemikku (B1:B3) selliste ridade loendamiseks, mis sisaldavad väärtusi "Parts" või "Posti" veerus Müüja (A8:C10).

Müüja

="=Parts"

="=Posti"

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

aedvili

Posti

6328 €

Aedvili

Parts

6544 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Loendab read (3) vahemikus A6:C10, mis vastavad "Müüja" tingimusele reas 2 ja 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Mitu kriteeriumi mitmes veerus, kui kõik kriteeriumid peavad olema täidetud

Kahendloogika:     (Tüüp = "Juurvili" JA Müük > 2000)

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad mitme veeru mitmele kriteeriumile, tippige kõik kriteeriumid kriteeriumivahemiku samale reale.

Järgnevas andmevahemikus (A6:C12) kasutatakse kriteeriumivahemikku (A1:C2) kõigi nende ridade loendamiseks, mis sisaldavad veerus Kategooria väärtust "Juurvili" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 2000 eurot.

Kategooria

Müüja

Müük

="=Juurvili"

>2000

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

Juurvili

Posti

935 €

Juurvili

Parts

6544 €

Joogid

Posti

3677 €

Juurvili

Parts

3186 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Loendab read (2) vahemikus A6:C12, mis vastavad tingimustele reas 2 (="Juurvili" ja >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Mitu kriteeriumi mitmes veerus, kui üks kriteeriumitest peab olema täidetud

Kahendloogika:     (Tüüp = "Aedvili" VÕI Müügiesindaja = "Parts")

Kui soovite otsida ridu, mis vastavad mitme veeru mitmele kriteeriumile, kui üks kriteeriumitest peab olema täidetud, tippige kriteeriumid kriteeriumivahemiku erinevatele ridadele.

Järgmise andmevahemiku (A6:C10) kriteeriumivahemikus (A1:B3) kuvatakse kõik read, mis sisaldavad veerus Kategooria väärtust "Juurvili" või veerus Müüja väärtust "Parts".

Kategooria

Müüja

="=Juurvili"

="=Parts"

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

675 €

Juurvili

Posti

937 €

Juurvili

Posti

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;"Müük";A1:B3)

Loendab read (2) vahemikus A6:C10, mis vastavad ükskõik kummale tingimusele vahemikus A1:C3, kus väli "Müük" pole tühi.

=DCOUNTA(A6:C10;"Müük";A1:B3)

Mitu kriteeriumikogumit, kui igas kogumis on kriteeriumid mitme veeru jaoks

Kahendloogika:     ( (Müügiesindaja = "Parts" JA Müük >3000) VÕI (Müügiesindaja = "Posti" JA Müük > 1500) )

Et leida ridu, mis vastavad mitmele kriteeriumikogumile, kus iga kogum sisaldab kriteeriumi mitmele veerule, tippige iga kriteeriumikogum eraldi reale.

Järgnevas andmevahemikus (A6:C10) kasutatakse kriteeriumivahemikku (B1:C3) nende ridade loendamiseks, mis sisaldavad veerus Müüja väärtust "Parts" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 3000 eurot, või nende ridade loendamiseks, mis sisaldavad veerus Müüja väärtust "Posti" ja veerus Müük väärtust, mis on suurem kui 1500 eurot.

Kategooria

Müüja

Müük

="=Parts"

>3000

="=Posti"

>1500

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

aedvili

Posti

6328 €

Aedvili

Parts

6544 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Loendab read (2) vahemikus A6:C10, mis vastavad kõigile tingimustele vahemikus B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Mitu kriteeriumikogumit, kui igas kogumis on kriteeriumid ühe veeru jaoks

Kahendloogika:     ( (Müük > 6000 JA Müük < 6500 ) VÕI (Müük < 500) )

Kui soovite otsida ridu, kus igas kogumis on kriteerium ühe veeru jaoks, sisestage mitu sama päisega veergu.

Järgnevas andmevahemikus (A6:C10) kasutatakse kriteeriumivahemikku (C1:D3) nende ridade loendamiseks, mis sisaldavad veerus Müük väärtusi vahemikus 6000 kuni 6500 eurot ja väärtusi, mis on väiksemad kui 500 eurot.

Kategooria

Müüja

Müük

Müük

>6000

<6500

<500

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

aedvili

Posti

6328 €

Aedvili

Parts

6544 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Loendab read (2), mis vastavad tingimustele reas 2 (>6000 ja <6500) või tingimusele reas 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Kriteeriumid osaliselt kattuvate märkidega tekstiväärtuste leidmiseks

Osaliselt kattuvate märkidega tekstväärtuste leidmiseks tehke ühte või mitut järgmistest.

 • Kui soovite leida veerus mõne kindla märgiga algavate tekstväärtustega ridu, tippige üks või mitu märki ilma võrdusmärgita (=). Näiteks kui tipite kriteeriumiks teksti Par, leiab Excel kriteeriumid "Parts," "Part" ja "Park".

 • Kasutage metamärki.

  Võrdluskriteeriumidena saab kasutada järgmisi metamärke.

Kasutage

kui soovite otsida

? (küsimärk)

Suvalist üksikut märki
(Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

* (tärn)

Suvalist arvu märke
(Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

~ (tilde), millele järgneb ?, * või ~

Küsimärki, tärni või tildet
(Nt leiab fy91~? väärtuse "fy91?")

Järgnevas andmevahemikus (A6:C10) kasutatakse kriteeriumivahemikku (A1:B3) nende ridade loendamiseks, mis algavad veerus Kategooria märkidega "Li", või nende ridade loendamiseks, mille teine märk veerus Müüja on "a".

Kategooria

Müüja

Müük

Li

?a*

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

aedvili

Posti

6328 €

Aedvili

Parts

6544 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Loendab read (3), mis vastavad ükskõik kummale tingimusele vahemikus A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Kriteeriumid, mis luuakse valemi tulemina

Kriteeriumina saate kasutada valem arvutatud väärtust. Pidage meeles järgmist.

 • Valem peab andma tulemuseks väärtuse TRUE või FALSE.

 • Kuna kasutate valemit, sisestage valem tavalisel viisil; ärge tippige avaldist järgmisel kujul:

  =''= kirje ''

 • Ärge kasutage kriteeriumi sildiks veerusilti; jätke kriteeriumisilt tühjaks või kasutage silti, mis pole vahemikus veeru silt (allpool näidetes Kaalutletud keskmine ja Täpne vaste).

  Kui kasutate valemis lahtri suhtviidete või vahemikunime asemel veerusilte, võib Excel kuvada kriteeriumilahtris veaväärtuse (nt #NAME? või #VALUE!). Võite neid vigu ignoreerida, sest need ei mõjuta loendi filtreerimist.

 • Kriteeriumides kasutatav valem peab esimese rea vastavale lahtrile viitama suhtviide abil.

 • Kõik muud valemis kasutatavad viited peavad olema absoluutviited.

Andmevahemiku kõigi väärtuste keskmisest kõrgemate väärtuste filtreerimine

Järgnevas andmevahemikus (A6:C10) kasutatakse kriteeriumivahemikku (C1:C2) nende ridade loendamiseks, mille väärtus veerus Müük on suurem kui kõigi veeru Müük väärtuste keskmine (C7:C10). Keskmine arvutatakse lahtris C4 ja tulemus ühendatakse kasutatavate kriteeriumide loomiseks lahtris C2 valemiga =">"&C4.

Müük

=CONCATENATE(">";C4)

Arvutatud keskmine

=AVERAGE(C7:C10)

Kategooria

Müüja

Müük

Joogid

Salmre

5122 €

Liha

Parts

450 €

aedvili

Posti

6328 €

Aedvili

Parts

6544 €

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Loendab read (3), mis vastavad tingimusele (>4611) vahemikus C1:C2. Lahtris C2 oleva tingimuse loomiseks liidetakse =">" lahtrile C4, mis on vahemiku C7:C10 arvutatud keskmine.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×