Vaikimisi määratleb Microsoft Office Excel diagrammi loomisel vertikaal- ehk väärtustelje (ka y-telje) minimaalsed ja maksimaalsed skaalaväärtused. Skaalat saate ka vastavalt vajadusele kohandada. Kui diagrammi andmealasse kaasatud väärtused hõlmavad väga suurt vahemikku, saate väärtustelje skaala muuta logaritmiliseks skaalaks.

Diagrammi teiste telgede skaala muutmise kohta saate teavet artiklitest Diagrammi horisontaal- ehk kategooriatelje skaala muutmine või Diagrammi sügavus- ehk sarjatelje skaala muutmine.

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat väärtustelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt ja seejärel väärtust Vertikaal- ehk väärtustelg.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Vorminda valikut.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vorming nuppu Teljesuvandid ja tehke üht või mitut järgmistest toimingutest.

  NB!    Järgmised mastaapimissuvandid on saadaval ainult juhul, kui valitud on väärtustelg.

  1. Kui soovite muuta numbrit, millega vertikaal- ehk väärtustelg algab või lõpeb, tippige sätte jaoks Miinimum või Maksimum väljale Miinimum või Maksimum mõni muu arv. Algse väärtuse taastamiseks saate vajaduse korral klõpsata käsku Lähtesta.

  2. Kriipstäite ja diagrammi ruudujoonte vahemiku muutmiseks klõpsake sätete Põhiühik või Vaheühik jaoks väärtust ja sisestage väljale Põhiühik või Vaheühik mõni muu väärtus. Algse väärtuse taastamiseks saate vajaduse korral klõpsata käsku Lähtesta.

  3. Väärtuste järjestuse ümberpööramiseks märkige ruut Väärtused pöördjärjestuses.

   Märkus    Vertikaal- ehk väärtustelje väärtuste järjestuse muutmisel alt üles liiguvad ka kategooriasildid horisontaal- ehk kategooriateljel diagrammi alumisest äärest ülemisse äärde. Kui aga muudate kategooriate järjestust vasakult paremale, liiguvad ka väärtusesildid diagrammi vasakult poolelt paremale poolele.

  4. Väärtustelje muutmiseks logaritmiliseks märkige ruut Logaritmiline skaala.

   Märkus    Logaritmilist skaalat ei saa kasutada negatiivsete väärtuste või nullväärtuse korral.

  5. Väärtusteljel kuvatavate ühikute muutmiseks valige loendis Kuvatavad ühikud soovitud ühikud.

   Ühikuid kirjeldava sildi kuvamiseks märkige ruut Kuva kuvatavate ühikute silt diagrammil.

   Näpunäide    Kuvatavat ühikut on kasulik muuta juhul, kui soovite diagrammi väärtusteks olevad suured arvud kuvada teljel lühemal ja loetavamal kujul. Näiteks saate kuvada diagrammiväärtused vahemikus 1 000 000 kuni 50 000 000 teljel väärtustena 1 kuni 50 ja kuvada sildi, mis selgitab, et ühikud on väljendatud miljonites.

  6. Telje kriipsmärgiste paigutuse muutmiseks valige kategoorias Kriipsmärgised mis tahes soovitud suvand väljadel Põhikriipsmärgiste tüüp või Vahekriipsmärgiste tüüp.

  7. Klõpsake jaotise Sildid ripploendit ja valige sildi paigutus.

  8. Horisontaal- ehk kategooriatelje vertikaal- ehk väärtusteljega lõikumise koha muutmiseks klõpsake jaotises Põhja lõikumiskoht raadionuppu Teljeväärtus ja sisestage tekstiväljale soovitud väärtus. Kui soovite määrata, et horisontaal- ehk kategooriatelg lõikub vertikaal- ehk väärtusteljega telje suurima väärtuse juures, klõpsake raadionuppu Suurim teljeväärtus.

   Märkus    Suvandi Maksimaalne teljeväärtus valimisel nihutatakse kategooriasildid diagrammi vastaspoolele.

  asetekst

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat väärtustelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt ja seejärel väärtust Vertikaal- ehk väärtustelg.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vorming nuppu Teljesuvandid ja tehke üht või mitut järgmistest toimingutest.

  NB!    Järgmised mastaapimissuvandid on saadaval ainult juhul, kui valitud on väärtustelg.

  1. Kui soovite muuta numbrit, millega vertikaal- ehk väärtustelg algab või lõpeb, klõpsake sätete Miinimum või Maksimum, puhul väärtust Fikseeritud ja sisestage väljale Miinimum või väljale Maksimum mõni muu arv.

  2. Kriipstäite ja diagrammi ruudujoonte vahemiku muutmiseks klõpsake sätete Põhiühik või Vaheühik puhul väärtust Fikseeritud ja sisestage väljale Põhiühik või Vaheühik mõni muu väärtus.

  3. Väärtuste järjestuse ümberpööramiseks märkige ruut Väärtused pöördjärjestuses.

   Märkus    Vertikaal- ehk väärtustelje väärtuste järjestuse muutmisel alt üles liiguvad ka kategooriasildid horisontaal- ehk kategooriateljel diagrammi alumisest äärest ülemisse äärde. Kui aga muudate kategooriate järjestust vasakult paremale, liiguvad ka väärtusesildid diagrammi vasakult poolelt paremale poolele.

  4. Väärtustelje muutmiseks logaritmiliseks märkige ruut Logaritmiline skaala.

   Märkus    Logaritmilist skaalat ei saa kasutada negatiivsete väärtuste või nullväärtuse korral.

  5. Väärtusteljel kuvatavate ühikute muutmiseks valige loendis Kuvatavad ühikud soovitud ühikud.

   Ühikuid kirjeldava sildi kuvamiseks märkige ruut Kuva kuvatavate ühikute silt diagrammil.

   Näpunäide    Kuvatavat ühikut on kasulik muuta juhul, kui soovite diagrammi väärtusteks olevad suured arvud kuvada teljel lühemal ja loetavamal kujul. Näiteks saate kuvada diagrammiväärtused vahemikus 1 000 000 kuni 50 000 000 teljel väärtustena 1 kuni 50 ja kuvada sildi, mis selgitab, et ühikud on väljendatud miljonites.

  6. Telje kriipsmärgiste ja siltide paigutuse muutmiseks valige soovitud suvandid väljadel Põhikriipsmärgiste tüüp, Vahekriipsmärgiste tüüp ja Teljesildid.

  7. Horisontaal- ehk kategooriatelje vertikaal- ehk väärtusteljega lõikumise koha muutmiseks klõpsake jaotises Horisontaaltelje lõikumiskoht raadionuppu Teljeväärtus ja sisestage tekstiväljale soovitud väärtus. Või kui soovite määrata, et horisontaal- ehk kategooriatelg lõikub vertikaal- ehk väärtusteljega telje suurima väärtuse juures, klõpsake raadionuppu Suurim teljeväärtus.

   Märkus    Suvandi Maksimaalne teljeväärtus valimisel nihutatakse kategooriasildid diagrammi vastaspoolele.

Märkus.: Selle artikli kuvatõmmised pärinevad rakendusest Excel 2016. Kui kasutate mõnda muud versiooni, võib teile avaneda veidi teistsugune vaade, ent kui pole märgitud teisiti, on funktsionaalsus sama.

 1. See juhis kehtib ainult Word 2016 for Maci kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi.

 3. Klõpsake menüü Vormingripploendis nuppu Vertikaaltelg ( väärtustelg) ja seejärel käsku Vorminda paan.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Telje vorming nuppu Teljesuvandid ja tehke üht või mitut järgmistest toimingutest.

  NB!    Järgmised mastaapimissuvandid on saadaval ainult juhul, kui valitud on väärtustelg.

  1. Kui soovite muuta numbrit, millega vertikaal- ehk väärtustelg algab või lõpeb, tippige sätte jaoks Miinimum või Maksimum väljale Miinimum või Maksimum mõni muu arv. Vajaduse korral algväärtuse taastamiseks saate klõpsata noolenuppu Lähtesta.

  2. Kriipstäite ja diagrammi ruudujoonte vahemiku muutmiseks klõpsake sätete Põhiühik või Vaheühik jaoks väärtust ja sisestage väljale Põhiühik või Vaheühik mõni muu väärtus. Vajaduse korral algväärtuse taastamiseks saate klõpsata noolenuppu Lähtesta.

  3. Väärtuste järjestuse ümberpööramiseks märkige ruut Väärtused pöördjärjestuses.

   Märkus    Vertikaal- ehk väärtustelje väärtuste järjestuse muutmisel alt üles liiguvad ka kategooriasildid horisontaal- ehk kategooriateljel diagrammi alumisest äärest ülemisse äärde. Kui aga muudate kategooriate järjestust vasakult paremale, liiguvad ka väärtusesildid diagrammi vasakult poolelt paremale poolele.

  4. Väärtustelje muutmiseks logaritmiliseks märkige ruut Logaritmiline skaala.

   Märkus    Logaritmilist skaalat ei saa kasutada negatiivsete väärtuste või nullväärtuse korral.

  5. Väärtusteljel kuvatavate ühikute muutmiseks valige loendis Kuvatavad ühikud soovitud ühikud.

   Ühikuid kirjeldava sildi kuvamiseks märkige ruut Kuva kuvatavate ühikute silt diagrammil.

   Näpunäide    Kuvatavat ühikut on kasulik muuta juhul, kui soovite diagrammi väärtusteks olevad suured arvud kuvada teljel lühemal ja loetavamal kujul. Näiteks saate kuvada diagrammiväärtused vahemikus 1 000 000 kuni 50 000 000 teljel väärtustena 1 kuni 50 ja kuvada sildi, mis selgitab, et ühikud on väljendatud miljonites.

  6. Telje kriipsmärgiste paigutuse muutmiseks valige kategoorias Kriipsmärgised mis tahes soovitud suvand väljadel Põhikriipsmärgiste tüüp või Vahekriipsmärgiste tüüp.

  7. Klõpsake jaotise Sildid ripploendit ja valige sildi paigutus.

  8. Horisontaal- ehk kategooriatelje vertikaal- ehk väärtusteljega lõikumise koha muutmiseks klõpsake jaotises Põhja lõikumiskoht raadionuppu Teljeväärtus ja sisestage tekstiväljale soovitud väärtus. Kui soovite määrata, et horisontaal- ehk kategooriatelg lõikub vertikaal- ehk väärtusteljega telje suurima väärtuse juures, klõpsake raadionuppu Suurim teljeväärtus.

   Märkus    Suvandi Maksimaalne teljeväärtus valimisel nihutatakse kategooriasildid diagrammi vastaspoolele.

  asetekst

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja valige seejärel menüü Chart Layout (Diagrammiriistad > Paigutus).

 3. Klõpsake jaotises Teljed nuppu >Vertikaaltelg ja > Teljesuvandid.

  asetekst

  Märkus.: Olenevalt diagrammitüübist ei pruugi kõik suvandid olla saadaval.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Mastaabi ja muutke jaotises Väärtustelje mastaabid mõnda järgmistest suvanditest.

  • Kui soovite muuta numbrit, millega vertikaal- ehk väärtustelg algab või lõpeb, tippige sätte jaoks Miinimum või Maksimum väljale Miinimum või Maksimum mõni muu arv.

  • Kriipstäite ja diagrammi ruudujoonte vahemiku muutmiseks klõpsake sätete Põhiühik või Vaheühik jaoks väärtust ja sisestage väljale Põhiühik või Vaheühik mõni muu väärtus.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Vertikaaltelje sildi asukoha lisamine või muutmine

Vertikaaltelje korral saate telje lisada ja asetada diagrammiala üla- või allserva.

Märkus.: Võrreldes tulpdiagrammidega võib ribaluvandeid muuta.

 1. See juhis kehtib ainult rakenduses Word for Mac 2011: klõpsake menüü Vaade käsku Küljendivaade.

 2. Klõpsake diagrammi ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 3. Klõpsake jaotises Teljed nuppu > Vertikaaltelg ja seejärel klõpsake soovitud telje silti.

  asetekst

  Märkus.: Olenevalt diagrammitüübist ei pruugi kõik suvandid olla saadaval.

Näpunäited

 • Kui diagrammil on kuvatud teisene vertikaal- ehk väärtustelg, saate muuta ka selle telje skaalat. Lisateavet teisese vertikaaltelje kuvamise kohta leiate teemast Diagrammi sekundaartelje lisamine või eemaldamine.

 • XY- ehk punktdiagrammidel ja mulldiagrammidel kuvatakse väärtused nii horisontaal- ehk kategooriateljel ja vertikaal- ehk väärtusteljel, kuid joondiagrammidel kuvatakse väärtused ainult vertikaal- ehk väärtusteljel. See erinevus on oluline, kui otsustate, millist diagrammitüüpi kasutada. Kuna joondiagrammi horisontaal- ehk kategooriatelje skaalat ei saa muuta nii palju kui vertikaal- ehk väärtustelje skaalat, mida kasutatakse XY- ehk punktdiagrammil, kaaluge XY- ehk punktdiagrammi kasutamist joondiagrammi asemel, kui peate muutma selle telje skaalat või kuvama selle logaritmilise skaalana.

 • Pärast telje skaala muutmist võib teil tekkida soov muuta ka telje vormingut. Lisateavet leiate teemast Diagrammi telgede kuvamise muutmine.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×